Міжнародне співробітництво Одеського державного університету імені І.І. Мечникова

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА

 (1945-1991)

 

 
Характерною особливістю сучасного етапу в діяльності університету є зміцнення його міжнародних зв’язків, зростання його міжнародного авторитету. Це пов’язано з географічним і економічним положенням Одеси, її історичними і культурними традиціями.
 
З перших днів відкриття університет став одним з основних ВНЗ Півдня країни, які надавали допомогу в отриманні вищої освіти, розвитку культури і співробітництва слов'янам  Балканського півострова, в основному Болгарії, Сербії. Багато студентів-болгар університету стали видатними діячами культури та освіти у себе на батьківщині, брали участь у визвольній боротьбі XIX - початку XX ст. Навчаючись на юридичному факультеті з видними учасниками народницького руху Росії А. ЖЕЛЯБОВИМ, Д. ШЕСТАКОВСЬКИМ, М. ТРИГОНОМ, А. ПОПІЧЕМ, болгарські студенти не могли залишатися осторонь від громадської діяльності російських товаришів. Такі традиції продовжувалися і в наступні періоди існуванні університету, який змінював свої форми існування, офіційні назви і остаточно став Одеським державним університетом у 1933  році. 
 
У повоєнні десятиліття (з 1945 р.р.) настав новий етап у розвитку зовнішніх зв'язків університету які мали відповідати новим потребам науки, освіти і міждержавних відносин. Провідна роль СРСР у перемозі Антигітлерівської коаліції визнавалася як союзниками (Британією та США), так і країнами Європи та Азії, що були звільнені силами Радянської армії. Зарубіжні фахівці буди зацікавлені у співпраці з освітянськими та науковими установами країни, яка змогла протистояти одній з найбільш розвинутих в економічному та науковому плані країн Європи – Німеччині. Поступово вони стали набувати планомірного і стійкого характеру. У 1947 р. в ОДУ прибула перша група студентів з Албанії, потім - з Польщі, Угорщини, Кореї, Китаю, Чехословаччини, Румунії, Югославії. У 60-ті роки почали приїжджати студенти з Болгарії, В'єтнаму, Індонезії, країн Близького Сходу, Африки.
 
У 1940-1960-ті роки на біологічному факультеті за ініціативою ректора університету М. П. САВЧУКА почали навчатися студенти ряду країн Європи – Болгарії, Польщі, Румунії, Угорщини, Чехословаччині, Югославії. Згодом географія країн, звідки прибували студенти, розширилася – країни Африки, південно-східної Азії, Близького Сходу, центральної та південної Америки. Викладачі факультету виїжджали для викладання за кордон: Л. М. КАРПОВ – до Гвінеї, В. Т. КОВАЛЬ – до Конго, В. М. ТОЦЬКИЙ – до МНР, К. В. АСТАШКОВ – до Афганістану. З 1965 року здійснювався постійний обмін студентами та науковими делегаціями з університетом м. Сегед (Угорщина). В аспірантурі при кафедрах факультету підготовано ряд фахівців вищої кваліфікації – Берете НАМИРЕ (Гвінея), Ц.-У. НАМСРАЙ (Монголія), Нгуен ТАЙ ЛИОНГ (Вьетнам), Шарма ПАНКАДЖ (Індія). Відбувався обмін препаратами із колекцій зоологічного музею Одеського університету з зоомузеєм Мічіганського університету
 
Про зростання авторитету Одеського університету за кордоном свідчить постійне збільшення кількості іноземних студентів. На навчання направлялися студенти навіть з країн, що мають відмінну власну наукову та навчальну базу. Наприклад в 1970 - 1971 рр. ГДР направила в ОДУ 100 студентів для отримання освіти на механіко-математичному, фізичному та хімічному факультетах. Багато з випускників ОГУ стали відомими вченими.
 
В цей період в ОДУ навчалося близько 600 студентів з 70 країн. Студентам-іноземцям були створені всі необхідні умови для придбання глибоких теоретичних знань. Їм надавалася можливість працювати в студентських наукових товариствах, гуртках і семінарах, вести експериментальну роботу в лабораторіях кафедр, виступати з доповідями і повідомленнями на конференціях студентських товариств. Вони беруть активну участь у конкурсах наукових робіт.
 
Велика увага в університеті приділяється підготовці аспірантів і стажистів. Більше десяти років університет був базовим для стажування з російської мови студентів з Угорщини. Вдосконалюють свої знання стажисти з Китаю, В'єтнаму, США, Канади, Іспанії та інших країн. Стажування дозволяє студентам не лише вдосконалювати знання російської мови, але й ближче познайомитися з радянськими людьми, їх життям, з історією нашої країни. Але іноземні аспіранти вивчають у Одеському університеті не лише мову. На фізичному факультеті залучаються до наукових досліджень та отримують наукові ступені аспіранти з Чілі (Сара Агільера МОРАЛЕС), Чехословакії (Ян БІРЧАК), Куби (Педро МАРСЕТ), В’єтнаму (Ву Суан СІЄН), Сірії (Тайсир КУРКМАЗ). Згодом Сара Агільера МОРАЛЕС стала деканом фізичного факультету університету м. Антофагаста в Чілі, а  аспірант Ян БІРЧАК став професором і членом Сенату Прешовського університету і залишається другом Одеського університету.
 
Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова завжди був привабливим та професійно цікавим для закордонних партнерів. Керівництво ОДУ ім. І.І. Мечникова серйозно відносилось до міжнародних контактів з університетами Польщі та Фінляндії.
 
Ректор ОДУ ім. І.І. Мечникова професор А.І. ЮРЖЕНКО приймав делегації з Польщі, Фінляндії (див. фото 1), з якими обговорювались перспективи освітянського і наукового співробітництва.
 
 
Ректор ОДУ ім. І.І. Мечникова, Проф. О.І. ЮРЖЕНКО, дає пояснення іноземним гостям.
 
В наступні часи ці контакти переросли в повномасштабні двосторонні відносини.
 
Ректор ОДУ ім. І.І. Мечникова, член-кореспондент АН УРСР О.В. БОГАТСЬКИЙ сприяв розвитку плідних наукових міжнародних контактів і сам особисто приймав участь у міжнародних заходах (див. фото 2).
 
 
Момент урочистого засідання вченої ради ОДУ ім. І.І. Мечникова за участю іноземного гостя
 
Значна увага приділялась міжнародному співробітництву у 70-ті роки ХХ століття як дієвому інструменту розвитку вітчизняної науки і освіти. 
 
Окремі, поодинокі контакти з університетами Заходу перетворились у стійкі наукові зв’язки.
 
Були встановлені двосторонні угоди з Сегедським університетом (Угорщина), Оульським університетом (Фінляндія), (див. фото 3 і 4)
 
 
Момент підписання двосторонньої угоди з Сегедським університетом. 
Зліва направо (верхній ряд):
Проректор І.Я. СЕРЕДА;
Проректор Д.І. ПОЛІЩУК;
Секретар Парткому ОДУ Л.Х. КАЛУСТЬЯН;
Член угорської делегації;
(нижній ряд):
Ректор ОДУ ім. І.І. Мечникова, Проф. В.В. СЕРДЮК;
Ректор Сегедського університету, Проф. Д. АНТАЛФІ.
 
 
 
 
Момент підписання двосторонньої угоди з Оульським університетом.  
Зліва направо (верхній ряд):
Члени делегації Оульського університету.
(нижній ряд):
Ректор ОДУ ім. І.І. Мечникова, Проф. В.В. СЕРДЮК;
Ректор Оульського університету, Проф. М. МАННЕРКОСКІ.
.
В рамках цих угод були виконані спільні наукові роботи, підготовлені підручники з фізики напівпровідників. Серед активних учасників цієї масштабної роботи ректор ОДУ ім. І.І. Мечникова, професор СЕРДЮК В.В., декан фізичного факультету, професор ЧЕМЕРЕСЮК Г.Г., старший викладач ВОРОНЦОВ В.Ф. Професор Г.Г. Чемересюк проводив наукові дослідження п ‘ятиокисі ванадію де вперше була зареєстрована фотопровідність . За результатами цієї роботи було надруковано статтю у фаховому журналі. 
 
 Двостороннє співробітництво з Сегедським університетом веде свій відлік з 1975 року, коли відповідно до міжурядових домовленостей почав здійснюватись обмін молодими науковцями наших країн. Так у 1976 році наказом Міністерства вищої, середньої і спеціальної освіти  СРСР аспіранти ВНЗ СРСР в тому числі з Одеського державного університету імені І.І. Мечникова СКОРОХОД С.Ф. були направлені у Сегедський університет . Його науковим керівником був призначений відомий спеціаліст з математики, академік АН ВНР, директор Сегедської філії АН ВНР, Іноземний член АН СРСР і інших країн Бела СЕКЕФАЛЬВІ-НАДЬ. Він автор декількох монографій виданих в СРСР і КНР. Аспірант СКОРОХОД С.Ф успішно навчався в аспірантурі, засвоївши угорську мову. По завершенні аспірантури СКОРОХОД С.Ф. успішно захистив кандидатську дисертацію в ОДУ. Розпочата наукова співпраця у цій галузі привела до нового операторного підходу у рішенні краєвих задач у теорії функцій комплексної змінної. Наукова співпраця розпочата молодим науковцем продовжилася співробітництвом кафедри математичного аналізу ОДУ і кафедри теорії функцій Сегедського університета (завідувач кафедри професор Ласло ЛЕЙДНЕР). У той же період часу співробітники ОДУ доценти Веніамін КРОТОВ і Віктор КОЛЯДА відвідували неодноразово своїх колег у Сегедському університеті. 
 
 Співробітництво з Сегедським університетом (Угорщина) набуло стійкого характеру. З часу підписання першого договору було виконано чимало спільних робіт. Наслідком спільних методичних розробок кафедр експериментальної фізики Одеського та Сегедського університетів стало видання навчального посібника В. В. СЕРДЮКА, Г. Г. Чемересюка, М. Терека «Фотоелектричні процеси в напівпровідниках» (1982 р.). У 1986 р. вчені та фахівці астрономічної обсерваторії ОДУ виготовили і встановили в Сегеді 40-сантиметровий телескоп. У 1989 р. у видавництві Сегедського університету вийшла монографія професора Одеського університету А. Г. Лобунця і професора Сегедського університету Лайоша Надя «Форми і методи стимулювання неухильного зростання продуктивності безпосередньо суспільної праці
 
У 1970-1980-ті роки почався новий етап у розвитку радянської науки та освіти. Це було зумовлено зовнішніми та внутрішніми обставинами. По-перше, у 1970-1980-ті рр. період ескалації Холодної війни змінився на період «Розрядки» міжнародних відносин, що надало змогу радянським фахівцям заглянути за «залізну завісу» та перейняти новітній досвід західних колег. 
 
По-друге, керівництво СРСР усвідомило, що роки ізоляції не стали в нагоді вітчизняним науковцям, тому було вимушено стимулювати розвиток вітчизняної наукової сфери, сприймаючи досягнення науки закордоном. Це було край необхідним для країни, чиї темпи економіки були загальмовані в умовах початку науково-технічної революції. Тому науковці нашого університету, поряд з іншими перспективними фахівцями країни, переважно природничих наук, направлялися урядом Радянського Союзу у країни Західної Європи та США для отримання передових знань та досвіду. У 70-80-х роках в країні велике значення приділялось науковому стажуванню перспективних фахівців у авторитетних наукових і навчальних центрах, внаслідок чого вітчизняна наука поновилася перспективними науковцями, які пройшли стажування в різних центрах США, Великої Британії, Італії, Франції, Австрії, ФРН. Серед них у галузі фізики напівпровідників стажувалися проф. В.В. СЕРДЮК (США, Велика Британія ), проф. В.А. СМИНТИНА (Італія), доктор ф. м. н. Д.В. ВАСІЛЄВСЬКИЙ (Франція), доценти О.П. ФЕДЧУК, О.В. ІГНАТОВ (Італія), А.П. ЧЕБАНЕНКО (Австрія), проф. О.В. ТЮРІН (Італія) і ще багато фахівців ОДУ ім. І.І. Мечникова. 
 
Отримані стажерами знання застосовуються в навчальному процесі, у розвитку наукових досліджень. У 1987 р. вченими ОДУ на основі розробок по лінії міжвузівського співробітництва і під час наукових стажувань отримано п'ять авторських свідоцтв на винаходи і п'ять позитивних рішень. Доцент кафедри астрономії І. Л. АНДРОНОВ за результатами стажування в ГДР (1988 р.) підготував ряд наукових статей. Його цикл робіт по темі «Будова та еволюція зірок типу АМ Геркулес» був удостоєний першої премії на регіональному конкурсі ім. В.П. ЦЕСЕВИЧА в 1988 р. Використовуючи досвід наукового стажування в США доцент кафедри теоретичної фізики І.М. Ткаченко поглибив сферу своїх досліджень і отримав авторське свідоцтво на винахід «Спосіб діагностики щільної плазми».
 
З кожним роком розвиваються і удосконалюються зв'язки Одеського університету із зарубіжними вузами. Безпосередні зв'язки здійснюються на основі укладених договорів, в яких визначені загальні принципи і форми взаємних контактів, а також робочих програм наукового та культурного співробітництва, де розроблені конкретні заходи щодо реалізації досягнутих узгоджень. Розвиваються зв'язки ОДУ з університетськими центрами Фінляндії (м. Оулу), Іспанії (м. Валенсія), Італії (м. Неаполь), ФРН (м. Регенсбург), Сполучених Штатів Америки (м. Балтімор), Канади (м. Галіфакс). Ці договори - прямий результат нового мислення в політиці, що сприяє розвитку контактів між країнами і народами.
 
Укладені угоди і робочі програми включають спільну роботу над науковими темами, обмін матеріалами та інформацією, підготовку та публікацію монографій, підручників і навчальних посібників, збірників статей, обмін вченими, спеціалістами та студентами для проведення спільних наукових досліджень, читання лекцій, участі в конгресах, конференціях і симпозіумах, співпраця молодіжних організацій та профспілкових колективів. Так, в результаті візиту в 1989 р. делегації Одеського університету на чолі з ректором професором І. П. ЗЕЛІНСЬКИМ до Іспанії досягнута домовленість з Політехнічним університетом м. Валенсії про обмін студентами.
 
Продовжує розвиватися обмін студентами в рамках двосторонніх міжвузівських зв'язків. У той час ОДУ був пов'язаний договірними відносинами з 15 зарубіжними вузами-партнерами.
 
В результаті наукових контактів астрономічна обсерваторія ОДУ стала міжнародним координаційним центром з проблем змінних зірок, якими займаються вчені Польщі, Румунії, Угорщини, Чехословаччини, Італії, Голландії, США, Нової Зеландії. Успішно виконуються умови договору між ОДУ та університетом м. Оулу. У видавництві університету м. Оулу вийшов спільно підготовлений навчальний посібник В. ПЕТРУШЕНКО і П. ХАВАС «Промисловість і рослинне середовище. Економічні аспекти» (1989р.).
 
Науково-технічне співробітництво в рамках міжвузівських зв’язків передбачає підвищення його ефективності, впровадження позитивного зарубіжного досвіду в народне господарство і навчальний процес, використання його у роботі над науковими проблемами, що мають значення для економіки держави. 
 
Незважаючи на певні особливості радянської політики в різних сферах життя суспільства, керівництво СРСР усвідомлювало необхідність та важливість розвитку міжнародного співробітництва в житті всієї країни, та науково-освітянської сфери, зокрема. Науковцям та викладачам ОДУ ім. І.І. Мечникова вдалося не тільки зберігти, а й збільшити величезний спадок міжнародного співробітництва, залишений ним попередніми поколіннями науковців. «Залізна завіса» не змогла зупинити розвиток взаємодії нашого Університету з іноземними  ВНЗ. Саме тому, в незалежній Україні, ОДУ, а потім ОНУ ім. І.І. Мечникова, продовжував подальші плідні стосунки із закордонними науково-освітянськими установами на закладеному раніше міцному фундаменті.
 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5da84509721812299070521571308809
title_5da845097236a20555743251571308809
title_5da84509725cb21358076921571308809
title_5da84509726ea6705550701571308809
Top