Академічні наукові проекти

  

Інформаційна довідка щодо міжнародного грантового проекту “QUAERE” програми ЄС ЕРАЗМУС+

Проект відноситься до інструменту «Співраця задля інновацій та обміну кращими практиками» програми ЕРАЗМУС +. Пріорітетний напрямок, до якого належить проект – «Розвиток потенціалу вищої освіти».

Назва проекту: «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій»

Назва проекту англійською мовою: «Quality Assurance System in Ukraine: Development on the Base of ENQA Standards and Guidelines» 562013-EPP-1-2015-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP

Акронім проекту: QUAERE

Термін дії проекту: 15.10.2015 – 14.10.2017

Бюджет проекту: 717 000 євро.

Координатор: Технологічний Університет м. Вроцлав, Польща

Склад консорціуму:

 1. Технологічний Університет м. Вроцлав, Польща
 2. Університет Кобленц-Ландау, Німеччина
 3. Університет Олександра Стулгінскіса, Литва
 4. Університет м. Патрас, Греція
 5. ASIIN – Німецьке незалежне агентство зовнішньої оцінки та акредитації
 6. CEENQA – Центрально-європейська мережа агентств із забезпечення якості
 7. Мережевий Університет Стітчінг, Нідерланди
 8. Сумський державний університет
 9. КНУ ім. Т.Г. Шевченка
 10. ЛНУ ім. І. Франка
 11. Хмельницький національний університет
 12. Національний гірничий університет
 13. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
 14. Одеський національний університет ім. І. Мечникова
 15. Бердянський державний педагогічний університет
 16. Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» (із подальшим залученням НАЗЯВО)
 17. Українська асоціація студентського самоврядування
 18. Міністерство освіти і науки України

Загальна мета проекту: підтримка реформування та розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні.

Цілі проекту:

 • розробка інструментів для сталого функціонування систем внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості (ЗЯ)
 • розвиток потенціалу ВНЗ та установ національного рівня через підвищення
 • кваліфікації співробітників щодо впровадження інструментів ЗЯ, розбудову організаційної інфраструктури ЗЯ на різних рівнях, пілотування моделей внутрішнього та зовнішнього ЗЯ
 • стимулювання більш широкого залучення студентів до процесів самоаналізу у
  вишах
 • впровадження механізму самоаналізу як невід’ємного компоненту функціонування
  університетів

Основні етапи та завдання проекту:

 1. Детальний аналіз сучасного стану системи ЗЯ в Україні на рівнях ВНЗ та загальнодержавному;
 2. Аналіз нормативної рамки ЗЯ вищої освіти в Україні, вимог та стандартів чинного законодавства;
 3. Вивчення досвіду європейських країн та партнерів, що представлені в проекті;
 4. Співставлення існуючої системи ЗЯ з європейським досвідом та нормативними вимогами для формування дорожньої карти реформування системи ЗЯ;
 5. Розробка навчальної програми для перепідготовки співробітників ВНЗ та установ національного рівня;
 6. Проведення курсів підвищення кваліфікації в ЄС;
 7. Розробка типової моделі організаційної структури ЗЯ для українських ВНЗ;
 8. Розробка документації (положення, інструкції тощо), що регламентує принципи та процедури системи зовнішнього ЗЯ;
 9. Розробка моделі (включаючи стандарти та критерії) для забезпечення ефективного зовнішнього оцінювання якості вищої освіти;
 10. Розробка документації (положення, інструкції тощо), що регламентує структуру, принципи та процедури системи внутрішнього ЗЯ у вишах;
 11. Розробка дорожніх карт заходів, стандартів та критеріїв для самоаналізу університетів на програмному та інституційному рівнях;
 12. Проведення внутрішніх (в Україні) тренінгів для більш широкого кола осіб, залучених до ЗЯ на рівнях ВНЗ та національному;
 13. Формування рад в університетах та експертної комісії на національному рівні для пілотування розроблених механізмів;
 14. Пілотування механізмів ЗЯ (з відбором по 1 академічній програмі в кожному університеті для самоаналізу на програмному рівні, 2 університетів для проходження зовнішньої оцінки);
 15. Перегляд розроблених механізмів за результатами пілотного випробовування;
 16. Адаптація університетами нових нормативних документів, що регулюють ЗЯ;
 17. Розробка рекомендацій щодо регулювання процесів ЗЯ вищої освіти на національному рівні;
 18. Реалізація заходів щодо поширення інформації про результати проекту серед академічної спільноти (вебсайт, публікації, семінари, опитування тощо);
 19. Внутрішній контроль якості виконання проекту, регулярне опитування усіх зацікавлених сторін щодо ефективності розробок проекту;
 20. Забезпечення сталої взаємодії між учасниками проекту щодо розвитку систем забезпечення якості освіти.

Проект відноситься до типу «структурні заходи», що передбачає національний рівень впровадження його результатів.

 • ОНУ ім. І.І. Мечникова – учасник програми Erasmus+ в проекті «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі Європейських стандартів та рекомендацій» - Quality Assurance System in Ukraine: Development on the Base Of ENQA Standards and Guidelines (QUAERE)

  9 листопада 2015 року Національний Еразмус+ офіс в Україні висловив свою щиру повагу Ректорові Одеського національного університету імені І.І. Мечникова проф. Ковалю Ігорю Миколайовичу та привітав з перемогою у першому конкурсі проектів з розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE – Capacity Building in Higher Education) програми ЄС Еразмус+.

  ОНУ імені І.І. Мечникова в 2016 році став переможцем та учасником-партнером одного з десяти проектів, обраних за конкурсом 2015 року. Проект «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі Європейських стандартів та рекомендацій (QUAERE)» в рамках грантової програми Європейського Союзу ERASMUS+ є багатостороннім міжнародним проектом, який розрахований на 2 роки та має реалізовуватися до кінця 2017 року із можливістю пролонгації на один додатковий рік. В ньому приймають участь вісімнадцять партнерів серед яких провідні університети України, Польщі, Нідерландів, Німеччини, Литви, Греції, а також Німецьке незалежне агентство зовнішньої оцінки та акредитації (ASIIN), Центральноєвропейська мережа агентств забезпечення якості (CEENQA), Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти», Українська асоціація студентського самоврядування та Міністерство освіти і науки України (повний список партнерів дивиться в додатку 1).

  20 листопада 2015 р. Національний Еразмус+ офіс в Україні запросив на семінар для переможців конкурсу 2015 р. за участі представників Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA), м. Брюссель, Бельгія та Міністерства освіти і науки України. Представником університету, відповідальним за проект, було призначено Ірину Нєнно, кандидата економічних наук, доцента кафедри економіки та управління, керівника Центру «Інноваційний офіс» як особу, яка готувала проектну пропозицію на конкурс програми Еразмус+. Участь у семінарі дала можливість особисто зустрітися з проектним координатором та партнерами консорціуму QUAERE, отримати інструкції щодо подальшої спільної творчої, методичної, організаційної роботи, прослухати консультації з приводу законодавчих та технічних вимог до проектів Еразмус+ відповідно до українського законодавства та вимог ЄС.

  Метою проекту є підтримка реформування та розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні. Проект розрахований на розробку інструментів для сталого функціонування систем внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти; стимулювання більш широкого залучення студентів до процесів самоаналізу у ВНЗ України; впровадження механізму самоаналізу як невід’ємного компоненту функціонування університетів. Бюджет проекту складає 717 тис. евро.

  До робочої групи за проектом від ОНУ входять:

  • Ірина Нєнно, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та управління – менеджер проекту від ОНУ;
  • Сергій Глебов, кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин Інституту соціальних наук ОНУ; заступник директора Інституту соціальних наук по відділенню міжнародних відносин;
  • Володимир Немерцалов, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки, голова наукового товариства студентів, аспірантів і молодих вчених ОНУ.

  4-6 квітня 2016 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбулася перша зустріч в рамках проекту: «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій» («Quality Assurance System in Ukraine: Development on the Base of ENQA Standards and Guidelines»). На зустрічі були присутні представники з вітчизняних та закордонних університетів, представники громадських організації, Міністерства освіти і науки України та представники Національного Еразмус офісу в Україні.

  Протягом зустрічі було обговорено такі основні питання як: концепція оцінки якості освіти в Україні, досягнення та перспективи в цьому напрямку; затвердження робочого плану проекту на наступні два роки; зміст та організаційна структура проекту; формування робочих груп, тощо.

  Влітку та восени 2016 року представники ОНУ проректор за науково-педагогічної роботи Хмарський Вадим Михайлович, Сергій Глєбов та Володимир Немерцалов перебували на стажуваннях та навчанні з впровадження стандартів якості на Літній Школі в Університеті Кобленц-Ландау (Німеччина) та у Вроцлавському Університеті Технологій (Польща).

  Відповідно до завдань проекту робочою групою під керівництвом Володимира Немерцалова було проведено самооцінку системи якості освіти університету. Узагальнення стану системи якості освіти в Україні у вигляді «Звіту щодо відповідності існуючих практик вимогам «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» було представлено одним із вісімнадцяти партнерів проекту Київським національним університетом ім. Т. Шевченка.

  Очолив процес втілення Європейських норм якості в освіті ОНУ ім. І.І. Мечникова проректор за науково-педагогічної роботи Хмарський Вадим Михайлович. Під його керівництвом робочою групою проекту за участю доцента Аннєнкової Ірини Петрівни проведений SWOT-аналіз діяльності вищу, звіт за яким презентовано на черговій зустрічі проекту, що відбулася у лютому 2017р. в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка. Зацікавленість виступом спричинила додаткову й важливу роль Одеського національного університету ім.І.І. Мечникова в проекті – виконати функцію оцінки взаємодії представників освітнього процесу в Україні із стейкхолдерами: роботодавцями, студентським самоврядуванням, громадськими освітніми інституціями.

  Із поточним прогресом проекту «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі Європейських стандартів та рекомендацій (QUAERE)» можна ознайомитися й в соціальній мережі Facebook – за пошуковим запитом Quality Assurance System in Ukraine.

 • Student Training on Quality Assurance in Higher Education: Call for Participants Ukrainian

 • «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій» (QUAERE)

 • «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій» (QUAERE) Partners

 • «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій» (QUAERE)

ПРОЕКТ: МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЗВО

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОБУДОВИ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ про робочу групу із забезпечення якості Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

ПОЛОЖЕННЯ про систему внутрішнього забезпечення якості в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова

QUAERE Piloting Visit at Odessa National University

An Evaluation of the Academic Programs “Master of Management” (Specialization “International Management”) At Odessa I.I. Mechnikov National University, Ukraine

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: РОЗВИТОК НА ЗАСАДАХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЙ

      

Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства. Сприяння життєздатним та автономним системам вищої освіти у регіоні Східного сусідства (ATHENA) 2012-2015

 

Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства. Сприяння життєздатним та автономним системам вищої освіти у регіоні Східного сусідства(ATHENA) 2012-2015

530465-TEMPUS-1-2012-1-BE-TEMPUS-SMGR

http://www.athena-tempus.eu

Мета та завдання проекту:

Зробити внесок у розвиток та реформування систем вищої освіти у сусідніх зі сходу партнерських країнах (Вірменія, Молдова та Україна), а також покращити їх якість і відповідність та посилити їх конвергенцію з розробками ЄС. Як структурний захід, проект сплановано таким чином, щоб підтримати процеси структурного реформування та розробку стратегічних напрямків на національних рівнях.

Спираючись на всебічну оцінку конкретних потреб системи,ATHENA буде:

 • сприяти використанню успішного досвіду для просування достатнього і ефективного реформування управління та фінансування;
 • пропагувати підходи «включення»до реформування управління та фінансування, що долучають вищі навчальні заклади, неурядові організації та інших гравців у сфері вищої освіти;
 • вибудовувати можливості університетів в партнерських країнах для модернізації управління фінансовими та людськими ресурсами.

Напрями діяльності за проектом:

 • Перший рік: зосередитись на дослідженнях (збирання даних та аналіз ситуацій в самоуправлінні університету та фінансування в партнерських країнах) і на започаткуванні політики діалогу щодо цих питань (організація семінарів для обговорення даних тем, створення проектів щодо політики інструкцій).
 • Другий рік: зосередження на пошуку потенційних університетів-партнерів та політиці діалогу між публічною владою у східних країнах (ENPI) та країнах Євросоюзу (EU) (організація учбових візитів, складання проектів інструкцій)
 • Третій рік: зосередження на політиці розвитку та регіональному бенчмаркінгу. Розповсюдження інформації щодо проекту та політики інструкцій за допомогою поширених публікацій.

Очікувані результати:

 • Зібрано дані та проаналізовано ситуацію в самоуправлінні університетів і фінансуванні вищої освіти та визначено пріоритети для кожної країни-партнера;
 • Розпочато політичний діалог з інституціональної та фінансової автономії у кожній партнерській країні;
 • Впровадження нових практик адміністрацією університетів;
 • Вдосконалення умов для розширення автономії та запровадження більш ефективних механізмів підзвітності вищих навчальних закладів країн-партнерів

Партнерство:

 • ·        Університет Коїмбри, Португалія
 • ·        ПолітехнічнийІнститутКоїмбри, Португалія
 • ·        УніверситетХельсінки, Фінляндія
 • ·        Гаага-Хелія Університет Прикладних Наук, Фінляндія
 • ·        УніверситетАмстердаму, Нідерланди
 • ·        Академія економічних досліджень Молдови - регіональний координатор
 • ·        ВільнийМіжнароднийУніверситет Молдови
 • ·        Державний Університет Кагула„B.P. Hasdeu”
 • ·        Національна спілка ректорів Молдови
 • ·        Міністерство освіти Республіки Молдова
 • ·        Єреванський державний університет
 • ·        Гаварський державний університет
 • ·        Спілка ректорів державних університетів Вірменії
 • ·        Міністерство освіти і науки Республіки Вірменія
 • ·        Державний технічний університет Вірменії
 • ·        Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • ·        Донецький національний університет
 • ·        Одеський національний університет імені І.І.Мечнікова
 • ·        Волинський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк
 • ·        Спілка ректорів вищих навчальних закладів України
 • ·        Міністерство освіти і науки України

Координатор^ Асоціація Європейських Університетів (Бельгія):

Томас Естерманн, Керівник підрозділу управління, автономії та фінансування

тел.: 00 322 743 1146

факс: 00 322 2305751

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Керівник проектної команди від Одеського національного університету імені І.І. Мечникова:

Проф. Коваль ІгорМиколайович, ректор

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Phone: +38-048-723-35-15

Контактна особа:

Кузьмін Денис Валерійович, викл.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон: +38-0482-68-72-84

 

   

Спільний проект ТЕМПУС - Реформа навчальних програм (JPCR) - 2012-3004/001/001 530391-2012-SI-JPCR, Законодавче забезпечення Європейської Політики Сусідства та належне врядування (EUNEG) 2012-2015

Спільний проект ТЕМПУС - Реформа навчальних програм (JPCR) - 2012-3004/001/001

530391-2012-SI-JPCR, Законодавче забезпечення Європейської Політики Сусідства та належне врядування (EUNEG) 2012-2015

http://tempus-euneg.eu/

Цілі EUNEG 

Розробка навчального плану з ECTS-кредитами і визнанням диплому, впровадження сучасних методик навчання на основі досліджень та активної участі студентів, придбання електронного обладнання та створення дослідницьких лабораторій в університеті країни-партнера, підготовка викладачів та адміністративного персоналу, розробка навчальних програм курсів, в тому числі з методикою викладання, обов’язками студентів і відповідною літературою, сприяння мобільності викладачів і студентів, організація та забезпечення сучасною літературою бібліотеки EUNEG як ядро інформаційного пункту країни-партнера ЄС, створення в університеті країни-партнера структуру, яка буде контролювати реалізацію та тривалість результатів проекту

 

Магістерська програма EUNEG

Тривалість і кількість ECTS-кредитів.

Навчання триватиме 2 навчальних роки (4 семестри). Навчання складатиме 120 ECTS-кредитів (30 ECTS-кредитів за семестр). Останній семестр буде присвячений дослідженню та підготовці магістерської роботи.

 

Навчальний план

містить 17 курсів - 9 обов'язкових для всіх студентів та 8 додаткових курсів з 2 спеціалізацій.  Обов'язкова частина програми складається з 9 курсів з різних аспектів європейської інтеграції та зовнішніх відносин ЄС.

Спеціалізація I: Окремі аспекти співробітництва Росії, України та Молдови з ЄС. Вона містить 3 курси, присвячені питанням:

а. співпраці ЄС з кожною з цих країн у галузі освіти, культури і науки

б. міграції, надання притулку та боротьби зі злочинністю 

в. транскордонного співробітництва цих країн з ЄС

Спеціалізація II: Теорія та практика належного управління, дискримінація та права людини. Вона містить 3 курси, присвячені питанням:

а. місцевого та регіонального управління, демократії та ролі громадян в ЄС і в країні-партнері

б. внутрішніх та міжнародних процедур для жертв дискримінації та порушення прав людини

в. просування і реалізації демократичних принципів і стандартів в галузі прав людини в ЄС і в країнах-партнерах

КОНСОРЦІУМ EUNEG

Координаційна установа

- Університет Марібору (Марібор, Словенія)

від України

- Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ)

- Львівський національний університет імені Івана Франка (Львів)

- Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (Одеса)

від Російської Федерації

- Національний дослідницький університет «Вища школа економіки» (Москва)

- Нижньогородський державний університет імені М.І.Лобачевського (Нижній Новгород)

- Поволзький Інститут управління імені П.А.Столипіна Російської академії народного господарства і державної служби при Президенті РФ (Саратов)

- торгово-промислова палата Саратовської області (Саратов)

 від Молдови

- Міжнародний інститут менеджменту ?IMI-NOVA? (Кишинів)

- Комратський державний університет (Комрат)

- Асоціація етнічних та регіональних досліджень (Кишинів)

від Євросоюзу

- Університет Трієсту (Трієст, Італія)

- Європейський університет Віадріна (Франкфурт-на-Одері, Німеччина)

- Університет Бабеш-Боляй (Клуж-Напока, Румунія)

- ISCOMET - Інститут етнічних та регіональних досліджень (Марибор, Словенія)

- ECERS - Європейський центр етнічних, регіональних та соціологічних досліджень Університету Марібору (Марібор, Словенія)

 

Координатор EUNEG:

проф. Сільво Деветак, 

Юридичний факультет Університету Марібору, Словенія

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон: +386 2 25 04 253

 

Керівник проектної команди від Одеського національного університету імені І.І. Мечникова:

Проф. Коваль Ігор Миколайович, ректор 

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Phone: +38-048-723-35-15

Контактна особа: 

Кузьмін Денис Валерійович, викл.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон: +38-0482-68-72-84

 

   

СПІЛЬНИЙ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕМПУС-ПРОЕКТ

СПІЛЬНИЙ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕМПУС-ПРОЕКТ

 

Назва програми: Темпус IV «530599 – Tempus – 1 – 2012 – 1 – DE – Tempus – JPCR «Крос-медіа таякіснажурналістика» («Crossmedia und Qualitatsjurnalismus»)

Термін виконання: 3 роки (до 14 жовтня 2015 року).

Фінансування проекту здійснюється коштом Європейського Союзу.

Обсяги фінансування: 1 251 046,00 €.

Національний координатор проекту від України: Професор Александров О. В., кафедра журналістики Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Члени консорціуму:

1.Університет м. Відня (Австрія).

2.Австрійський католицький університет.

3.Блага університет м. Сібіу (Румунія).

4.Євангелістська академія Зібенбюрген (м. Сібіу, Румунія).

5.Молдавський державний університет (м. Кишинів, Молдова).

6.Вільний університет (м. Кишинів, Молдова).

7.Європейський університет (м. Кишинів, Молдова).

8.Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Україна).

9.Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара (Україна).

10.Сумський державний університет (Україна).

11.Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича (Україна).

12.Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського (Україна).

13.Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка (Україна).

Бенефіціанти: Міністерство освіти і науки України, Академія української преси (м. Київ), Баварське радіо та Інформаційна агенція «Норд-Ост» (Німеччина).

Грантодавець: Університет м.Пассау (Німеччина).

http://cuq.cc/

http://www.uni-passau.de/

Мета проекту: перебудова навчальних планів із врахуванням нових можливостей та нових умов роботи майбутніх журналістів, а також посилення матеріально-технічної бази тих університетів, які беруть участь у реалізації проекту. Інтернаціональна навчальна програма має відповідати вимогам інформаційного суспільства з притаманними йому структурними змінами, сприяти удосконаленню освіти у розумінні Лісабонської стратегії Європейського Союзу.

Проект «Крос-медіа та якісна журналістика», ініційований Університетом Пассау (Німеччина), носить академічний характер і спрямований на створення навчально-методичного, науково-методологічного та матеріально-технічного підґрунтя для початку підготовки в Україні фахівців зі спеціалізації «Крос-медіа».

За роки функціонування проекту 6 викладачівкафедри журналістики брали участь у 4 теоретичних семінарах(м. Сібіу, Румунія), а також у викладацькій конференції (м. Пассау, Німеччина). Чотири студенти кафедри журналістики брали участь у студентському семінарі з крос-медіа (м. Пассау, Німеччина), і 2 студенти у літній школі журналістики (м. Сібіу, Румунія). Також 12 студентів взяли участь у роботі літньої школи журналістики в Одесі, де ними було виготовлено 2 відеофільми. Викладачами кафедри журналістики розроблено, опубліковано та розпочато втілення в навчальний процес 3 навчальні програми для спеціалізації «Крос-медіа», які враховують напрацювання західноєвропейських університетів і, одночасно, адаптовані до вітчизняних освітніх вимог і реалій. Отримано та поставлено на баланс університету технічне забезпечення загальною вартістю 325 тис. грн., до якого входять комп’ютери-моноблоки AppleiMacнайновішого покоління, професійні відеокамери та фотоапарати з необхідними аксесуарами тощо. Це обладнання використовується для проведення занять зі спеціалізації «Крос-медіа» зі студентами-магістрами.

 

  

TEMPUS «Освіта задля лідерства, інтелектуального розвитку та розвитку таланту» ELITE

TEMPUS

«Освіта задля лідерства, інтелектуального розвитку та розвитку таланту»ELITE

544343-TEMPUS-1-2013-1-LT-TEMPUS-SMHES

01.12.2013 - 01.12.2016

http://elite-project.eu

Науковий керівник проекту – проф., д. п. н.І. Н. Коваль

Менеджер проекту та контактна особа – ст. наук співр. Степанова Т.Ю.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Каунаський технологічний університет, Литва – координатор проекту

Партнери з країн ЄС:

Університет Тампере, Фінляндія

Університет Гринвічу, Сполучене Королівство

ТОВ Ranmore Consulting, Сполучене Королівство

Естонська бізнес-школа, Естонія

Партнери з України:

Киіївськиий університет імені Бориса Грінченка

Тернопільськийнаціональний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Національна академія педагогічних наук Украіїни

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Національний авіаційний університет

Національна академія державного управління при Президентові України

HRFORUM – Асоціація з управління персоналом

Міністерство освіти і науки України

Мета проекту: Посилити роль українських ВНЗ в імплементації державної політики з розвитку людських ресурсів (HRD) як генераторів соціального прогресу шляхом реалізації послуг з розвитку лідерського та організаційного потенціалу (L&OD)

Завдання проекту:

 • Розробка концепції «Роль університетів у L&OD»
 • Видання електронного журналу з L&OD
 • Створення та організація роботи центрів лідерства (CLs) на базі університетів-учасників проекту в Україні.
 • Видання посібників з L&OD
 • Проведення міжнародних конференцій з L&OD
 • Організація круглих столів для ректорів університетів з L&OD
 • Проведення тренінгів з L&OD для учасників проекту
 • Проведення літньої школи та академії лідерства для тренерів з L&OD

 

   

TEMPUS «Створення мультидисциплінарних інноваційних центрів з розробки віртуальних лабораторій для біології та медицини» EMICVL

TEMPUS 

 «Створення мультидисциплінарних інноваційних центрів з розробки віртуальних лабораторій для біології та медицини» EMICVL

543802-TEMPUS-1-2013-1-TEMPUS-JPHES

01.12.2013 - 01.12.2016

https://sites.google.com/a/my.westminster.ac.uk/emicvl/home

http://emicvl.onu.edu.ua/

Науковий керівник – проф., д. б. н. В. О. Іваниця проректор з наукової роботи, зав. каф. мікробіології, вірусології і біотехнології, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Мікробіолог / менеджер проекту: к.б.н. ст.н. с. Т. Ю. Степанова Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Мікробіолог: к.б.н. ст.н. с. Ж. Ю. Сергеєва 

Група ІТ:

С. А. Афонін, Зав. лаб. Інформаційних технологій та технічних засобів навчання

к.б.н. ст.н. с. Н. Ю. Васильєва 

м. н. с. М. М. Чабан

Партнери проекту:

 • Університет Вестмінстера, Велика Британія
 • Університет Л’Аквіли, Італія
 • Університет Бресту, Франція
 • Центр наукової візуалізації BIOANIM, Словенія
 • Тбіліський державний університет, Грузія
 • Університет Давіда Агмашенебелі, Грузія
 • Бакінський державний університет, Азербайджан
 • Азербайджанський медичний університет ім. Наримана Нариманова, Азербайджан
 • Львівський національний університет ім. І. Франка

Мета проекту: Імплементація «трикутника знань» в сфері освіти, досліджень та інновацій шлахом створення мултидісциплінарних інноваційних центрів з розробки віртуальних лабораторій в біології та медицині (MICVL) в країнах Східного сусідства. Ці центри будуть розробляти інніваційні коммерційні продукти для освіти та науки в сфері біології та медицини із застосуванням інноваційних методів інформаційних технологій.

Завдання проекту: 

Организація мультидисциплінарних інноваційних центрів (MICVL) в кожному університеті країн-партнерів з региону Східного сусідства.

Створення віртуальної лабораторії медичної мікробіології (VMML) як пілотного продукту мультидисциплінарних інноваційних центрів.

Розробка оптимальнох схеми комерціалізації та реклами віртуальної лабораторії медичної мікробіології (VMML).

Розповсюдження інформації та результатів проекту.

 

FP7 IRSES-319007-ТВ PROGNOSIS «Прогрес в лікуванні туберкульозу да ВІЛ/туберкульозу за оцінкою “відбитків пальців” малих молекул-біомаркерів у пацієнтів в Східній Європі»

РП7 Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme” (“IRSES”)

Прогрес в лікуванні туберкульозу да ВІЛ/туберкульозу за оцінкою “відбитків пальців” малих молекул-біомаркерів у пацієнтів в Східній Європі» ТВ PROGNOSIS

FP7 IRSES-319007-ТВ PROGNOSIS

24.04.2013 -24.04.2016

http://irses-tuberculosis.info

Науковий керівник - проф., д. б. н. Т. О. Філіпова Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Контактна особа: к.б.н. ст.н. с. Т. Ю. Степанова Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Партнери проекту:

Університет Умеа, Швеція

Одеський обласний туберкульозний диспансер, Україна Університетський шпиталь Германс Тріас і Пуйоль, Іспанія

Короткий опис проекту: Дешева та швидка діагностика туберкульозу стає можливою завдяки вимірюванню вмісту малих молекул-біомаркерів в біологічних ридинах хворих. За проектом було створено мережу між універститетом Умеа (Швеція), Одеським національним універститетом імені І. І. Мечникова, Одеським обласним туберкульозним диспансером (Україна) та університетським шпиталем Германс Тріас і Пуйоль, Іспанія з метою надання доступу до новітнього метаболомічного обладнання та великого досвіду роботи з хімічного аналізу біомедичних зразків. Було запропоновано збір зразків українських пацієнтів, хворих на туберкульоз та BIJT/туберкульоз за умов лікування та аналіз за декількома хроматографічними методами з метою пошуку біомаркерів. Заплановано генетипування ізолятів М.tuberculosis,моніторінг стійкості до антибіотиків, да оцінка відповіді організму на лікування. Такий спектр методів допоможе отримати деталізовану кліничну картину в динаміці та виявити рівні малих молекул за туберкульозом, стійкою формою туберкульозу, та коінфекцією ВІЛ/туберкульоз.

Сьома Рамкова Програма ЄС(FP7) Поліпшення та оновлення чорноморської наукової мережі (UBSS, UP-GRADE BS-SCENE)

Назва проекту: Поліпшення та оновлення чорноморської наукової мережі (UBSS, UP-GRADE BS-SCENE)

Номер угоди про грант: 226592

Період виконання: 2009-2011

Цілі і задачі: нарощування та розширення існуючої наукової інфраструктури (створеної в рамках проекту FP6 «BlackSeaScene 1») за участю 19-ти додаткових морських природоохоронних установ/організацій з 6 причорноморських країн. Головним результатом має бути онлайн-доступ до даних (отриманих на місці та дистанційно), метаданих і результатів.

Організація - координатор: Морська Інформаційна Служба (MARIS), адреса: Koningin Julianalaan 345A, Corbulo building, 2273JJ, м. Воорбург, Нідерланди

Координатор проекту UBSS: Дік M.A. Шаап,

Тел.: +31 70 3004710,
Факс: +31 70 3903546,
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ,
Веб-сайт http://www.maris.nl

Партнери (Члени консорціуму):

Україна (10 організацій):

Морський гідрофізичний інститут УНАН, Севастополь; Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, Харків; Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова; Таврійський національний університет ім. Вернадського, Сімферополь; Інститут геологічних наук УНАН; Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, морське відділення, Севастополь; Південний науково-дослідний інститут рибного господарства і океанології, Керч; Інститут біології південних морів ім. Ковалевського, Севастополь; Український науковий центр екології моря, Одеса; Дунайська гідрометеорологічна обсерваторія державної гідрометслужби, Ізмаїл.

Російська Федерація (8 організацій):

LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY; P.P. SHIRSHOV INSTITUTE OF OCEANOLOGY OF RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES; INSTITUTE OF LIMNOLOGY - RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES; SPACE RESEARCH INSTITUTE OF RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES; ALL-RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE OF HYDROMETEOROLOGICAL INFORMATION-WORLD DATA CENTRE; GOSUDARSTVENNOE UCHREZHDENIE GOSUDARSTVENNIY OKEANOGRAFICHESKIY INSTITUT; INSTITUT GEOEKOLOGII ROSSIYSKOY AKADEMII NAUK; RESEARCH CENTRE DYNAMICS OF THE NEARSHORE ZONE.

Болгарія (7 організацій):

INSTITUTE OF OCEANOLOGY - BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES; TECHNICAL UNIVERSITY OF VARNA; INSTITUTE OF FISHING RESOURCES; BLACK SEA NGO NETWORK; UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY; CENTRAL LABORATORY OF GENERAL ECOLOGY;NATIONAL INSTITUTE OF METEOROLOGY AND HYDROLOGY OF THE BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

Туреччина (6 організацій):

MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY; SINOP UNIVERSITY*SINOP FISHERIES FACULTY; KARADENIZ TEKNIK UNIVERSITESI; DOKUZ EYLUL UNIVERSITESI; ISTANBUL UNIVERSITY; ANKARA UNIVERSITESI

Румунія (3 організації):

NATIONAL INSTITUTE FOR MARINE RESEARCH AND DEVELOPMENT; INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE SI GEOECOLOGIE MARINA-GEOECOMAR; DANUBE DELTA BIOSPHERE RESERVE AUTHORITY, TULCEA

Грузія (6 організацій):

IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY; The Centre for Monitoring and Prognostication of the Ministry of Environment Protection and Natural Resources of Georgia; MIKHEIL NODIA INSTITUTE OF GEOPHYSICS; INSTITUTE OF HYDROMETEOROLOGY; GAMMA LTD.; INSTITUTE OF WATER MANAGEMENT

Греція (2 організації):

HELLENIC CENTRE FOR MARINE RESEARCH; BALKAN ENVIRONMENTAL ASSOCIATION (ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI)

А також по одній організації з таких країн:

Бельгія: INTERNATIONAL BUREAU FOR ENVIRONMENTAL STUDIES

Польща: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

Нідерланди: MARINE SAMPLING HOLLAND BV

Великобританія: FIELDFARE INTERNATIONAL ECOLOGICAL DEVELOPMENT PLC

Кіпр: UNIVERSITY OF CYPRUS, NICOSIA

та 2 міжнародні організації:

ЮНЕСКО - UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO) Париж, Франція; Постійний Секретаріат Комісії з захисту Чорного моря від забруднення

Веб-сайт проекту: http://www.blackseascene.net/
Керівник наукової групи ОНУ і його контакти: Володимир Іванович Медінець, к.ф.-м.н.,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тел.: +0380487317379, 
Факс: +0380487237338,  
http://onu.edu.ua/en/science/nauchdosl/research_unit/monitoring_center

Сьома Рамкова Програма ЄС(FP7) EnviroGRIDS

Назва проекту: EnviroGRIDS (Нарощування можливостей для системи спостережень та оцінки водозбору Чорного моря для підтримки його сталого розвитку)

Номер угоди про грант: 226740

Період виконання: 2009-2014

Цілі і задачі: Головна ціль -  створення в Чорноморському басейні можливості конструювати, підтримувати і використовувати сучасні системи спостереження за Землею з метою зробити внесок до Системи систем глобальних спостережень за Землею (GEOSS). Метою проекту ЕnviroGRIDS були збирання, зберігання, аналіз, візуалізація і розповсюдження критично важливої інформації про навколишнє природне середовище в Чорноморському басейні..

Організація - координатор: ЖЕНЕВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ, Rue du General Dufour 24, GENEVE 4, 1211, Швейцарія, веб-сайт: http://www.unige.ch/international/presentation/structures_en.html

Координатор проекту EnviroGRIDS: Ентоні Ліман, Тел.: + 41 22 379 75 25, Факс: + 41 22 379 11 80 http://www.unige.ch/climate/Team/Lehmann.html

Партнери (Члени консорціуму):

Україна (6 організацій):

Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, Харків; Мелітопольський державний педагогічний університет; Дунайська гідрометеорологічна обсерваторія державної гідрометслужби, Ізмаїл; Інститут біології південних морів ім. Ковалевського, Севастополь; Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова; Таврійський національний університет ім. Вернадського, Сімферополь.

Швейцарія (4 організації):

ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA RECHERCHE NUCLEAIRE EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCHCERN; EIDGENOESSISCHE ANSTALT FUR WASSERVERSORGUNG ABWASSERREINIGUNG UND GEWAESSERSCHUTZ; arx iT Consulting, Geneva; UNIVERSITE DE GENEVE

Румунія (4 організації):

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE DELTA DUNARII, TULCEA; INSTITUTUL DE GEOGRAFIE, Bucharest; INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR, BUCURESTI; UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA

Болгарія (2 організації)

BLACK SEA REGIONAL ENERGY CENTRE, SOFIA; NATIONAL INSTITUTE OF METEOROLOGY AND HYDROLOGY OF THE BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, SOFIA

А також по одній організації з наступних країн:

Чеська Республіка: Ceske centrum pro vedu a spolecnost,

Грузія: GIS and RS Consulting Center GeoGraphic, Tbilisi,

Нідерланди: UNESCO-IHE INSTITUTE FOR WATER EDUCATION, DELFT,

Іспанія:UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA,

Бельгія: Soresma NV, ANTWERPEN,

Російська Федерація: SAINT PETERSBURG STATE UNIVERSITY,

Туреччина: TECHNICAL UNIVERSITY OF ISTANBUL,

Угорщина: VITUKI KORNYEZETVEDELMI ES VIZGAZDALKODASI KUTATO INTEZET NONPROFIT KOZHASZNU KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG, BUDAPEST,

Італія: CENTRO DI RICERCA, SVILUPPO E STUDI SUPERIORI IN SARDEGNA, CAGLIARI,

і 2 міжнародні організації: Постійний Секретаріат Комісії з захисту Чорного моря від забруднення, Стамбул; Міжнародна Комісія з захисту ріки Дунай, Відень.

Веб-сайт проекту: http://envirogrids.net/

Керівник наукової групи ОНУ і його контакти: Володимир Іванович Медінець, к.ф.-м.н.,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тел.: +0380487317379, 
Факс: +0380487237338,  
http://onu.edu.ua/en/science/nauchdosl/research_unit/monitoring_center

Сьома Рамкова Програма ЄС (FP7) ECLAIRE

Назва проекту: ECLAIRE (Ефекти впливу змін клімату на забруднення повітря і стратегії реагування для європейських екосистем)

Номер угоди про грант: 282910

Період виконання: 2011-2015

Цілі і задачі: вивчити ефекти впливу змін клімату на європейські екосистеми і розробити наступне покоління стратегій реагування та пом’якшення забруднення повітря в умовах зміни клімату

Організація - координатор: НАУКОВО-ДОСЛІДНА РАДА З ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА (NATURAL ENVIRONMENT RESEARCH COUNCIL), Polaris House, North Star Avenue, SWINDON, WILTSHIRE, SN2 IEU, Велика Британія

Координатор проекту ECLAIRE: Марк Саттон, Тел.: 01793 411500, Факс: 01793 411501 Веб-сайт: http://www.rcuk.ac.uk/links/natural-environment-research-council/

Партнери (Члени консорціуму):

Великобританія (3 організації):

UNIVERSITY OF YORK; THE UNIVERSITY OF EDINBURGH; HOLLAND MICHAEL, READING

Нідерланди (5 організацій):

STICHTING DIENST LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK, WAGENINGEN; STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND, PETTEN; RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEIDEN MILIEU*NATIONAL INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH AND THE ENVIRONMENT, BILTHOVEN; WAGENINGEN UNIVERSITEIT, WAGENINGEN; NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR    TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - TNO, DELFT

Швеція (4 організації):

LUNDS UNIVERSITET, LUND; GOETEBORGS UNIVERSITET; SVERIGES METEOROLOGISKA OCH HYDROLOGISKA INSTITUT, NORRKOEPING; IVL SVENSKA MILJOEINSTITUTET AB, STOCKHOLM

Німеччина (4 організації):

FORSCHUNGSZENTRUM JUELICH GMBH, JUELICH; Karlsruher Institut fuer Technologie, Karlsruhe; RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITAET BONN, BONN; MAX PLANCK GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V., MUENCHEN

Данія (2 організації):

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET, KONGENS LYNGBY; AARHUS UNIVERSITET

Австрія (2 організації):

INTERNATIONALES INSTITUT FUER ANGEWANDTE SYSTEMANALYSE, AXENBURG;UNIVERSITAET FUER BODENKULTUR WIEN

Італія (2 організації):

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, ROMA; UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE, MILANO

Бельгія (2 організації):

JRC -JOINT RESEARCH CENTRE- EUROPEAN COMMISSION, BRUSSELS; UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES, BRUXELLES

Франція (2 організації):

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE, PARIS; CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, PARIS

Швейцарія (2 організації):

EIDGENOESSISCHES VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT, BERN; EIDGENOESSISCHE FORSCHUNGSANSTALT WSL, BIRMENSDORF

Финляндия (2 організації):

ILMATIETEEN LAITOS, HELSINKI; HELSINGIN YLIOPISTO

Іспанія (2 організації):

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID; CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS-CIEMAT, MADRID

А також по одній організації з наступних країн:

Україна: ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І.І.МЕЧНИКОВА

Норвегія: METEOROLOGISK INSTITUTT, OSLO

Російська Федерація: INSTITUTE OF PHYSICOCHEMICAL AND BIOLOGICAL PROBLEMS IN SOIL SCIENCE OF RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES, PUSHCHINO

Угорщина: ERDESZETI TUDOMANYOS INTEZET, SARVAR

Хорватія: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, ZAGREB

Болгарія: INSTITUTE OF PLANT PHYSIOLOGY AND GENETICS OF BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, SOFIA.

Веб-сайт проекту: http://www.eclaire-fp7.eu/

Керівник наукової групи ОНУ і його контакти: Володимир Іванович Медінець, к.ф.-м.н.,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тел.: +0380487317379, 
Факс: +0380487237338,  
http://onu.edu.ua/en/science/nauchdosl/research_unit/monitoring_center

 

Сьома Рамкова Програма ЄС (FP7) PERSEUS

Назва проекту: PERSEUS (Стратегічно орієнтовані морські екологічні дослідження європейських південних морів)

Номер угоди про грант: 287600

Період виконання: 2012-2015

Цілі і задачі: PERSEUS – це науково-дослідний проект, що займається оцінкою подвійного впливу на Середземне і Чорне моря як людської діяльності, так і природних навантажень. PERSEUS поєднує природничі та соціально-економічні науки з метою прогнозування довгострокових ефектів цих впливів на морські екосистеми. Проект прагне створити ефективну та інноваційну структуру керівництва дослідженнями, що забезпечить базу, на якій розробники політики зможуть повернути назад деградацію морських флори і фауни.

Організація - координатор: ГРЕЦЬКИЙ ЦЕНТР МОРСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (HELLENIC CENTRE FOR MARINE RESEARCH), 46,7 Km avenue Athens-Sounio, (Mavro Lithari), ANAVISSOS ATTIKI, 19013, Греція

Координатор проекту PERSEUS: Вангеліс Папатанассіу,  

Тел.: + 30 22910 76383,
E-mail: E Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

Партнери (Члени консорціуму):

Франція (6 організацій):

INSTITUT FRANCAIS DE RECHIERCHIE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER, MOULINEAUX; PLAN BLEU POUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT EN MEDITERRANNEE, VALBONNE; CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, PARIS; UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE D'AIX-MARSEILLE II, MARSEILLE; UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE – PARIS; UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III, TOULOUSE

Італія (8 організацій):

CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE DEL MARE, ROMA; COSNAV ENGINEERING SRL, TRIESTE; CENTRO EURO-MEDITERRANEO PER I CAMBIAMENTI CLIMATICI SCARL, LECCE; CONSCIGLIO NAZIONAIE DELLE RICERCHE, ROMA; AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOIT TECNOLOGIE, L'ENDRGIA E LO SALUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE, ROMA; ISTITUTO NAZTONAIE DI OCEANOCRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS, TRIESTE; STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN, NAPOLI; CLU srl, Castelfranco Emilia

Румунія (2 організації):

INSTITUTUL NATIONAI DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE SI GEOECOLOGIE MARINA-GEOECOMAR, BUCHUREST; INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINA GRIGORE ANTIPA, CONSTANTA

Іспанія (5 організацій):

BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE - KLIMA AIDAKETA IKERGAI, BILBAO; INSTITUTO ESPANOL DE OCEANOGRAFIA, MADRID; UNIVERSITAT DE BARCELONA; UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA, BARCELONA; AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, MADRID

Бельгія (2 організації):

JRC -JOINT RESEARCH CENTRE- EUROPEAN COMMISSION, BRUSSELS; UNIVERSITE DE LIEGE, LIEGE

Великобританія (2 організації):

PLYMOUTH MARINE LABORATORY; UNIVERSITY OF PLYMOUTH

Нідерланди (2 організації):

STCHTING DELTARES, DELFT; UNIVERSITEIT UTRECHT

Греція (4 організації):

University of the Aegean-Research Unit, MYTILINI, LESVOS; NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS; PANEPISTRIMO KRITIS (UNIVERSITY OF CRETE), CRETE; EIR SYMVOULOI ANAPTYXOS ETAIREIA PERIORISMENIS EFTITHYNIS, ATHINA

Кіпр (2 організації):

THE CRUPUS RESEARCH AND EDUCATIONAL FOUNDATION, NICOSIA; UNIVERSITY OF CYPRUS, NICOSIA

Ізраїль (2 організації):

ISRAEL OCEANOGRAPHIC AND LIMNOLOGICAL RESEARCH LIMITED, HAIFA; UNIVERSITY OF HAIFA

Болгарія(4 організації):

BLACK SEA NGO NETWORK, VARNA; SOFIISKI UNIVERSITET SVETI KLIMENT OHRIDSKI, SOFIA; INSTITUT PO BIORAZNOOBRAZIE I EKOSISTEMNI IZSLEDVANIYA BALGARSKA AKADEMIYA NA NAUKITE, SOFIA; INSTITUTE OF OCEANOLOGY - BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, VARNA

Туреччина (2 організації):

MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY, ANKARA; ISTANBUL UNIVERSITY

Україна (3 організації):

ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ПІВДЕННИХ МОРІВ ім. КОВАЛЕВСЬКОГО, СЕВАСТОПОЛЬ; МОРСЬКИЙ ГІДРОФІЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ, НАНУ, СЕВАСТОПОЛЬ; ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І.І.МЕЧНИКОВА

А також по одній організації з наступних країн:

Мальта: UNVERSITA TA MALTA, MSIDA

Словенія: NACIONALNI INSTITUT ZA BIOLOGIJO, LJUBLJANA

Хорватія: Institute of Oceanography and Fisheries, Split

Російська Федерація: P.P. SHIRSHOV INSTITUTE OF OCEANOLOGY OF RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES, MOSCOW

Грузія: IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY

Єгипет: National Institute of Oceanography and Fisheries, Cairo

Марокко: INSTITUT NATIONAI, DE RECHERCIIE HALIEUTIQUE, CASABLANCA

Німеччина: ECOLOGIC INSTITUT gemeinnutzige GmbH, BERLIN

Туніс: SAROST SA, Tunis

Веб-сайт проекту: http://www.perseus-net.eu/site/content.php

Керівник наукової групи ОНУ і його контакти:Володимир Іванович Медінець, к.ф.-м.н.,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тел.: +0380487317379, 

Факс: +0380487237338,  

http://onu.edu.ua/en/science/nauchdosl/research_unit/monitoring_center

 

ЄС / UNDP (Програма ООН з розвитку)

Назва проекту: EMBLAS (Поліпшення моніторингу навколишнього природного середовища Чорного моря)

Номер угоди про грант: 84971              

Період виконання: 2013-2014

Цілі і задачі: Проект спрямований на посилення в Грузії, Російській Федерації і Україні можливостей для біологічного і хімічного моніторингу якості води в Чорному морі згідно з водним законодавством Європейського Союзу. Мають бути виконані наступні роботи:

 • Розгляд національних систем та інструменті для оцінки даних, отриманих в результаті моніторингу;
 • Підтримка країн у виконанні ними своїх зобов’язань за Бухарестською Конвенцією та іншими пов’язаними конвенціями і угодами;
 • Розробка економічних і гармонізованих програм біологічного та хімічного моніторингу відповідно до зобов’язань про звітність згідно з багатосторонніми екологічними угодами, Водною Директивою і Морською Директивою ЄС;
 • Розробка і впровадження всеохоплюючої програми тренінгів з методів моніторингу і забезпечення якості у відповідності до стандартуISO 17025, популяризація
 • Розробка методики Сумісних чорноморських експедицій;
 • Розробка веб-версії прототипу бази даних з якості чорноморської води

Організація - координатор: Братиславський регіональний центр UNDP для Європи та країн СНД, Grosslingova 35, 81109 Братислава, Словацька Республіка, Тел.: +421 2593 371 11

Координатор проекту EMBLAS: Володимир Мамаєв, Регіональний технічний радник з міжнародних вод, Email: vladimir.mamaev@und , Website: http://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/about_us/our-experts/energy-and-environment-/vladimir-mamaev.html

Партнери (Члени консорціуму):

Україна (5 організацій):

 • Морський гідрофізичний інститут (МГІ)
 • Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова (ОНУ)
 • Український науковий центр екології моря (УкрНЦЕМ)
 • Інститут біології південних морів ім. А.О.Ковалевського (ІнБПМ)
 • Одеське відділення Інституту біології південних морів НАНУ (ОдВ ІнБПМ)

Грузія (2 організації):

 •  Iv.Javakhishvili Tbilisi State University (TSU)
 • National Environmental Agency “Black Sea Monitoring Center” (NEA)

Росія (2 організації):

 • State Oceanographic Institute (SOI)
 • P.P.Shirshov institute of oceanology Russian Academy of Sciences (SIO-RAS)

А також міжнародна організація – Постійний Секретаріат Чорноморської Комісії (BSC PS)

Веб-сайт проекту: http://emblasproject.org/

Керівник наукової групи ОНУ і його контакти: Володимир Іванович Медінець, к.ф.-м.н.,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тел.: +0380487317379, 
Факс: +0380487237338,  
http://onu.edu.ua/en/science/nauchdosl/research_unit/monitoring_center

 

 bbsr1
bbsr2

Erasmus+ CBHE project The Baltic-Black Sea Regional Studies (BBSR)

586281-EPP-1-2017-1-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP (2017-2883/001-001)

 

15.10.2017 – 14.10.2020

ЦІЛІ BBSR

Загальною метою проекту є модернізація регіональних досліджень в Україні через впровадження англомовної магістерської програми досліджень Балтійського та Чорноморського регіонів. За своєю суттю, проект покликаний підвищити цінність українських університетів у задоволенні потреб у всебічних знаннях у галузі міжнародних відносин та регіональних досліджень. Дворічна магістерська програма з вивчення Балтійського та Чорноморського регіонів, яка буде впроваджуватися англійською мовою у Львівському національному університеті ім. Івана Франка, а окремі модулі й в інших українських університетах, допоможуть отримати міждисциплінарний досвід навчання у поєднанні з інноваційною практикою викладання. Програма буде орієнтована як на українських, так і на іноземних студентів, чиї наукові інтереси або практична діяльність тісно пов'язані з Балтійським та Чорноморським регіонами. Впровадження такої магістерської програми та модулів в українських університетах сприятиме подальшій співпраці між вищими навчальними закладами України та ВНЗ країн Балтійського регіону, впроваджувати комплексні дослідження по всьому регіону, його історичному та поточному політичному, економічному та культурному розвитку, національному та міжнародному співробітництву в країнах регіону та між ними, а також перспективам регіону в контексті європейської інтеграції та регіонального співробітництва. Проект також передбачає навчання українського педагогічного колективу сучасній методиці викладання та сприяє модернізації навчального середовища.

Партнери - Університет м. Лунда, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Університет ім. Вітаутаса Магнуса (Каунас), Університет ім. Адама Міцкевича (Познань), Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Львівський національний університет імені Івана Франка, Маріупольський державний університет.

Координатор BBSR:

Ольга Богданова,
Факультет соціальних наук, Інститут політичних досліджень імені Йохана Скитта,
Тартуський університет, Естонія
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Телефон: +372 737 6375

Керівник проекту в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова:

проф. Ігор Коваль, ректор
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Телефон: + 38-048-723-35-15

Контактна особа:

Денис Кузьмін, ас. кафедри міжнародних відносин
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Телефон: + 38-0482-68-54-61

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5dadf74bd44a010884178331571682123
title_5dadf74bd45ba15294566861571682123
title_5dadf74bd472210161262521571682123
title_5dadf74bd489819858632931571682123
Top