Корисна інформація

Інформація оновлена 25.10.2016

Корисна інформація

ДОВІДНИК КОРИСТУВАЧА
ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ТРАНСФЕРНО-НАКОПИЧУВАЛЬНА СИСТЕМА

Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: монографія

Международная стандартная классификация образования
МСКО 2011

Сопроводительное руководство к МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАНДАРТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 2011

РОЗРОБЛЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
Методичні рекомендації

List of fields of study and program subject areas in higher education

КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ ДК 003:2010
(На зміну ДК 003:2005)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ГЛОСАРІЙ: ВИЩА ОСВІТА

Оновлений класифікатор професій

Европейская квалификационная рамка для обучения в течении всей жизни (ЕКР)

Стандарты и рекомендации для гарантии качества в Европейском пространстве высшего образования (ESG)
НАГОРУ