Науково-методична рада

Інформація оновлена 25.04.2016

Науково-методична рада

СКЛАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ОНУ імені І.І.МЕЧНИКОВА

1.

Хмарський Вадим Михайлович

Голова НМР

2.

Ружицька Ольга Миколаївна

Заступник голови НМР

3.

Кузнєцова Неля Вікторівна

Заступник голови НМР

4.

Аннєнкова Ірина Петрівна

Секретар НМР

5.

Соколова Наталія Павлівна

Начальник навчального відділу

6.

Нікола Людмила Валеріївна

Заст. начальника навчального відділу

7.

Біланчин Ярослав Михайлович

Голова НМК ГГФ

8.

Масін Віктор Миколайович

Голова НМК ЕПФ

9.

Ломачинська Ірина Анатоліївна

Голова НМК ІМЕМ з економічних спеціальностей

10.

Рачинська Алла Леонідівна

Голова НМК ІМЕМ зі спеціальності механіка та комп’ютерна інженерія

11.

Кіреєва Зоя Олександрівна

Голова НМК ІМЕМ зі спеціальності психологія

12.

Вартанян Григорій Михайлович

Голова НМК ІМЕМ зі спеціальності математика та прикладна математика

13.

Ареф’єва Наталія Георгіївна

Голова НМК Інституту міжнародної освіти

14.

Синявська Олена Олександрівна

Голова НМК історичного факультету

15.

Кременчуцька Маргарита Константинівна

Голова НМК ІІПО

16.

Хорошилов Олег Юрійович

Голова НМК ІСН

17.

Телецька Тетяна Володимирівна

Голова НМК факультету РГФ

18.

Адамян Вадим Мовсесович

Голова НМК фізичного факультету

19.

Морева Тамара Юрьевна 

Голова НМК філологічного факультету

20.

Сумченко Ірина В’ячеславівна   

Голова НМК філософського факультету

21.

Раскола Людмила Анатоліївна

Заступник декана хімічного факультету з навчальної роботи

22.

Сидун Ірина Володимирівна

Голова НМК факультету журналістики, реклами та видавничої справи

 

Контактна інформація:
 
Хмарський Вадим Михайлович, e-mail: khmarskyi@ukr.net
Кузнєцова Неля Вікторівна, e-mail: kuznetsova-nv@meta.ua
Ружицька Ольга Миколаївна, e-mail: flores@ukr.net
Аннєнкова Ірина Петрівна, e-mail: mexmat@te.net.ua
НАГОРУ