Положення

Положення

 
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ОДЕСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

ПОЛОЖЕННЯ про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення, переведення та зміни умов навчання студентів

Положення про організацію системи моніторінгу якості вищої освіти у Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова
 
 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок оцінювання навчальних досягнень студентів

ПОЛОЖЕННЯ про оцінювання залишкових знань студентів у формі ККР з навчальних дисциплін

ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії в ОНУ імені І. І. Мечникова
Форма №1. Рапорт про склад Державної комісії
Форма №2. Додаток 1 до звіту Голови ДЕК (ДКК). Результати захисту дипломних робіт

Додаток 2 до звіту Голови ДЕК (ДКК). Результати державного іспиту

Додаток 3 до звіту Голови ДЕК (ДКК). Організація роботи ДЕК (ДКК)

Форма №3. Зведені дані про результати державної атестації

Форма №4. Розклад роботи ДЕК (ДКК)

ПОЛОЖЕННЯ про проведення практики студентів Одеського національного університету імені І.І.Мечникова
Додаток 1: ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАКАЗУ
Додаток 2: ДОГОВІР

Додаток 3: НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ
Додаток 4: Договір підряду
Додаток 5: АКТ ПРИЙОМУ – ПЕРЕДАЧИ РОБІТ
Додаток 6: Кошторис
Додаток 7: ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПО КАФЕДРІ
Додаток 8: ЗВІТ про проходження виробничої практики
Приклад

 

Положення про диплом с відзнакою Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

 

Про підвищення кваліфікації (стажування) 

ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації (стажування) викладачів
Додаток 1: Заява

Додаток 2: Направлення

Додаток 3: Індивідуальний план

Додаток 4: Звіт

 

Положення про Вчену раду
Положення про Вчену раду

 

Про обрання та прийняття на роботу 

ПОЛОЖЕННЯ про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Одеського національного університету імені І.І. Мечникова та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про обрання, призначення та звільнення з посади декана факультету/директора інституту, коледжу Одеського національного університету імені І.І.Мечникова
Положення про обрання, призначення та звільнення з посади керівників наукових підрозділів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

 

Положення про відзнаку Президента України
Положення про відзнаку Президента України - ювілейну медаль "25 років незалежності України"

 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Top