Опис освітніх програм

Інститут математики, економіки і механіки

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології галузь знань 12 Інформаційні технології
Кваліфікація: бакалавр інформаційних систем та технологій
Професійна кваліфікація: 2132.2 «Розробники комп’ютерних програм» 2131.2 «Розробники обчислювальних систем»

Завантажити

Біологічний факультет

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), Галузь знань 01 Освіта, Спеціальність  014 Середня освіта (Біологія)

Завантажити

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітній рівень другий (магістерський), спеціальність 091 «Біологія»

Завантажити

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий), спеціальність 091 – біологія 

Завантажити

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю № 206 Садово-паркове господарство, галузі знань № 20 Аграрні науки та продовольство,  Кваліфікація: Бакалавр садово-паркового господарства

Завантажити

Геолого-географічний факультет

Освітньо-професійна програма 242 "Туризм" на здобуття освтнього ступеню магістра

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5ba15819bfff511802071191537300505
title_5ba15819c010e14092585621537300505
title_5ba15819c022114824083171537300505
title_5ba15819c033911171024601537300505
Top