Опис освітніх програм

 • Біологічний факультет

  ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

  Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), Галузь знань 01 Освіта, Спеціальність  014 Середня освіта (Біологія)

  Завантажити

  ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  Освітній рівень другий (магістерський), спеціальність 091 «Біологія»

  Завантажити

  ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

  рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий), спеціальність 091 – біологія 

  Завантажити

  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

  Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю № 206 Садово-паркове господарство, галузі знань № 20 Аграрні науки та продовольство,  Кваліфікація: Бакалавр садово-паркового господарства

  Завантажити

 • Геолого-географічний факультет

  Освітньо-професійна програма

  242 "Туризм" на здобуття освітнього ступеню магістра

  Завантажити
 • Економіко-правовий факультет

 • Факультет історії та філософії

 • Факультет журналістики, реклами та видавничої справи

 • Факультет математики, фізики та інформаційних технологій

  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

  Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології галузь знань 12 Інформаційні технології

  Кваліфікація: бакалавр інформаційних систем та технологій

  Професійна кваліфікація: 2132.2 «Розробники комп’ютерних програм» 2131.2 «Розробники обчислювальних систем»

  Завантажити

  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

  Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології»  галузь знань 12 «Інформаційні технології»

  Професійна кваліфікація: Професіонал в галузі програмування 

  Завантажити

  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

  Освітній рівень: другий (магістерський)

  Спеціальність: 105 - прикладна фізика та наноматеріали

  Освітня програма: прикладна фізика та наноматеріали

  Завантажити
 • Факультет міжнародних відносин, політології та соціології

 • Факультет психології та соціальної роботи

 • Факультет романо-германської філології

 • Філологічний факультет

 • Хімічний факультет

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5c906fa57bb7120719442591552969637
title_5c906fa57bc874881159201552969637
title_5c906fa57be216620155751552969637
title_5c906fa57bf3b5548686951552969637
Top