Опис освітніх програм

 • Біологічний факультет

  ОСВІТНЬО ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

  «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» Другого рівня вищої освіти За спеціальністю № 014 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини» галузі знань № 01 Освіта/Педагогіка Кваліфікація: Магістр. Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Викладач закладу вищої освіти (біологія). Вчитель біології та основ здоров’я

  Завантажити

  ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

  Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), Галузь знань 01 Освіта, Спеціальність  014 Середня освіта (Біологія)

  Завантажити

  ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  Освітній рівень другий (магістерський), спеціальність 091 «Біологія»

  Завантажити

  ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

  рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий), спеціальність 091 – біологія 

  Завантажити

  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

  Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю № 206 Садово-паркове господарство, галузі знань № 20 Аграрні науки та продовольство,  Кваліфікація: Бакалавр садово-паркового господарства

  Завантажити

 • Геолого-географічний факультет

  Освітньо-професійна програма

  242 "Туризм" на здобуття освітнього ступеню магістра

  Завантажити
 • Економіко-правовий факультет

  ОСВІТНЬО ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  «Економіка»  другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

  Завантажити

  ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА  «Економіка»  третього рівня освіти (доктор філософії) за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

  Завантажити

  ОСВІТНЬО ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  «Облік і оподаткування»  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

  Завантажити

  ОСВІТНЬО ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  «Облік і оподаткування»  другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

  Завантажити

  ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА  «Менеджмент»  третього рівня освіти (доктор філософії) за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

  Завантажити

 • Факультет історії та філософії

  ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

  підготовки БАКАЛАВРА, за спеціальністю 034 КУЛЬТУРОЛОГІЯ, спеціалізація КУЛЬТУРОЛОГІЯ

  Завантажити

  ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

  підготовки БАКАЛАВРА, за спеціальністю 033 ФІЛОСОФІЯ, спеціалізація ФІЛОСОФІЯ

  Завантажити

  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

  освітній рівень перший (бакалаврський), спеціальність 032 Історія та археологія, спеціалізація Археологія, етнологія та  охорона культурної спадщини, Історія України у світовому контексті, Європейські студії

  Завантажити

  ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

   підготовки МАГІСТРА, за спеціальністю 034 «КУЛЬТУРОЛОГІЯ», спеціалізація «КУЛЬТУРОЛОГІЯ»

  Завантажити

  ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

  підготовки МАГІСТРА, за спеціальністю 033 «ФІЛОСОФІЯ», спеціалізація «ФІЛОСОФІЯ»

  Завантажити

  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

  освітній рівень другий (магістерський), галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 032 Історія та археологія

  Завантажити

  ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 

  підготовки докторів філософії, Освітній рівень третій (освітньо-науковий), спеціальність _033 «Фiлософiя»

  Завантажити

  ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

  освітній рівень третій (освітньо-науковий), спеціальність 032 «Історія та археологія»

  Завантажити

  Додаток Б.

  Забезпечення компетенцій аспірантів навчальними дисциплінами(до освітньої програми аспірантів 032)

  Завантажити

  НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

  Підготовки докторів філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки 032 "Історія та археологія"

  Завантажити
 • Факультет журналістики, реклами та видавничої справи

 • Факультет математики, фізики та інформаційних технологій

  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

  Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології галузь знань 12 Інформаційні технології

  Кваліфікація: бакалавр інформаційних систем та технологій

  Професійна кваліфікація: 2132.2 «Розробники комп’ютерних програм» 2131.2 «Розробники обчислювальних систем»

  Завантажити

  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

  Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології»  галузь знань 12 «Інформаційні технології»

  Професійна кваліфікація: Професіонал в галузі програмування 

  Завантажити

  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

  Освітній рівень: другий (магістерський)

  Спеціальність: 105 - прикладна фізика та наноматеріали

  Освітня програма: прикладна фізика та наноматеріали

  Завантажити

  ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

  першого рівня вищої освіти за спеціальністю 

  123 Комп’ютерна інженерія,

  галузь знань 12 Інформаційні технології

  Кваліфікація: бакалавр з комп’ютерної інженерії

  Завантажити

  ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

  підготовки доктора філософії за спеціальністю 

  122 Комп’ютерні науки,

  галузь знань 12 Інформаційні технології

  Кваліфікація: доктор філософії за спеціальністю  комп’ютерні науки

  Завантажити
 • Факультет міжнародних відносин, політології та соціології

  ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА підготовки доктора філософії за спеціальністю 052 "Політологія"

  Завантажити

  ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ підготовки доктора філософії за спеціальністю 052 "Політологія"

  Завантажити

  ОСВІТНЬО ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА підготовки бакалавра зі спеціальністі 052 "Політологія"

  Завантажити

  ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА Освітній рівень третій (освітньо-науковий) спеціальність 292 - міжнародні економічні відносини

  Завантажити

  ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА підготовки докторів філософії зі спеціальністі 054 "Соціологія"

  Завантажити
 • Факультет психології та соціальної роботи

 • Факультет романо-германської філології

 • Філологічний факультет

 • Факультет хімії та фармації

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5dadf820ee2e13881786491571682336
title_5dadf820ee56313568612371571682336
title_5dadf820ee72217995837751571682336
title_5dadf820ee83c19653998971571682336
Top