Опис освітніх програм

 • Біологічний факультет

  ОСВІТНЬО ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

  «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» Другого рівня вищої освіти За спеціальністю № 014 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини» галузі знань № 01 Освіта/Педагогіка Кваліфікація: Магістр. Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Викладач закладу вищої освіти (біологія). Вчитель біології та основ здоров’я

  Завантажити

  ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

  Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), Галузь знань 01 Освіта, Спеціальність  014 Середня освіта (Біологія)

  Завантажити

  ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  Освітній рівень другий (магістерський), спеціальність 091 «Біологія»

  Завантажити

  ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

  рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий), спеціальність 091 – біологія 

  Завантажити

  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

  Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю № 206 Садово-паркове господарство, галузі знань № 20 Аграрні науки та продовольство,  Кваліфікація: Бакалавр садово-паркового господарства

  Завантажити

 • Геолого-географічний факультет

  Освітньо-професійна програма

  242 "Туризм" на здобуття освітнього ступеню магістра

  Завантажити
 • Економіко-правовий факультет

 • Факультет історії та філософії

 • Факультет журналістики, реклами та видавничої справи

 • Факультет математики, фізики та інформаційних технологій

  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

  Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології галузь знань 12 Інформаційні технології

  Кваліфікація: бакалавр інформаційних систем та технологій

  Професійна кваліфікація: 2132.2 «Розробники комп’ютерних програм» 2131.2 «Розробники обчислювальних систем»

  Завантажити

  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

  Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології»  галузь знань 12 «Інформаційні технології»

  Професійна кваліфікація: Професіонал в галузі програмування 

  Завантажити

  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

  Освітній рівень: другий (магістерський)

  Спеціальність: 105 - прикладна фізика та наноматеріали

  Освітня програма: прикладна фізика та наноматеріали

  Завантажити

  ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

  першого рівня вищої освіти за спеціальністю 

  123 Комп’ютерна інженерія,

  галузь знань 12 Інформаційні технології

  Кваліфікація: бакалавр з комп’ютерної інженерії

  Завантажити

  ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

  підготовки доктора філософії за спеціальністю 

  122 Комп’ютерні науки,

  галузь знань 12 Інформаційні технології

  Кваліфікація: доктор філософії за спеціальністю  комп’ютерні науки

  Завантажити
 • Факультет міжнародних відносин, політології та соціології

 • Факультет психології та соціальної роботи

 • Факультет романо-германської філології

 • Філологічний факультет

 • Факультет хімії та фармації

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5d5aeefcec6536977941861566240508
title_5d5aeefcec76e18298002331566240508
title_5d5aeefcec8839336691101566240508
title_5d5aeefcec9fd397071171566240508
Top