Перелік напрямів наукової діяльності

ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Наукова діяльність в Одеському національному університеті здійснюється відповідно до переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942 та Наказом МОН України від 28 грудня 2018 року №1466, за наступними тематичними напрямами:

1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
1.1 Найважливіші фундаментальні проблеми фізико-математичних і технічних наук.
1.2 Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства
1.3 Найважливіші фундаментальні проблеми хімії та розвитку хімічних технологій
1.4 Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій.
1.5 Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук

2. Інформаційні та комунікаційні технології
2.1 Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних та комунікаційних технологій

3. Енергетика та енергоефективність
3.1 Технології розроблення та використання нових видів палива, відновлюваних і альтернативних джерел енергії та видів палива. Технології використання скидних енергоресурсів. Теплонасосні технології

4. Раціональне природокористування
4.1 Технології сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів та покращення їх якості і безпечності, збереження біорізноманіття
4.2 Технології моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища та змін клімату
4.3 Технології раціонального водокористування, підвищення ефективності очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних об'єктів
4.4 Технології очищення та запобігання забрудненню атмосферного повітря
4.5 Технології раціонального використання ґрунтів і збереження їх родючості
4.6 Технології виявлення і оцінки корисних копалин, їх раціонального екологічно безпечного видобування

5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань
5.1 Молекулярні біотехнології створення нових організмів та продуктів для сільського господарства, фармацевтичної та харчової промисловості
5.2 Конструювання та технології створення нових лікарських засобів на основі спрямованого дизайну біологічно активних речовин та використання наноматеріалів

6 Нові речовини і матеріали
6.1 Створення та застосування нанотехнологій і технологій наноматеріалів
6.2 Нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з’єднання, контролю якості; матеріалознавство; наноматеріали та нанотехнології

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5da6ce63ed7ed8781201611571212899
title_5da6ce63ed9058449505071571212899
title_5da6ce63eda1611064360551571212899
title_5da6ce63edb2811325834161571212899
Top