Нормативно-правові документи

Інформація оновлена 11.05.2016

Нормативно-правові  документи

 

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про вищу освіту»

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (наказ МОН № 13 від 14.01.16 року)

Про затвердження Переліку документів атестаційної справи,що подається до ВАК України з питань переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь в іншій державі, або нострифікації диплома про науковий ступінь, виданого в іншій державі, та вимог до її оформлення

Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів від 01.03.1999 № 309

Додаткова інформація:

Міністерство освіти і науки України

Сайт Національна академія наук України

Перелік фахових видань 1

Перелік фахових видань 2

НАГОРУ