Перелік документів для здобуття вченого звання професора (доцента)

Після подання здобувачем вченого звання професора (доцента) заяви на ім’я ректора (голови Вченої ради) Одеського національного університета імені І.І.Мечникова та перевірки вченим секретарем виконання кваліфікаційних нормативів (наявності педагогічного стажу, у т.ч. на посаді; опублікованих наукових та методичних праць після захисту дисертації, та інших вимог), до Вченої ради подаються наступні документи.

1. Заява (з резолюцією зав.кафедри).

2. Довідка про здобувача щодо присвоєння вченого звання - 1 примірник.

3. Витяг з протоколу засідання кафедри з результатами голосування та рекомендацією щодо присвоєння здобувачеві відповідного вченого звання - 1 примірник.

4. Висновок кафедри (за підписом завідувача кафедри) - 1 примірник.

5. Рецензія на відкриту лекцію (за підписом не менш як трьох викладачів)  - 1 примірник.

6. Довідка про рішення навчально-методичної комісії факультету - 1 примірник.

7. Висновок Вченої ради факультету (інституту) про рекомендацію на представлення здобувача до вченого звання професора (доцента) - 1 примірник.

8. Звіт про науково-педагогічну роботу на посаді професора (доцента) - 1 примірник.

9. Список наукових та навчально-методичних праць - 2 примірники.

10. Копії останніх 5 (10 для здобувачів вченого звання професора) наукових статей (тільки фахові видання) та копії титульних сторінок (1 та 2 стор.) двох навчально-методичних праць.

11. Копія трудової книжки, засвідчена відділом кадрів - 1 примірник.

12. Витяг з трудової книжки про педагогічну роботу здобувача (обовязково вказується загальний педагогічний стаж у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації) - 1 примірник.

13. Витяги з наказів про педагогічний стаж здобувача (у разі роботи за сумісництвом) - 1 примірник.

14. Копія першої сторінки паспорта - 2 примірники.

15. Копіі диломів кандидата наук, доктора наук, наказу про присвоєння почесного звання - 2 примірники.

16. Копія атестата доцента або старшого наукового співробітника (для здобувачів щодо присвоєння вченого звання професора) - 2 примірники.

17. Автореферати підготовлених кандидатів наук (для професора здобувачів, які не мають наукового ступеня доктора наук), копії дипломів підготовлених кандидатів наук (для здобувачів щодо присвоєння вченого звання професора, які не мають наукового ступеня доктора наук) - 2 примірники.

18. Копії першої і другої сторінок та змісту підручників (навчальних посібників) з грифом МОН України (для здобувачів щодо присвоєння вченого звання професора, які не мають наукового ступеня доктора наук) - 2 примірники.

19. Копії першої і другої сторінок та змісту монографії (для наукових працівників щодо присвоєння вченого звання професора) - 2 примірники.

 

Документи друкуються 14 шрифтом, міжрядковий інтервал – 1 і  подаються вченому секретарю не пізніше, ніж за 15 днів до засідання Вченої ради.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Top