Склад Вченої ради

ВЧЕНА РАДА

ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА

 
 
 1. Коваль Ігор Миколайович - голова Вченої ради, ректор, доктор політичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
 2. Запорожченко Олександр Вікторович - проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат біологічних наук, доцент
 3. Іваниця Володимир Олексійович -  проректор з наукової роботи, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології, заслужений діяч науки і техніки України
 4. Хмарський Вадим Михайлович -  проректор з науково-педагогічної роботи, доктор історичних наук, профессор, завідувач кафедри історії України
 5. Серотюк Володимир Іванович -  проректор з навчально-виховної і соціально-економічної роботи
 6. Скороход Сергій Федорович - проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності, кандидат фізико-математичних наук,  доцент
 7. Сминтина Валентин Андрійович - радник ректора, завідувач кафедри експериментальної фізики,  доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
 8. Курандо Світлана Володимирівна - вчений секретар ради, кандидат хімічних наук,  доцент
 9. Подрезова Марина Олексіївна - директор Наукової бібліотеки, заслужений діяч культури
 10. Калініна Людмила Олександрівна - головний бухгалтер
 11. Пєнов Вадим Васильйович - голова профкому співробітників
 12. Д’якова Дарія Олександрівна – голова студентського самоврядування
 13. Ляшков'ят Олена Васильївна - т.в.о. голови  профкому студентів та аспірантів
 14. Андрієвський Сергій Михайлович - директор НДІ «Астрономічна обсерваторія», доктор фізико-математичних наук, професор
 15. Ваксман Юрій Федорович - декан фізичного факультету, доктор фізико-математичних наук, профессор
 16. Галкін Борис Миколайович – доктор біологічних наук, професор, директор Біотехнологічного навчально-наукового Центру
 17. Глауберман Михайло Абович  - директор навчально-науково-виробничого центру, старший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук
 18. Голубенко Лідія Миколаївна - декан факультету романо-германської філології, кандидат філологічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти
 19. Глебов Віктор Вікторович - директор Інституту соціальних наук, кандидат історичних наук, доцент
 20. Гриневич Віктор Сергійович – начальник відділу Міжнародного співробітництва, кандидат фізико-математичних наук, професор
 21. Драган Григорій Сильвестрович – в.о.директора Іллічівського навчального центру, доктор фізико-математичних наук, професор
 22. Дунаєва Лариса Миколаївна - директор Інституту інноваційної та післядипломної освіти, доктор політичних наук, профессор
 23. Заморов Веніамін Веніамінович - декан біологічного факультету, кандидат біологічних наук, доцент
 24. Іванова Олена Андріївна - декан факультету журналістики, реклами та видавничої справи, доктор наук із соціальних комунікацій, професор
 25. Круглов Віктор Євгенович - директор Інституту математики, економіки і механіки, кандидат фізико-математичних наук, професор
 26. Кушнір В’ячеслав Григорович - декан історичного факультету, кандидат історичних наук, доцент
 27. Лепіх Ярослав Ілліч - директор Міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного центру, доктор фізико-математичних наук, професор
 28. Менчук Василь Васильович - декан хімічного факультету, кандидат хімічних наук, доцент
 29. Медінець Володимир Іванович – керівник Регіонального міжвідомчого Центру інтегрованого моніторингу екологічних досліджень, кандидат фізико-математичних наук
 30. Нікогосян Ольга Олександрівна - директор  Коледжу економіки та соціальної роботи , кандидат політичних наук, доцент
 31. Пащенко Микола Васильович - декан факультету довузівської підготовки, кандидат філологічних наук, доцент
 32. Слюсаренко Олександр Миколайович - директор Ботанічного саду, доктор біологічних наук, професор
 33. Солдаткіна Людмила Михайлівна - директор Інституту міжнародної освіти, кандидат хімічних наук, доцент
 34. Труба В’ячеслав Іванович -  декан економіко-правового факультету, кандидат юридичних наук, професор
 35. Черноіваненко Євген Михайлович - декан філологічного факультету, доктор філологічних наук, професор
 36. Черкез Євген Анатолійович - декан геолого-географічного факультету, доктор геолого-мінералогічних наук, професор
 37. Чайковський Олександр Владиславович - декан філософського факультету, кандидат філософських наук, доцент
 38. Адамян Вадим Мовсесович - доктор фізико-математичних  наук, професор, завідувач кафедри теоретичної фізики
 39. Асланов Сергій Костянтинович - доктор фізико-математичних  наук, професор, завідувач кафедри теоретичної механіки
 40. Андронаті Сергій Андрійович - доктор хімічних наук, професор завідувач кафедри фармацевтичної хімії, академік НАН України
 41. Віт Надія Петрівна - кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів.
 42. Гвоздій Світлана Петрівна – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри медичних знань та безпеки життєдіяльності
 43. Горняк Ольга Василівна - доктор економічних  наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії та історії економічної думки
 44. Дьомін Олег Борисович  - доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії
 45. Журавльова Тетяна Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та моделювання ринкових відносин
 46. Зарахова Юлія Ігорвена - студентка 4 курсу біологічного факультету
 47. Казанова Ольга Миколаївна -  старший викладач, завідувач кафедри фізичного виховання, майстер спорту з художньої гімнастики
 48. Канзафарова Ілона Станіславівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільно-правових дисциплін, Заслужений юрист України.
 49. Карпенко Олена Юріївна - доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри граматики англійської мови.
 50. Кірєєвва Зоя Олександрівна - доктор психологічних  наук, професор, завідувач кафедри загальної психології і психології розвитку особистості
 51. Ковалевська Тетяна Юріївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач  кафедри української мови
 52. Колегаєва Ірина Михайлівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри лексикології і стилістики англійської мови
 53. Кузнєцов Едуард Анатолійович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та управління
 54. Лебединець Наталья Володимирівна - студента 2 курсу ГГФ
 55. Марінашвілі Мальвіна Джангізівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри французької філології.
 56. Миколенко Олександр Іванович - доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та господарського права
 57. Нємченко Ірина Вікторівна – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії стародавнього світу і середніх віків
 58. Олєйниченко Артем Володимирович - аспірант 1 курсу ІМЕМ
 59. Онищук Віталій Михайлович – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології Інституту соціальних наук
 60. Пірожок Ольга Віталіївна - студентка 5 курсу хімічного факультету
 61. Полетаєв Микола Іванович – доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту горіння
 62. Подшивалкіна  Валентина Іванівна - доктор соціологічних  наук, професор, завідувач кафедри соціальної і прикладної психології
 63. Попков Василь Васильович – доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри політології Інституту соціальних наук
 64. Псядло Едуард Михайлович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної допомоги та практичної психології
 65. Раковська Ніна Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри світової літератури
 66. Реут Віктор Всеволодович – кандидат фізико-математичних  наук, доцент, завідувач кафедри методів математичної фізики
 67. Сейфулліна Інна Йосипівна - доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри загальної хімії та полімерів, Заслужений діяч науки і техніки України
 68. Сминтина Олена Валентинівна - завідувач кафедри археології та етнології України, доктор історичних наук, професор
 69. Соболевська Олена Костянтинівна – доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедрі культурології.
 70. Сташевський Владислав Андрійович - студент 5 курсу ІСН
 71. Стойловський Володимир Петрович - доктор біологічних  наук, професор,  завідувач кафедри зоології
 72. Цокур Ольга Степанівна - доктор педагогічних  наук, професор, завідувач кафедри педагогіки
 73. Чеботар Сабіна Віталіївна - доктор біологічних  наук, провідний науковий співробітник, завідувач кафедри генетики і молекулярної біології, член-кореспондент НААНУ
 74. Шляхова Нонна Михайлівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії літератури та компаративістики
 75. Шуйський Юрій Дмитрович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної географії та природокористування.
 76. Юраш Євген Олександрович -  студент 4 курсу історичного факультету
 77. Яворська Вікторія Володимирівна - доктор геолого-географічних наук, професор, заступник декана геолого-географічного факультету
 78. Якубовський Сергій Олексійович - доктор економічних  наук, професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин
 79. Янко Валентина Венедиктівна – доктор геолого-мінералогічних наук, професор , завідувач кафедри загальної та морської геології.
 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Top