Склад Вченої ради

ВЧЕНА РАДА

ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА

 1. Коваль Ігор Миколайович - голова Вченої ради, ректор, доктор політичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
 2. Запорожченко Олександр Вікторович - проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат біологічних наук, доцент
 3. Іваниця Володимир Олексійович -  проректор з наукової роботи, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології, заслужений діяч науки і техніки України
 4. Хмарський Вадим Михайлович -  проректор з науково-педагогічної роботи, доктор історичних наук, профессор
 5. Серотюк Володимир Іванович -  проректор з навчально-виховної і соціально-економічної роботи
 6. Скороход Сергій Федорович - проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності, кандидат фізико-математичних наук,  доцент
 7. Сминтина Валентин Андрійович - радник ректора, завідувач кафедри експериментальної фізики,  доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
 8. Курандо Світлана Володимирівна - вчений секретар ради, кандидат хімічних наук,  доцент
 9. Подрезова Марина Олексіївна - директор Наукової бібліотеки, заслужений діяч культури
 10. Калініна Людмила Олександрівна - головний бухгалтер
 11. Пєнов Вадим Васильйович - голова профкому співробітників, кандидат педагогічних наук
 12. Шеремет Анастасія Ігорівна – голова студентського самоврядування
 13. Юраш Євген  Олександрович  - заступник голови профкому студентів та аспірантів
 14. Андрієвський Сергій Михайлович - директор НДІ «Астрономічна обсерваторія», доктор фізико-математичних наук, професор
 15. Ваксман Юрій Федорович - декан фізичного факультету, доктор фізико-математичних наук, профессор
 16. Галкін Борис Миколайович – доктор біологічних наук, професор, директор Біотехнологічного навчально-наукового Центру
 17. Глауберман Михайло Абович  - директор навчально-науково-виробничого центру, старший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук
 18. Голубенко Лідія Миколаївна - декан факультету романо-германської філології, кандидат філологічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти
 19. Глебов Віктор Вікторович - директор Інституту соціальних наук, кандидат історичних наук, доцент
 20. Гріневич Віктор Сергійович – начальник відділу Міжнародного співробітництва, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
 21. Драган Григорій Сильвестрович – директор Науково-дослідного інституту фізики, доктор фізико-математичних наук, професор
 22. Дунаєва Лариса Миколаївна - директор Інституту інноваційної та післядипломної освіти, доктор політичних наук, профессор
 23. Заморов Веніамін Веніамінович - декан біологічного факультету, кандидат біологічних наук, доцент
 24. Іванова Олена Андріївна - декан факультету журналістики, реклами та видавничої справи, доктор наук із соціальних комунікацій, професор
 25. Круглов Віктор Євгенович - директор Інституту математики, економіки і механіки, кандидат фізико-математичних наук, професор
 26. Крючкова  Наталія Михайлівна – завідуюча Підготовчим відділенням для іноземних громадян, кандидат економічних наук, доцент
 27. Кушнір В’ячеслав Григорович - декан історичного факультету, кандидат історичних наук, доцент
 28. Лепіх Ярослав Ілліч - директор Міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного центру, доктор фізико-математичних наук, професор
 29. Медінець Володимир Іванович – керівник Регіонального міжвідомчого Центру інтегрованого моніторингу екологічних досліджень, кандидат фізико-математичних наук
 30. Менчук Василь Васильович - декан хімічного факультету, кандидат хімічних наук, доцент
 31. Нікогосян Ольга Олександрівна - директор  Коледжу економіки та соціальної роботи , кандидат політичних наук, доцент
 32. Пащенко Микола Васильович - декан факультету довузівської підготовки, кандидат філологічних наук, доцент
 33. Слюсаренко Олександр Миколайович - директор Ботанічного саду, доктор біологічних наук, професор
 34. Солдаткіна Людмила Михайлівна - директор Інституту міжнародної освіти, кандидат хімічних наук, доцент
 35. Труба В’ячеслав Іванович -  декан економіко-правового факультету, кандидат юридичних наук, професор
 36. Черноіваненко Євген Михайлович - декан філологічного факультету, доктор філологічних наук, професор
 37. Черкез Євген Анатолійович - декан геолого-географічного факультету, доктор геолого-мінералогічних наук, професор
 38. Чайковський Олександр Владиславович - декан філософського факультету, кандидат філософських наук, доцент
 39. Адамян Вадим Мовсесович - доктор фізико-математичних  наук, професор, завідувач кафедри теоретичної фізики
 40. Асланов Сергій Костянтинович - доктор фізико-математичних  наук, професор, завідувач кафедри теоретичної механіки
 41. Андронаті Сергій Андрійович - доктор хімічних наук, професор завідувач кафедри фармацевтичної хімії, академік НАН України
 42. Віт Надія Петрівна - кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів.
 43. Гвоздій Світлана Петрівна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри медичних знань та безпеки життєдіяльності
 44. Горняк Ольга Василівна - доктор економічних  наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії та історії економічної думки
 45. Дьомін Олег Борисович  - доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії
 46. Журавльова Тетяна Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та моделювання ринкових відносин
 47. Завада Сергій Васильович - студент 4 курсу ІМЕМ
 48. Казанова Ольга Миколаївна - завідувач кафедри фізичного виховання, майстер спорту з художньої гімнастики, старший викладач
 49. Івіс Сергій Борисович – студент 2 курсу історичного факультету
 50. Канзафарова Ілона Станіславівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільно-правових дисциплін, Заслужений юрист України.
 51. Карпенко Олена Юріївна - доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри граматики англійської мови.
 52. Кірєєвва Зоя Олександрівна - доктор психологічних  наук, професор, завідувач кафедри загальної психології і психології розвитку особистості
 53. Ковалевська Тетяна Юріївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач  кафедри української мови
 54. Колегаєва Ірина Михайлівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри лексикології і стилістики англійської мови
 55. Кузнєцов Едуард Анатолійович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та управління
 56. Куліков Сергій Сергійович  - студент 3 курсу фізичного факультету
 57. Лебединець Наталья Володимирівна - студента 4 курсу геолого-географічного факультету
 58. Марінашвілі Мальвіна Джангізівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри французької філології.
 59. Миколенко Олександр Іванович - доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та господарського права
 60. Нємченко Ірина Вікторівна – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії стародавнього світу і середніх віків
 61. Нос Аріна Олексіївна  - студентка 3 курсу геолого-географічного факультету
 62. Онищук Віталій Михайлович – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології Інституту соціальних наук
 63. Подшивалкіна  Валентина Іванівна - доктор соціологічних  наук, професор, завідувач кафедри соціальної і прикладної психології
 64. Полетаєв Микола Іванович – доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту горіння
 65. Попков Василь Васильович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри політології Інституту соціальних наук
 66. Псядло Едуард Михайлович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної допомоги та практичної психології
 67. Раковська Ніна Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри світової літератури
 68. Реут Віктор Всеволодович – кандидат фізико-математичних  наук, доцент, завідувач кафедри методів математичної фізики
 69. Сейфулліна Інна Йосипівна - доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри загальної хімії та полімерів, Заслужений діяч науки і техніки України
 70. Синєвид Анастасія Сергіївна – студентка 3 курсу хімічного факультету
 71. Сминтина Олена Валентинівна - завідувач кафедри археології та етнології України, доктор історичних наук, професор
 72. Соболевська Олена Костянтинівна – доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедрі культурології.
 73. Стойловський Володимир Петрович - доктор біологічних  наук, професор,  завідувач кафедри зоології
 74. Хріщева Олександра Георгіївна – студентка 3 курсу економіко-правового факультету
 75. Цокур Ольга Степанівна - доктор педагогічних  наук, професор, завідувач кафедри педагогіки
 76. Чеботар Сабіна Віталіївна - доктор біологічних  наук, провідний науковий співробітник, завідувач кафедри генетики і молекулярної біології, член-кореспондент НААНУ
 77. Шляхова Нонна Михайлівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії літератури та компаративістики
 78. Шуйський Юрій Дмитрович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної географії та природокористування.
 79. Яворська Вікторія Володимирівна - доктор геолого-географічних наук, професор, заступник декана геолого-географічного факультету
 80. Якубовський Сергій Олексійович - доктор економічних  наук, професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин
 81. Янко Валентина Венедиктівна – доктор геолого-мінералогічних наук, професор , завідувач кафедри загальної та морської геології.

 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5a8fcf32945d45503179231519374130
title_5a8fcf329474511581051971519374130
title_5a8fcf329488219751832291519374130
title_5a8fcf32949b75108173411519374130
Top