Склад Вченої ради

ВЧЕНА РАДА

ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА

Склад ради затверджено на 7 років,
наказ №38-02 від  27.06.2014 р.
(зі змінами, наказ №132-02 від 22.11.2018 р.)

 1. Коваль Ігор Миколайович - голова Вченої ради, ректор, доктор політичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
 2. Іваниця Володимир Олексійович -  проректор з наукової роботи, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
 3. Запорожченко Олександр Вікторович - проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат біологічних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України
 4. Хмарський Вадим Михайлович -  проректор з науково-педагогічної роботи, доктор історичних наук, профессор
 5. Серотюк Володимир Іванович -  проректор з навчально-виховної і соціально-економічної роботи
 6. Скороход Сергій Федорович - проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності, кандидат фізико-математичних наук,  доцент
 7. Сминтина Валентин Андрійович - радник ректора, завідувач кафедри експериментальної фізики,  доктор фізико-математичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
 8. Курандо Світлана Володимирівна - вчений секретар ради, кандидат хімічних наук,  доцент
 9. Подрезова Марина Олексіївна - директор Наукової бібліотеки, Заслужений працівник культури України
 10. Калініна Людмила Олександрівна - головний бухгалтер
 11. Пєнов Вадим Васильйович - голова профкому співробітників, кандидат педагогічних наук
 12. Івіс Сергій Борисович – голова студентського самоврядування
 13. Юраш Євген Олександрович - голова профкому студентів та аспірантів
 14. Андрієвський Сергій Михайлович - директор НДІ «Астрономічна обсерваторія», доктор фізико-математичних наук, професор
 15. Галкін Борис Миколайович – доктор біологічних наук, професор, директор Біотехнологічного навчально-наукового Центру
 16. Глауберман Михайло Абович  - директор Навчально-науково-виробничого центру, старший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук
 17. Голубенко Лідія Миколаївна - декан факультету романо-германської філології, кандидат філологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України
 18. Глебов Віктор Вікторович – декан факультету міжнародних відносин, політології та соціології, кандидат історичних наук, доцент
 19. Гріневич Віктор Сергійович – начальник відділу Міжнародного співробітництва, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
 20. Драган Григорій Сильвестрович – директор Науково-дослідного інституту фізики, доктор фізико-математичних наук, профессор, Заслужений діяч науки і техніки України
 21. Дунаєва Лариса Миколаївна – декан факультету психології та соціальної роботи, доктор політичних наук, профессор
 22. Заморов Веніамін Веніамінович - декан біологічного факультету, кандидат біологічних наук, доцент
 23. Іванова Олена Андріївна - декан факультету журналістики, реклами та видавничої справи, доктор наук із соціальних комунікацій, професор
 24. Круглов Віктор Євгенович – декан факультету математики, фізики та інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук, професор
 25. Крючкова Наталія Михайлівна – завідуюча Підготовчим відділенням для іноземних громадян, кандидат економічних наук, доцент
 26. Кушнір В’ячеслав Григорович - декан факультету історії та філософії, доктор історичних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України
 27. Лепіх Ярослав Ілліч - директор Міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного центру, доктор фізико-математичних наук, профессор, Заслужений діяч науки і техніки України
 28. Медінець Володимир Іванович – керівник Регіонального міжвідомчого Центру інтегрованого моніторингу екологічних досліджень, кандидат фізико-математичних наук
 29. Менчук Василь Васильович - декан факультету хімії та фармації, кандидат хімічних наук, доцент
 30. Нікогосян Ольга Олександрівна - директор  Коледжу економіки та соціальної роботи, кандидат політичних наук, доцент
 31. Ніцук Юрій Андрійович – заступник декана факультету математики, фізики та інформаційних технологій, доктор фізико-математичних наук, доцент
 32. Пащенко Микола Васильович - декан факультету довузівської підготовки, кандидат філологічних наук, доцент
 33. Ружицька Ольга Миколаївна – кандидат біологічних наук¸ доцент, завідуваюча відділом аспірантури та докторантури
 34. Слюсаренко Олександр Миколайович - директор Ботанічного саду, доктор біологічних наук, професор
 35. Солдаткіна Людмила Михайлівна - директор Інституту міжнародної освіти, кандидат хімічних наук, доцент
 36. Труба В’ячеслав Іванович -  декан економіко-правового факультету, кандидат юридичних наук, профессор, Заслужений юрист України
 37. Черноіваненко Євген Михайлович - декан філологічного факультету, доктор філологічних наук, професор
 38. Черкез Євген Анатолійович - декан геолого-географічного факультету, доктор геолого-мінералогічних наук, професор
 39. Адамян Вадим Мовсесович - доктор фізико-математичних  наук, професор, завідувач кафедри теоретичної фізики та астрономії
 40. Асланов Сергій Костянтинович - доктор фізико-математичних  наук, професор, завідувач кафедри теоретичної механіки
 41. Андронаті Сергій Андрійович - академік НАН України, доктор хімічних наук, професор завідувач кафедри фармацевтичної хімії
 42. Білоконь Юлія Миколаївна – студентка факультету міжнародних відносин, політології та соціології
 43. Віт Надія Петрівна - кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів
 44. Гвоздій Світлана Петрівна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри здоров’я людини та цивільної безпеки
 45. Горняк Ольга Василівна - доктор економічних  наук, професор, завідувач кафедри економіки та підприємства
 46. Гоцульський Володимир Якович – доктор фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри загальної фізики та фізики теплоенергетичних і хімічних процесів
 47. Євтухов В’ячеслав Михайлович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри диференціальних рівнянь, геометрії і топології
 48. Казанова Ольга Миколаївна - завідувач кафедри фізичного виховання, майстер спорту з художньої гімнастики
 49. Канзафарова Ілона Станіславівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, Заслужений юрист України
 50. Карпенко Олена Юріївна - доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри граматики англійської мови
 51. Ковалевська Тетяна Юріївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач  кафедри української мови
 52. Колегаєва Ірина Михайлівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри лексикології і стилістики англійської мови
 53. Кондратенко Наталія Василівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики філологічного факультету
 54. Кузнєцов Едуард Анатолійович –доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та інновацій
 55. Малахов Євген Валерійович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри математичного забезпечення комп’ютерних систем факультету математики, фізики та інформаційних технологій
 56. Мандревський Олег Андрійович – студент факультету історії та філософії
 57. Марінашвілі Мальвіна Джангізівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри французької філології.
 58. Миколенко Олександр Іванович - доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського права
 59. Нємченко Ірина Вікторівна – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії стародавнього світу і середніх віків
 60. Нос Аріна Олексіївна - студентка геолого-географічного факультету
 61. Онищук Віталій Михайлович – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології факультету міжнарождних відносин, політології та соціології
 62. Подшивалкіна  Валентина Іванівна - доктор соціологічних  наук, професор, завідувач кафедри соціальної і прикладної психології
 63. Полетаєв Микола Іванович – доктор фізико-математичних наук, с.н.с., директор Інституту горіння
 64. Попков Василь Васильович – доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри політології
 65. Псядло Едуард Михайлович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної допомоги та практичної психології
 66. Раковська Ніна Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри світової літератури
 67. Реут Віктор Всеволодович – кандидат фізико-математичних  наук, доцент, завідувач кафедри методів математичної фізики
 68. Родіна Наталія Володимирівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри диференціальної та спеціальної психології
 69. Рибакова Аліна Євгенівна – студентка факультету романо-германської філології
 70. Садченко Олена Василівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування економіко-правового факультету
 71. Сейфулліна Інна Йосипівна - доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри загальної хімії та полімерів, Заслужений діяч науки і техніки України
 72. Синєвид Анастасія Сергіївна – студентка факультету хімії та фармації
 73. Сминтина Олена Валентинівна - завідувач кафедри археології та етнології України, доктор історичних наук, професор
 74. Соболевська Олена Костянтинівна – доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри культурології
 75. Стойловський Володимир Петрович - доктор біологічних  наук, професор,  завідувач кафедри зоології
 76. Хлівнюк Тетяна Петрівна – кандидат політичних наук, доцент, завідувач кафедри соціальних теорій
 77. Хріщева Олександра Георгіївна – студентка економіко-правового факультету
 78. Цветкова Анастасія Сергіївна – студентка геолого-географічного факультету
 79. Цокур Ольга Степанівна - доктор педагогічних  наук, професор, завідувач кафедри педагогіки
 80. Чеботар Сабіна Віталіївна - член-кореспондент НААН України, доктор біологічних  наук, провідний науковий співробітник, завідувач кафедри генетики і молекулярної біології,
 81. Чайковський Олександр Владиславович – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії та методології пізнання
 82. Шуйський Юрій Дмитрович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної географії та природокористування
 83. Яворська Вікторія Володимирівна - доктор геолого-географічних наук, професор, заступник декана геолого-географічного факультету
 84. Якубовський Сергій Олексійович - доктор економічних  наук, професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин
 85. Янко Валентина Венедиктівна – доктор геолого-мінералогічних наук, професор , завідувач кафедри загальної та морської геології

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5da845ee5be2617143709471571309038
title_5da845ee5bf642954308321571309038
title_5da845ee5c0799597949551571309038
title_5da845ee5c1909807839561571309038
Top