Склад Вченої ради

ВЧЕНА РАДА

ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА

Склад ради затверджено на 7 років,
наказ №38-02 від  27.06.2014 р.
(зі змінами, наказ №39-02 від 23.03.2018 р.)

 1. Коваль Ігор Миколайович - голова Вченої ради, ректор, доктор політичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
 2. Іваниця Володимир Олексійович -  проректор з наукової роботи, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
 3. Запорожченко Олександр Вікторович - проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат біологічних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України
 4. Хмарський Вадим Михайлович -  проректор з науково-педагогічної роботи, доктор історичних наук, профессор
 5. Серотюк Володимир Іванович -  проректор з навчально-виховної і соціально-економічної роботи
 6. Скороход Сергій Федорович - проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності, кандидат фізико-математичних наук,  доцент
 7. Сминтина Валентин Андрійович - радник ректора, завідувач кафедри експериментальної фізики,  доктор фізико-математичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
 8. Курандо Світлана Володимирівна - вчений секретар ради, кандидат хімічних наук,  доцент
 9. Подрезова Марина Олексіївна - директор Наукової бібліотеки, Заслужений діяч культури
 10. Калініна Людмила Олександрівна - головний бухгалтер
 11. Пєнов Вадим Васильйович - голова профкому співробітників, кандидат педагогічних наук
 12. Шеремет Анастасія Ігорівна – голова студентського самоврядування
 13. Юраш Євген Олександрович  - заступник голови профкому студентів та аспірантів
 14. Андрієвський Сергій Михайлович - директор НДІ «Астрономічна обсерваторія», доктор фізико-математичних наук, професор
 15. Галкін Борис Миколайович – директор Біотехнологічного навчально-наукового Центру, доктор біологічних наук, профессор
 16. Глауберман Михайло Абович  - директор Навчально-науково-виробничого центру, старший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук
 17. Голубенко Лідія Миколаївна - декан факультету романо-германської філології, кандидат філологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України
 18. Глебов Віктор Вікторович – декан факультету міжнародних відносин, політології та соціології, кандидат історичних наук, доцент
 19. Гріневич Віктор Сергійович – начальник відділу Міжнародного співробітництва, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
 20. Драган Григорій Сильвестрович – директор Науково-дослідного інституту фізики, доктор фізико-математичних наук, профессор, Заслужений діяч науки і техніки України
 21. Дунаєва Лариса Миколаївна – декан факультету психології та соціальної роботи, доктор політичних наук, профессор
 22. Заморов Веніамін Веніамінович - декан біологічного факультету, кандидат біологічних наук, доцент
 23. Іванова Олена Андріївна - декан факультету журналістики, реклами та видавничої справи, доктор наук із соціальних комунікацій, професор
 24. Круглов Віктор Євгенович – декан факультету математики, фізики та інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук, професор
 25. Крючкова Наталія Михайлівна – завідуюча Підготовчим відділенням для іноземних громадян, кандидат економічних наук, доцент
 26. Кушнір В’ячеслав Григорович - декан факультету історії та філософії, доктор історичних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України
 27. Лепіх Ярослав Ілліч - директор Міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного центру, доктор фізико-математичних наук, профессор, Заслужений діяч науки і техніки України
 28. Медінець Володимир Іванович – керівник Регіонального міжвідомчого Центру інтегрованого моніторингу екологічних досліджень, кандидат фізико-математичних наук
 29. Менчук Василь Васильович - декан хімічного факультету, кандидат хімічних наук, доцент
 30. Нікогосян Ольга Олександрівна - директор  Коледжу економіки та соціальної роботи, кандидат політичних наук, доцент
 31. Ніцук Юрій Андрійович – заступник декана факультету математики, фізики та інформаційних технологій, доктор фізико-математичних наук, доцент
 32. Пащенко Микола Васильович - декан факультету довузівської підготовки, кандидат філологічних наук, доцент
 33. Ружицька Ольга Миколаївна – завідувач відділом аспірантури та докторантури, кандидат біологічних наук, доцент
 34. Слюсаренко Олександр Миколайович - директор Ботанічного саду, доктор біологічних наук, професор
 35. Солдаткіна Людмила Михайлівна - директор Інституту міжнародної освіти, кандидат хімічних наук, доцент
 36. Труба В’ячеслав Іванович -  декан економіко-правового факультету, кандидат юридичних наук, профессор, Заслужений юрист України
 37. Черноіваненко Євген Михайлович - декан філологічного факультету, доктор філологічних наук, професор
 38. Черкез Євген Анатолійович - декан геолого-географічного факультету, доктор геолого-мінералогічних наук, професор
 39. Адамян Вадим Мовсесович - завідувач кафедри теоретичної фізики, доктор фізико-математичних  наук, професор
 40. Асланов Сергій Костянтинович - завідувач кафедри теоретичної механіки, доктор фізико-математичних  наук, професор
 41. Андронаті Сергій Андрійович - академік НАН України, завідувач кафедри фармацевтичної хімії, доктор хімічних наук, професор
 42. Віт Надія Петрівна - завідувач кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів, кандидат філологічних наук, доцент
 43. Гвоздій Світлана Петрівна – завідувач кафедри медичних знань та безпеки життєдіяльності, доктор педагогічних наук, доцент
 44. Горняк Ольга Василівна - завідувач кафедри економічної теорії та історії економічної думки, доктор економічних  наук, професор
 45. Гоцульський Володимир Якович – професор кафедри загальної і хімічної фізики, доктор фізико-математичних наук, доцент
 46. Євтухов В’ячеслав Михайлович – завідувач кафедри диференціальних рівнянь, геометрії і топології, доктор фізико-математичних наук, професор
 47. Завада Сергій Васильович - студент факультету математики, фізики та інформаційних технологій
 48. Казанова Ольга Миколаївна - завідувач кафедри фізичного виховання, майстер спорту з художньої гімнастики, старший викладач
 49. Івіс Сергій Борисович – студент факультету історії та філософії
 50. Канзафарова Ілона Станіславівна – завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України
 51. Карпенко Олена Юріївна - завідувач кафедри граматики англійської мови, доктор філологічних наук, професор
 52. Ковалевська Тетяна Юріївна – завідувач  кафедри української мови, доктор філологічних наук, професор
 53. Колегаєва Ірина Михайлівна – завідувач кафедри лексикології і стилістики англійської мови, доктор філологічних наук, професор
 54. Кондратенко Наталія Василівна  – завідувач кафедри прикладної лінгвістики філологічного факультету, доктор філологічних наук, професор
 55. Кузнєцов Едуард Анатолійович – завідувач кафедри економіки та управління, доктор економічних наук, професор
 56. Куліков Сергій Сергійович  - студент факультету математики, фізики та інформаційних технологій
 57. Лебединець Наталья Володимирівна – студент геолого-географічного факультету
 58. Малахов Євген Валерійович – завідувач кафедри математичного забезпечення комп’ютерних систем, доктор технічних наук, професор
 59. Марінашвілі Мальвіна Джангізівна – завідувач кафедри французької філології, кандидат філологічних наук, доцент
 60. Миколенко Олександр Іванович - завідувач кафедри адміністративного та господарського права, доктор юридичних наук, професор
 61. Нємченко Ірина Вікторівна – завідувач кафедри історії стародавнього світу і середніх віків, кандидат історичних наук, доцент
 62. Нос Аріна Олексіївна - студентка геолого-географічного факультету
 63. Онищук Віталій Михайлович – завідувач кафедри соціології факультету міжнарождних відносин, політології та соціології, доктор соціологічних наук, професор
 64. Подшивалкіна  Валентина Іванівна - завідувач кафедри соціальної і прикладної психології, доктор соціологічних  наук, професор
 65. Полетаєв Микола Іванович – директор Інституту горіння, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
 66. Попков Василь Васильович – завідувач кафедри політології, доктор філософських наук, професор
 67. Псядло Едуард Михайлович – завідувач кафедри соціальної допомоги та практичної психології, доктор біологічних наук, професор
 68. Раковська Ніна Михайлівна – завідувач кафедри світової літератури, кандидат філологічних наук, доцент
 69. Реут Віктор Всеволодович – завідувач кафедри обчислювальної математики, кандидат фізико-математичних  наук, доцент
 70. Родіна Наталія Володимирівна – завідувач кафедри диференціальної та спеціальної психології, доктор психологічних наук, професор
 71. Садченко Олена Василівна – завідувач кафедри менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів, доктор економічних наук, професор
 72. Сейфулліна Інна Йосипівна - завідувач кафедри загальної хімії та полімерів, доктор хімічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
 73. Синєвид Анастасія Сергіївна – студентка хімічного факультету
 74. Сминтина Олена Валентинівна - завідувач кафедри археології та етнології України, доктор історичних наук, професор
 75. Соболевська Олена Костянтинівна – завідувач кафедри культурології, доктор філософських наук, доцент
 76. Стойловський Володимир Петрович - завідувач кафедри зоології, доктор біологічних  наук, професор  
 77. Хлівнюк Тетяна Петрівна – завідувач кафедри соціальних теорій, кандидат політичних наук, доцент
 78. Хріщева Олександра Георгіївна – студентка економіко-правового факультету
 79. Цокур Ольга Степанівна - завідувач кафедри педагогіки, доктор педагогічних  наук, професор
 80. Чеботар Сабіна Віталіївна - завідувач кафедри генетики і молекулярної біології, член-кореспондент НААН України, доктор біологічних  наук, провідний науковий співробітник
 81. Чайковський Олександр Владиславович – завідувач кафедри філософії та методології пізнання, кандидат філософських наук, доцент
 82. Шуйський Юрій Дмитрович – завідувач кафедри фізичної географії та природокористування доктор географічних наук, професор
 83. Яворська Вікторія Володимирівна - заступник декана геолого-географічного факультету, доктор геолого-географічних наук, професор
 84. Якубовський Сергій Олексійович - завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин , доктор економічних  наук, професор
 85. Янко Валентина Венедиктівна – завідувач кафедри загальної та морської геології, доктор геолого-мінералогічних наук, професор

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5bf050aa5d8555152247161542475946
title_5bf050aa5d9715505754211542475946
title_5bf050aa5da872560120691542475946
title_5bf050aa5dba64176792011542475946
Top