Четвер, 05 травня 2016 16:49

Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників університету

До уваги науково-педагогічних працівників Одеський національний університет імені І.І.Мечникова оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 

- по кафедрі економіки та управління: професора; доктора економічних наук, доцента;

- по кафедрі педагогіки: завідувача кафедри, доктора педагогічних наук, професора;

- по кафедрі іспанської філології: завідувача кафедри, кандидата філологічних наук, доцента;

- по кафедрі німецької філології: завідувача кафедри, кандидата філологічних наук, доцента; дві посади доцента, кандидата філологічних наук; старшого викладача;

- по кафедрі граматики англійської мови: професора, доктора філологічних наук;

- по кафедрі французької філології: доцента, кандидата філологічних наук; старшого викладача, кандидата філологічних наук;

- по кафедрі іноземних мов гуманітарних факультетів: дві посади доцента, кандидата філологічних наук; викладача, кандидата філологічних наук; старшого викладача;

- по кафедрі іноземних мов природничих факультетів: старшого викладача;

- по кафедрі іспанської філології: доцента, кандидата філологічних наук; старшого викладача, кандидата філологічних наук;

- по кафедрі теоретичної та прикладної фонетики англійської мови: три посади доцента, кандидата філологічних наук;

- по кафедрі граматики англійської мови: доцента, кандидата філологічних наук;

- по кафедрі лексикології і стилістики англійської мови: три посади доцента, кандидата філологічних наук;

- по кафедрі соціальної допомоги та практичної психології: старшого викладача, повна вища освіта за спеціальністю «Психологія»;

- по кафедрі клінічної психології: завідувача кафедри, доктора психологічних наук, професора або кандидата психологічних наук, доцента;

- по кафедрі економічної кібернетики та інформаційних технологій: професора, кандидата фізико-математичних наук, старшого наукового співробітника;

- по кафедрі теоретичної фізики: дві посади професора: докторів фізико-математичних наук, професора, доцента;

- по кафедрі теплофізики: професора: доктора фізико-математичних наук, професора, спеціалізація «Теплофізика»;

- по кафедрі економічної і соціальної географії: доцента: кандидата географічних наук, доцента;

- по кафедрі загальної та морської геології: професора: доктора геологічних наук, професора; доцента: кандидата геологічних наук. доцента;

- по кафедрі ґрунтознавства та географії грунтів: доцента: кандидата географічних наук, доцента;

- по кафедрі фізичної географії та природокористування: професора: доктора географічних наук, професора; дві посади доцента, кандидата географічних наук; викладача, повна вища освіта за спеціальністю «Географія»;

- по кафедрі української мови: доцента, кандидата філологічних наук; доцента без наукового ступеня; старшого викладача;

- по кафедрі прикладної лінгвістики: доцента, кандидата філологічних наук;

- по кафедрі загального та слов'янського мовознавства: професора: доктора філологічних наук; старшого викладача;

- по кафедрі російської мови: дві посади доцента, кандидата філологічних наук;

- по кафедрі світової літератури: професора, доктора філологічних наук; три посади доцента, кандидата філологічних наук; - по кафедрі болгарської філології: доцента, кандидата філологічних наук;

- по кафедрі фізичної та колоїдної хімії: доцента, кандидата хімічних наук; професора, доктора хімічних наук;

- по кафедрі соціології: професора, доктора соціологічних наук, професора; професора, доктора філософських наук, професора; три посади доцента, кандидата соціологічних наук, доцента;

- по кафедрі політології: доцента, кандидата політичних наук; дві посади викладача;

- по кафедрі міжнародних відносин: дві посади доцента, кандидата політичних наук, доцента; доцента, кандидата історичних наук; доцента, кандидата педагогічних наук; доцента, кандидата політичних наук; старшого викладача із знанням турецької мови; дві посади викладача, кандидата політичних наук; викладача; викладача із знанням японської мови;

- по кафедрі диференціальних рівнянь: завідувача кафедри, доктора фізико-математичних наук, професора; асистента;

- по кафедрі математичного аналізу: завідувача кафедри, доктора фізико-математичних наук, професора;

- по кафедрі економічної теорії та історії економічної думки: дві посади доцента, кандидата економічних наук;

- по кафедрі оптимального керування та економічної кібернетики: доцента, кандидата фізико-математичних наук;

- по кафедрі теоретичної механіки: доцента, кандидата фізико-математичних наук;

- по кафедрі комп’ютерної алгебри та дискретної математики: доцента, кандидата фізико-математичних наук;

- по кафедрі методів математичної фізики: дві посади доцента, кандидата фізико-математичних наук; старшого викладача, кандидата фізико-математичних наук;

- по кафедрі загальної психології та психології розвитку особистості: доцента, кандидата психологічних наук;

- по кафедрі світового господарства та міжнародних економічних відносин: доцента, кандидата економічних наук; доцента;

- по кафедрі менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів: доцента, кандидата економічних наук;

- по кафедрі вищої математики: доцента, кандидата фізико-математичних наук;

- по кафедрі філософії і основ загальногуманітарних знань: дві посади кандидата філософських або історичних наук, доцента;

- по кафедрі культурології: чотири посади доцента, кандидата філософських наук або мистецтвознавства, доцента;

- по кафедрі філософії природничих факультетів: професора, доктора філософських наук, професора або доцента; дві посади доцента, кандидата філософських наук, доцента;

- по кафедрі генетики і молекулярної біохімії: доцента, кандидата біологічних наук;

- по кафедрі мікробіології, вірусології та біотехнологій: дві посади доцента, кандидата біологічних наук, доцента; доцента, кандидата технічних наук, доцента; старшого викладача, кандидата біологічних наук;

- по кафедрі зоології: дві посади доцента, кандидата біологічних наук, доцента; старшого викладача, кандидата біологічних наук;

- по кафедрі біохімії: дві посади доцента, кандидата біологічних наук, доцента;

- по кафедрі ботаніки: дві посади доцента, кандидата біологічних наук; - по кафедрі фізіології людини і тварин: доцента, кандидата біологічних наук, доцента;

- по кафедрі історії України: професора, доктора історичних наук, професора;

- по кафедрі нової і новітньої історії: професора, доктора історичних наук, професора.

Документи приймаються протягом місяця з дня опублікування об'яви.

05.05.2016

Last modified on Середа, 09 січня 2019 12:48

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5da6c4d320ad911452945861571210451
title_5da6c4d320bf04766930501571210451
title_5da6c4d320d0389370171571210451
title_5da6c4d320e164937983941571210451
Top