Середа, 30 серпня 2017 13:20

ОНУ імені І.І. Мечникова приступив до формування реєстрів для виплат соціальних стипендій студентам – вступникам 2017 року

До уваги шановних деканів факультетів і директорів інститутів,
студентів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Особливості призначення соціальних стипендій

 1. Право на соціальні стипендії мають студенти, які не перебувають в академічній відпустці із числа:

  1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування та особи з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів, а також студентів (курсантів) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;
  2) особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20—22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;
  3) шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки;
  4) особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи — протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти;
  5) особи, визнані учасниками бойових дій та їх діти (до закінчення навчання в ОНУ імені І.І. Мечникова, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
  6)діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання в ОНУ імені І.І. Мечникова, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
  7) діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчання в ОНУ імені І.І. Мечникова, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
  8) діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання в ОНУ імені І.І. Мечникова, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
  9) особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей;
  10) діти-інваліди та особи з інвалідністю I—III групи;
  11)студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.>
  Студенти, які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії (крім сиріт та дітей, що позбавлені батьківського піклування), надається один вид стипендії за їх вибором (мають написати заяву на ім’я ректора про відмову від отримання одного з видів стипендії).

   

 2. Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до ректора ОНУ імені І.І. Мечникова із заявою, в якій зазначаються такі відомості:
  • прізвище, ім’я та по батькові;
  • число, місяць, рік народження;
  • зареєстроване та фактичне місце проживання;
  • підстава для отримання соціальної стипендії.
  До заяви додаються копії таких документів:
  • паспорта громадянина України;
  • свідоцтва про народження дитини;
  • довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);
  • студентського квитка.

Крім того, студенти додатково подають такі документи:

особи, зазначені у підпункті 1) пункту 1.:
- копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
- копію свідоцтва про смерть батьків;

особи, зазначені у підпункті 2) пункту 1., — копію посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановленого зразка;

особи, зазначені у підпунктах 3) і 4) пункту 1.:
- довідку з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;
- акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 4 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 “Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3426);
- копію довідки медико-соціальної експертизи;
- копію свідоцтва про смерть батька (матері).

У разі неможливості подання особами, зазначеними у підпунктах 3 і 4 пункту 3.1., із числа внутрішньо переміщених осіб довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи;

особи, зазначені у підпункті 5) пункту 1.:
- копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;
- довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій;

особи, зазначені у підпункті 6) пункту 1.:
- копію свідоцтва про смерть батька (матері);
- документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим);
- копію довідки медико-соціальної експертизи;

особи, зазначені у підпункті 7) пункту 1.:
- копію свідоцтва про смерть батька (матері);
- копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
- довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

особи, зазначені у підпункті 8) пункту 1., — копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

особи, зазначені у підпункті 9) пункту 1., — копію розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення соціальної стипендії Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей;

особи, зазначені у підпункті 10) пункту 1., — копію медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років або копію довідки медико-соціальної експертизи;

особи, зазначені у підпункті 11) пункту 1., — довідку органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.

 

Підстава: «Тимчасове положення про соціальне забезпечення учасників освітнього процесу ОНУ імені І.І. Мечникова»

Last modified on Середа, 30 серпня 2017 14:02

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5da6d22021e198698301801571213856
title_5da6d22021f2f3010702941571213856
title_5da6d2202204110775159271571213856
title_5da6d2202221a1224557761571213856
Top