Програми вступних іспитів

Інформація оновлена 08.07.2016

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ
«МОЛОДШИЙ СПЕЦIАЛIСТ»

УКРАЇНСЬКА МОВА

для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти
вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
до Коледжу економіки та соціальної роботи ОНУ імені І.І.Мечникова

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти
вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
до Коледжу економіки та соціальної роботи ОНУ імені І.І.Мечникова

МАТЕМАТИКА

для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти
вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
до Коледжу економіки та соціальної роботи ОНУ імені І.І.Мечникова

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ
ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»

БІОЛОГІЯ

Для абітурієнтів для отримання ОКР бакалавра
за спеціальністю 6.040102 Біологія
на базі диплома молодшого спецiалiста

 ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ з біології для абітурієнтів для отримання ОC «Бакалавр»
спеціальність 091 Біологія на базі диплома молодшого спеціаліста, здобутого за неспорідненою спеціальністю

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

Для одержання фахового випробування  за спеціальністю
«Економічна кібернетика»
на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Для абітурієнтів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста галузей знань
«Культура», «Мистецтво», «Педагогічна освіта», «Соціальне забезпечення», «Сфера обслуговування» та інших
та вступають на ІІ (денної форми навчання) або ІІІ курс (заочної форми навчання) університету

ФІЛОСОФІЯ

Людина і світ

МАТЕМАТИКА

Для абітурієнтів для отримання ОКР бакалавра
за на базі диплома молодшого спецiалiста

ПРАВОЗНАВСТВО

Для абітурієнтів для отримання ОКР бакалавра
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПРАВОЗНАВСТВО»
(2 ВИЩА ОСВІТА)

ПРОГРАМА
вступних випробувань зі спеціальності «Правознавство» (6.030401)
для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»
на базі диплома молодшого спеціаліста

ПСИХОЛОГІЯ ІІПО

ПРОГРАМА
фахового випробування  за напрямом 6.030102 «Психологія» в Інституті інноваційної та післядипломної освіти
на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

СОЦIАЛЬНА РОБОТА

Для абітурієнтів для отримання ОКР бакалавра
за спеціальністю 6.130101 Соцiальна робота
на базі диплома молодшого спецiалiста

ФIНАНСИ I КРЕДИТ

Для абітурієнтів для отримання ОКР бакалавра
за спеціальністю 6.030508 Фiнанси i кредит
на базі диплома молодшого спецiалiста

ЖУРНАЛІСТИКА

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ для здобуття освітнього ступеня «бакалавр»
за спеціальністю 061 – «ЖУРНАЛІСТИКА»

ХІМІЯ

ПРОГРАМА вступного іспиту з «Хімії»,
для вступників, які здобувають ОКР бакалавра
за напрямом 6.040101 Хімія

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «СПЕЦІАЛІСТ», ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»

БІОЛОГІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

ПРОГРАМА З БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН для абітурієнтів для отримання ОКР „Спеціаліст” за спеціальністю 091 Біологія, освітніми програмами Біологія, Мікробіологія, Вірусологія,ОC „Магістр” за спеціальністю 091 Біологія 
на базі диплому бакалавра зі спеціальності Біологія

ПРОГРАМА З БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
для абітурієнтів для отримання ОКР „Спеціаліст” за спеціальністю 091 Біологія, освітніми програмами Біологія, Мікробіологія, Вірусологія 
„Магістр” за спеціальністю 091 Біологія, на базі диплому бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю

БОЛГАРСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

«Болгарська мова»
освітній рівень спеціаліст (7.030502), магістр (8.030502)

ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ

 ПРОГРАМА 
вступного випробування З РЕДАКТОРСЬКО-ВИДАВНИЧОГО ФАХУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»,
за спеціальністю 061 – «ЖУРНАЛІСТИКА» освітня програма «ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ»

ГЕОГРАФІЯ

Для одержання освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня магiстра
на базі диплома бакалавра зi спецiальностi «ГЕОГРАФІЯ»

Для одержання освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня спецiалiста
на базі диплома бакалавра зi спецiальностi «ГЕОГРАФІЯ»

ГІДРОГЕОЛОГІЯ

Для одержання освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня магiстра
на базі диплома бакалавра зi спецiальностi «ГІДРОГЕОЛОГІЯ»

«Для одержання освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня спецiалiста
на базі диплома бакалавра зi спецiальностi «ГІДРОГЕОЛОГІЯ»

ГЕОЛОГІЯ

Для одержання освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня магiстра
на базі диплома бакалавра зi спецiальностi «ГЕОЛОГІЯ»

«Для одержання освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня спецiалiста
на базі диплома бакалавра зi спецiальностi «ГЕОЛОГІЯ»

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

Для одержання фахового випробування  за спеціальністю
8.03050201 «Економічна кібернетика»
на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

ПРОГРАМА співбесіди для абітурієнтів, що вступають за освітньою програмою «Економічна кібернетика» на спеціальність «Економіка»  за освітнім ступенем  «магістр» на основі ступеня бакалавра (ОКРспеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Для одержання освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня спецiалiста i магiстра
зi спецiальностi «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

ЖУРНАЛІСТИКА

ПРОГРАМА вступного випробування З ЖУРНАЛІСТСЬКОГО ФАХУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»,
освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 061 – «ЖУРНАЛІСТИКА»

КОМП'ЮТЕРНI СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖI

ПРОГРАМА  співбесіди по курсу вищої математики для вступників до магістратури ІМЕМ на спеціальності: математика (за напрямами)*: теоретична та прикладна механіка,  прикладна математика, комп'ютерні системи та мережі

ПРОГРАМА фахового вступного іспиту на спеціальність «КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ» для вступників за ОКР «спеціаліст» та «магістр» до ОНУ імені І.І. Мечникова 

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Для одержання освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня спецiалiста
зi спецiальностi 7.02010101 «КУЛЬТУРОЛОГІЯ» та магістра (спеціальність 8.02010101)

МАТЕМАТИКА

Для одержання освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня магiстра та спецiалiста
зi спецiальностi «МАТЕМАТИКА»

ПРОГРАМА  співбесіди по курсу вищої математики для вступників до магістратури ІМЕМ на спеціальності: математика (за напрямами)*: теоретична та прикладна механіка,  прикладна математика, комп'ютерні системи та мережі

МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Для одержання освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня спецiалiста
зi спецiальностi 7.03060104 «МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» на основі базової вищої освіти

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ

Для одержання освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня спецiалiста
зi спецiальностi 7.03060101 «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ»

ТЕОРЕТИЧНА ТА ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

ПРОГРАМА фахового вступного іспиту на спеціальність «ТЕОРЕТИЧНА ТА ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА» для вступників за ОКР «спеціаліст», «магістр» до ОНУ імені І.І. Мечникова 

ПРОГРАМА  співбесіди по курсу вищої математики для вступників до магістратури ІМЕМ на спеціальності: математика (за напрямами)*: теоретична та прикладна механіка,  прикладна математика, комп'ютерні системи та мережі

МІЖНАРОДНI ВІДНОСИНИ

Для одержання освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня спецiалiста
зi спецiальностi 7.03020101 «МІЖНАРОДНI ВІДНОСИНИ»

МІЖНАРОДНI ЕКОНОМІЧНI ВІДНОСИНИ

Для одержання освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня магiстра та спецiалiста
зi спецiальностi «МІЖНАРОДНI ЕКОНОМІЧНI ВІДНОСИНИ»

ОБЛIК I АУДИТ

Для одержання освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня спецiалiста
зi спецiальностi «ОБЛIК I АУДИТ» на основi базової вищої освiти

ПОЛІТОЛОГІЯ

Для одержання освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня магiстра та спецiалiста
зi спецiальностi «ПОЛІТОЛОГІЯ»

ПРАВОЗНАВСТВО

Для одержання освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня магiстра
зi спецiальностi 8.03040101 «ПРАВОЗНАВСТВО»на основі базової або повної вищої освіти

Для одержання освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня спецiалiста
зi спецiальностi 7.03040101 «ПРАВОЗНАВСТВО»на основі базової або повної вищої освіти

ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

ПРОГРАМА 
фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»,освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю
"ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА"

ПРИКЛАДНА ЛIНГВIСТИКА

Для одержання освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня спецiалiста
зi спецiальностi«ПРИКЛАДНА ЛIНГВIСТИКА»

ПСИХОЛОГIЯ

ПРОГРАМА фахового вступного іспиту з «ПСИХОЛОГІЇ»
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»,освітнього ступеня «магістр»за спеціальністю 053 «ПСИХОЛОГІЯ»

РОСIЙСЬКА МОВА I ЛIТЕРАТУРА

Для одержання освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня магiстра та спецiалiста
зi спецiальностi «РОСIЙСЬКА МОВА I ЛIТЕРАТУРА»

СОЦІОЛОГІЯ

Для одержання освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня магiстра та спецiалiста
зi спецiальностi «СОЦІОЛОГІЯ»

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

ПРОГРАМА  фахового випробування для вступу до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання ОС «магістр»  за спеціальністю «Соціальна робота» 

ПРОГРАМА співбесіди для вступу до Одеського національного університету імені І.І.Мечникова для одержання ОС «магістр» за спеціальністю «Соціальна робота» 

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА

Для одержання освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня магiстра та спецiалiста
зi спецiальностi «УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА»

ПОЛЬСЬКА МОВА I ЛIТЕРАТУРА

Для одержання освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня магiстра
зi спецiальностi «ПОЛЬСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА»

ФIЗИКА

Для одержання освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня магiстра та спецiалiста
з спецiальностi 7.04020301, 8.04020301 «ФIЗИКА» та спецiальностi 8.04020601 «АСТРОНОМIЯ»

ФІЛОСОФІЯ

Для одержання освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня магiстра та спецiалiста
з спецiальностi 8.03020101, 7.03020101 «ФІЛОСОФІЯ»

ХIМIЯ

Для одержання освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня спецiалiста
з спецiальностi 7.04010101 «ХIМIЯ»

Для одержання освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня магiстра
з спецiальностi 8.04010101 «ХIМIЯ»

IНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСIЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

Програма вступного іспиту до магiстратури гуманітарні спеціальності

Програма вступного іспиту до магiстратури природничі спеціальності

IНОЗЕМНА МОВА РГФ

Для одержання освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня магiстра
зi спецiальностi 8.02030302 «ІНОЗЕМНА МОВА(АНГЛІЙСЬКА)ТА ЛІТЕРАТУРА»

Для одержання освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня магiстра
зi спецiальностi 8.02030302 «ІНОЗЕМНА МОВА(НІМЕЦЬКА)ТА ЛІТЕРАТУРА»

Для одержання освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня магiстра
зi спецiальностi 8.02030302 «ІНОЗЕМНА МОВА(ІСПАНСЬКА)ТА ЛІТЕРАТУРА»

Для одержання освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня магiстра
зi спецiальностi 8.02030302 «ІНОЗЕМНА МОВА(ФРАНЦУЗЬКА)ТА ЛІТЕРАТУРА»

Для одержання освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня магiстра
зi спецiальностi 8.02030302 «ІНОЗЕМНА МОВА(АНГЛІЙСЬКА, НІМЕЦЬКА, ФРАНЦУЗЬКА, ІСПАНСЬКА)ТА ЛІТЕРАТУРА» Друга мова

Для одержання освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня спецiалiста
зi спецiальностi 7.02030302 «ІНОЗЕМНА МОВА(АНГЛІЙСЬКА, НІМЕЦЬКА, ФРАНЦУЗЬКА, ІСПАНСЬКА)ТА ЛІТЕРАТУРА» Основна мова

ІСТОРІЯ

Для вступу на ОКР «магістр» 8.02030201 ІСТОРІЯ та ОКР «спеціаліст»
зі спеціальностей 7.02030201 ІСТОРІЯ, 7.02030204 АРХЕОЛОГІЯ, 7.02030202 ЕТНОЛОГІЯ

ПРОГРАМИ СПІВБЕСІД ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «СПЕЦІАЛІСТ», ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ З ІНШОГО НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

для вступу на навчання за ОКР магістра (8.02010101) / спеціаліста (7.02010101),
зі спеціальності «Культурологія» для абітурієнтів, які вступають з іншого напряму підготовки

ФІЛОСОФІЯ

ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ з «Філософії» для вступу на навчання за ОКР магістра (8.02030101) / спеціаліста (7.02030101),
зі спеціальності «Філософія», для абітурієнтів, які вступають з іншого напряму підготовки

НАГОРУ