ФМФІТ

Місія ІМЕМ –

Взаємне збагачення накопиченим інтелектуальним капіталом.

На наші запитання відповідає Віктор Євгенович Круглов, директор Інституту математики, економіки і механіки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, скорочено ІМЕМ.

Віктор Євгенович Круглов, директор Інституту математики, економіки і механіки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
 • Поясніть, будь ласка, специфіку ІМЕМ, його основні завдання.
  • Протягом усього періоду свого існування Одеський університет є одним із провідних вищих навчальних закладів нашого міста, і країни. Це класичний національний університет, орієнтований на підготовку фахівців за пріоритетними напрямками розвитку науки і сучасних технологій в різних галузях знань.
      Інститут математики, економіки і механіки є одним з найбільших підрозділів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, створений на базі всім відомого «мехмату», який закінчили багато чудових людей нашого міста і країни. Протягом багатьох років він зберігає репутацію навчального закладу, який дає своїм випускникам якісну освіту. 
      Основні завдання, які стоять перед професорсько - викладацьким складом - це зберегти традиції класичної освіти і передати своїм вихованцям передові знання, які вони зможуть реалізувати на практиці. 
      Якщо уважно придивитися до спеціальностей, яким навчають в Інституті математики, економіки і механіки - це взаємне проникнення кожної спеціальності в усі інші, що і є головною особливістю нашого навчального підрозділу.
 • Дайте, будь ласка, характеристику факультетів і спеціальностей ІМЕМ і з'ясуйте, які знання, вміння, навички отримують випускники, в яких сферах знаходять їм застосування?
  • В ІМЕМ налічується 4 факультети: механіко-математичний факультет, факультет прикладної математики та інформаційних технологій, економічний факультет та факультет психології, на яких вже протягом 18-ти років готують професіоналів високого рівня за наступними спеціальностями:

1. МАТЕМАТИКА
2. ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА
3. МЕХАНІКА
4. КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ
5. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
6. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
7. МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ та АДМІНІСТРУВАННЯ
8. ПСИХОЛОГІЯ

Рівень освіти, який отримують наші випускники, відповідає всім загальноприйнятим стандартам освіти. Такий високий рівень був створений багато років тому і є нашою гордістю і ще однією традицією Інституту.

Ключові фактори, що дозволяють тримати високий рівень навчання в ІМЕМ це:

 • індивідуальний підхід навчання до кожного студента, з урахуванням його переваг в рамках обраної спеціальності. Підтримка з боку викладачів-консультантів;
 • участь наших студентів і аспірантів у науково-дослідницькій діяльності - що знаходить своє підтвердження у високих результатах на всеукраїнських та міжнародних математичних, економічних та психологічних олімпіадах;
 • проходження нашими студентами навчальних і виробничих практик, як в державних, так і в приватних компаніях;
 • участь в реальних проектах, факультативах, майстер-класах та бізнес - тренінгах, організованих професіоналами;
 • участь студентів і аспірантів в лекціях, круглих столах з математичних, економічних і психологічних спеціальностей, які проводяться за участю провідних українських та зарубіжних фахівців, що працюють в різних галузях освіти, виробництва і сфери послуг;
 • Можливість одночасно здобувати другу вищу освіту за різними спеціальностями або напрямами підготовки - за очно - заочній формі.

Підсумком всього вище переліченого є престижна робота для студентів, які успішно завершили навчання в Інституті математики, економіки і механіки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Ми готуємо наших випускників, як висококваліфікованих і незмінно затребуваних фахівців широкого профілю для роботи в різних сферах діяльності, що вимагають фундаментальної підготовки в галузі математичних, економічних, управлінських, психологічних та інформаційних технологій.

Владимир ПОЛТОРАК

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b51f37ea63736150732791532097406
title_5b51f37ea64e717559021831532097406
title_5b51f37ea660211712800151532097406
title_5b51f37ea671a362410431532097406
Top