Інтерв'ю з деканами

за матеріалами Газети "Одеський університет"

 • Біологічний факультет

  Біофак: теорія і практика – запорука майбутнього успіху

  Біологічний факультет ОНУ ім. І. І. Мечникова здійснює підготовку за напрямом біологія (у т.ч. мікробіологія, вірусологія). Про теоретичне навчання, практичні заняття й про перспективи працевлаштування студентів біофаку розповідає декан факультету Веніамін Веніамінович Заморов.

  • Веніаміне Веніаміновичу, які дисципліни вивчають студенти вашого факультету?
   • На першому курсі студентам викладають нормативні дисципліни – фізику, хімію, математику, а також гуманітарні дисципліни. Серед загальнобіологічних курсів: зоологія, ботаніка, біохімія, генетика, молекулярна біологія, мікробіологія, екологія тощо. Список можна продовжити до півсотні найменувань. З третього курсу кожна спеці­альність забезпечується професійними дисциплінами.
  • Окрім практичних занять на факультеті, де ще студенти отримують практичний досвід?
   • Наші студенти беруть участь у наукових розробках, які входять до міжнародних досліджень – системи Tacis, наприклад. Це дослідження водних угідь дельти Дністра, Дуная, острова Зміїного. Маємо філіал кафедри генетики в біотехнологічному центрі: нашим студентам читають теоретичні дисципліни, а також проводять з ними практичні заняття. Там же студенти виконують курсові, дипломні, магістерські роботи; проходять спеціалізацію не лише майбутні генетики, а й мікробіологи, біохіміки, ботаніки.
  • Чи не важко випускникам біологічного факультету знайти работу? Де працевлаштовуються молоді спеціалісти?
   • Насамперед випускники можуть працювати викладачами середніх шкіл, училищ, вузів, зокрема й у нашому уні­верситеті. Щороку частина випускників залишається на факультеті: хтось іде до аспірантури, хтось влаштовується на викладацьку роботу. У веденні факультету – ботанічний сад, гідробіологічна станція, де також працюють наші випускники. Можна працювати у різноманітних прикладних лабораторіях, санепідемстанціях, наукових інститутах. Зокрема, багато наших випускників працюють у Селекційно-генетичному інституті, в Інституті виноградарства й виноробства ім. Таїрова, в Інституті ім. Філатова. Деякі з наших випускників – майбутні наукові співробітники – стажируються у Німеччині, США, Росії.

  Борис ОТАВА

 • Геолого-географічний факультет

  Випускники ГГФ: люблять природу і науковий пошук

  З науково-педагогічним колективом геолого-географічному факультету пощастило. Загальна кількість робітників – 64 особи і близько 80 % з них – кандидати і доктори наук. Цього більш ніж достатньо для виховання відмінних спеціалістів геолого-географічного профілю. Декан факультету Євген Анатолійович Черкез погодився відповісти на декілька наших запитань.

  • Євгене Анатолійовичу, охарактеризуйте, будь ласка, напрями пiдготовки геолого-географічного факультету.
   • Наші напрями: географія і геологія (у тому числі гідрогеологія). Усі вони базуються на науках про землю, їх об’є­к­том дослідження виступає земна поверхня, її горизонти і сфери, компоненти цих сфер. Щодо особливостей – геологічні спеціальності більш виробничого плану, ніж географічні. Під «виробничими» маю на увазі підготовку кадрів для потреб виробництва. Це спеціалісти, які в майбутньому будуть вирішувати завдання організації виробництва, впровадження нових технологій, тобто будуть займатися всім, що пов’язано з науково-технічним і науково-виробничим забезпеченням специфічних сфер. Тому вивчаються фактично всі дисципліни природничого циклу. Маю на увазі ґрунтовну математичну підготовку, підготовку з фізики, хімії, інформатики.
  • Кажуть, що ГГФ – факультет романтичний: виїзди в ліси і на річки, ночі просто неба, подорожі на човнах... Це так?
   • Приблизно 25 % навчального процесу – це польові, навчальні, виробничі практики, які слугують основою підготовки для наших студентів. Перші два роки студенти займаються дослідженнями, картографуванням, оцінюванням ситуації. З третього курсу – у студентів виробничі практики: вони їдуть на бази за Одесу і кілька тижнів проводять у польових умовах; або у місті отримують досвід на спеціалізованих підприємствах і в установах. Ми хочемо, щоб до п'ятого курсу студент став і практиком, і дослідником, щоб умів керувати процесом раціонального використання природних ресурсів. На факультеті три комп'ютерних класи для студентів усіх спеціальностей. Економіка у нас читається два-три роки, а на спеціалізації кафедри економічної географії – чотири.
  • А щодо працевлаштування після завершення університету?
   • Вже через рік-два після закінчення п’ятого курсу наші випускники отримують такі високі посади, що залишається лише заздрити. Наприклад, Ігор Яковлєв після двох років роботи став провідним спеціалістом обласного управління земельних ресурсів. Андрій Табан за рік став провідним спеці­алістом Овідіопольського район­ного управління земельних ресурсів. Зараз в Україні проходить земельна реформа. Близько 20 % випускників влаштовуються в установи, які займаються цими питаннями. Вони знають, як здійснити реформу на практиці: ми їх цього навчаємо перші три роки. Випускники стають затребуваними. Насамперед на ГГФ ідуть ті, хто любить природу і науковий пошук. Тому в абітурієнтів геолого-географічного факультету повинно бути бажання зберегти і примножувати ресурси нашої країни, ставши справжніми професіоналами.

  Борис ОТАВА

 • Економіко-правовий факультет

  Економіко-правовий факультет – завжди актуальний

  У 1997 році внаслідок реформування структурного підрозділу ОНУ, який надавав юридичну освіту, було створено економіко-правовий факультет. Ідея об’єднання юридичної й економічної освіти існує в багатьох університетах світу, зокрема в європейських. Отже, на базі одного з факультетів вона була реалізована й в ОНУ ім. І. І. Мечникова. На сьогодні це особливо актуально у зв’язку з економічними реформами, що проходять у нашій країні. Щоб дізнатися, як готують економістів і юристів на ЕПФ, ми поспілкувалися з деканом факультету В’ячеславом Івановичем Трубой.

  • В’ячеславе Івановичу, за якими напрямами здійсню­ється підготовка на вашому факультеті?
   • На ЕПФ здійснюється підготовка за такими напрямами: правознавство, менеджмент, облік і аудит. Спільно із зарубіжними навчальними закладами й іншими навчальними підрозділами Одеського університету планується відкрити нові актуальні юридичні спеціалізації. Зокрема – правове забезпечення підприємницької діяльності і правові основи трансформації економічної системи України в умовах формування громадянського суспільства; кримінально-правові й організаційні засоби боротьби з економічною злочинністю та ін.
  • Розкажіть, будь ласка, про тих, хто викладає на факультеті.
   • На шести кафедрах факультету працюють понад 130 викладачів, більше 40 з яких мають наукові ступені і звання. Серед наших викладачів – доктори юридичних, економічних і філософських наук. Контингент науковців інтенсивно поповнюється за рахунок захисту дисертацій, насамперед молодими спеціалі­стами у віці до 30 років. Серед викладачів – переможці престижних міжнародних наукових конкурсів, які отримали гранти. Крім того, розвиток економічної й юридичної осві­ти на факультеті здійснюється працівниками судових і правоохоронних органів. На кафедрах факультету окрім юристів-теоретиків викладають і юристи-практики: судді, керівники підрозділів прокуратури, податкової адміністрації, слідчого апарату МВС тощо. Отже, наші студенти – в руках високо кваліфікованих спеціалістів.

  Олеся ШКОДА

 • Історичний факультет

  Історія – вчителька життя

  Поставимо кілька запитань декану історичного факультету В’ячеславу Григоровичу Кушніру.

  • У чому специфіка навчального процесу на факультеті?
   • Факультет складається з чотирьох кафедр: археології й етнології України; історії стародавнього світу і середніх віків; історії України; нової та новітньої історії. Студенти вивчають дисципліни соціально-гуманітарного циклу (філософія, соціологія, політологія, екологія тощо), фундаментально-професійні (історія первісного світу, історія країн Сходу, історія Давньої Греції і Давнього Риму, середніх віків, нова й новітня історія, спе­ціальні історичні дисципліни тощо), також вивчають систему фахових курсів за спе­ціальностями. На факультеті працюють навчально-методична лабораторія з археології й етнології Степової України. Навчання студентів забезпечують висококваліфіковані професори і доценти, асистенти, наукові співробітники і кваліфіковані лаборанти.    Факультет має гарну базу для проведення навчальних практик. Першокурсники щороку беруть участь в археологічних дослідженнях відомої пам’ятки кам’яного віку – Анетовки (Миколаївська область), античних поселень на берегах Тілігульського і Дністровського лиманів. Останнім часом ми намагаємось, як і було раніше, дати студентам можливість працювати в археологічних експедиціях у різних регіонах України і за її межами.    Щороку з’являється щось нове у проведенні музейної практики. Зокрема, розширюється географія міст, музеї яких вивчають студенти всіх трьох напрямів. І, звичайно, студенти всіх напрямів як майбутні наукові співробітники повинні володіти навичками роботи з архівними матеріалами, яких вони набувають під час архівної практики. Обов’язковою для всіх студентів є педаго­гічна практика. У результаті випускники історичного факультету стають як висококваліфікованими викладачами історії, так і науковими співробітниками.    На факультеті вже не перший рік функціонують студентські колективи, які своїми виступами, зокрема на телебаченні, популяризують народну культуру, вдосконалюють свої вміння у сфері організації виховних заходів.
  • У яких галузях реалізують себе випускники-історики?
   • Напрями, за якими ведеться підготовка, користуються попитом. Насамперед випускники отримують право на викладацьку діяльність в установах різних рівнів акредитації, у музеях, наукових організаціях. Фундаментальна гуманітарна освіта, яку студенти здобувають у нас, дозволяє їм успішно конкурувати на ринку праці. Зокрема й у такій, здавалося б, непрофільній для істориків сфері, як ЗМІ. Наші випускники працюють кореспондентами на телебаченні, у районних і обласних адміністраціях; у силових структурах – МВС, СБУ. На завершення хотів би відзначити, що незалежно від того, на який факультет нашого університету вступатимуть абітурієнти, вони зроблять правильний вибір. Адже Одеський національний – один з найкращих в Україні і навчатися в його стінах – означає здобути фундаментальну класичну освіту. Успіхів вам на вступних випробуваннях!

  Володимир ПОЛТОРАК

 • Факультет романо-германської філології

  90% викладачів іноземної – випускники РГФ

  Що являє собою сучасне людство? Це, насамперед, величезна кількість людей, які не розуміють одне одного, тобто які говорять різними мовами. Факультет романо-германської філології ОНУ ім. І. І. Мечникова готує тих, хто поєднує країни та народи. Декан факультету – Лідія Миколаївна Голубенко. До неї ми звернулися з проханням розповісти про факультет РГФ.

  • Лідіє Миколаївно, спе­ціалістами в яких сферах філології стають випускники факультету РГФ? Які дисципліни вивчають студенти?
   • Давайте розпочнемо з характеристики напрямів. Їх чотири: англійська мова та література (у т. ч. переклад), німецька мова та література, французька мова та література й іспанська мова та література. Студенти-перекладники – це ті, хто вже володіє англійською мовою.    Усі студенти факультету РГФ, незалежно від напряму, вивчають дві мови. Ті, хто навчаються на одному з філологічних відділень, мають можливість вивчати третю мову факультативно. На відділенні перекладу студенти обов’язково вивчають три мови. Звичайно, за бажанням можна вивчати й більше. Специфікою будь-якого напряму нашого факультету є те, що з третього курсу лекції читаються на мові, яку вивчають студенти: англійські філологи вчаться на англійській, німецькі – на німецькій тощо. Крім того, у нас є вивчення італійської і новогрецької мов.    Я хотіла б підкреслити, що студенти факультету РГФ вивчають не лише іноземні мови. У них серйозна підготовка з гуманітарних дисциплін: з предметами загальнополітичного, культурологічного напрямів. Студенти знайомляться зі світовою літературою протягом одинадцяти семестрів.
  • Після п’ятого курсу перед студентами постає проблема працевлаштування. У яких сферах діяльності випускники РГФ можуть застосувати здобуті знання?
   • Місцем роботи філолога-викладача, який три роки навчався на бюджетному місці, стають школи, гімназії, ліцеї, технікуми, училища, вузи. Студент-перекладач, який вчився на бюджеті, має право працювати як перекладачем, так і вчителем у закладах державної форми власності. Деяким студентам-контрактникам при розподілі ми також пропонуємо робочі місця.    Якщо вони його не задовольняють, то законодавство дає йому право знайти роботу за власним бажанням. Якщо говорити конкретно про Одесу, то ви зможете побачити наших випускників у багатьох фірмах, не кажучи вже про навчальні заклади. Пройдіться кафедрами факультету – на всіх одинадцяти ви зустрінетесь з нашими випускниками. В інших вузах – та сама картина. У кожній гімназії у 90 % випадків іноземну мову викладають випускники РГФ. Більш того, якщо зазирнути на телебачення або радіо, ви напевно знайдете там колишніх студентів факультету РГФ. А найкращі анекдоти хто розповідає? Заслужений артист України Олег Філімонов – також наш випускник.

  Борис ОТАВА

 • Факультет міжнародних відносин, політології та соціології

  Попит на випускників ІСН буде збільшуватись

  кандидат історичних наук, доцент Глебов Віктор Вікторович

  Інститут соціальних наук – один з наймолодших підрозділів Одеського національного університету. Однак тут готують висококваліфікованих спеціалістів для роботи в Україні й за її межами. Випускники ІСН покликані «зцілювати» суспільство – вони діагностують, обробляють зібрану інформацію, «виписують рецепти». Детальніше про Інститут соціальных наук розповідає директор Віктор Вікторивич Глебов.

  • Віктору Вікторовичу, в Інституті соціальних наук є три напрями. Розкажіть, будь ласка, про специфіку кожного.
   • Інститут соціальних наук готує фахівців за напрямами: політологія, соціологія і міжнародні відносини. Соціологія, як і політологія, – наука про суспільні відносини. Вона вивчає закономірності розвитку соціальних відносин у великих людських формуваннях, досліджує громадську думку, формування соціальних відносин. За напрямом міжнародні відносини ми готуємо кваліфікованих робітників як для державних структур, зокрема для управління Міністерства закордонних справ, так і для комерційних. Крім того, зараз з’явився інтерес зарубіжного бізнесу до нашого регіону. Особливо активно його проявляють Далекий и Близький Схід, Середземномор’я і Причорномор’я, тому в нас вивчають арабську, турецьку, грецьку мови, іврит. На напрямах соціологія і політологія три роки поглиблено вивчають дві мови. На міжнародних відносинах вивчення мов відбувається всі п’ять років. Мовна підготовка в інституті займає приблизно 40 % усього навчального процесу.
  • Ви сказали, що випускники ІСН добре знають іноземні мови. Які ще дисципліни входять до програми?
   • По-перше, у нас дуже ґрунтовно вивчається блок історичних дисциплін: історія України, всесвітня історія. По-друге, це сучасні політичні й соціальні течії, соціальні теорії, теорії міжнародних відносин. По-третє, викладають економічні дисципліни зі своєю специфікою на різних напрямах: для «міжнародників» особливо важливі міжнародні економічні відносини, зовнішній вектор; політологи й соціологи більше займаються теорією і практикою України. Четвертий великий блок – правовий: загальні основи права, Конституційне право, правова організація інших держав.
  • Де зможуть працювати випускники ІСН?
   • Сьогодні спеціалісти соціологи й політологи працюють насамперед у державних адміністраціях на рівні області, і не лише Одеської. По-друге, у районних державних структурах й агентствах з працевлаштування і соціальної роботи.    По-третє, багато наших випускників працюють у ЗМІ, особливо це стосується політологів; працевлаштовуються викладачами у середні навчальні заклади, вузи. Закінчивши ІСН, молоді спеціалісти – особливо політологи – можуть працювати консультантами, референтами в партійних осередках. На мою думку, цей попит буде збільшуватись, оскільки зараз зростає значення пар­ті­й­них структур. І сьогодні перемогти лише за рахунок того, що в народі знають лідера партії, буде важко. Кожна партія, якщо вона хоче реально брати участь у політичному житті країни, потребуватиме таких спеціалістів.

  Борис ОТАВА

 • Фізичний факультет

  Фізик – професія найближчого майбутнього!

  Декан фізичного факультету, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН ВО України Ю.Ф.Ваксман

  Декан фізичного факультету, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН ВО України Ю.Ф.Ваксман

  Сучасні покоління випускників середніх шкіл вже не уявляють собі, що майже кожний десятикласник другої половини минулого століття мріяв стати фізиком, льотчиком-випробувачем або космонавтом. Але на першому місці на протязі півсторіччя була саме фізика.

  Фізики відкривали нові закони природи, розробляли принципи функціювання нових технічних приладів і технологій, створюваля атомні електростанції і надпотужні ракетно-космічні комплекси. Ми вже не уявляємо свого життя без електрики і побутових електричних приладів, без телевізора і комп’ютера, без мобільних телефонів і сучасних засобів інформації. І все це зроблено фізиками. Саме фізика визначає і буде визначати обличчя сучасної цивилізації.

  Центром наукової діяльності і підготовки фахівців в області фізики у південному регіоні України є фізичний факультет Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, який був започаткований одночасно з відкриттям Новоросійського імператорського університету у 1865р. Гордістю фізичного факультету є його випускники і вчені, які працювали в його стінах. Тут починали свій шлях у велику науку всесвітньо відомі фізики Микола Умов і Георгій Гамов, тут навчався один з головних конструкторів ракетно-космічної галузі СРСР Микола Герасюта, тут створювали свої шедеври видатні математики двадцятого сторіччя Микола Чеботарьов і Марк Крейн. Велика кількість наших випускників працюють зараз професорами у багатьох американських та західноєвропейских університетах. Серед випускників фізичного факультету є відомі бізнесмени і банкіри, керівники підрозділів світових торгівельних центрів у Нью-Йорку і Сінгапурі. А от як згадує свої студентські роки відомий бізнесмен, власник ukr.net, Ігор Бєлов: «Найкрощі часи мого життя є пов’заними з музичною школою ім. проф. Столярського і фізичним факультетом Одеського університету».

  Сьогодні на фізичному факультеті ОНУ 90% викладачів мають вчені ступені і звання. Існуюча матеріально-технічна база та високий потенціал науково-викладацького складу дозволяють готувати фахівців починаючи з рівня бакалавра і закінчуючи докторами фізико-математичних наук. Підготовка студентів на фізичному факультеті Одеського національного університету ведеться за спеціальностями фізика, прикладна фізика і астрономія.

  Студенти – фізики на лекції у Великій фізичній аудиторії імені проф.В.В. Сердюка Студенти – фізики на лекції у Великій фізичній аудиторії імені проф.В.В. Сердюка

  Сьогодні фізика стала основою всіх природничих наук, різноманітних галузей сучасної техніки, інформаційно-комунікаційних технологій, тощо. Саме тому підготовка фізиків не обмежується науковими дослідженнями та викладацькою роботою. Фізики активно працюють у різноманітних напрямах прикладних застосувань фізичної науки: комп’ютерної фізики, медичної фізики, менеджменту науки і наукоємних технологій, екологічної фізики, астрофізики.

  Медичні фізики на практичних заняттях у Навчально-науковому центрі медичної фізики ОНУ Медичні фізики на практичних заняттях у Навчально-науковому центрі  медичної фізики ОНУ

  Студенти – астрофізики за науковими дослідженнями в астрономічній обсерваторії ОНУСтуденти -астрофізики за науковими дослідженнями в астрономічній обсерваторії ОНУ.

  Випускники фізичного факультету застосовують набуті знання з фізики, математики, інформатики в інформаційно-аналітичних комп’ютерних центрах; при розробці і експлуатації складних комп’ютерних систем діагностики і лікування в медицині; розрахунку перспектив розвитку наукоємних технологій і виробництв, основаних на застосуванні фізичних моделей і засобів комп’ютерного моделювання.

  Чимало випускників-фізиків стали провідними вченими – докторами фізико-математичних наук, професорами. Очолили науково-дослідні інститути, кафедри, виробничі лабораторії.

  Шановні друзі! Скористайтесь своїм шансом! Вивчайте фізику!

  Знання фізики, математики, інформатики відкриють для Вас можливості пізнати світ, внести свій вклад в розвиток сучасної науки і техніки. 

 • Філологічний факультет

  У філологів – велике майбутнє

  За кількістю спеціальностей філологічний факультет посідає друге місце серед усіх факультетів й інститутів ОНУ ім. І. І. Мечникова. Тут здійснюють підготовку за такими спеціальностями: українська мова та література, російська мова та література, болгарська мова та література, прикладна лінгвістика, видавнича справа і редагування, журналістика. Якщо взяти за головний критерій престижності конкурсні показники, то найбільш престижними наразі є останні спеціальності. Про них і про життя факультету загалом ми попросили розповісти декана факультету – Євгена Михайловича Черноіваненка.

   

  • Євгене Михайловичу, розкажіть, будь ласка, про професорсько-викладацький склад факультету.
   • На факультеті працюють більше ста викладачів, зокрема 11 професорів і понад 60 доцентів. Ці відомості свідчать про досить високий професійній рівень нашого викладацького корпусу. Серед викладачів чимало не лише авторитетних науковців, відомих в Україні й за її межами, але і практиків зі значним досвідом роботи у видавництвах, редакціях газет і журналів, на радіо і телебаченні.
  • Чи існують програми співробітництва з іншими вузами, обмін студентами?
   • Звичайно, існують. Майбутніх журналiстів і видавців готуємо, співпрацюючи з Інститутом журналістики Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. Ми підтримуємо зв’язки з болгарськими університетами, найбільш активно – з Великотирновським, куди щороку виїжджають на практику наші студенти-болгаристи. Студенти, які вивчають польську мову, під час літніх канікул виїжджають на практику до Жешувського університету. Сьогодні без активної співпраці з іншими вузами повноцінна діяльність факультету навряд чи можлива.
  • Чи легко влаштуватися на роботу після закінчення факультету?
   • «Бюджетники» підлягають розподілу. При цьому намагаємося допомогти у працевлаштуванні всім випускникам. Філологам пропонується робота переважно у школах міста й області, випускників інших спеціальностей радо приймають видавництва, редакції газет і журналів, теле- і радіоканалів, музеї, рекламні агентства, різноманітні державні установи. Сприяє працевлаштуванню і проходження практики нашими студентами. Багато студентів стаціонару поєднують навчання з роботою. Це дає їм можливість не лише заробляти, а й отримати практичні навички майбутньої діяльності, забезпечити себе робочим місцем після закінчення навчання. Ми самі нерідко повідомляємо студентам старших курсів про наявні вакансії.
  • Що Ви вважаєте «родзинкою» факультету?
   • На мою думку, відмітними особливостями нашого факультету, що передаються від покоління до покоління, є глибока духовність, особлива інтелігентність, атмосфера творчості. Сьогодні я додав би до цього переліку і перспективність освіти, яку дає наш факультет. Нині, у період глобальної кризи словесної культури, потреба у високопрофесійних філологах буде стрімко зростати. Певен: у філології (отже, й у філологів) – велике майбутнє.

  Олеся ШКОДА

 • Філософський факультет

  Поганий той абітурієнт, який не хоче стати філософом!

  dean_thumb

   Філософський факультет ОНУ ім. І. І. Мечникова – перший філософський факультет на півдні і сході України. Його було створено 6 жовтня 2000 року наказом міністра освіти і науки України на базі філософського відділення, яке готувало студентів за спеціальністю філософія з 1995 р. На спеціальності факультету конкурс на місця держзамовлення – найвищий в університеті.

  Щоб дізнатися більше про молодий факультет, ми звернулися по допомогу до його декана Олександра Владиславовича Чайковського.

  • Олександре Владиславовичу, розкажіть, яких фахівців готують на вашому факультеті?
   • Філософський факультет готує студентів за двома напрямами: філософія і культурологія. Студенти-філософи також можуть отримати спеціалізацію релігієзнавство і методологія і технологія культурних проектів. Обидва напрями однаковою мірою престижні.
  • Чи наявні на вашому факультеті якісь програми співробітництва з іншими вузами, обмін студентами, стажування за кордоном?
   • Наші викладачі стажувалися в США, Німеччині, підписано договір про співробітництво з Жешувським університетом та Люблінським католицьким університетом. Наші студенти також беруть участь у різноманітних конференціях, олімпіадах і виступають на достатньо високому рівні, регулярно посідаючи призові місця. Цьому чимало сприяє, серед іншого, і мовна підготовка. Англійська мова у нас викладається 2,5 роки як обов’язковий курс. Крім цього, студент може додатково вивчати мову ще півтора року. Для охочих вивчати другу іноземну мову ми організовуємо групу німецької – три семестри.
  • Абітурієнтів та їх батьків напевно цікавить питання працевлаштування. Де можуть працювати випускники факультету? Чи існує розподіл студентів бюджетних місць?
   • Ми вважаємо, що в умовах сучасного ринку праці дуже важливо мати знання, які можна застосувати у широкому діапазоні. У цьому відношенні ми не хвилюємося за наших випускників. Вони мають можливість працювати в індустрії дозвілля і розваг, у сфері шоу-бізнесу, журналістики, в області паблік рилейшнз, реклами; бути іміджмейкером й організатором передвиборчих кампаній, виставок, галерей, презентацій, арт-проектів; викладачем вузу, коледжу, ліцею, державної і приватної школи; науковцем. Своїх «бюджетників» ми, звичайно, розподіляємо, і багато з них обіймають досить високі посади.

  За словами Мішеля Монтеня, душа, яка вмістила в себе філософію, не може не заразити своїм здоров’ям і тіло. Тому, якщо хочете побачити розумних, талановитих і веселих людей, сміливо заходьте на філософський факультет ОНУ ім. І. І. Мечникова.

  Оксана БУТУК

 • Факультет математики, фізики та інформаційних технологій

  Місія ІМЕМ –

  Взаємне збагачення накопиченим інтелектуальним капіталом.

  На наші запитання відповідає Віктор Євгенович Круглов, директор Інституту математики, економіки і механіки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, скорочено ІМЕМ.

  Віктор Євгенович Круглов, директор Інституту математики, економіки і механіки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
  • Поясніть, будь ласка, специфіку ІМЕМ, його основні завдання.
   • Протягом усього періоду свого існування Одеський університет є одним із провідних вищих навчальних закладів нашого міста, і країни. Це класичний національний університет, орієнтований на підготовку фахівців за пріоритетними напрямками розвитку науки і сучасних технологій в різних галузях знань.    Інститут математики, економіки і механіки є одним з найбільших підрозділів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, створений на базі всім відомого «мехмату», який закінчили багато чудових людей нашого міста і країни. Протягом багатьох років він зберігає репутацію навчального закладу, який дає своїм випускникам якісну освіту.     Основні завдання, які стоять перед професорсько - викладацьким складом - це зберегти традиції класичної освіти і передати своїм вихованцям передові знання, які вони зможуть реалізувати на практиці.     Якщо уважно придивитися до спеціальностей, яким навчають в Інституті математики, економіки і механіки - це взаємне проникнення кожної спеціальності в усі інші, що і є головною особливістю нашого навчального підрозділу.
  • Дайте, будь ласка, характеристику факультетів і спеціальностей ІМЕМ і з'ясуйте, які знання, вміння, навички отримують випускники, в яких сферах знаходять їм застосування?
   • В ІМЕМ налічується 4 факультети: механіко-математичний факультет, факультет прикладної математики та інформаційних технологій, економічний факультет та факультет психології, на яких вже протягом 18-ти років готують професіоналів високого рівня за наступними спеціальностями:

  1. МАТЕМАТИКА 2. ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 3. МЕХАНІКА 4. КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ 5. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 6. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 7. МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ та АДМІНІСТРУВАННЯ 8. ПСИХОЛОГІЯ

  Рівень освіти, який отримують наші випускники, відповідає всім загальноприйнятим стандартам освіти. Такий високий рівень був створений багато років тому і є нашою гордістю і ще однією традицією Інституту.

  Ключові фактори, що дозволяють тримати високий рівень навчання в ІМЕМ це:

  • індивідуальний підхід навчання до кожного студента, з урахуванням його переваг в рамках обраної спеціальності. Підтримка з боку викладачів-консультантів;
  • участь наших студентів і аспірантів у науково-дослідницькій діяльності - що знаходить своє підтвердження у високих результатах на всеукраїнських та міжнародних математичних, економічних та психологічних олімпіадах;
  • проходження нашими студентами навчальних і виробничих практик, як в державних, так і в приватних компаніях;
  • участь в реальних проектах, факультативах, майстер-класах та бізнес - тренінгах, організованих професіоналами;
  • участь студентів і аспірантів в лекціях, круглих столах з математичних, економічних і психологічних спеціальностей, які проводяться за участю провідних українських та зарубіжних фахівців, що працюють в різних галузях освіти, виробництва і сфери послуг;
  • Можливість одночасно здобувати другу вищу освіту за різними спеціальностями або напрямами підготовки - за очно - заочній формі.

  Підсумком всього вище переліченого є престижна робота для студентів, які успішно завершили навчання в Інституті математики, економіки і механіки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

  Ми готуємо наших випускників, як висококваліфікованих і незмінно затребуваних фахівців широкого профілю для роботи в різних сферах діяльності, що вимагають фундаментальної підготовки в галузі математичних, економічних, управлінських, психологічних та інформаційних технологій.

  Владимир ПОЛТОРАК

 • Хімічний факультет

  Хімічний факультет виробляє те, що користується попитом

  Хімічний факультет ОНУ ім. І. І. Мечникова готує спеціалістів протягом сімдесяти років. Сьогодні в стінах його корпусу працюють близько 100 викладачів, серед яких академіки й члени-кореспонденти Національної академії наук, професори, доценти. Факультет працює в рамках єдиного в Україні науково-виробничого хіміко-фармацевтичного комплексу, який з одного боку підтримується Міністерством освіти й науки, а з іншого – Національною академією наук. Це дозволяє використовувати наукову базу кафедри й Фізико-хімічного інституту ім. О. В. Богатського в підготовці майбутніх хіміків і хіміків-фармацевтів.

  Декан хімічного факультету Василь Васильович Мінчук із задоволенням розповів про рідний факультет.

  • Василю Васильовичу, розкажіть, за якими напрямами здійснюється підготовка на вашому факультеті?
   • Сьогодні на хімічному факультеті підготовка ведеться за напрямом хімія, а спеціалізацій багато. Перша й основна – це фармацевтична. Студенти цієї спеціалізації займаються за окремою програмою вже з першого курсу. Також факультет готує спеціалістів з неорганічної хімії, фізичної хімії, хімії по­лімерів, аналітичної хімії й органічної хімії.
  • З якого курсу студенти мають можливість займатися науково-дослідницькою роботою?
   • Навчання в класичному уні­верситеті, яким є ОНУ ім. І. І. Мечникова, має кілька складників і передбачає участь у науково-дослідницькій діяльності. Наші студенти досить активно працюють у цьому напрямі. Більшість починають науково-дослідницьку роботу на 2-3 курсах, хоча деякі займаються нею з першого курсу. І до виконання дипломних робіт ці студенти підходять з достатньо великим багажем науково-дослідницьких робіт, мають наукові публікації, виступають на конференціях.
  • Якщо абстрагуватися від навчальної і наукової діяльності, чим живе факультет? Чи існують на хімічному факультеті студентське самоврядування, команди КВК, спортивні команди, чи органі­зовуються концерти?
   • Із задоволенням відзначу, що за останні роки студентське громадське життя на факультеті активізувалося. Наші студенти беруть участь у проведенні свят факультету. Ця традиція зародилася близько сорока років тому. Перерахую лише деякі із заходів, які відбуваються у цей день: прес-конференція, коли студенти ставлять запитання викладачам, конкурсний концерт самодіяльності між курсами, «Міс хімічного факультету». Обов’язковий складник свята – спортивні змагання між курсами, викладачами і студентами. Зараз факультет активно готується до 75-річчя з дня його заснування.
  • Майбутніх студентів напевно цікавить питання працевлаштування…
   • Слід сказати, що студенти-хіміки користуються попитом. Особливо це стосується фармацевтів. Зазвичай випускники працюють в аптеках, фармацевтичних лабораторіях і фірмах, акціонерних товариствах, де є відповідна частка державних коштів. До нас виявляють інтерес хімічні підприємства, зокрема приватні, куди ми розподіляємо студентів контрактних місць. Це – нафтопереробні підприємства; ті, що пов’язані з переробкою чорних і кольорових металів, переробкою пластмас, лабораторії контролю якості харчових продуктів і лікарських препаратів тощо.

  Оксана БУТУК

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5cbee7b730add21430326011556015031
title_5cbee7b730bf71712756641556015031
title_5cbee7b730d0d20938853181556015031
title_5cbee7b730e2610318969931556015031
Top