Іноземним абітурієнтам

Інформація оновлена 21.03.2016

Правила прийому до ОНУ імені І. І. Мечникова іноземних громадян та осіб без громадянства

в 2016 році

В Одеський національний університет імені І. І. Мечникова в 2016 році приймаються іноземні громадяни й особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та мають відповідний освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), володіють мовою навчання й виявили бажання отримати вищу освіту.  
 
Підготовка іноземців і осіб без громадянства здійснюється згідно з:
 
Законом України «Про правовий статус іноземців»
Постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р., № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» і від 05.08.1998 р., № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців і осіб без громадянства на навчання у вищі навчальні заклади»
Наказом Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 р.№ 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України № 1272 від 11.12.2015 р. «Про внесення змін до наказу МОН України №1541 від 01.11.2013 р.
• з міжнародними договорами України та державними програмами на підставі направлення МОН у порядку, передбаченому цими договорами та програмами. 
 
Якщо іноземці, які навчатимуться за міжнародними договорами та державними програмами, потребують мовної підготовки для здобуття відповідного ступеня вищої/післядипломної освіти, вони зараховуються на підготовчі факультети (відділення) навчальних закладів відповідно до листів-направлень МОН. Навчання на підготовчому факультеті (відділенні) здійснюється за договором, укладеним іноземцем з навчальним закладом.

Прийом іноземців на навчання

Навчання іноземних громадян та осіб без громадянства в ОНУ здійснюється за акредитованими освітніми програмами: 
 
• на здобуття ступенів Бакалавр, Магістр, освітньо-кваліфікаційного рівня  Спеціаліст  двічі на рік, до і на початку академічних семестрів ( до 1 листопада і до 1 березня),
• для післядипломної освіти  в аспірантурі і докторантурі  упродовж року.
 
 
Прийом документів іноземних абітурієнтів для вступу в університет на всі спеціальності й на всі ступені проводиться в Інституті міжнародної освіти ОНУ імені І. І. Мечникова за адресою:
 
м. Одеса
пров. Маяковського,7, каб. № 5.
Тел.: +38-048-723-84-77.
е-mail: interstud@onu.edu.ua
web: http://imo.onu.edu.ua
 
Термін подачі документів і проведення співбесіди: з 15 червня по 1 листопада 2016 р.  

Для вступу до  ОНУ іноземні громадяни та особи без громадянства особисто подають:

Заяву у паперовій формі.
 
До заяви додаються:
 
1) документ (оригінал та його копія) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
2) додаток (оригінал та його копія) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
3) академічна довідка, видана іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
4) оригінал та копія документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та  успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти;
5) копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
8) копія посвідчення закордонного українця;
9) дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою додатково подаються при вступі до аспірантури.
 
Для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською мовою:
 
тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня доктора наук;
копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня;
 
10) іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені правилами прийому до вищого навчального закладу та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.
 
Документи, зазначені у пунктах 1 - 5, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
 
Документи, зазначені у пунктах 1 - 4, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
 
Заява та документи, зазначені вище, зберігаються в особовій справі вступників/студентів.
 
Іноземним студентам надається гуртожиток.
НАГОРУ