Долусова Наталья Валериевна

dolusova
Кандидат филологических наук, доцент

ORCID ID

Google Scholar

Биография:

 • В 2002 получила диплом магистра с отличием по специальности «Язык и литература (английский)»;
 • В 2003-2006 гг. - аспирант кафедры лексикологии и стилистики английского языка Одесского национального университета имени И.И. Мечникова;
 • В 2007 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук по теме «Вербализация концептосферы «феминизм» в американском женском дискурсе ХІХ-ХХІ вв.» (Специальность 10.02.04 - германские языки) в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова.
 • В 2006-2008 гг. Работала преподавателем кафедры лексикологии и стилистики английского языка ОНУ имени И.И. Мечникова.
 • В 2012 получила ученое звание доцента кафедры лексикологии и стилистики английского языка.
 • С 2008 по настоящее время - доцент кафедры лексикологии и стилистики английского языка Одесского национального университета имени И.И. Мечникова.

Учебная деятельность:

 • Курс основного иностранного языка (английского): лексика, анализ текста;
 • Курс лексикологии английского языка;
 • Дисциплина по выбору «Обычаи праздников, мифология и вербальный фольклор в англо-американской культуре».
 • Выборочная дисциплина «Введение в феминистскую лингвистику»

Членство в ассоциациях: Всеукраинская общественная организация «УКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ И ПОЭТИКИ»

Сфера научных интересов: гендерная лингвистика, когнитивная лингвистика, лингвоконцептология, женские студии, феминистская лингвистика.

Основные публикации:

 1. Долусова Н.В. Лінгвоконцептуальні особливості політичних слоганів США // І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Дослідження та впроваждення в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови: лінгводидактичні, методичні та міжнародні перспективи. 18 березня 2019 р. – Одеса. – [Інтернет-ресурс] - lingvo.onu.edu.ua
 2. Долусова Н.В. Лексика і структура інвокації Ізіди в романі Діон Форчун «Жриця моря». Записки з романо-германської філології. 2019. Вип.1 (42). С.21-30.
 3. Долусова Н.В. Вербалізація концепту “OPPRESSION” у жіночому дискурсі XIX-XX ст. Одеська лінгвістична школа: кола реконструкцій. Колективна монографія. Одеса, 2020. – С. 248-254.
 4. Долусова Н.В. Концепт SEA в американському жіночому дискурсі ХХ-ХХІ ст. // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 30. Том 2. – С.159-164.
 5. Долусова Н.В., Красницька К.В. Вербалізація концепту «ПОРУШЕННЯ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ» в феміністських есе // Записки з романо-германської філології – Вип.1 (44). – 2020. – С.116-123.
 6. Долусова Н.В., Красницька К.В., Стeпанюк Н.В. Глобальне явище CORONAVIRUS як новий концепт в англомовній лінгвокогнітивній картині світу // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 32. Дрогобич. 2020. – С.148-153.
 7. Долусова Н.В. Реалізація календарного міфу у романі Т. Прачетта «Зимових діл майстер» // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Сучасні студії з романо-германської філології, Одеса, 15 травня 2020.
 8. Dolusova N. Mythological Allusion in the Novel “The Sea Priestess” By Dion Fortune // Theoretical and Practical Foundations of Social Process Management. XXIII International Scientific and Practical Conference. San Francisco, USA 2020. pp. 47-48 рр. Available at: DOI: 10.46299/ISG.2020.XXIII. URL: isg-konf.com
 9. Долусова Н.В. Вербалізація стереотипних гендерних образів в англійських пареміях // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 254-256. URL: sci-conf.com.ua
 10. Долусова Н.В., Кліменченко С.В. Репрезентація жіночого та чоловічого гендерного стереотипу у романі Д. Стіл “Magic” // The world of science and innovation. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2021. Pp. 442-446. URL: sci-conf.com.ua
 11. Долусова Н. В., Івашечкіна О. А. Лексико-сематичні особливості назв татуювань в англійській мові // Fundamental and applied research in the modern world. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2021. Pp. 293-297. URL: sci-conf.com.ua

Адрес

ул. Дворянская, 2,Одесса, 65082
Телефон приемной ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наши партнеры

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top