Тезисы кафедри

 

Тезиси, опубліковані за 2012р.:

 1.      Аннєнкова І. П. Моніторинг освітнього простору як фактор становлення творчої особистості майбутнього фахівця / І. П. Аннєнкова // Педагогічний артистизм сучасного вчителя та викладача вищої школи: данина моді чи потреби часу?: Зб. мат. міжн. наук. - практ. конф. /за ред..проф. Л.  М. Голубенко, проф. О. С. Цокур – Одеса, 2012. – С. 69-71.
 2.      Булгаков Р. Ю. Тренінг функцій вчителя-фасилітатора засобами педагогічного артистизму / Р. Ю. Булгаков // Педагогічний артистизм сучасного вчителя та викладача вищої школи: данина моді чи потреби часу?: Зб. мат. міжн. наук-практ. конф. /за ред..проф. Л. М. Голубенко, проф. О. С. Цокур – Одеса, 2012. – С. 20-22.
 3.      Волкова Л. Й. Роль студентського самоврядування у формуванні здорового способу життя молоді та розвитку волонтерського руху /Л.Й.Волкова // Актуальні проблеми студентської молоді: мат.  регіон. наук. - практ. конф. 17 травня 2012 р. – Одеса: Одеський національний університет, 2012 – С. 119-120.
 4.      Вейланде Л. В.-В. Роль авторитету викладача у процесі становлення майбутнього фахівця /Л. В.-В. Вейланде // Педагогічний артистизм сучасного вчителя та викладача вищої школи: данина моді чи потреби часу?: Зб. мат. міжн. наук - практ. конф. /за ред..проф. Л. М. Голубенко, проф. О. С. Цокур – Одеса, 2012. – С. 22-24.
 5.      Железняк О. В. Технологія впровадження адміністративної стратегії інтеграції гендерного підходу в освітній простір сучасної школи / О. В. Железняк  // Педагогічний артистизм сучасного вчителя та викладача вищої школи: данина моді чи потреби часу?: Зб. мат. міжн. наук - практ. конф. /за ред..проф. Л. М. Голубенко, проф. О. С. Цокур – Одеса, 2012. – С. 143-146.
 6.      Железняк О. В. Із досвіду формування професійної компетентності студентів з гендерного виховання учні під час виробничої практики у школі/ О. В. Железняк // Актуальні проблеми студентської молоді: мат.  регіон. наук. - практ. конф. 17 травня 2012 р. – Одеса:Одеський національний університет, 2012 – С. 86-89.
 7.      Кузнєцова Н. В. Творческая лабораторияучителя (памятиЮ. Л. Львовой) / Н. В. Кузнецова // Педагогічний артистизм сучасного вчителя та викладача вищої школи: данина моді чи потреби часу?: Зб. мат. міжн. наук - практ. конф. /за ред. проф. Л. М. Голубенко, проф. О. С. Цокур – Одеса, 2012. – С. 96-98.
 8.      Нагорна Н. В. Концептуально-методичне забезпечення процесу формування педагогічної компетентності майбутніх психологів / Н. В. Нагорна // Педагогічний артистизм сучасного вчителя та викладача вищої школи: данина моді чи потреби часу?: Зб. мат. міжн. наук. - практ. конф. /за ред. проф. Л. М. Голубенко, проф. О. С. Цокур – Одеса, 2012. – С. 109-112.
 9.      Нагорна Н. В. Молодець М.О. Навчання персоналу органів внутрішніх справ шляхом формування та розвитку акторських здібностей / Н.В. Нагорна, М.О.Молодець // Педагогічний артистизм сучасного вчителя та викладача вищої школи: данина моді чи потреби часу?: Зб. мат. міжн. наук. - практ. конф. /за ред. проф. Л. М. Голубенко, проф. О. С. Цокур – Одеса, 2012. –С. 112 -114.
 10.   Нагорна Н. В. Аналіз практики зарубіжних вузів з формування професійної компетентності майбутніх психологів /Н. В.Нагорна // Актуальні проблеми студентської молоді: мат.  регіон. наук. - практ. конф. 17 травня 2012 р. – Одеса: Одеський національний університет, 2012 – С. 31-36.
 11.   Прокофєва Л. Б. Розповідь  учителя як провідний елемент педагогічної риторики /Л. Б. Прокофєва // Педагогічний артистизм сучасного вчителя та викладача вищої школи: данина моді чи потреби часу?: Зб. мат. міжн. наук. - практ. конф. /за ред. проф. Л. М. Голубенко, проф. О. С. Цокур – Одеса, 2012. – С. 37- 38.
 12.   Рябенко М. І. Роль виховання студентської молоді в професійному становленні особистості майбутнього фахівця /М. І. Рябенко // Педагогічний артистизм сучасного вчителя та викладача вищої школи: данина моді чи потреби часу?: Зб. мат. міжн. наук. - практ. конф. /за ред. проф. Л. М. Голубенко, проф. О. С. Цокур – Одеса, 2012. – С. 121-123.
 13.   Рябенко М. І. Роль органів студентського самоврядування у виховній роботі вищого навчального закладу /М. І. Рябенко // Актуальні проблеми студентської молоді: мат.  регіон. наук. - практ. конф. 17 травня 2012 р. – Одеса: Одеський національний університет, 2012 – С. 145-147.
 14.   Сомбаманія Г. М. Формування науково-дослідницької культури студентів у процесі вивчення педагогічних дисциплін: постановка і обґрунтування проблеми / Г. М. Сомбаманія // Актуальні проблеми студентської молоді: мат.  регіон. наук. - практ. конф. 17 травня 2012 р. – Одеса: Одеський національний університет, 2012 – С. 48-49.
 15.   Сомбаманія Г. М.  Педагогический артистизм как критерий сформированности  профессионализма личности будущего преподавателя иностранного языка/ Г. М. Сомбаманія // Педагогічний артистизм сучасного вчителя та викладача вищої школи: данина моді чи потреби часу?: Зб. мат. міжн. наук. - практ. конф. /за ред..проф. Л. М. Голубенко, проф. О. С. Цокур – Одеса, 2012. – С. 38-41.
 16.   Ткаченко М. В. Концептуальні засади морального виховання студентської молоді /М. В.Ткаченко // Актуальні проблеми студентської молоді: мат.  регіон. наук. - практ. конф. 17 травня 2012 р. – Одеса:Одеський національний університет, 2012 – С. 56-58.
 17.   Ткаченко М. В., Притика Ю.В. Культура розумової праці у контексті сучасних освітніх вимог. /М. В. Ткаченко, Ю. В. Притика // Актуальні проблеми студентської молоді: мат.  регіон. наук. - практ. конф. 17 травня 2012 р. – Одеса:Одеський національний університет, 2012 – С. 58-62.
 18.   Цокур О. С. Гендерний підхід в сучасній освітньо-виховній практиці США: аналіз концептуальних засад і способів реалізації / О. С. Цокур // Актуальні проблеми студентської молоді: мат.  регіон. наук. - практ. конф. 17 травня 2012 р. – Одеса: Одеський національний університет, 2012 – С. 89-95.
 19.   Цокур О. С. Гендерна педагогіка як теоретико-методологічна основа формування егалітарної свідомості та поведінки сучасної студентської молоді / О. С. Цокур // Актуальні проблеми студентської молоді: мат.  регіон. наук. -практ. конф. 17 травня 2012 р. – Одеса: Одеський національний університет, 2012 – С. 107-112.
 20.   Цокур О. С. О роли функций артистизма в оптимизации педагогического общения преподавателя и студентов /О. С. Цокур // Педагогічний артистизм сучасного вчителя та викладача вищої школи: данина моді чи потреби часу ?:Зб. мат.міжн.наук-практ.конф. /за ред. проф. Л. М. Голубенко, проф. О. С. Цокур – Одеса, 2012. – С. 47-50.

Тезиси, опубліковані за 2011 р.:

 1. Аннєнкова І. П. Міжнародні стандарти ISO серії 9000 як основа побудови системи управління якістю освіти у ВНЗ / І. П. Аннєнкова  // Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя: Зб. доп. учасників ХП Всеукр. наук.-практ. конф. (28 тр.- 6 черв. 2011 р.) – Запоріжжя: Вид-во ПГА, 2011. – С. 3-6.
 2. Аннєнкова І. П. Основні підходи до визначення поняття освітнього  моніторингу / І. П. Аннєнкова  // Управління в освіті: збірн. матеріалів У Міжнар. наук.-практ. конференції, 14-16 квітня 2011 р., Львів / відп.  Ерд. Л. Д. Кизименко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 16-17.
 3. Аннєнкова І. П. Основні елементи стратегії ТQМ у ВНЗ / І. П. Аннєнкова  // Теорія і практика трансформаційних перетворень в економіці, політиці та культурі за умов розвитку глобалізаційних процесів: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (14 кв. 2011р., м. Вінниця). – Вінниця: BIE THEY, 2011. – С. 244-246.
 4. Аннєнкова І. П. Аннєнков Д. Ю. Система моніторингу задоволеності освітніми послугами у ВНЗ / І. П. Аннєнкова  // Інноваційний потенціал української науки - ХХІ сторіччя: зб. доп. учасників ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квітня-4 травня 2011 р.) – Запоріжжя: Видавництво ПГА, 2011. – С. 3-5.
 5. Прокоф’єва Л. Б. Формування особистості свідомого громадянина у процесі виховної роботи ВНЗ /Л. Б. Прокофє’ва // Теорія та практика трансформаційних перетворень в економіці, політиці та культурі за умов розвитку глобалізацій них процесів: зб. мат. Всеукр. наук.-прак. конф. (14 квітня 2011 р.) - Вінниця, 2011- С. 246-247.
 6. Рябенко М. І. Роль органів студентського самоврядування щодо профілактики проявів корупційних діянь в ВНЗ / М. І. Рябенко // Громадський сектор та студентське самоврядування як складова розвитку Українського суспільства : мат. студ. конф. (1-3 квіт. 2011 р.) – Тернопіль, 2011. – С. 76-77.
 7. Ткаченко М. В. Проектування системи педагогічного моніторингу якості викладацької діяльності  / М. В. Ткаченко // Управління навчальним закладом: стан проблем, стратегії розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, жовтень 2011 р.) – С. 41-43
 8. Цокур О.С. Особенности дидактического проектирования автоматизированных процедур решения аналитических задач в экономических вузах /О. С. Цокур  //Теорія та практика трансформаційних перетворень  в економіці, політиці та культурі за умов розвитку глобалізаційних процесів: мат. Всеукр. наук.практ. конф. ( 14 квіт. 2011 р.) – Вінниця, 2011. – С. 252-254.

Тезиси, опубліковані за 2010 р.:

 1. Аннєнкова І. П. Специфічні функції управління якістю освіти // Полікультурний слов’янський освітній простір: шляхи та форми інтеграції: матеріали міжн. наук.-практ. конгресу ІХ Слов’янські педагогічні читання 6-7 вересня 2010 р. – Одеса, 2010 р. – Одеса, 2010. – С. 145-146.
 2. Аннєнкова І. П. Традиції підготовки молодих фахівців на хімічному факультеті Одеського національного університету / Аннєнкова І. П., Менчук В. В. // Полікультурний слов’янський освітній простір: шляхи та форми інтеграції: матеріали міжн. наук.-практ. конгресу – ІХ Слов’янські педагогічні читання 6-7 вересня 2010 р. – Одеса, 2010. –  С. 280-281.
 3. Аннєнкова І. П. Принципи побудови системи управління якістю освіти у ВНЗ / Анєнкова І. П., Аннєнков Д. Ю./ // Філологія і освітній процес: 21 століття: матеріали міжн. наук.-практ. конф. 30 вересня - 2 жовтня 2010 р. - Одеса, 2010. – С. 181-182.
 4. Аннєнкова І. П. Застосування принципів концепції «Загального управління якістю» у ВНЗ. / Аннєнкова І. П., Аннєнков Д. Ю. // Управління освітніми закладами: стан проблем, стратегії розвитку: ІІ міжн. наук.-практ. студ. конф. 29 жовт. 2010. -  Одеса, 2010. -  С. 58-59.
 5. Аннєнкова І. П. Основні підходи до визначення поняття освітнього  моніторингу / І.П. Аннєнкова  // Управління в освіті: Зб. матеріалів У Міжнар. наук.-практ. конференції, 14-16 квітня 2011 р., Львів / відп. ред. Л. Д. Кизименко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. - С. 16-17
 6. Аннєнкова І. П. Основні елементи стратегії ТQМ у ВНЗ // Теорія і практика трансформаційних перетворень в економіці, політиці та культурі за умов розвитку глобалізаційних процесів: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (14 квіт. 2011р., м. Вінниця). – Вінниця: BIE THEY, 2011. – С. 244-246.
 7. Аннєнкова І. П. Аннєнков Д.Ю. Система моніторингу задоволеності освітніми послугами у ВНЗ // Інноваційний потенціал української науки - ХХІ сторіччя: Зб. доп. учасників ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квітня- 4 травня 2011 р.) – Запоріжжя: Видавництво ПГА, 2011. – С. 3-5.
 8. Булгаков Р. Ю. Интеркультурное и многокультурное образование // Полікультурний слов’янський освітній простір: шляхи та форми інтеграції: матеріали міжн. наук.-практ. конгресу ІХ Слов’янські педагогічні читання 6-7 вер. 2010 р. – Одеса, 2010 р. – Одеса, 2010. – С. 25-28.
 9. Вейланде Л. В.-В. Негативні новоутворення особистості майбутнього вчителя на етапах його професійної підготовки  // Полікультурний слов’янський освітній простір: шляхи та форми інтеграції: Мат. Міжн. наук.-практ. конгресу  ІХ Слов’янські  педагогічні читання, 6-7 вер. 2010 р. – Одеса, 2010. –  С. 84-87.
 10. Волкова Л. Й. Актуальні питання впровадження інноваційних технологій в освітній процес вищого навчального закладу / Л. Й. Волкова // Філологія і освітній процес: 21 століття: мат. міжнар. наук.-прак. конф. 30 вер.- 2 жовт. 2010 р. - Одеса. -  С. 182-184.
 11. Железняк О. В. Розвиток професійної компетентності педагога з гендерного виховання учнів в умовах організації науково-методичної роботи сучасного навчального закладу / О. В. Железняк // Гендерна освіта. Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії. Терн. нац. пед. унів.  2010 р. -  С. 634-639.
 12. Кузнєцова Н. В. Специфіка постановки та вирішення проблеми самоосвіти педагогів у східнослов’янській класичній педагогіці / Кузнєцова Н. В., Кузнєцов В. О. // Полікультурний слов’янський освітній простір: шляхи та форми інтеграції: Мат. Міжн. наук.-практ. конгресу ІХ Слов’янські  педагогічні читання, 6-7 вер. 2010 р. – Одеса, 2010. – С. 272-276.
 13. Кузнецова Н.В. Перспективы использования методики работы с одаренными детьми Дж. Рензулли в условиях украинских образовательных учреждений  /Кузнецов В.А., Кузнецова Н.В. //Актуальні проблеми теорії і практики сучасно освіти: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. – Одеса, 2010. -  С. 70-73.
 14. Кузнєцова Н. В. Про підготовку майбутніх керівників освітніх закладів до виконання основних соціальних ролей менеджера / Кузнєцова Н. В., Кузнєцов В. А. // Традиції та інновації менеджменту навчальних закладів і реалізація управлінських проектів: матеріали міжн. наук. конф. – Полтава, 2010. –  С. 66-68.
 15. Кузнєцова Н. В. Про розвиток усної комунікативної компетентності майбутніх педагогів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу // Філологія і освітній процес: 21 століття: матеріали міжн. наук.-практ. конф. 30 вер.-2 жов. 2010 р.- Одеса, 2010. – С. 188-189.
 16. Павлова В. В. Про підготовку викладачів вищої школи в сучасних умовах розвитку вищої освіти // Філологія і освітній процес: 21 століття: матеріали міжн.  наук.-практ. конф. присв. 145-річчю Одес. нац. ун-ту та 50-річчю ф-ту романо-германської філології, 30 вер.-2 жов., 2010 – Одеса, 2010. – С. 191-193.
 17. Павлова В. В. Тенденції розвитку освітнього процесу у вищій школі // Полікультурний слов’янський освітній простір: шляхи та форми інтеграції: матеріали міжн. наук.-практ. конгресу – ІХ Слов’янські  педагогічні читання, 6-7 вер. 2010 р. – Одеса, 2010. – С.36-38.
 18. 18.  Павлова В. В. Особливості навчання обдарованих дітей. // Актуальні проблеми теорії і практики сучасної освіти. – ОНУ імені І.І.Мечникова, 2010 -  С. 59-62.
 19. Полякова А. П. Использование метода презентации научного текста в процессе деонтологической подготовки аспирантов школы // Полікультурний слов’янський освітній простір: шляхи та форми інтеграції: матеріали міжн. наук.-практ. конгресу ІХ Слов’янські  педагогічні читання, 6-7 вер. 2010 – Одеса, 2010. – С.241-242.
 20. Прокоф’єва Л. Б. Організація самостійної роботи студентів ВНЗ // Полікультурний слов’янський освітній простір: шляхи та форми інтеграції: матеріали міжн. наук.-практ. конгресу Х Слов’янські  педагогічні читання, 6-7 вер. 2010 р. – Одеса, 2010. – С. 284-285.
 21. Прокоф’єва Л. Б. Національний компонент у підготовці майбутніх вчителів географії. // Освіта в інформаційному суспільстві:філософські, психологічні та педагогічні аспекти:матеріали всеукр. наук.- практ. конф. 27-28 жовт. 2010 р. – Суми, 2010. – С. 169-170.
 22. Рябенко М. І. Особливості попередження корупційних дій в вищих навчальних закладах // Полікультурний слов’янський освітній простір: шляхи та форми інтеграції: матеріали міжн. наук.-практ. конгресу ІХ Слов’янські педагогічні читання, 6-7 вер. 2010 р. – Одеса, 2010. – С. 18-20.
 23. Ткаченко М. В. Використання освітніх ресурсів мережі інтернет у навчальному процесі вищої школи / Ткаченко М. В., Манаєва Ю. В. // Полікультурний слов’янський освітній простір: шляхи та форми інтеграції: матеріали міжн. наук.-практ. конгресу  ІХ Слов’янські  педагогічні читання, 6-7 вер. 2010 р. – Одеса, 2010. – С. 242-244.
 24. Ткаченко М. В. Проблеми дидактичного діагностування //Філологія і освітній процес: 21 століття: матеріали міжн. наук.-практ. конф. 30 вер.-2 жов. 2010 р.- Одеса, 2010. – С. 193-194.
 25. Цокур О. С. О проблемах подготовки педагогических кадров как субъектов сферы образовательных услуг // Полікультурний слов’янський освітній простір: шляхи та форми інтеграції: матеріали міжн. наук.-практ. конгресу ІХ Слов’янські  педагогічні читання, 6-7 вер. 2010 р. – Одеса, 2010. – С. 47-51.
 26. Цокур О. С. О проблемах профессионального становлення личности преподавателя высшей школы в условиях непрерывного образования // Полікультурний слов’янський освітній простір: шляхи та форми інтеграції: матеріали міжн. наук.-практ. конгресу – ІХ Слов’янські  педагогічні читання, 6-7 вер. 2010 р. – Одеса, 2010. – С. 175-179.

Адрес

ул. Дворянская, 2,Одесса, 65082
Телефон приемной ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наши партнеры

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top