Нагорная Наталья Владимировна


Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки

ORCID ID

GoogleScholar

Освіта вища (Диплом СК№ 11821148, виданий 6 липня 1999 р. Південноукраїнським державним педагогічним університетом імені К.Д.Ушинського. Спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація «Вчитель початкових класів»).

Кандидатську дисертацію з теми «Формування педагогічної компетентності майбутнього практичного психолога у процесі професійної підготовки» (наук. кер. доктор педагогічних наук, професор О.С. Цокур) захищено 24.10 2013 р. у Кіровоградсьому державному педагогічному університету імені Володимира Винниченка. Присвоєно вчений ступінь кандидата педагогічних наук (Диплом кандидата наук ДК № 020154, спеціальність 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти, виданий на підставі рішення Атестаційної колегії МОНУ від 14 лютого 2014 року).

Робота за фахом:

 • Одеський педагогічний коледж ПДПУ іменіК. Д. Ушинського:
 • 2001-2002 рр.– викладач кафедри педагогіки (за сумісництвом)
 • Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського:
 • 2002-2005рр. – пошукач кафедри педагогіки ПДПУ імені К. Д. Ушинського
 • 2001-2005рр.- старший лаборант кафедри педагогічної та вікової психології
  Одеський національний університет імені І.І. Мечникова:
 • 2005-2006 рр. – старший лаборант кафедри педагогіки ОНУ імені І. І. Мечникова
 • 2006-2007 – викладача кафедри педагогіки ОНУ імені І.І. Мечникова
 • 2007-2011 – аспірант кафедри педагогіки ОНУ імені І. І. Мечникова
 • 2008-2015 – старший викладач кафедри педагогіки ОНУ імені І. І. Мечникова
 • 2015 – по теперішній час – доцент кафедри педагогіки ОНУ імені І. І. Мечникова

Навчальна діяльність.

Викладає навчальні дисципліни для здобувачів:

 • другого – магістерського рівня вищої освіти: «Менеджмент в освіті», «Психологія освітнього менеджменту», «Організація самостійної роботи студентів та пошуково-дослідницької діяльності», «Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи» (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки); «Педагогіка вищої школи» (спеціальність 014 Середня освіта»).
 • першого – бакалаврського рівня вищої освіти: «Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності» (спеціальність 035 «Філологія»).
  Членство в асоціаціях: Член-кореспондент Міжнародної Слов’янської Академії Освіти імені Я. А. Коменського.

Нагороди: Нагороджена 2 Почесними грамотами факультету РГФ ОНУ ім. І.І. Мечникова.

Сфера наукових зацікавлень: формування педагогічної компетентності менеджера сфери освітніх послуг; андрагогіка, освіта дорослих, академічна доброчесність викладача вищої школи.

Основні публікації:

 1. Нагорна Н.В. Стратегічне планування в освітньому менеджменті. International scientific and practical conference «Psyhology and pedagogy as sciences of formation and development of modern personality»: conference proseedings, Desember 27-28, 2019. Wloclawek: Izdevnieciba «Baltija Publishing» Р. 182-186.
 2. Нагорна Н.В. Використання методів навчання під час викладання іноземної мови. International scientific and practical conference «Psyhology and pedagogy as sciences of formation and development of modern personality»: conferenceproseedings, Desember 27-28, 2019. Wloclawek: Izdevnieciba «Baltija Publishing» Р. 150-154.
 3. Нагорна Н.В. Академічна доброчесність як основа розвитку сучасної науки. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2019. Вип. 23. Том 3. Index Copernicus International. С. 81-86.
 4. Нагорна Н.В. Педагогічні проблеми підготовки фахівців природничих наук. Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи / За ред. В. В. Заморова. Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2019. С. 51-55
 5. Нагорна Н.В. Роль викладачів-андрагогів у навчанні дорослих. Чинники актуалізації проблеми освіти дорослих в україніч та світі в умовах розвитку інформаційного суспільства: Збірник матеріалів 74-ї науково-практичної конференції викладачів ОНУ імені І.І. Мечникова / під наук. ред. проф. О. С. Цокур. Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2019. С. 24-27
 6. Нагорна Н.В. Визначення поняття «Академічна доброчесність» у зарубіжному науково-педагогічному дискурсі. Чинники актуалізації проблеми освіти дорослих в україніч та світі в умовах розвитку інформаційного суспільства: Збірник матеріалів 74-ї науково-практичної конференції викладачів ОНУ імені І. І. Мечникова / під наук. ред. проф. О. С. Цокур. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2019. С. 62-65
 7. Implementation of innovative ways forming professional competence of future education managers. «Pedagogical and psychological sciences: development prosspects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. Volume 2 Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. С. 252-268
 8. Monitoring und Strategieplanung als Hauptfunktion von Verwaltung des Bildungsprozesses. Modern educational space: the transformation of national models in terms of integration: Conference Proceedings, October 26, 2018. Leipzig: Baltija Publishing. 208 p. Матеріали II Міжнародної наукової конференції «Сучасний освітній простір: трансформація національних моделей в умовах інтеграції», 26 жовтня 2018 р. С. 186-188
 9. Нагорна Н.В. Академічна доброчесність у системі української вищої освіти. Академічна доброчесність: виклики сучасності / Збірник наукових есе учасників наукового стажування для освітян. Варшава, 2018. – С. 182-187.
 10. Нагорна Н.В. Формування професійної компетентності майбутнього менеджера сфери освітніх послуг. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. Вип. 21. С.204-208.

Адрес

ул. Дворянская, 2,Одесса, 65082
Телефон приемной ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наши партнеры

title_5f960e4fc0e8c10702722181603669583
title_5f960e4fc0f8b17022675261603669583
title_5f960e4fc10862183667611603669583
Top