Педагогический артистизм современного учителя и преподавателя высшей школы: дань моде или потребность времени?

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

26 жовтня 2012 року Державний заклад «Одеський національний університет імені І.І.Мечникова», проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Педагогічний артистизм сучасного вчителя та викладача вищої школи: данина моді чи потреби часу?»

Планується робота за такими напрямами:

1.      Педагогічний артистизм сучасного вчителя та викладача вищої школи: сутність, структура, методики діагностики.

2.      Педагогічний артистизм та педагогічна майстерність: визначення понять та діалектики їх взаємозв'язку.

3.      Шляхи та засоби формування педагогічного артистизму у майбутніх учителів і викладачів вищої школи.

4.      Інноваційні дидактичні та театральні технології в контексті розвитку індивідуальності майбутнього фахівця.

5.      Актуальні проблеми професійного становлення творчої особистості майбутнього фахівця.

6.      Гендерна педагогіка і психологія.

  За матеріалами конференції буде виданий  збірник тез конференції. Можлива публікація матеріалів у вигляді статей в науково-практичному фаховому журналі.

Конференція відбудеться в ОНУ імені І.І.Мечникова, м. Одеса, вул. Французький бульвар 24/26, 2-й поверх, конференц-зала.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі у конференції запрошуються викладачі, аспіранти, докторанти, магістранти.

УВАГА!

Технічні вимоги до оформлення публікацій у науково-практичному фаховому журналі*:

  • -  обсяг статті 8-12 сторінок формату А4;
  • -  тип шрифту Times New Roman;
  • -  розмір шрифту 14, стиль Normal, інтервал1,5;
  • -  поля: ліве – 3см, праве – 1,5см, верхнє та нижнє – 2,5см;
  • - на початку зліва УДК, нижче через інтервал по центру назва статті (великими літерами, жирним  шрифтом), далі справа П.І.Б., нижче – назва організації (ВНЗ) та країна, потім виклад основного матеріалу статті, далі – література. УВАГА! Література до статті оформляються за вимогами ВАК України, поданими в Бюлетені ВАК України №5 за 2009 рік – (не більше 5 джерел), наприкінці публікації резюме – до 8 рядків українською, російською, та англійською мовами, після кожного резюме – ключові слова;
  • - виклад основного матеріалу повинен відповідати вимогам ВАКу України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАКу України» від 15.01.2003р. № 7-05/1. Кожна стаття повинна містити такі необхідні елементи:

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими завданнями.

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання зазначеної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин проблеми, яким присвячується стаття.

3. Формування цілей статті (постановка завдання).

4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

5. Висновки із цього дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

  Статті подавати в одному надрукованому варіанті та електронну версію на диску CD-R у форматі MS Word 97\2000.

*Матеріали, надіслані з порушенням означених вимог, розглядатися не будуть.

 

Зразок оформлення статті

УДК          

ДО ПРОБЛЕМ ПЕДАГОГІЧНОГО АРИТСТИЗМУ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

                                               С.П. Іванова

                                                  ОНУ, Україна

(виклад основного матеріалу)

 

Література:

1.

2.

3.

 

РЕЗЮМЕ

(українською, російською, англійською мовами)

Ключові слова:        

Технічні вимоги до оформлення тез конференції:

  • - обсяг тез 2-3 сторінки формату А-4;
  • - тип шрифту Times New Rоmаn, розмір шрифту 14, стиль Normal, інтервал 1,5; поля: 2 см;
  • - тези подавати в друкованому варіанті та електронну версію на диску CD-R у форматі MS Word97|2000.

 

Зразок оформлення тез

ДО ПРОБЛЕМ ПЕДАГОГІЧНОГО АРИТСТИЗМУ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

                                               С.П. Іванова
                                                  ОНУ, Україна

Для всіх публікацій вартість однієї сторінки - 20 грн.

Заявка на участь у конференції та матеріали для публікації приймаються до 1 липня 2012 року

Публікацію матеріалів необхідно сплатити поштовим переказом на ім’я  та за адресою: Вєйландє Лілії Вольдемар-Вікторівні вул. Комарова 10/1 кв. 15 м. Одеса, 65101. У графі переказу «для письмового повідомлення» вказати «участь у конференції» та точні дані учасника.

Копію квитанції необхідно надіслати разом із заявкою та матеріалами конференції поштою і продублювати за електронною адресою.

Для оперативної інформації матеріали та заявку необхідно продублювати за електронною адресою: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

 

Контактна інформація:

Тел. (0482) 68-70-82 (кафедра педагогіки)
(0482) 32-89-10, 097 313 88 02
Вєйландє Лілія Вольдемар-Вікторівна
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Адрес

ул. Дворянская, 2,Одесса, 65082
Телефон приемной ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наши партнеры

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top