Научные конференции

Наукові конференції кафедри педагогіки

2012 рік

14. І Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені пам’яті фундаторів української педагогіки вищої школи – професорів І. І. Кобиляцького та Р. І. Хмелюк / Матеріали регіон. наук. - практ. конф. 31 січня 2012 р. / за ред. О. С. Цокур. – Одеса: Фенікс, 2012. – 103 с.
13. Педагогічний артистизм сучасного вчителя та викладача вищої школи: данина моді чи потреби часу? / Матеріали міжн. наук. - практ. конф. 26 жовтня 2012 р. /за ред. Л. М. Голубенко, О. С. Цокур. – Одеса, 2012. – 150 с.
12. Актуальні проблеми студентської молоді: матеріали регіон. наук. -практ. конф. 17 травня 2012 р. / ред. Є. Л. Стрельцов – Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2012. – 121 с.
11. Професійна кар’єра випускника ПТНЗ: сучасний стан і перспективи формування: матеріали регіон. наук. - практ. конф. 24 лютого 2012 р. / за ред. О. С. Цокур. – Одеса: видавець Букаєв В. В., 2012. – 145 с.

2010 рік

10. Полікультурний слов’янський освітній простір: шляхи та форми інтеграції: матеріали міжн. конгресу «ІХ Слов’янські педагогічні читання» 6-7 вересня 2010 р. / за ред. Л. М. Голубенко, О. С. Цокур. – Одеса: видавець Букаєв В. В., 2010.– 136 с.
9. Педагогіка вищої школи у ХХІ столітті: сучасний стан і перспективи розвитку 21 травня 2010 р. / за заг. ред. О. С. Цокур. – Одеса, 2010. – 120 с.
8. Обдаровані учні: пошук інноваційних технологій навчання й виховання: матеріали міжн. наук. - практ. конф., 14 січня 2010 р. //Актуальні проблеми теорії і практики сучасної освіти / за ред. О. С. Цокур. – Одеса, 2010. – С. 35-74.
7. Підготовка майбутніх фахівців в умовах глобалізації та євроінтеграції: матеріали міжн. наук. - практ. конф., 25 листопада 2009 р. //Актуальні проблеми теорії і практики сучасної освіти / за заг. ред. О. С. Цокур. – Оде
са, 2010. – С. 3-34.

2008 рік

6. Інтеграція учнівської і студентської молоді з особливими потребами у систему професійної освіти і сучасне життя: матеріали міжн. наук. - практ. конф., 22 травня 2009 р. /під ред. О. С. Цокур. – Одеса: вид. Букаєв В. В. – 252 с.
5. Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог Болонського процесу: матеріали міжн. наук. - практ. конф., 22-23 травня 2008 р. / за заг. ред. Л. М. Голубенко, О. С. Цокур – Ч.1. – 329 с.; Ч.2. - Одеса, 2008. – 129 с.

2006 рік

4. Актуальні проблеми сучасної науки: матеріали міжвуз. наук. - практ. конф., 27 травня 2006 р. / під ред. О. С. Цокур. – Одеса, 2006. – 64 с.

2005 рік

3. Інтеграція гендерного підходу в сучасну науку і освіту: результати і перспективи: матеріали міжн. наук. - практ. конф., 26 жовтня 2005 р. //Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д.Ушинського. – Спецвипуск / під ред. А. М. Богуш. – Одеса, 2005. – 239 с.
2. Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень: матеріали міжн. наук. - практ. конф. студ. та мол. науковців, 25 березня 2005 р. / під ред. Л. М. Голубенко, О. С. Цокур – Одеса, 2005. – 195 с.

2004 рік

1. Проблеми соціалізації майбутніх фахівців в контексті вимог Болонського процесу // Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д.Ушинського. –Спецвипуск /під ред. А. М. Богуш. – Одеса, 2004. – 198 с.

Адрес

ул. Дворянская, 2,Одесса, 65082
Телефон приемной ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наши партнеры

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top