Васильева Ольга Александровна


Кандидат филологических наук, доцент 

ORCID ID

Google Scholar

Биография:

 • В 2006 г. закончила Одесский национальний университет им. И.И. Мечникова по специальности «английский язык и литература»;
 • С 2007-2019 гг. работала преподавателем кафедры иностранных языков Национального университета «Одесская юридическая академия»;
 • В 2011 г. закончила с отличием Национальний университет «Одесская юридическая академия» по специальности «Правоведение»;
 • В 2019 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Структурно-семантические особенности идеонимов (на материале англ. языка)» (специальность 10.02.04 – германские языки) в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова;
 • С 2019 г. доцент кафедры грамматики английского языка.

Учебная деятельность:

 • Курс практической грамматики английского языка;
 • Практический курс английского языка;
 • Специальные курсы.

Сфера научных интересов: общее языкознание, ономастика, идеонимика, практическая грамматика английского языка.

Основные публикации:

 1. Денотатно-номінативна класифікація ідеонімів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : [зб. наук. праць]. Луцьк : Вежа-Друк, 2016. Вип. 5 (330). С. 165–168.
 2. Структурні типи англомовних ідеонімів // Мова: [наук.-теор.часопис з мовознавства]. Одеса: Астропринт, 2016. № 26. С.66–71.
 3. Мотивація ідеонімів // Записки з ономастики: [зб. наук. праць]. Одеса: Астропринт, 2016. Вип. 19. С. 32–41.
 4. Англомовні оніми на позначення квіткових композицій: структурний та семантичний виміри // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. Тернопіль, 2017. Вип. 1 (27). С. 54–57.
 5. Структурно-семантичні особливості функціонування англомовних гемеронімів // Записки з романо-германської філології: [зб. наук. праць]. Одеса, 2018. № 1(40). С.106–112.
 6. Комп’ютероніми: структурний аспект // Мова: [наук.-теор.часопис з мовознавства]. Одеса: Астропринт, 2018. № 29. С. 77–80.
 7. Typology of English Ideonyms // Одеський лінгвістичний вісник: [зб. наук. праць]. Одеса, 2018. №12. С.3–8.
 8. Функційне навантаження ідеонімів (у співавтор. з О.Ю.Карпенко, Л.М.Голубенко) // Записки з ономастики: [зб. наук. праць]. Одеса : Астропринт, 2018. Вип. 21. С.117–130.
 9. Англомовні гемероніми: структурний аспект (у співавтор. з О.Ю.Карпенко) // Записки з українського мовознавства [зб. наук. праць]. Одеса, 2019. Ч.І. С.134–142.
  Treating law: English for future lawyers: підручник з професійної англійської мови // За загальною редакцією проф. Н.В.Петлюченко. Одеса: Фенікс, 2019. 313 с.

Адрес

ул. Дворянская, 2,Одесса, 65082
Телефон приемной ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наши партнеры

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top