Мойсеенко Наталия Григорьевна

Кандидат филологических наук, доцент

Биография:

 • В 1983 году закончила факультет романо-германской филологии Одесского государственного университета им.И.И.Мечникова по специальности „английский язык и литература”, получила квалификацию „филолог,преподаватель,переводчик”;
 • С 1983 по 1990 год переводчик;
 • С 1990 года преподаватель кафедры иностранных языков Одесского государственного экономического университета;
 • В 1994 году закончила аспирантуру Одесского государсвенного университета им.И.И.Мечникова;
 • В 1999 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности „германские языки”, тема: «Значение и употребление неопределенных местоимений в современном английском языке»;
 • С 2001 года доцент кафедры грамматики английского языка.

Учебная деятельность:

 • Курс практической грамматики английского языка;
 • Практический курс английского языка;
 • Введение в германское языкознание;
 • Межкультурная коммуникация (для магистров специальности 011 „Образовательные педагогические науки”).
 • Сфера научных интересов: германское языкознание, психолингвистика, социолингвистика, теоретическая грамматика, межкультурная коммуникация.

Основні публікації:

 1. Мойсеєнко Н.Г Семантика местоимения: постановка проблемы. Записки з романо-германської філології: Збірник наукових праць. Вип. 19. Одеса: Латстар,2007. С.136-145.
 2. Мойсеєнко Н.Г. Основні принципи методики викладання граматики іноземної мови в економічному вищому навчальному закладі . Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців: економіка, політологія, історія. Одеса. 2011. № 12 (137). С. 250 - 257.
 3. Мойсеєнко Н. Г. Функціонально-семантичні характеристики лексем some та any у сучасній англійській мові .Наукові записки. Серія "Філологічна". Вип. 24. Острог: Видавництво Національного університе­ту "Острозька академія", 2012. С. 210 - 211.
 4. Мойсеєнко Н.Г. Концептуальні категорії займенникової співвіднесенності: постановка проблеми (на матеріалі англійської мови) .Записки з українського мовознавства: зб. наук. праць. Одеса: Астропринт, 2013. – Вип. 20. – С. 139-148.
 5. Мойсеєнко Н.Г. Особливості формування вторинної мовної особистості студентів під час підготовки викладачів іноземних мов у класичному університеті. Вісник Львівського університету. Серія : Педагогічні науки. Львів :Львівський національний університет ім.І.Франка. 2017. вип. 32. С.400-407.
 6. Мойсеєнко Н.Г. Особливості навчально-виховної стратегії формування соціо-лінгвістичної компетенції студентів гуманітарних спеціальностей у ході викладання іноземної мови у немовних ВНЗ . Современные проблемы методики преподавания языков и обучения иностранцев. Одесса: ОНУ , 2017 . С 91 – 98.
 7. Мойсеєнко Н.Г. Categorial characteristics of the English noun from the point of view of the prototype theory. Мова. Вип. 29. Одеса: Астропринт, 2018. С. 94 – 98.
 8. Мойсеєнко Н.Г. Соціолінгвістичні особливості публікацій британського журналу „Grazia” Мова. Вип. 29. Одеса: Астропринт, 2018. С. 11 - 19.
 9. Мойсеєнко Н .Г., Сізова Л. В.Ділова мова / навчально-методичний посібник. Одеса, ОНУ,2019. 122 с.
 10. Мойсеєнко Н. Г., Сізова Л. В. Ділова мова / словник. Одеса: ОНУ, 2019. 63с.
 11. Мойсеенко Н.Г. Роль соціокультурної компетенції у процесі іншомовної комунікації і шляхи оптимізації формування у студентів вищих навчальних закладів у ході вивчення ноземної мови // Inwencja w edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych: monografia wieloautorska. Siedlce: AKKA, 2016. С. 406-411

Адрес

ул. Дворянская, 2,Одесса, 65082
Телефон приемной ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наши партнеры

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top