Синявськая Леся Ивановна

synyavska2

Синявськая Леся Ивановна,

Доктор филологических наук, доцент

ORCID ID: 

Google Scholar: 

Биография:

 • В 1993 г. окончила Одесский государственный университет им. И.И. Мечникова по специальности «русский язык и литература с правом преподавания украинского языка и литературы»;
 • С 1994 года работала на кафедре украиноведения, прикладной лингвистики филологического факультета, затем преподавателем кафедры зарубежной литературы факультета РГФ;
 • В 2000 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Проблема активной личности в украинской литературе конца ХІХ – начала ХХ века( на материале драматургии Леси Украинки и В. Винниченко)» (специальность 10.01.01 – украинская литература) в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова;
 • В 2019 г. защитила докторскую диссертацию на тему: «Украинская драматургия конца ХІХ – начала ХХ века: коммуникативные стратегии» ( специальность 10.01.01 -украинская литература) в Институте литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины г. Киев;

Учебная деятельность:

 • Лекционный курс по античной литературы;
 • Лекционный курс по зарубежной литературе второй половины XIX века: реализм;
 • Лекционный курс по современной зарубежной литературы для студентов филологического факультета;
 • Лекции по риторике;
 • Практические курсы.

Сфера научных интересов: украинская и зарубежная литература, драматургия украинская и зарубежная конца XIX - начала ХХ века, психолингвистика, теория коммуникации, античность.

Основні публікації:

 1. Синявська Л. І. Українська драматургія кінця ХІХ-початку XX століття: комунікативні стратегії. - Одеса: КП ОМД, 2019. - 304 с.
 2. Syniavskaya L. I. Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, Humanities and Social Sciences in the Era of Globalisation - 2019, June 3rd, 2019, Nonverbal components of communication in the drama, p. 37-39.
 3. Синявська Л. I. Текст-трансформ як основа комунікативної парадигми твору (на матеріалі інтерпретації гоголівських повістей "Вечори на хуторі поблизу Диканьки") в українській авангардній драмі 20-их років ХХ століття. East European Scientific Journal –№6 (46), 2019, part 6, p. 36–40.
 4. Синявська Л. І. Особливості художньої комунікації у драматургічному тексті. East European Scientific Journal– №4 (44), 2019, part 6, p. 36–40.
 5. Синявська Л. І. "Олітературення" як ознака нової драми в європейському письменстві в оцінці Лесі Українки. Записки з романо-германської філології.- Одеський національний університет імені І. І. Мечникова: ф-т романо- германської філології. Випуск 1 (40) – Одеса: КП ОМД, 2018. - С. 218-226.
 6.  Синявська Л. І. Інтертекстуальність драми Лесі Українки "Блакитна троянда". Записки з романо-германської філології. - Одеський національний університет ім. 1.1. Мечникова: ф-т романо-германської філології. Випуск 2 (41) – Одеса: КП ОМД, 2018, – С. 225-233.
 7. Синявська Л.І. Художня комунікація як різновид комунікації. Записки з романо -германської філології. Випуск 1 (42). Одеса: КП ОМД, 2019. – С. 175-182.
 8.  Синявська Л. І. Тенденція "олітературнення" в українській драматургії 20-х років XX ст. (до постановки проблеми). Проблеми сучасного літературознавства. Збірник наукових праць. – Вип. 15. – Одеса: Астропринт, 2011. – С. 221-231.
 9. Синявська Л. І. Форми виявлення авторської свідомості в п’єсах Є. Кротевича 1923 р. Історико-літературний журнал. – Вип. 19.- Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова – Одеса, 2011. – С. 365-375.
 10. Синявська Л. І. Гротескна умовність візії світу у трагікомедії Я. Мамонтова "Батальйон мертвих". Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Випуск 30 – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С.289-293.

Адрес

ул. Дворянская, 2,Одесса, 65082
Телефон приемной ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наши партнеры

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top