Ануфриева Наталья Михайловна

anufrieva

кандидат филологических наук, доцент

ORCID ID:

Google Scholar:

Биография:

 • В 1977 г. закончила с отличием Одесский государственный университет им. И.И. Мечникова по специальности «английский язык и литература»;
 • С сентября 1977 - преподаватель кафедры иностранных языков ОГУ имени И.И.Мечникова;
 • С декабря 1982 - аспирантка кафедры лексикологии и стилистики английского языка ОГУ имени И.И.Мечникова;
 • В феврале 1986 защитила кандидатскую диссертацию по теме «квалификативни глагола в языке и речи / на материале английского языка /" (специальность 10.02.04 - германские языки) в Одесском государственном университете им. И.И. Мечникова;
 • С марта 1986 - ассистент кафедры иностранных языков;
 • С ноября 1987 - доцент кафедры иностранных языков ОГУ имени И.И.Мечникова;
 • С апреля по июль 1988 проходила стажировку в Университете Манчестер Метрополитен, Англия;
 • В октябре 1988 было присвоено ученое звание доцента кафедры иностранных языков гуманитарных факультетов;
 • С июля по август 1996 стажировалась и получила сертификат в Университете Сент Ендрюс, Шотландия;

Принимала участие в семинарах и получила сертификаты:

 • Exploring and exploiting British Literary Texts for ELT, апрель 2000
 • Учебные стратегии для эффективного общения - Pearson Education Limited, октябрь 2010 г .;
 • Ukraine: New in Testing - Pearson Tests of English (Украина: Новое в тестировании) - Pearson Education Limited, май 2010;
 • Best Practice Guide to Effective Testing and Assessment / Techniques for PTE G (Pearson Test of English General) (Эффективные методы тестирования и оценки - международный экзамен по английскому языку) - Pearson Education Limited, май 2011 г .;
 • В ноябре-декабре 2012 прошла курс повышения квалификации на кафедре украинского и иностранных языков Одесского регионального института государственного управления при Президенте Украины;
 • В ноябре-декабре 2017 прошла курс повышения квалификации на кафедре украинского и иностранных языков Одесского регионального института государственного управления при Президенте Украины;

Учебная деятельность:

 • Курс лексики и домашнего чтения в группах преподавания английского языка как второй специальности;
 • Аналитическое чтение для студентов второго уровня высшего образования, изучающих английский язык как вторую специальность;

Награды:

 • Почетная грамота профкома работников ОНУ им. Мечникова (2010 г.);
 • Почетная грамота факультета романо-германской филологии и профкома работников ОНУ им. Мечникова (2014).

Сфера научных интересов: лингвистика текста, методика преподавания иностранного языка в вузе, интерпретация художественного текста.

Основные публикации:

 1. Ануфрієва Н.М. Особливості кваліфікатиних дієслів на парадигматичному рівні (на матеріалі англійської мови). I Міжнародна науково-практична конференція “Загальні питання філології”. Дніпродзержинськ, 18-19 березня 2004 р.; Т. II. Дніпродзержинськ. Наука: Освіта, 2004
 2. Ануфрієва Н.М., Віт Н.П. Навчання читанню оригінальної художньої літератури у мовному ВОЗі //Збірник наукових праць “Ономастика і апелятиви”. Вип. 24. Дніпропетровськ, 2005. C. 163-150
 3. Ануфрієва Н.М., Віт Н.П. Лінгво – методичні аспекти навчання читанню наукової літератури //Збірник наукових праць: “Філологія та освітній процес: 21 століття”. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Одесса: КП ОМД, 2010. C 207-210
 4. Ануфрієва Н.М. Формування колективної професійної мовної особистості студента-журналіста засобами англійської мови. //Iноземні мови в системі вищої освіти: досвід, інновації, перспективи. НУ ОНЮА. Одеса: Фенікс, 2016. С. 88-91
 5. Ануфрієва Н.М. Добровольска Л. В. Про засвоєння культури професійного спілкування студентами бінарних спеціальностей // Науковий вісник МГУ. Сер. Філологія. Зб. наук. праць, випуск 38, Т. 3. Одесса, 2019. C. 54-57
 6. Ануфрієва Н.М., Віт Н.П., Скляренко О.М. A Student’s Guide to Home Reading (J.Webster “Daddy-Long-Legs”). Під грифом МОНУ. Одеса: Астропринт, 2003. 92 с.
 7. Ануфрієва Н.М., Віт Н.П., Фіногіна Л.М. A Student’s Guide to Home Reading. Начальний посібник для студентів II-Iv курсів гуманітарних факультетів. Під грифом МОНУ. Одеса: Астропринт, 2003. 112 с.
 8. Ануфрієва Н.М., Віт Н.П. Навчальній посібник з граматики англійської мови для студентів I-II курсу гуманітаних факультетів заочної форми навчання. Одеса: Фенікс, 2014. 118 с. Друкується за рішенням Вченої ради ОНУ імені І.І.Мечникова, протокол № 11 від 25.06.2014.
 9. Ануфрієва Н.М., Віт Н.П., Караваєва Т.Л. English fоr Journalists /Навчальний посібник з читання, перекладу та анотуванню текстів за фахом для бакалаврів відділення журналістики. Одеса: Фенікс, 2015. 119 с. Друкується за рішенням Вченої ради ОНУ імені І.І.Мечникова, протокол № 3 від 24.11.2015.
 10. Ануфрієва Н.М., Віт Н.П. Англійська мова /Змістовий модуль: домашнє читання/ Практикум. Рекомендовано до друк. НМР ОНУ імені І.І.Мечникова. Одеса: Астропринт, 2020. 99 с.

Адрес

ул. Дворянская, 2,Одесса, 65082
Телефон приемной ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наши партнеры

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top