Ланчуковская Надежда Владимировна

lanchukovska

Кандидат филологических наук, доцент

ORCID ID

Google Scholar

Биография:

 • В 1993 г. Закончила с отличием Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова по специальности «английский язык и литература»;
 • С 1993 г. работает преподавателем кафедры теоретической и прикладной фонетики английского языка;
 • В 2003 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Прагматический аспект интонации в реализации иронии в англоязычном художественном тексте» (специальность 10.02.04 - германские языки) в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова.

Учебная деятельность:

 • Курс практической фонетики английского языка;
 • Практический курс английского языка;
 • Курс теоретической фонетики английского языка.

Членство в ассоциациях: IATEFL Ukraine

Сфера научных интересов: общее языкознание, психолингвистика, теоретическая фонетика.

Основные публикации:

 1. Кухаренко В.А., Ланчуковська Н.В. Прагмалінгвістична типологія іронії // Іноземна філологія. – Вип. 113. – Львів, 2004. – С. 179-186.
 2. Ланчуковська Н.В. Роль інтонації в актуалізації прагматики звучащої чарівної казки // Сб. науков. ст. Херс. держ. ун-та «Лінгвістика», 2005. – С. 25-30.
 3. Ланчуковська Н. Просодичне оформлення презирства у сценічному мовленні // Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. – Серія "Лінгвістика", вип. 2. – 2005. – С. 62-66.
 4. Рівнева репрезентація композиційно-мовленнєвої форми «опису» (на матеріалі твору Дж. Остін «Емма») // Науково-теоретичний часопис з мовознавства «Мова». – №13. – Одеса: Астропринт, 2008. – С. 112-117.
 5. Ланчуковська Н.В. Просодія надфразових спонукальних єдностей у різних екстралінгвальних умовах (на матеріалі англомовних художніх творів ХХ сторіччя) // Записки з романо-германської філології. – Одеса: Фенікс, 2009. – Вип. 24. – С. 163-170.
 6. Ланчуковська Н.В. Лінгвістичні засоби створення експресивності в тексті сучасної англомовної казки // Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. – Серія «Лінгвістика», вип. 19. – 2013. – С. 69-75.
 7. Евдокимова И.А., Ланчуковская Н.В. Принципы изучения акцентной структуры предложения. - Тези доповідей ХІV Міжнародної наукової конференції «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». - Харків: ХНУ, 2015.- С. 57-58.
 8. Ланчуковська Н.В. Просодичне оформлення інверсії як способу створення комічного в англомовному художньому дискурсі // Науковий вісник МГУ: Філологія. – №21. – Т. 2. – Одеса, 2016. – С. 66-69.
 9. Ланчуковська Н.В., Хапіна О.В. Просодичні засоби створення ігрового змісту в англомовному мінідискурсі. // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського: Філологія. Соціальні комунікації. – Том 30 (69), №1. – Київ: 2019. – С. 75–78.
 10. Ланчуковська Н.В., Олінчук В.В. Особливості просодичного оформлення іронії в англомовному художньому дискурсі // Колективна монографія «Одеська лінгвістична школа: класичне і новітнє» / за ред. Ковалевської Т.Ю. – Одеса: ПолиПринт, 2019. – С. 162–171.

Адрес

ул. Дворянская, 2,Одесса, 65082
Телефон приемной ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наши партнеры

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top