Ягремцева Анастасия Олеговна

yagremtseva

ст. преподаватель кафедры иностранных языков естественных факультетов. 

Работает на кафедре с сентября 2006 года.

Дисциплины: 

 • Немецкий язык профессиональной направленности (направления: международные экономические отношения, математика, физика);
 • Деловой немецкий язык.

Тема диссертационного исследования: «Педагогические условия реализации гендерного похода в системе высшего образования в Германии». Специальность: 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики.

Научно-исследовательская работа:

 • Проблема взаимосвязи языка, рода и пола // Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог Болонського процесу: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: ОНУ імені І.І.Мечникова, 2008. – С.101-103.
 • Щодо проблеми підготовки учнівської молоді до сімейного життя в Україні // Адаптаційні можливості дітей та молоді: Матеріали VII (IX) міжнародної науково-практичної конференції / Під ред. Босенка А.І. – Одеса: ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, 2008. – С.510-515.
 • Проблема соціалізації особистості в контексті просвіти // «Просвіта» в національно-культурному житті українського народу: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Тернопіль, 2008. – С.88-93.
 • Begriffsbestimmungen von „Gender“ und „Gender Mainstreaming // Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції з питань методики викладання іноземної мови пам’яті професора В.Л.Скалкіна. – Одеса, 2009. – С.379-382.
 • Гендерна соціалізація особистості в умовах трансформації суспільства // Головні проблеми державно-правового захисту жінок в Україні. Гендерні студії: Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та аспірантів. – Суми, 2009. – С.210-213.
 • Гендерні дослідження у розвитку сучасної теорії педагогіки вищої школи України та Німеччини // Педагогіка формування творчої особистості у вищій та загальноосвітній школі / Ред. Т.І. Сущенко. – Запоріжжя, 2009. – № 56 (3). – С.425-432.
 • Місце і роль гендерних досліджень в розвитку сучасної теорії педагогіки вищої школи» // Українська культура ХХ – ХХІ століття: гендерний аспект: Матеріали першої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції для молодих учених. Електронний збірник. – Вип. 1. – Одеса, 2009 – 51-57с.
 • Гендерний підхід в освітньому процесі: порівняльний аналіз українського та німецького досвіду // Педагогіка формування творчої особистості у вищій та загальноосвітній школі / Ред. Т.І. Сущенко. – Запоріжжя, 2009. – № 58 (5). – С.488-495.
 • Gender equality programmes in higher education: an overview of international experience // «Филология и образовательный процесс: 21 столетие»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: Вид-во КП ОМД, 2010. – С.194-196.
 • Гендерний підхід в педагогіці вищої школи Німеччини // Педагогіка формування творчої особистості у вищій та загальноосвітній школі / Ред. Т.І. Сущенко. – Запоріжжя, 2010. – № 60 (7). – С.436-442.
 • Про принципи контролю та оцінювання рівня володіння іноземною мовою у зарубіжній педагогічній теорії // Педагогіка вищої школи у ХХІ столітті: сучасний стан і перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / За заг. ред. проф. Л.М.Голубенко, проф. О.С.Цокур. – Частина І. – Одеса: ВМВ, 2010. – С.73-77.
 • Інституціоналізація жіночих та гендерних досліджень у системі вищої освіти Німеччини // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського № 9-10, Одеса, 2012. – С. 250-259.
 • Gender mainstreaming at German universities // Збірник наукових праць. IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, Одеса, 2018. - С. 212-214.
 •  Gender studies in the development of modern pedagogical theory in the system of higher education in Ukraine // Безперервна освіта - тенденції та перспектіви: Матеріали ХVІ міжнародної наукової конференції / За заг. ред. проф. д-р хаб. А. Клім-Клімашевска Л.М., Седльце (Польща), 2018. - С. 307-317.

Научные интересы: охватывают гендерные исследования в педагогике, в частности реализация гендерного похода в системе высшего образования Украины и Германии, и педагогические условия их реализации в современной педагогической практике.

Адрес

ул. Дворянская, 2,Одесса, 65082
Тел. приемной (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наши партнеры

title_5e2d7b05e4d3a9008932541580038917
title_5e2d7b05e4efe10109953151580038917
title_5e2d7b05e501513308927811580038917
title_5e2d7b05e512b10483086291580038917
Top