Научно-методическая работа

Научно-методическая работа

 

Учебные пособия с грифом МОН Украины:

1. Навчально-методичний комплекс DU 1: Підручник для студентів вищ.навч.закладів / Боріско Наталія, Каспер-Хене Хільтрауд, Васильченко Елена та ін.(Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 1/11-682  від 10.02.2010 р.)  – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 452 с.

2. Навчально-методичний комплекс DU 2: Підручник для студентів вищ.навч.закладів / Боріско Наталія, Каспер-Хене Хільтрауд, Васильченко Елена та ін.(Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 1/11-682  від 10.02.2010 р.)   – Вінниця: Нова Книга, 2011. –  344 с.

3. Навчально-методичний комплекс DU 3: Підручник для студентів вищ.навч.закладів / Боріско Наталія, Каспер-Хене Хільтрауд, Васильченко Елена та ін.(Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 1/11-682  від 10.02.2010 р.)    – Вінниця: Нова Книга, 2013. –  200 с.

4. Костюк Н. О., Халилов А. Ш., Шип И. В. PracticalCourseofEnglishinGeneralandInorganicChemistry: Навчальний посібник (рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 14/ 18. 2 – 216  від 11.02.2004 р.) – Одеса: Астропринт, 2004. – 124 с.

5. Костюк Н. О., Халилов А. Ш., Шип И. В. Learn to Speak English: Навчальний посібник ( рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 14/18. 2 – 32 від 08.01.2003р) – Одеса: Астропринт, 2003. – 128 с.

Учебные пособия:

1. Гарчева I. О. Методичний посібник з англійської мови для студентiв другого курсу природничих факультетiв (спецiальнiсть: «Геологія») / I. О. Гарчева; ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2010. –  104 с.

2. Костюк Н. О., Шип І. В. Англійська мова для хіміків: Навчальний посібник. – Одеса, 2011. – 136 с.

3. Котлярова Л. Б., Лещинська Т. І., Гарчева І. О. Методичний посібник з англійської мови для студентів 2 курсу природничих факультетів (геологія). – Одеса, 2010. – 102 с.

4. Румянцева О. А. Вступний курс з професійної англійської мови для математиків. – Одеса, 2012. – 116 с.

5. Ткаченко Г. В. Англійська мова за професійним спрямуванням (для студентів І-ІІ курсів природничих факультетів) = TheEnglishLanguagefortheStudentsofNaturalSciencesDepartments/ Г. В. Ткаченко, А. С. Шарандаченко; ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2013. –  120 с.

Методические указания:

1. ВасильченкоО. Г. Теоретичні та практичні вказівки для написання наукових робіт німецькою мовою : метод. розробка / [укл. Л. М. Голубенко, Т. Д. Вербицька, О.Г. Васильченко]; Одеськ. національн. ун-т ім. І.І.Мечникова. – Одеса: Фенікс, 2012. – 36 с.

2. Вербицька Т. Д., Васильченко О. Г. Методична розробка до практичного та теоретичного курсів фонетики німецької мови для студентів факультету РГФ. – Одеса: Астропринт, 2006. –  28 с.

3. Вербицька Т. Д., Васильченко О. Г. KoartikulatorischeLautmodifikationenderdeutschenStandard- undUmgangslautung: Методична розробка до практичного та теоретичного курсів фонетики німецької мови для студентів факультету РГФ. – Одеса: Фенікс, 2007. –  20 с.

4. Гарчева I. О. Методичні вказівки з англiйської мови для студентiв другого курсу геолого-географiчного факультету /  I. О.  Гарчева; ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2008. –  26 с.

5. Гарчева I. О. Методичні вказівки з англiйської мови для студентiв третього курсу геолого-географiчного факультету / I. О. Гарчева; ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2009. – 26 с.

6. Гарчева И. А. Методические рекомендации по дисциплине «Английский Язык» профессионального направления для студентов 2 курса дневной формы обучения по специальности геология / И. А. Гарчева; ОНУ имени И.И. Мечникова. –  Одесса, 2012. –  48 с.

7. Гарчева I. О. Методичні вказівки з англiйської мови для студентiв першого курсу геолого-географiчного факультету / I. О. Гарчева; ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2013. – 44 с.

8. Кононенко А. О. Методичні рекомендації для студентів-магістрів «Business English» / А. О. Кононенко, Н. Л. Любімова. – Одеса: Удача, 2010. – 50 с.

9. Кононенко А. О. Методичні рекомендації для підготовки до модульних робіт з англійської мови для студентів Ш курсу психологічного факультету заочної та денної форм навчання / А. О. Кононенко. – Одеса: Удача, 2010. – 25 с.

10. Кононенко А. О. Методичні рекомендації для підготовки до модульних робіт з англійської мови для студентів ІІ курсу психологічного факультету заочної та денної форм навчання / А. О. Кононенко. – Одеса: Удача, 2011. – 30 с.

11. Кононенко А. О. Методична розробка «Програмоване навчання граматики англійської мови для студентів 1 курсу заочної і денної форми навчання відділення «Психологія». Частина 1. / А. О. Кононенко. – Одеса: Удача, 2012. – 40 с.

12. Кононенко А. О. Методична розробка «Програмоване навчання граматики англійської мови для студентів 1 курсу заочної і денної форми навчання відділення «Психологія». Частина 2. / А. О. Кононенко. – Одеса: Удача, 2012. – 40 с.

13. Кононенко А. О. Методичні рекомендації «Англійське ділове мовлення» для студентів факультету «Менеджмент організацій» / А. О. Кононенко. – Одеса: Удача, 2013. – 20 с.

14. Костюк Н. О. Сполучення дієслів з адвербіальними частками: завдання та вправи з лексики англійської мови для студентів 2 курсу відділення «Переклад». – Одеса: ОІПП, 2003. – 18 с.

15. Костюк Н. О., Шип І. В. Контрольні завдання з англійської мови для студентів природничих факультетів університету денної, вечірньої та заочної форм навчання. – Одеса: ОНУ, 2003. – 16 с.

16. Костюк Н. О. Методична розробка для роботи над фаховою лексикою за темою «Конституція» (частина І) для студентів І-ІІ курсів Одеського Юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ. – Одеса: ОНУ, 2004. –16 с.

17. Костюк Н. О. Методична розробка для роботи над фаховою лексикою за темою «Конституція» (частина ІІ) для студентів І-ІІ курсів Одеського Юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ. – Одеса: ОНУ, 2004. –16 с.

18. Костюк Н. О. Методична розробка для роботи над лексикою  за спеціалізацією «Фармацевтична хімія» для студентів І курсу хімічного факультету. – Одеса: ОНУ, 2005. – 26 с.

19. Костюк Н. О. Методична розробка для роботи над лексикою  за спеціалізацією «фармацевтична хімія» для студентів ІІ курсу хімічного факультету. – Одеса: ОНУ, 2005. – 28 с.

20. Костюк Н. О., Шип І. В. Часи англійського дієслова: вправи і завдання для студентів 1-2 курсів природничих факультетів. – Одеса, 2008. – 24 с.

21. Костюк Н. О., Кириченко Л. Г. Методичні вказівки для студентів 5 курсу (прикладна математика, інформаційні технології). – Одеса, 2008. – 66 с.

22. Костюк Н. О., Шип І. В. Історія педагогіки. Фахові тексти і вправи з англійської мови для студентів перших курсів природничих факультетів університету. – Одеса, 2009. – 24 с.

23. Костюк Н. О., Шип І. В. Одеський національний університет. Тексти та завдання. з англійської мови для студентів перших курсів природничих факультетів університету. – Одеса, 2009. – 24 с.

24. Костюк Н. О., Русакова Л. М., Шип І. В. Лексико-граматичні тести для проведення модульного контролю на 4 курсі хімічного та фізичного факультетів. – Одеса, 2010. – 28 с.

25. Костюк Н. О., Шип І. В. Контрольні завдання та тести з англійської мови за фахом «Загальна та неорганічна хімія». – Одеса, 2010. – 24 с.

26. Костюк Н. О., Шип І. В. «Лексичні завдання та тексти для читання англійською мовою за фахом «Фармакологія». – Одеса, 2011.  – 24 с.

27. Костюк Н. О., Русакова Л. М., Шип И. В. Граматичні тестові завдання з англійської мови для підготовки до вступного іспиту до магістратури. – Одеса, 2012. – 32 с.

28. Костюк Н. О., Русакова Л. М., Шип И. В. Лексичні завдання та тексти для читання англійською мовою за фахом «Фармакологія».  – Одеса, 2012. – 20 с.

29. Костюк Н. О., Шип И. В Лексичні вправи та тексти для читання англійською мовою за фахом «Фармакологія» (частина друга). – Одеса, 2012. – 24 с.

30. Костюк Н. О., Русакова Л. М., Шип І. В. Лексико-граматичні тести для проведення модульного контролю на 4 курсі хімічного та фізичного факультетів. М.Р.  – Одеса, 2010. – 28 с.

31. Костюк Н. О., Шип І. В. “ItisInterestingtoKnow” Методичні вказівки з розвитку навичок читання фахових текстів для студентів других курсів природничих факультетів. – Одеса, 2011. – 28 с.

32. Костюк Н. О., Русакова Л. М., Шип И. В. Лексичні завдання та тексти для читання англійською мовою (за фахом «Фармакологія»).Методична розробка для студентів 1-2 курсів природничих факультетів. – Одеса: ОНУ, 2013. – 20 с.

33. Котлярова Л. Б., Кузнєцова А. В. Методичні рекомендації та тексти за фахом з розвитку лексичних навичок з англійської мови (для студентів-мікробіологів ІІ курсу та студентів біологів ІІІ курсу). – Одеса, 2005. – 19 с.

34. Котлярова Л. Б. Методичні рекомендації та тексти за фахом з розвитку навичок з читання наукових англомовних текстів (для студентів-мікробіологів старших курсів). – Одеса, 2006. – 17 с.

35. Котлярова Л. Б. Методичні рекомендації по проведенню англомовних наукових конференцій (для студентів біологічного факультету). – Одеса, 2007. – 17 с.

36. Котлярова Л. Б., Білоцерковець А. В. Методичні рекомендації та тексти за фахом з розвитку лексичних навичок з англійської мови (для студентів-мікробіологів ІІ курсу та студентів біологів ІІ курсу). – Одеса, 2007. – 32 с.

37. Котлярова Л. Б. Методичні рекомендації та тексти за фахом з розвитку навичок читання наукових англомовних текстів. – Одеса, 2008. – 19 с.

38. Котлярова Л. Б., Лещинська Т. І. Методичні рекомендації з розвитку навичок спілкування англійською мовою для студентів біологічного факультету (для студентів-мікробіологів 1 курсу). – Одеса, 2009. – 19 с.

39. Котлярова Л. Б., Лещинська Т. І. Методичні рекомендації з розвитку навичок спілкування англійською мовою для студентів-мікробіологів 2 курсу біологічного-факультету. – Одеса, 2009. – 20 с.

40. Котлярова Л. Б., Лещинська Т. І. Методичні рекомендації з розвитку навичок англомовного професійного спілкування. – Одеса, 2010. – 28 с.

41. Котлярова Л. Б. Методичні рекомендації з розвитку навичок англомовного фахового спілкування для студентів ІІ курсу біологічного факультету. – Одеса, 2011. – 36 с.

42. Котлярова Л. Б. Методичні рекомендації з розвитку навичок англомовного професійного спілкування (для студентів І курсу біологічного факультету. – Одеса, 2012. – 39 с.

43. Котлярова Л. Б. Методичні рекомендації з розвитку навичок англомовного професійного спілкування (для студентів ІI курсу біологічного факультету). – Одеса, 2013. – 37 с.

44. Любимова Н. Л. Методичні рекомендації і тексти за фахом «англійська мова» для студентів-біологів І курсу біологічного факультету. – Одеса, 2004. – 28 с.

45. Любимова Н. Л. Методичні рекомендації і тексти за фахом «англійська мова» для студентів-мікробіологів 2 курсу біологічного факультету. – Одеса, 2005. – 32 с.

46. Любимова Н. Л.  Методичні вказівки для роботи з спеціальними текстами за фахом «англійська мова» для студентів-мікробіологів та біологів 2 курсу біологічного факультету. – Одеса, 2006. – 24 с.

47. Любимова Н. Л. Методичні рекомендації і тексти за фахом «англійська мова» для студентів-біологів І курсу біологічного факультету.  – Одеса, 2007. – 28 с.

48. Любимова Н. Л. Методичні рекомендації і тести з англійської граматики за фахом «англійська мова» для студентів 1-2 курсів біологічного факультету. – Одеса, 2007. – 28 с.

49. Любимова Н. Л. Методичні рекомендації і тексти за фахом «Професійний переклад» для студентів-біологів 2 курсу біологічного факультету. – Одеса, 2008. – 40 с.

50. Любимова Н. Л. Методичні рекомендації і тексти за фахом «Ділова англійська мова» для студентів-магістрів 5 курсу біологічного факультету. – Одеса, 2008. – 48 с.

51. Любимова Н. Л. Методичні рекомендації “Infectiousdiseases” за фахом «англійська мова» для студентів 2 курсу біологічного факультету. – Одеса, 2009. – 32 с.

52. Любимова Н. Л., Долинська М. Л. Методичні рекомендації  «Назви хімічних елементів та речовин» за фахом «англійська мова» для студентів 2 курсу біологічного та хімічного факультетів. – Одеса, 2009. – 36 с.

53. Любимова Н. Л., Кононенко А. О. Методичні рекомендації для студентів-магістрів 5 курсу «Ділова англійська мова». – Одеса, 2010. – 52 с.

54. Любимова Н. Л. Методичні рекомендації «Словотворення в англійській мові» для студентів 2-3 курсів біологічного факультету з дисципліни «Професійний переклад». – Одеса, 2010. – 28с.

55. Любимова Н. Л. Методичні вказівки для роботи з спеціальними текстами за фахом «Професійний переклад» для студентів 2 курсу біологічного факультету. – Одеса, 2011. – 52с.

56. Любимова Н. Л. Методичні вказівки для роботи з спеціальними текстами за фахом «англійська мова» для студентів 1 курсу біологічного факультету. – Одеса, 2011. – 32с.

57. Любимова Н. Л. Методичні вказівки для роботи з спеціальними текстами за фахом «англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів ІІ курсу біологічного факультету. – Одеса, 2012. – 24с.

58. Любимова Н. Л. Методичні вказівки «Герундій» з дисципліни «Спецпереклад» для студентів ІІ курсу біологічного факультету. – Одеса, 2012. – 24 с.

59. Любимова Н. Л. Методичні вказівки “Humananatomy” за фахом «англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів ІІ курсу біологічного факультету. – Одеса, 2012. – 28 с.

60. Любимова Н. Л. Методичні вказівки «Infinitive» з дисципліни «Спецпереклад» для студентів ІІ курсу біологічного факультету. – Одеса, 2012. – 28 с.

61. Миронова Л. А. Методичний посібник з латинської мови для студентів факультету РГФ та філологічного  заочної форми навчання (морфологія). – Одеса: Удача,  2006. – 50 с.

62. Миронова Л. А. Методичний посібник з латинської мови для студентів фармацевтичного відділення хімічного факультету (практична частина). – Одеса: Удача,  2003. – 35с.

63. Русакова Л. М. Методичні вказівки з розмовної практики для фізиків-педагогів. Англійська мова. – Одеса: ОДУ, 1992. – 27 с.

64. Русакова Л. М. Методичні вказівки з англійської мови для студентів реферативних груп 3 та 4 курсів фізичного факультету. – Одеса: ОДУ, 1997. – 19 с.

65. Русакова Л. М., Некрасова А. Л., Шип I. В. Методична розробка для розвитку навиків читання літератури за фахом «Медична фізика». – Одеса: ОДУ, 2002. – 20 с.

66. Русакова Л. М., Шип I. В. Вправи та завдання з англійської граматики. (Методична розробка для студентів природничих факультетів). – Одеса: ОДУ, 2002. – 28 с.

67. Русакова Л. М., Шип І. В. Вправи та завдання з англійської граматики. (Методична розробка для студентів природничих факультетів). – Одеса, 2002. ― 28 с.

68. Русакова Л. М., Шип І. В. Розмовні теми для студентів ІІ курсу фізичного факультету, що вивчають англійську мову. (Методична розробка для студентів, що складають іспит з іноземної мови на другому курсі). Частина І. – Одеса, 2003. – 24 с.

69. Русакова Л. М., Шип І. В. Розмовні теми для студентів ІІ курсу фізичного факультету, що вивчають англійську мову. (Методична розробка для студентів, що складають іспит з іноземної мови на другому курсі). Частина ІІ. – Одеса, 2004. – 28 с.

70. Русакова Л. М., Шип І. В. Методичні вказівки для студентів 5 курсу, що складають іспит з англійської мови. – Одеса, 2005. – 24 с.  

71. Русакова Л. М., Шип І. В. Методичні вказівки для студентів 5 курсу, що складають іспит з англійської мови. Частина ІІ. – Одеса, 2006. – 28 с.

72. Русакова Л. М., Шип І. В. Тестові вправи та завдання з англійської граматики для підготовки до модульного контролю. (Методична розробка для студентів І курсу фізичного факультету). Частина І. – Одеса, 2007. ― 24 с.

73. Русакова  Л. М., Шип І. В. Тестові вправи та завдання з англійської граматики для підготовки до модульного контролю. Методична розробка для студентів фізичного факультету (2 частина). – Одеса, 2008. – 22 с.

74. Русакова Л. М., Шип І. В. Тексти та завдання для активізації навичок технічного перекладу з англійської мови. Методична розробка для студентів 2 курсу фізичного факультету. – Одеса, 2009. – 18 с.

75. Русакова Л. М., Шип І. В. Вправи та завдання з граматики англійської мови для студентів другого курсу. (Методична розробка для студентів фізичного факультету). – Одеса, 2011. – 24 с.

76. Сидорук О. Ю. Методичні вказівки з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» (для студентів 1 курсу геолого-географічного факультету денної форми навчання напряму підготовки 6.040104 – географія та 6.040103 геологія). – Одеса: Вид-во КП ОМД , 2013. – 43 с.

77. Сидорук О. Ю. Методичні вказівки з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» (для студентів 2 курсу денної форми навчання, напряму підготовки 040103 – геологія). – Одеса: Вид-во  ООО Удача, 2012. – 45 с.

78. Ткаченко Г. В. Методичні вказівки для розвиток навичок розуміння англомовних текстів за фахом «Прикладна математика та інформаційні технології» (для студентів І-ІІ курсів денної та заочної форми навчання ІМЕМ). – Одеса, 2013. – 27 с.

Словари:

1.Миронова Л. А. Латинсько-український словник для студентів фармацевтичного відділення хімічного факультету. – Одеса : Удача,  2012. – 31с.

2. Русакова Л. М. Англо-український учбовий словник для студентів фізичного факультету. – Одеса ; ОНУ, 2000. – 49 с.

3. Фомин Б. Н. Римское право : латинско-русский и русско-латинский словарь терминов и выражений / сост. Б. Н. Фомин ; Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2012. – 229, [1] с.

Адрес

ул. Дворянская, 2,Одесса, 65082
Тел. приемной (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наши партнеры

title_5da752cbf0c4e15950159731571246795
title_5da752cbf0d631278861331571246795
title_5da752cbf0e7720720591671571246795
title_5da752cbf0f8a8697814291571246795
Top