Милова Мария Ильинична

Професор кафедри політології ІСН ОНУ ім. І.І.Мечникова

 

В 1977 г. закінчила  історичний факультет ОГУ ім..І.І.Мечникова. У 1985 р. у Львівському університеті ім. І.Франка захистила кандидатську дисертацію  за темою «Вплив соціалістичної економічної інтеграції на формування інтернаціоналістської свідомості молоді (на прикладі СРСР, НДР та Болгарії).

У 1980 – 2011 рр. працювала асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором і завідувачем кафедри соціальних наук Одеської державної академії холоду, виконуючи значну кількість громадських навантажень і доручень.

З вересня 2011 р. працює професором кафедри політології ІСН. Викладає загальний курс політології для студентів історичного факультету і спецкурси з теорії парламентаризму та українського зокрема, з проблем сучасної зарубіжної політології  і т.ін.

У 2008 р. в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім.. І.Ф.Кураса НАН України захистила докторську дисертацію за темою «Внутрішні та зовнішні чинники трансформації політичної системи посткомуністичної Болгарії».

Має близько 100 публікацій в збірках наукових праць та журналах «Віче», «Людина і політика», «Політичний менеджмент», «Гілея»,  серед яких наукові статті, тези та виступи на всеукраїнських і міжнародних конференціях, та навчально-методичні видання. У 2005 р. опублікувала монографію «На шляху до парламентської демократії: болгарський варіант». Є одним з авторів базового підручника «Політологія» для студентів вищих навчальних закладів (2012).

Наукові інтереси пов’язані з дослідженням політичних та соціокультурних проблем транзитивних суспільств і Болгарії зокрема.  Неодноразово стажувалася на кафедрі політології Софійського університету. Працювала і є членом редакційної колегії журналу «Болгарыв Украине и странах СНГ», україно-болгарського видання «Дриновский сборник»  та «Наукового вісника Міжнародного гуманітарного університету». Працює членом двох спеціалізованих рад щодо захисту кандидатських та докторських дисертацій. Виступає опонентом і є науковим керівником кандидатських дисертацій аспірантів кафедри.

За плідну працю та досягнення в науково-педагогичній діяльності неодноразово  нагороджувалася Почесними грамотами Одеської обласної ради, ректорів ОДАХ та ОНУ ім. І.І.Мечникова. 

Адрес

ул. Дворянская, 2,Одесса, 65082
Телефон приемной ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наши партнеры

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top