Коваль Игорь Николаевич

Коваль Игорь Николаевич

Кафедра международных отношений, факультет международных отношений, политологии и социологии,
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова,
Дворянская 2, Одесса, Украина, 65082.

Teл:. (+380 482) 63 32 59; факс (+380 482) 68 72 84;

ORCID ID: Igor Koval
Google Scholar: Коваль Игорь Николаевич

Курсы лекций:

 1. История международных отношений
 2. Внешняя политика США
 3. Введение в специальность МО
 • 2010 – 2020 – ректор Одесского национального университета имени И. И. Мечникова.
 • 2001 – профессор кафедры международных отношений ОНУ.
 • 2000 – доктор политических наук, Институт мировой экономики и международных отношений НАН Украины. Тема диссертации: «Концептуальное оформление восточноевропейской политики США в начале процесса глобальных трансформаций».
 • 1999 - 2015 – заведующий кафедрой международных отношений, Институт социальных наук.
 • 1996-2010 – директор Института социальных наук.
 • 1987-1996 – доцент кафедры новой и новейшей истории, исторический факультет.

Член редакционной коллегии:

Научный журнал «Вестник ОНУ» (KB№11464-337, Одесса, Украина), «Евразийский курьер» (1992).

Родной язык: украинский, русский. Другие языки: английский, польский.

Членство в ассоциациях: 

Член редакционной коллегии: научный журнал «Международные и политические исследования» (Одесса, Украина). Членство в ассоциациях: Украинская ассоциация политических наук (1987), International Researches Association of CIS (1992),Ассоциация международных исследований (США, 1993), Американская ассоциация углубленных славянских исследований (США, 1994).Награжден орденом «За заслуги» III степени, имеет почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины».Почетный профессор университета Галац (Румыния). Член-корреспондент Украинской академии политических наук (2009).Член Союза ректоров Украины. Член Коллегии Департамента образования и науки Одесской областной государственной администрации.Член Экспертного совета ГАК Украины по философским, политическим и социальным наукам.

Родной язык: украинский, русский. Другие языки: английский, польский.

Список основных публикаций:

 

 1. Последняя битва «Холодной войны»: Восточноевропейская политика сверхдержав в концепциях зарубежной политологии (1980-ые - нач. 90-х гг.). Одесса: Астропринт, 1999.
 2. Критический анализ американской буржуазной историографии: Концепции восточно-европейской политики США. Киев - Одесса: Высшая школа, 1984.
 3. США: современная внешнеполитическая мысль. Анализ концепций американской политологии 80-х годов. Одесса: Логос, 1992 .
 4. Ukraine and European security. London - New York, 1999 (collective monograph in English).
 5. European state security: problems and concepts of the 1990s. Katowice, 1997 (collective monograph in English and Polish).
 6. Eastern and Central Europe, and NATO expansion. Hamburg, 1997 (collective monograph in English).
 7. Ukraine and European security. London - New York, 1999 (collective monograph in English).
 8. Американський «неореалізм»: вступаючи у ХХІ століття. Концепції і методи. В США і світ XXI століття: монографія / ред. Ю. М Пахомов., І. М. Коваль, С. О. Шергін та ін., 22-30. К.: Центр вільної преси, 2013.
 9. Політологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / ред. І. М. Коваль. Харків: Фоліо, 2012.
 10. Историческая психология: истоки и современное состояние / ред. И. Н. Коваль. Одесса: Одесский нац. ун-т, 2012. (на русском языке).
 11. Бархатные революции, 599-522. B Геополитика: Энциклопедия. Киев, 2012. (на русском языке).
 12. Зібрання дум та знань світіння: [передмова]. В Два століття служіння книзі. Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 1817–2017 / ред. М. В. Алєксєєнко, М. О. Подрезова, О. В. Полевщикова, В. П. Пружина, В. В. Самодурова, 8-10. Одеса: Одес.нац. ун-т, 2017.
 13. Стратегічна культура та зовнішня політика України: [передмова, висновки] / ред. І. М. Коваль, О. І. Брусиловська, В. А. Дубовик. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017.
 14. Книжкові знаки європейських бібліофілів у колекціях університетської бібліотеки: альбом-каталог: [передмова] / ред. М. О. Подрезова. Одеса: Астропринт, 2017.
 15. США та новий «Східноєвропейський порядок денний»: оцінка американських політологів. В Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки: монографія / ред. І. М. Коваль, О. І. Брусиловська, 346-354. Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2016.
 16. «Украинский кризис» в контексте геополитических реалий современности. В Кореєзнавство у Східній Європі: сучасність і перспективи: Наукове видання, 72-76. - Київ-Сеул: Київський університет, 2016.
 17. Освіта у класичному університеті 21-го століття: суспільна цінність чи бізнес-проект. В Класичний університет у контексті викликів епохи: наукове видання, 43-49. - Київ: Київський університет, 2016.
 18. Post – Communist Transformation after 2004: Cases of Poland and Hungary (co-author O. Brusylovska ). In: Man, Soсiety, Politics: Topical Challenges of the Modernity. Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019, 56-71 (на англ. яз.).
 19. Russian Politics Toward Ukraine: was there Ever a Strategic Partnership? (co-author O. Brusylovska). Przeglad  Strategiczny, № 12, 2019, 131-144 (на англ. яз.).
 20. Prospects of Development in EU Politics: Global and Regional Dimensions / ed. I. M. Koval, O. I. Brusylovska. Odesa: Odessa Mechnikov National University Press, 2019 (Introduction. Conclusions). (на англ. яз.).
 21. Exploring of the Borders Nature in Contemporary Europe. Review of Monograph. International and Political Studies 32 (2019): 291-295. (на англ. яз.).
 22. Post-communist transformation after 2004: cases of Poland and Hungary. In Man, society, politics: topical challenges of the modernity: collective monograph / N. M. Baklanova, O. V. Diachenko, L. M. Dunayeva, N. P. Hedikova, etc. Lviv – Torun: Liha-Press, 2019. P. 56-71.  DOI 10.36059/978-966-397-183-4/56-71 (co-author O. Brusylovska). (SENSE). (на англ. яз.).
 23. Exploring of the Borders Nature in Contemporary Europe. Review of the Monograph. Міжнародні  та політичні дослідження (Interpolis), 2019, Випуск 32, с. 291-295. (на англ. яз.).
 24. О. І. Брусиловська, В. А. Дубовик, І. М. Коваль (ред.). Чорноморський регіон у світовій політиці: актори, чинники, сценарії майбутнього: монографія. Одеса: ОНУ, 2020. (Передмова; висновки).
 25. Book review “Baltic-Black Sea Regionalisms. Patchworks and Networks of Europe’s Eastern Margins”. Rhetoric and Communications, Issue 43, April 2020, p.137-141. (на англ. яз.).
 26. Професори Одеського національного університету імені І.І.Мечникова / ред. І. М. Коваль, т. 1. Ректори (1865-2020), Одеса, ОНУ, 2020.
 27. Професори  Одеського національного університету імені І.І.Мечникова / ред. І. М. Коваль, т. 2. Професори (2005-2020), Одеса, ОНУ, 2020.
 28. Випускники Одеського національного університету імені І.І.Мечникова / ред. І. М. Коваль. Одеса, ОНУ, 2020.
 29. Почесні члени, доктори, професори Одеського національного університету імені І.І.Мечникова / ред. І. М. Коваль. Одеса, ОНУ, 2020.

Международные конференции, семинары, школы, стажировки:

 1. Стажировка в Гаучер колледже (Балтимор, 1989).
 2. Стипендия Фулбрайта на проведение научных исследований и чтения лекций в университете Джонса Хопкинса (Балтимор,  1993).
 3. Институт Кеннана, углубленное изучение политики сверхдержав  (Вашингтон,  1994 и 1996).
 4. Университет Мэриленда (Колледж Парк, 1996).
 5. Международная конференция «Торгово-экономические отношения Украины и стран Латинской Америки: состояние и перспективы» (Монтевидео, 2016).
 6. Международная научная конференция «Классический университет в контексте вызовов эпохи» (Киев, 2016).
 7. Международная научная конференция «Корееведение в Восточной Европе: современность и перспективы» (Киев, 2016).
 8. Международный круглый стол «New world (des)order: Ukrainian context». Woodrow Wilson Center for International Scholars (Вашингтон, 2016).
 9. Международная научная конференция «Социальные и политические трансформации в Центральной и Восточной Европе (1917-2017 гг.): факторы, достижения, проблемы» (Одесса, 2017).
 10. ХІV European Conference on Social and Behavioral Sciences of International Association of Social Science Research (Одесса, 2017).
 11. Международный круглый стол «The Legacy of the President Clinton» (Вашингтон, 2017).
 12. European project: a collapse? strategy? breakthrough? (Сидней, 2019). 
 13. Международный круглый стол «Strategic Forecasting in Contemporary International Relations» (Вашингтон, 2019).
 14. Научный и практический семинар Дипломатической академии Украины при МИД Украины «Ukrainian - American Relations: Agenda for 2020» (Киев, 2019). Modern University in the Context of Global Turbulence (Буэнос Айрес, 2019). ІV Аппатовские чтения (Одесса, 2020).
 15. 75-а научная конференция профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников (Одесса, 2020).
 16. Со-руководитель в трех проектах TEMPUS.

 

Адрес

ул. Дворянская, 2,Одесса, 65082
Телефон приемной ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наши партнеры

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top