Максименко Ирина Владимировна

Кафедра международных отношений, Факультет международных отношений, политологии и социологии,
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова.
Дворянская 2, Одесса, Украина, 65082.

Телефон: (+380 482) 63 32 59; Факс (+380 482) 68 72 84;
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

ORCID ID: Iryna Maksymenko
Google Scholar: Ірина Максименко

Курсы лекций:

 1. Внешняя политика Украины.
 2. История международных отношений, 3 тыс. до н.э. – сер. 17 в. н.э.
 3. Украина в системе международной безопасности
 • с 2018 – доцент кафедры международных отношений.
 • 2016 – 2017 – старший преподаватель кафедры международных отношений.
 • 2001 – 2016 – преподаватель кафедры международных отношений.
 • 2014 – кандидат политических наук по специальности «Политические проблемы международных систем и глобального развития»
 • 2001 – старший научный сотрудник Центра международных исследований ОНУ имени И. И. Мечникова
 • 2001 – специалист, квалификация «Международные отношения» (ОНУ имени И. И. Мечникова).

Список основных публикаций:

 1. Політика ЄС щодо Чорноморського регіону: конфлікт інтересів, відповідальності та загроз. У Чорноморський регіон у світовій політиці: актори, чинники та сценарії майбутнього / За заг. ред. О.І. Брусиловської, В.А. Дубовика І.М. Коваля, 85-100. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2020.
 2. Перспективи регіонального співробітництва в Чорному морі:
  пошук нової парадигми. Криза сучасної системи безпеки: у пошуках нового міжнародного порядку. Матеріали міжнародної наукової конференції. Львів, 25 вересня 2020 р. / Упорядники: М. Мальський, Р. Вовк, О. Кучик., П. Байор. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – 162 с.
 3. East-West Borders: Possibilities of Poland’s and Romania’s CBC with Ukraine In Old Borders – New Challenges, New Borders – Old Challenges. De-Bordering and Re-Bordering in Contemporary Europe / Jaroslaw Janczak Jaroslaw Janczak (ed.). – Logos Verlag Berlin, 2019. – Р. 45-74 в соавторстве с Брусиловской О.И.).
 4. The Baltic-Black Sea region in great powers’ relations: the hard power aspect. In Baltic-Black Sea Regionalisms. Patchworks and Networks at Europe's Eastern Margins / Bogdanova Olga, Makarychev Andrey (Eds.). – Springer, 2019. – P. 75-88. DOI 978-3-030-24878-9_6 (в соавторстве с Синовець П.А.).
 5. Відносини України та Румунії в контексті регіональних ініціатив ЄС.  Міжнародні та політичні дослідження. - 2019. – Т. 24, Вип. 32. – С. 136-155.
 6. Безпекове співробітництво в трикутнику «Польща – Україна – Румунія»: реалії та перспективи.  Вісник ОНУ. Серія Політичні науки. - 2017. – Т. 22, Вип. 2(29). – С. 100-112.
 7. Відносини України – ЄС крізь призму стратегічної культури. У Стратегічна культура та зовнішня політика України / Під ред. І. М. Коваля, О. І. Брусиловської, В. А. Дубовика. – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2017. – С. 55-78 (в соавторстве с Д. Кузьминым).
 8. Південносхідний та західнобалканський напрямки зовнішньої політики України. У Стратегічна культура та зовнішня політика України / Під ред. І. М. Коваля, О. І. Брусиловської, В. А. Дубовика. – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2017. – С. 204-226 (в соавторстве с Ю. Майстренко).
 9. Європейський Союз та врегулювання конфліктів: досвід та уроки для України. Міжнародні відносини. Серія "Політичні науки", № 11 (2016) journals.iir.kiev.ua
 10. Об’єднана Європа в новому тисячолітті: аналіз наукових підходів. У Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / За ред. І. М. Коваля, О. І. Брусиловської. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – С. 89-112.
 11. Eastern European Regional Cooperation After Crimea: the Art of Possible. UA: Ukraine Analytica. – 2015. – Issue 2(2). – P. 32-40.
 12. Is Neutrality a Solution for Ukraine's Security? In Ukraine after Euromaidan: Challenges and Hopes / Viktor Stepanenko and Yaroslav Pylynskyi, Eds. - Bern: Peter Lang, 2014. - Р. 115-124.
 13. Український чинник зовнішньої політики Європейського Союзу відносно держав Східного партнерства: виклики 2014 року. Вісник ОНУ. Серія Соціологія і політичні науки. Том 19, випуск 2 (21). - 2014. - С. 78-87.
 14. Чи гарантуватиме нейтралітет безпеку України? Агора. Революція відбулася: що далі? - Випуск 13. – К.: Стилос, 2014. – С. 93-98.
 15. Региональное измерение политики ЕС в отношении стран Восточного партнерства/ У Восточное партнерство. Цели – опыт – вызовы. Анализ процесса имплементации в государствах охваченных программой. / Под ред. П. Байора. – Краков: Кsiegarnia Academicka, 2013. – C. 59-78.
 16. Интересы и идеи «Большой Тройки» ЕС в контексте теорий европейской интеграции (коммуникативные аспекты). Реторика и комуникации. – 2013. – Брой 10. – Режим доступу: rhetoric.bg.
 17. Стратегічні пріоритети політики України в Чорноморському регіоні : аналітична доповідь, матер. кругл. столу / М.О. Воротнюк, А.М. Захарченко, І.В. Максименко та ін.; за ред. А.О. Филипенка ; Регіон. філіал нац. ін-ту стратегічн. досліджень у м. Одесі. – Одеса: Фенікс, 2013. – 168 с.
 18. Приднестровское урегулирование - пилотный проект Россия-ЕС «перезагрузка»? Актуальні проблеми міжнародних відносин. Спеціальний випуск. - 2011. - Вип. 102. Ч. ІІ. – С. 80-93 (у співавторстві з А. Девятковим, А. Толкачовою).
 19. Реалізація стратегічних інтересів України в рамках регіонального співробітництва від Балтики до Каспію (багатостороннє співробітництво). У Україна в 2005-2009: Стратегічні оцінки політичного, соціального та економічного розвитку. - К., 2009. - 655 с.
 20. Перспективи співпраці ЄС-Україна у процесі врегулювання придністровського конфлікту. Політика України в Чорному і Каспійському морях в контексті стратегії ЄС: відвзаємодії до співпраці / За ред. О. Воловича. - Одеса, 2008. - 256 с.
 21. Перспективи інтеграції регіону Чорного моря та інтереси ЄС. Чорноморська безпека. - 2008. - № 2 (8). - С. 33-37.
 22. Україна, Румунія і Болгарія на шляху до регіональноголідерства: українські перспективи  Стратегічна панорама. - 2008  - № 2. - С. 129-135.
 23. Conflicts and Security Threats in the Wider Black Sea Region. Black Sea Calling. Ed. by M. Sully. – Vienna. – 2008. – 149 p. – pp. 72-77 (co-authorship with M. Vorotnyuk).
 24. Політична інтеграція та інтеграція у сфері безпеки Європейського Союзу і розробки загальної стратегії: аналіз перших кроків. Дослідження світової політики. - 2004. - № 27 - С. 37-45.
 25. Перспективи трансформації європейської політики безпеки в 1990-х роках: диференціація підходів. Дослідження світової політики. - 2002. - № 21. - С. 134-140.

Международные конференции, семинары, школы, стажировки:

Международная научная конференция «Кризис современной системы безопасности: в поисках нового международного порядка» (Львов, 25 сентября 2020); X Одесская международная летняя школа «Современные вызовы режиму нераспространения и разоружения: региональные перспективы» (Одесса, 23-28 августа 2020); Семинар-тренинг « Academic Writing and Plagiarism» (Одесса, 17-20 февраля 2020); Стажировака в Центре изучения нераспространения Миддлбери Института международных исследований (США) в рамках программы Fall 2019 Visiting Fellow Program (Монтерей, США, 2019); IX Одесский международный семинар «Международная повестка дня в сфере безопасности 2019: контроль над над вооружением и нераспространение» (Одесса, 2019); Круглый стол «Черноморский фокус украинской внешней политики» (Одеса, 20 травня 2019); Международная конференция “The Odesa Debate” Uniting Ukraine, the Black Sea Region and the Transatlantic Partners (Одесса, 2019); Тренинг в рамках международного проекта Erasmus + "Rethinking of Regional Studies: Baltic-Black Sea Connection" (Познань, Польша 2018; Тарту, Эстония 2019; Одесса, 2019; Каунас, Литва, 2020); Круглый стол "Conducting Historical Analysis of States’ Nuclear Activities: Internal vs. External Dimensions" организованный Odessa Center for Nonproliferation и Woodrow Wilson Center (Washington, USA) (Одесса, 2018); Летняя школа "Searching for paths to peace in post-Soviet Eurasian space" в рамках международного проекта “The Eurasia Peace Studies Exchange Network” (Одесса, 2018); Круглый стол "European Union Neighborhood Policy and Ukrainian-Moldovan Relations" in cooperation with the NGO "Promotion of Intercultural Cooperation", UA: Ukraine Analytica (Odessa, 2018); ХІV European Conference on Social and Behavioral Science (Odesa, 2017); Международная научная конференция «Соціальні та політичні трансформації у Центральній та Східній Європі (1917-2017): чинники, досягнення, проблеми» (Одесса, 2017); Круглый стол «Зовнішня політика України: сучасний стан та перспективи» (Одесса, 2016); Международная научная конференция «Соціальні, психологічні і політичні проблеми транскордонноїбезпеки» (Одесса, 2016); Международная научная конференция «Україна після Майдану» (Киев, 2014); Международный круглый стол «Ukraine and the South Caucasus countries: common problems, common solutions?» (Одесса, 2014); Международный Форум «Cooperation in the Black Sea region and the EU: Challenges and Prospects» (Одесса, 2014); Международная научная конференция “Що після Вільнюсу? Внутрішні та міжнародні наслідки Вільнюського саміту для України»” (Острог, 2014); Международная научно-практическая конференція «Європейська перспектива України та візова політика країн ЄС: виклики і можливості» (Донецк, 2013); Круглый стол «Стратегічні пріоритети політики України в Чорноморському регіоні» (Одесса, 2013); Международная научная конференція «V4 and the Eastern Partnership: Towards the Vilnius Summit» (Odesa, 2013); Международная научная конференція «Kyiv between the European and Eurasian Unions: The impact of Brussels and Moscow on Ukrainian domestic affairs» (Киев, 2013); Международная научно-практическая конференція «Восточное партнерство: цели – опыт – вызовы. Анализ процессов имплементации в странах, охваченных программой» (Киев, 2013); Международная научно-практическая конференция «Ukraine – Romania: Partners or Competitors?» (Одесса, 2014); Международные конференции и семинары в рамках Международного проекта BRIDGE – Fostering mutual understanding and co-operation of the EU with Belarus, Moldova, Russia and Ukraine (Одесса, Ялта, 2008-2012); Международная научно-практическая конференция «Перспективи придністровського врегулювання: проблема узгодження позицій головних акторів» (Одесса, 2011); Межнародний круглый стол «Black Sea Region: geopolitical dilemma or top priority area?» (Одесса, 2011); Международная научно-практическая конференция «Україна і Грузія в контексті політичних, економічних перетворень та питань безпеки» (Одесса, 2009); Международная научно-практическая конференция «Ризики та загрози безпеці в Чорноморському регіоні» (Одесса, 2009); Spring NATO Academy “NATO’s transformation and the security challenges of today” (Одесса, 2008); Международная научно-практическая конференция «Frozen conflicts in the Wider Black Sea Region» (Одесса, 2008); Международная научно-практическая конференция «Підсумки Бухарестського саміту і чорноморський вимір європейської безпеки» (Киев, 2008); Международная научно-практическая конференция «Політика України в Чорному і Каспійському морях в контексті Стратегії Європейського Союзу: від взаємодії до співпраці» (Одесса, 2008); Международная научно-практическая конференция «Чорноморський регіон: від взаємодії до регіональної системи співробітництва та безпеки» (Одесса, 2008); III-я Международная научно-практическая конференция по вопросам межрегионального сотрудничества в бассейне Черного моря (Одесса-Донецк, 2007); Международная научно-практическая конференция «Перспективи співробітництва між ЄС та регіональними організаціями Чорноморського регіону» (Одесса, 2007); Международная научно-практическая конференция «Expanding the EU and NATO: Securing Peace from the Black to the Baltic Sea» (Одесса, 2006); Spring NATO Academy “Security Challenges and Opportunities in the Mediterranean-Black-Caspian Seas: Role of NATO and Other Actors” (Одесса, 2006); Международная научно-практическая конференция «Regional Cooperation and Security in the Black Sea Region» (Одесса, 2006); Международная научно-практическая конференция «Cooperation and Coordination of the BSEC Activities with European and Euro-Atlantic and Regional Organizations» (Киев, 2006); Международная научно-практическая конференция «European Integration as an Instrument of Reforms in the Countries of the Black Sea Region» (Одесса, 2006); Международная научно-практическая конференция «Perspectives of Development of Ukrainian-Romanian Relations» (Киев, 2005); Международная научно-практическая конференция «Slovakia and Ukraine: Sharing Experience on European Integration» (Одесса, 2005); Научно-практическая конференция «Транскордонне та регіональне співробітництво між Україною та країнами ЦСЄ як важлива частина української європейської стратегії: погляд молодих вчених» (Одесса, 2004); СЕР семинар «The Enlarged EU and its Immediate Neighbourhood: Moving Towards a Cooperative Framework» (Одесса, 2004); СЕР семинар «Ukraine, Poland and NATO: Regional Security of Central and Eastern Europe in the Time of NATO Transformation» (Одесса, 2003); Научно-практическая конференция «Україна в контексті глобальних і регіональних перетворень в кінці XX - на початку XXI століття» (Одесса, 2003). Международная методологическая летняя школа «Украина в глобальном ядерном нераспространении и контроле над вооружением: политические и технологические направления», проводившейся Шведской организацией по радиационной безопасности (Одеса, 2016); международный семинар-тренинг «Реформирование сектора безопасности. Словацкий опыт» (Одеса, 2015); методологический семинар «Ядерная история Украины», организованный Шведским агентством радиационной безопасности и Стокгольмским университетом (Стокгольм, Швеция, 2015); Интенсивний курс по вопросам нераспространения и разоружения в Венском Центре по разоружению и нераспространению (VCDNP, Венна, 2014); стажировка в Университете Бабеш-Бойя (Румыния, 2014); Методологический семинар  по разработке сценариев «Отношения между Украиной и ЕС после Вильнюса» (Киев, 2013-2014); летние школы в рамках международного проекта ReSET «Европейский Союз: нормативный, имперский, статус-кво или realpolitik тип международного актора?» (Одесса, 2010-2013); летние школы в рамках международного проекта ReSET «Европейская безопасность и СНГ» (Одесса, 2004-2007), Институт передовых исследований (Безопасность НАТО и Научные программы) «Трансформация сектора безопасности в расширенном Черноморском регионе» (Банско, Болгарія, 2007); X Международная летняя школа «После расширения. Расширенная Европа и новое соседство» (Червия, Италия, 2004).

 

Адрес

ул. Дворянская, 2,Одесса, 65082
Телефон приемной ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наши партнеры

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top