Цевух Юлия Александровна

Цевух Юлія Олександрівна - асистент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин

Cтарший преподаватель кафедры мирового хозяйства и международных экономических отношений

E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Образование, учёные степени:

Кандидат экономических наук. Диссертация: Міжнародна міграція робочої сили як чинник економічного розвитку країн (на прикладі міграційних потоків між ЄС і Україною)

Магистр экономики. Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова.

Профессиональные интересы (направления исследований):

Международный рынок труда, международная миграция рабочей силы, управление трудовыми ресурсами, методика преподавания в высшей школе

Учебные курсы

Международные экономические отношения, международная миграция рабочей силы, методика преподавания в высшей школе, теория международной торговли

Научная деятельность:

Публикации
 1. Kurunova Y. Factors of international migration in EU-8 / Y. Kurunova // International Journal of Academic Research, Part B. – 2013. – Volume 5, No. 6. – P. 282-285.
 2. Цевух Ю. О. Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / С. О. Якубовський, О. В. Горняк та ін. / За ред. проф. Якубовського С. О. – О. : Одеський національний університет, 2012. – С. 150-169.
 3. Курунова Ю. О. Сучасна міграція як форма і чинник розвитку міжнародних економічних відносин в мовах глобальних трансформацій / С. О. Якубовський, Ю. О. Курунова // Економіка і управління в умовах глобальних трансформацій: колективна монографія / [О. В. Горняк та ін.]; за заг. ред. О. В. Горняк. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2013. – 372 с.; С. 335-348..
 4. Цевух Ю. О. Особливості участі ЄС та України в міжнародній трудовій міграції / Ю. О. Цевух // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2011. – №6 (131). – С. 124-133.
 5. Цевух Ю. О. Генезис теорій міжнародної міграції / Ю. О. Цевух // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2012. – №5 (157). – С. 29-37.
 6. Цевух Ю. О. Розвиток міграційних процесів в країнах Європи / Ю. О. Цевух // Вісник соціально-економічних досліджень: зб.наук.праць ОДЕУ. – 2011. – № 3 (43). – С. 213-218.
 7. Tsevukh Y. International labor migration in a period of global economic crisis / Y. Tsevukh // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Випуск 106. Ч. І (у двох частинах). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2012. – С.171-178
 8. Цевух Ю.О. Роль грошових переказів мігрантів у розвитку економіки країни / Ю. О. Цевух // Вісник соціально-економічних досліджень: зб.наук.праць ОДЕУ. – 2012. – № 4 (47). – С. 105-109.
 9. Курунова Ю. О. Аналіз економічних та соціальних чинників зовнішньої міграції України / Ю. О. Курунова // Вісник міжнародного слов'янського університету. – Харків, 2012. – Серія «Економічні Науки», Т. 15, № 2 – С. 119-124.

Участие в конференциях и семинарах

 1. Цевух Ю. А. Новые требования к повышению эффективности образования в современных условиях / Ю. А. Цевух // Conferinta stiintifica internationala «Сompetitivitatea si inovarea in economia cunoasterii». – Kishinev: Academia de studii economice din Moldova. – 2009. – С. 76-80.
 2. Цевух Ю. О. Соціально-економічні аспекти міграції в Україні / Ю. О. Цевух // Емпіричні підходи щодо вивчення рівня добробуту у країнах СНД. Збірник наукових праць міжнародного науково-практичного семінару. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – 2011. – С.79-81.
 3. Цевух Ю. О. Міжнародна трудова міграція в період фінансово-економічної кризи / Ю. О. Цевух // Російсько-Українське порубіжжя: стан та перспективи співробітництва. Матеріали науково-практичної конференції. – Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – 2011. – С. 317-319.
 4. Цевух Ю. А. Международная миграция рабочей силы в контексте глобализации мирохозяйственных связей / Ю. А. Цевух // Conferinta stiintifica internationala «Сompetitivitatea si inovarea in economia cunoasterii». – Kishinev: Academia de studii economice din Moldova. The D.A. Tsenov Academy of Economics. – 2011. – С. 67-69.
 5. Tsevukh Y. International Labor Migration: a Theoretical Framework / Y. Tsevukh // Багатство, бідність та добробут у транзитивних суспільствах. Тези молодих вчених і студентів. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – 2011. – частина 2. – С. 317-319.
 6. Tsevukh Y. International Labor Migration in a Post-crisis Perspective / Y. Tsevukh // Materials of the Second International Scientific Conference “Post-Crisis Global Economy: Restoration of Equilibrium”, Institute of International Relations. - Kyiv. – 2011. – P. 28-29
 7. Цевух Ю. О. Теоретичні дослідження міжнародної трудової міграції як глобального явища / Ю. О. Цевух // Добробут націй в умовах глобальної нестабільності. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – 2012. – частина 1. – С. 44-45.
 8. Цевух Ю. О. Значення грошових переказів мігрантів для економік країн, що розвиваються / Ю. О. Цевух // Фірма та ринок в умовах інституціоналізації економічного розвитку. Збірник матеріалів науково-практичної конференції. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – 2012. – частина 1. – С. 66-67.
 9. Цевух Ю. О. Вплив міжнародної трудової міграції на національний ринок праці / Ю. О. Цевух // Емпіричні підходи щодо вивчення рівня добробуту у країнах СНД. Збірник наукових праць міжнародного науково-практичного семінару. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – 2012. – С.61-63.
 10. Курунова Ю. О. Регулювання процесів міжнародної трудової міграції / Ю. О. Курунова // Українсько-російське порубіжжя: стан та перспективи співробітництва. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – С. 77-79.
 11. Курунова Ю. О. Причини і наслідки міжнародної міграції в країнах Балтії / Ю. О. Курунова // Добробут націй в умовах глобальної нестабільності. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – 2013. – С. 85-87.
 12. Курунова Ю. А. Регулирование внешней миграции в Украине / В. Козий, Ю. А. Курунова // Добробут націй в умовах глобальної нестабільності. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – 2014. – С. 59-61
 13. Курунова Ю. О. Міжнародна трудова міграція та міграційна
 14. політика / Ю. А. Курунова // Актуальні проблеми розвитку соціокультурної сфери: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Центр суспільних інновацій. – С. 19 – 26.
Повышение квалификации и стажировки
 1. AFP Международный семинар “Контроль качества преподавания и оценивание в высшем образовании”, декабрь 2006 г. Львов, Украина.
 2. HESP Региональный семинар "Устойчивый рост и ресурсное проклятие", 5 августа - 19, 2008 г. Санкт-Петербург, Россия.
 3. CRC Departmental Curriculum Development Session "Разработка программы курса", 4 - 12 апреля, 2009 Центрально-Европейский университет, Будапешт, Венгрия.
 4. HESP Региональный семинар "Богатство, бедность и удовлетворенность жизнью в переходных экономиках" июль 2011 г. Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, Одесса, Украина.
 5. Летняя школа "Проблемы интернационализации: широкие горизонты для предприятий и капитала" 10 – 14 октября, 2011 г. Минск, Республика Беларусь.
 6. CRC Departmental Curriculum Development Session "Исследования и оценка в высшем образовании: методы и результаты", 2 - 9 июля, 2012. Центрально-Европейский университет, Будапешт, Венгрия.

Адрес

ул. Дворянская, 2,Одесса, 65082
Телефон приемной ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наши партнеры

title_5f2ecf6fb34d09266930181596903279
title_5f2ecf6fb35d011884798781596903279
title_5f2ecf6fb36cb18114567711596903279
Top