Кузнецов Вячеслав Александрович

 
Кафедра истории Украины
Науковий ступінь (рік присвоєння)Кандидат исторических наук (07.00.07, История науки и техники) 2012 г.
Вчений ступінь (рік присвоєння)
Короткі відомості про навчання у внз (рік закінчення)Одесский государственный университет им. И.И. Мечникова, биологический факультет (1978-1983), Аспирантура ОГУ им. И.И. Мечникова , кафедра педагогики (13.00.01, «Теория и история педагогики») (1986-1989).
Тема кандидатської дисертації (дата захисту)«Становление и функционирование научных микробиологических школ в Новороссийском (Одесском) университете (вторая половина ХІХ – первая половина ХХ столетий).
Тема докторської дисертації (дата захисту)
Членство в наукових товариствах, організаціях або інше
 • Почетный член Международной славянской академии образования имени Я.А. Коменского.
 • Действительный член Международной академии БЖД.
 • Директор центра исследований по истории образования, науки и техники на юге Украины имени академика В.И. Липского.
Участь у наукових проектах (розробках, грантах)
Член Национальной ассоциации США по работе с одаренными детьми.
Сфери наукових інтересівИстория педагогики, науки и техники на юге Украины
Загальні та спеціальні курси, які читає на історичному факультеті та в інших підрозділах
 • «История науки на юге Украины»,
 • «История южного степного лесоразведения»,
 • «История Одесского университета»
Нагороди
Почетный доктор наук Международной академии естественной истории (Евросоюз). Почетная грамота МОН Украины.
Загальна кількість публікацій (монографій, археографічних видань, брошур, наукових статей тощо)127
Публікації про науковця та рецензії на його праці
Бібліографічні данні про всі опубліковані науковцем монографії, археографічні видання, брошури, наукові статті
Список научных работ по истории науки ( 209-2016 гг.).
 • Кузнєцов В.О. Професор Юрій Васильович Медведєв (05.09.1903-06.09.1969) / В.О. Кузнєцов // Історія української науки на межі тисячоліть : зб. наук. праць / відп. ред. О.Я. Пилипчук. – К., 2009. – Вип. 41. – С. 111-123.
 • Кузнєцов В.О. Професор Яків Юлійович Бардах (1857-1929) / В.О. Кузнєцов // Мікробіологія і біотехнологія. –2009. - № 2 (6). – С. 75-96.
 • Кузнєцов В.О. Видатний ботанік і педагог Лідія Андріївна Шапошнікова (28.02.1911-26.11.1988) / Кузнєцов В., Попова О. // Історія української науки на межі тисячоліть : зб. наук. праць / відп. ред. О.Я. Пилипчук. – К., 2009. – Вип. 40. – С. 161-169.
 • Kuznetsov V. History of the microbiological school foundation at the university of Odessa / Kuznetsov V., Shyp I., Kuznetsova N.// 3-rd Ukrainian Polish Weigl Conference “Microbiology on service for human” (Odessa National I.I. Mechnykov University, Ukraine: 14-17 September 2009). – Odessa, 2009. -Abstract - Р. 22-23.
 • Кузнєцов В.О. Мікробіологічні дослідження професора О.А. Веріго (1835-1905) в Одеському (Новоросійському) університеті / В.О. Кузнєцов // Мікробіологія і біотехнологія. – 2010. - № 3. – С. 95-104.
 • Кузнєцов В.О. Становлення та функціонування наукових мікробіологічних шкіл у Новоросійському (Одеському) університеті (друга половина XIX – перша половина XX століть / Кузнєцов Вячеслав Олександрович. Автореферат дис. на здоб. наук. ст. канд. істор. наук. - Київ, 2011. - 21 с.
 • Кузнєцов В.О. Наукова і педагогічна діяльність професора Юрія Васильовича Медведєва (05.09.1903 – 06.09.1969 рр. / В.О. Кузнєцов // Мікробіологія і біотехнологія. – 2012. - № 1. – С. 94-105.
 • Кузнєцов В.О. Життя та науково-педагогічна діяльність професора І.І. Кобиляцького / В.О. Кузнєцов : матеріали I Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених пам’яті фундаторів української педагогіки вищої школи - професорів І.І. Кобиляцького та Р.І. Хмелюк / за ред. О.С. Цокур. – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 3-9.
 • Кузнецов В.А. Научные и квазинаучные школы в реалиях украинского высшего образования / В.А. Кузнецов // VII Міжнародна науково-практична конференція пам’яті професора В.Л. Скалкіна : 19-20 квітня 2013 р. : Збірник наукових праць. – Одеса, 2013, С 455-462.
 •  Кузнєцов В.О. Наукова школа як предмет міждисциплінарного дослідження / Вячеслав Кузнєцов // Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи: У 3 т. – Т. 2. Теорія і практика педагогічної науки та освіти: досвід, інноватика, прогнозування : Зб. наук. пр. / За ред.. М.Євтуха, Д. Герцюка, К. Шмида - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 239-249.
 • Vyacheslav A. Kuznetsov. Professor Yakov Yulievich Bardakh (1857-1929): Pioneer of bacteriological research in Russia and Ukraine / Journal of Medical Biography the Royal Society of Medicine Journals, 2013. (10 ст., жовтень, 2013 р.)
 • Кузнецов В.А. Создание и первые годы существования Одесского государственного университета // Історія науки і техніки: Зб. наук. пр. / Гол. ред. О.Я. Пилипчук. – Київ.: Вид-во ДЕТУТ, 2013. – Вип. 3. – С. 172 -191.
 •  Kuznetsov V.A., Kuznetsova N.V. Urban forestry specialists training in Odessa: historical experience and current problems / Proceedings of the 2 Europen Conference on Education fnd Applied Psychology (May 1, 2014). “EastWest” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, 2014. - 298 p. (Pp. 68-75).
 • Kuznetsov V.A. Odessa period of life and education and research activity of professor Miryuta Yu.P. . (1905-1976) // European Science and Technology [Text] : materials of the VII international research and practice conference, Vol. I, Munich, April 23th – 24th, 2014 / publishing office Vela Verlag Waldkraiburg –Munich –Germany, 2014–624 p. (Pp. 91-99 ). 1
 • Kuznetsov V.A., Kuznetsova N.V., Ryasikov L.V. Professor Vasiliy Michaylovich Repyachov (1852–1905) scientific and pedagogical activity // European Sciences review. Scientific journal. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. -2014. № 3 (May–Jun). – (Pp. 21-26).
 • Kuznetsov V.A., Ruzhitskaya M.S. Elkin David Genrikhovich (31.10.1895-05.07.1983): The life and Scientific-pedagogical activity // The Fourth International Conference on History and Political Sciences. Proceedings of the Conference (November 9, 2014). “Est-West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. – 2014. (Pp. 103-110).
 • Кузнецов В.А., Кузнецова Н.В. Профессор Юрий Петрович Мирюта: жизнь и научно-педагогическая деятельность (25.02.1905-22-10.1976) // Мірюта Юрій Петрович – видатний генетик вавіловської плеяди вчених (до 110 річчя від дня народження) / За ред. Ф.М. Парій. – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2015. – 278 с. – С. 28-62. (1,97 п. л.).
 • Кузнєцов В.О. Буремні події Другої світової. Одеський державний університет у 1941-1944 роках // Одеський національний університет імені І.І. Мечникова : історія та сучасність (1865-2015) / кол. авт.; гол. ред І.М. Коваль ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2015. – 962 с.іл. - С. 340-366 (2,7 п.л.).
 • Синявська О.О., Петровський Е.П., Кузнєцов В.О. Методичні рекомендації щодо організації та проходження архівної практики (для студентів історичного факультету) / О.О. Синявська, Е.П. Петровський, В.О. Кузнєцов. – Одеса : Фенікс, 2015. - 42 с.
Інше
Електронна поштова скринькаАдрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
 

Адрес

ул. Дворянская, 2,Одесса, 65082
Телефон приемной ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наши партнеры

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top