Научная конференция

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

презентуе

Міжнародну науково-практичну конференцію

для викладачів, аспірантів та молодих вчених:

"Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи".

 

Програма конференції 2013

Шановні колеги!

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Економіко-правовий факультет
Центр «Інноваційний офіс» ОНУ імені І.І. Мечникова
Кафедра економіки та управління
Кафедра бухгалтерського облiку, аналiзу та аудиту

 

 запрошує Вас до участі в VIII Міжнародній науково-практичній конференції
"Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи".


У рамках конференції будуть проведені круглі столи:

 • "Можливості використання стандартних інформаційних систем в організації навчального процесу"
 • "Досвід впровадження та перспективи використання інформаційних систем на підприємствах України".

Конференція відбудеться 29-30 березня 2013 року за адресою: Французький бульвар, 24/26, м. Одеса, 65058, Україна.

Оргкомітет конференції:

Голова оргкомітету Коваль І.Н., доктор політичних наук, професор, ректор ОНУ ім. І.І. Мечникова;
Заступник голови Кузнєцов Е.А., к.е.н., доц., ОНУ ім. І.І. Мечникова;
Члени оргкомітету:
Іваниця В.О., д.б.н., проф., проректор з наукової роботи ОНУ ім. І.І. Мечникова;
Захарченко В.І., д.е.н., проф., ОНУ ім. І.І. Мечникова;
Сахацький М.П., д.е.н., проф., Одеська державна академія будівництва та архітектури;
Турецький О.А., д.е.н., проф., ОНУ ім. І.І. Мечникова;
Янковий О.Г., д.е.н., проф., Одеський національний економічний університет;
Кусік Н.Л., к.е.н., доц., ОНУ ім. І.І. Мечникова;
Мазур О.М., к.т.н., доц., Одеський національний політехнічний університет;
Нєнно І.М., к.е.н., доц., ОНУ ім. І.І. Мечникова;
Васильєв С.Г., старший викладач, ОНУ ім. І.І. Мечникова.

Умови участі у конференції:

Заявку про участь  у конференції необхідно надіслати до 8 березня 2013 року.
Тематика конференції присвячена оглядам та обговоренням науково-практичних нововведень.
Доповіді оцінюються оргкомітетом відповідно до рівня їх науково-практичної новізни та цінності, кращі доповіді будуть опубліковані в наукових збірниках та на веб-сайті ОНУ ім. І.І. Мечникова в розділі конференції. (http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/epf/econ_ctrl/epf_econ_ctrl_conf ).

Вимоги до матеріалів, що надаються:

Умови публікації та вимоги до тезисів та статей у збірнику конференції висилаються за фактом отримання заявки.
Надані матеріали повинні висвітлювати нові науково-практичні результати, які раніше не було опубліковано у науково-практичних працях або виданнях аналогічних конференцій. Матеріали надаються у форматі  MS Word, рисунки додаються окремо в форматі jpeg.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Прийом заявок на участь у конференції - до 8 березня, тезисів доповідей та статей - до 16 березня 2013 року.
Зареєструвати та надіслати матеріали ви можете за електронною адресою:   Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Довідки за тел. 8-048-746-67-56, 8-097-65-47-377;

Секретар – викл. кафедри економіки та управління: Солодуха Олег Вікторович.

Секція 1:
«Стан і процеси системного розвитку економіки і менеджменту в сучасних умовах»

Теми для обговорення:

 1. Процеси професіоналізації управлінської діяльності в Україні.
 2. Економіка знань і чинники її розвитку.
 3. Процеси формування і розвитку людського капіталу.
 4. Сучасні    процеси    розвитку    інформаційних   технологій   на підприємстві.
 5. Чинники      ефективності      розвитку      менеджменту      класичних університетів (світовий і національний досвід).
 6. Соціально-економічні   проблеми   розвитку   механізму   трансферу технологій.
 7. Роль управлінської і економічної науки в процесах сучасної трансформації економіки України.
 8. Вдосконалення систем економічної безпеки (національний і регіональний аспекти).
 9. Розвиток стандартів інформаційних систем управління підприємствами.
 10.  Інформаційний ресурс як інструмент оцінки ефективності системи менеджменту.

 

Секція 2:
«Сучасний облік, аналіз та аудит: стан і шляхи удосконалення в галузях економіки України»

Теми до обговорення:

 • Теоретичні та прикладні основи удосконалення організації бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання.
 • Сучасний стан та шляхи удосконалення управлінського обліку на підприємствах різних форм власності.
 • Методологія та практика аналітичного забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств різних галузей економіки.
 • Методологія і організація контролю діяльності суб’єктів господарювання: вітчизняний та зарубіжний досвід.
 • Інститут аудиторства в Україні: сучасний стан, проблеми трансформації, тенденції та перспективи розвитку.
 • Використання новітніх інформаційних технологій при підготовці висококваліфікованих спеціалістів у сфері обліку, аналізу та аудиту.
 • Роль фінансово-кредитної системи в управлінні економічними процесами: вітчизняний та зарубіжний досвід.
 • Оподаткування та бюджетна система України: сучасні тенденції, удосконалення системи нормативно-правового регулювання.
 • Методологія використання інформаційних систем для рішення задач у сфері обліку, аналізу та аудиту.

Участь у роботі конференції – безкоштовна.

Проїзд, проживання та харчування  учасники конференції сплачують самостійно.

В разі необхідності надання допомоги у резервуванні місць у готелях, прошу повідомити про це до 18 березня 2013.

Реєстрація учасників конференції – з 10:00 до 11:00 29 березня 2013 р.

Відповідальний за конференцію
Васильєв С. Г.

Програма конференції 2012

П р о г р а м а 7-ї МІЖНАРОДНОЇ науково-практичної КОНФЕРЕНЦІЇ


Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи

30 — 31 березня 2012 року
м. Одеса


Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова
Odessa national I.I. Mechnikov university

Міжнародна науково-практична конференція
для викладачів, аспірантів та молодих вчених:
"Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи".

Международная научно-практическая конференция
для преподавателей, аспирантов и молодых ученых:
"Современные технологии управления предприятием и возможности использования информационных систем: состояние, проблемы, перспективы"

International scientifically-practical conference
or teachers, post-graduate students and young scientists:
"Modern technologies of operation of business and an opportunity of use of information systems: a condition, problems, prospects"

 

30 - 31 березня 2012 року
за адресою: Французький бульвар, 24/26,
м. Одеса, 65058, Україна

30 - 31 марта 2012 года
по адресу: Французский бульвар, 24/26,
г. Одесса, 65058, Украина

March, 30-31 th, 2012
address: French Bulvar, 24/26,
Odessa, 65058, Ukraine


Программный комитет конференции

Председатель программного комитета: Коваль И.Н., доктор политических наук, профессор, ректор ОНУ им. И.И. Мечникова, Одесса, Украина

Заместители председателя:
Канзафарова И.С., д.ю.н., профессор, Одесса, Украина
Кузнецов Э.А., к.э.н., доцент, Одесса, Украина
Кусик Н.Л., к.э.н., доцент, Одесса, Украина

Члены комитета:

Захарченко В.И., Одесса, Украина
Малахов Е.В., Одесса, Украина
Сахацкий Н.П., Одесса, Украина
Турецкий О.А., Одесса, Украина
Янковой О.Г., Одесса, Украина
Мазур О.М., Одесса, Украина
Ненно И.М., Одесса, Украина
Яковлев А.И., Одесса, Украина
Побережец О.В., Одесса, Украина
Васильев С.Г., Одесса, Украина

Оргкомитет конференции

Председатель оргкомитета: Кузнецов Э.А., к.э.н., доцент, зав. кафедры экономики и управления ОНУ им. И.И. Мечникова

Заместитель председателя: Кусик Н.Л., к.э.н., доцент, зав. кафедры бухгалтерского учёта, анализа и аудита ОНУ им. И.И. Мечникова

Члены оргкомитета:
Орлова Н.В., к.э.н., доц., ОНУ им. И.И. Мечникова;
Столбуненко Н.Н., к.э.н., доц., ОНУ им. И.И. Мечникова;
Паныч С.П., к.э.н., доц., ОНУ им. И.И. Мечникова;
Васильев С.Г., ст. преподаватель, ОНУ им. И.И. Мечникова;
Буслаева А.В., ст. преподаватель, ОНУ им. И.И. Мечникова;
Балог А.Г., ст. преподаватель, ОНУ им. И.И. Мечникова;
Солодуха О.В., преподаватель, ОНУ им. И.И. Мечникова.


ПОРЯДОК І РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Конференція відбудеться 30 - 31 березня 2012 року в гуманітарному корпусі Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова за адресою: Французький бульвар, 24/26.

Телефони для довідок:

(048) 746-67-56 – комп‘ютерний центр економіко-правового факультету

 

(048) 776-22-28 – кафедра економіки та управління

 

(048) 776-03-10 – кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

30 березня 2012 року

09.00 - 10.00 – реєстрація учасників конференції
10.00 - 11.00 – відкриття конференції, пленарне засідання
11.00 - 13.00 – робота в секціях
13.00 - 14.30 – перерва
14.30 - 17.00 – робота в секціях

31 березня 2012 року

10.00 - 11.00 – реєстрація учасників конференції
11.00 - 12.30 – робота в секціях
12.30 - 14.00 – перерва
14.00 - 16.00 – круглі столи, закриття конференції, підведення
підсумків

Робочі мови: українська, російська, англійська

Регламент роботи:

Для доповідей на пленарних засіданнях – 10 хв.
Для доповідей на секціях – 10 –15 хв.
Для виступів у дебатах – 5 хв.


ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Відкриття конференції -   Коваль Ігор Миколайович, доктор політичних
наук, професор, ректор ОНУ ім. І.І. Мечникова,

Кузнєцов Едуард Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, завідуючий кафедри економіки та управління Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова,

Турецький Олег Андрійович, доктор економічних наук, професор кафедри економіки та управління Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова,

Кусик Наталія Львівна, кандидат економічних наук, доцент, завідуючий кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова

Секція 1:

“Актуальні проблеми економіки і менеджменту: теорія, інновації та сучасна практика”

Секція 2:

„Облік, аналіз та аудит як складові ефективного функціонування підприємств, галузей і регіонів”

Секція 3:

"Питання правового забезпечення ефективної роботи підприємства"

Круглий стіл:

ІІІ Міжнародний круглий стіл "Інноваційний розвиток економіки України: системна роль економічної та управлінської науки"

Дебати:

“Можливості використання стандартних ІС в організації навчального процесу”
"Досвід впровадження та перспективи використання ІС на підприємствах Одеської області"

 

Приветственное слово участникам конференции

ректора Одесского национального университета имени И.И. Мечникова

доктора политических наук, профессора,

Заслуженного деятеля науки и техники Украины

Коваля Игоря Николаевича

ректор Одесского национального университета имени И.И. Мечникова, доктор политических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники Украины Коваль Игорь Николаевич

Сегодня система экономического и управленческого образования переживает в Украине нелегкие времена. Идет смена образовательной парадигмы, меняются приоритеты развития экономики и менеджмента, в полной мере возникает необходимость развивать условия эффективного использования интеллектуального капитала. Система университетского классического образования должна показать, прежде всего, свою способность к созданию современной научно-исследовательской базы развития фундаментальных направлений науки. Важнейшей частью этой сложной деятельности является полноценное становление механизма участия университетской науки в инновационном прогрессе, как для отдельных структур бизнеса, так и социально-экономической системы общества в целом. Очень многое зависит от формирования и развития университетских научных школ. Именно они должны создать условия эффективного профессионального роста молодых ученых и преподавателей и, если хотите, полнокровного восстановления университетской научной элиты.

Хочу пожелать успехов в работе всем участником международной научно-практической конференции. Мы рады видеть Вас в нашем университете и надеемся, что это очередной этап нашего плодотворного сотрудничества во имя развития экономики, науки и образования. Лучшим примером эффективности этого процесса станет формирование в Украине социальной экономики с инновационными принципами ее развития.

 

                                    С уважением, Игорь Николаевич Коваль .

 

 

 

Кусик Наталья Львовна,

кандидат экономических наук, доцент,

заведующая кафедрой бухгалтерского учёта, анализа и аудита

Одесского национального университета им. И.И. Мечникова

 

Завідувач кафедри кандидат економiчних наук,  доцент Кусик Наталя Львівна

 

Уважаемые коллеги!

 

Позвольте приветствовать Вас на ІІІ Международном круглом столе «Инновационное развитие экономики Украины: системная роль экономической и управленческой науки», проводимого на базе экономико-правового факультета Одесского национального университета имени И.И. Мечникова ежегодно.

Прежде всего, хочу поблагодарить всех участников за проявленную активность в работе Круглого стола. В этом году программным комитетом было получено более 200 тезисов докладов из разных городов Украины и зарубежья. Однако не только количественный, но и качественный состав участников значительно расширился: к исследователям экономистам присоединились социологи, психологи, историки, юристы.

Это ещё раз подтверждает тот факт, что поиск путей и новых горизонтов в инновационном развитии экономики Украины является сложнейшей, многогранной, междисциплинарной проблемой. Эти вопросы являются актуальными для всего научного сообщества Украины и только совместными усилиями возможно мы сможем получить значимый результат в совершенствовании социально-экономической системы украинского общества.

 

С пожеланиями дальнейших успехов в профессиональной деятельности, Наталья Кусик

 

Приветствие участникам конференции!

Кузнецов Эдуард Анатольевич

кандидат экономических наук, доцент,

заведующий кафедрой экономики и управления

Одесского национального университета им. И.И. Мечникова

Завідувач кафедри економіки та управління - к. е. н., доцент Кузнєцов Едуард Анатолійович

 

Уважаемые друзья, коллеги, все участники нашей конференции!

Необходимость поиска инновационных факторов развития современного общества предполагает пересмотр многих концепций управленческой деятельности эпохи модерна. Менеджмент, рожденный в условиях модернистского этапа развития человечества, а это практически весь ХХ век, переходит в новый формат постиндустриального развития.

Универсальность разработанных подходов и технологий менеджмента должна быть, как минимум,  дополнена, а как максимум, заменена технологиями инновационного характера и креативностью мышления и поведения управленческих кадров. Задача эта сложная и подлежит структурированию и подробному исследованию, как со стороны управленческой науки, так и со стороны практики менеджмента.

В известной степени, инновационный процесс является несущей конструкцией развития науки в целом. Конечно же, в науке важна личность исследователя, его креативность ума. Такой исследователь науки путем проб, ошибок и обязательного нахождения новых форм развития, создает качественное приращение научных знаний. 

В этом контексте, одним из самых ярких исследователей науки может быть назван Альберт Эйнштейн. В книге Ханса Оханьяна «Эйнштейн: настоящая история великих открытий» отмечено: «Пути, которыми шел Эйнштейн, часто были извилистыми, с неожиданными изгибами и поворотами. Те, кто шел за ним, были более терпеливыми и располагали более совершенным математическим аппаратом. На месте путаных тропинок Эйнштейна они проложили широкие и прямые дороги». Есть мнение, что именно благодаря многочисленным ошибкам, подрывающими логику доказательств Альберта Эйнштейна, были разработаны основные его теории. Личность Эйнштейна сегодня является ярким примером креативности мышления в науке.

На протяжении последних двух лет, когда у меня были посещения некоторых европейских университетов, я обнаружил, что во многих корпусах висят фотографии или картины с изображением Альберта Эйнштейна. Потом я заметил подобное в разных кафе, где собирается студенческая молодежь. Современные университеты в поисках фундаментальных научных разработок и инновационных путей дальнейшего развития общества в качестве образа и лидера избрали Альберта Эйнштейна, поскольку его креативность, интуиция и целеустремленность в науке до сих пор вызывает восхищение.

Другим примером достижения ученым качества научного исследования является «Капитал» Карла Маркса. В настоящее время, возможно, в отсутствие исследований подобного уровня, эта книга появилась в дорогих магазинах в качественном кожаном переплете с отличным качеством бумаги, соответствующей высокой ценой, что свидетельствует о том, что книга явно не предназначена для изучения и  кропотливой работы. Сложнейшее исследование Маркса стали приводить в своих интервью крупные представители нашего бизнеса, что именно теория Маркса позволила им достичь больших успехов в бизнесе. Так это, или нет – оставим на совести самих бизнесменов. В нашем случае вопрос заключается в следующем: помимо важности самой экономической теории Маркса существенными атрибутами исследования являются структура, логика, методология и системность. Эти качества научного исследования создают объективную платформу качества и самой экономической теории. Думается, что именно системность деятельности во все своем многообразии создает возможности для  успешного бизнеса. Сегодня вне системности и структурной логики развития экономики невозможно формировать ее инновационные стимулы роста и разрабатывать адекватные механизмы управленческого сопровождения.  

Рассматривая различные проблемы развития экономики и менеджмента, хочется надеяться, что мы найдем возможность показать действительно инновационный характер научной дискуссии, предложить практические варианты внедрения новшеств,  обсудить проблемные (кризисные) точки научного прогресса. Креативность в науке не может появиться на базе «трущоб научной активности». Необходимы системные знания науки, ее фундаментальные принципы развития, наконец, необходима личность ученого во всем своем социально значимом позитивном совершенстве.

Необходимо всегда помнить, что гений ученого определяется силой его противоречий и тем, как ему удалось их использовать. Эти слова были сказаны об астрономе ХYIIвека Иоганне Кеплере, который открыл законы небесной механики, двигаясь от ошибки к ошибке до тех пор, пока не достиг цели. В известной степени, начинаешь думать о значимой продуктивности научной ошибки, которая неизбежно ведет к открытию.

Языком менеджмента ошибка в развитии управленческого процесса создает ряд проблем, которые называются кризисными точками менеджмента. Реакция и позитивное решение кризисных точек является объективной базой развития системы менеджмента. Уровень и сложность кризисной точки в межотраслевых крупных хозяйственных структурах, возможность инновационного и эффективного решения этой проблемы показывает степень развития менеджмента, его уровень научно-исследовательской и аналитической базы знаний.

Хочу пожелать нам всем успешной работы, приятного и плодотворного общения, творческих и инновационных успехов в науке, и как можно больше продуктивных противоречий, которые приведут нас всех к новым горизонтам научного знания!

                                                            

Всегда Ваш, Эдуард Кузнецов

Секція 1:

“Актуальні проблеми економіки і менеджменту:
теорія, інновації та сучасна практика”

ПІБ

наук. ступ.

Назва

 

Vasiliev S.G.
Postoyanets Andrey, USA

 

A role of informative function is in the tasks of management an enterprise

 

Diukov V.

Ph.D.

Application of blogosphere content-analysis in marketing research

 

Diukova N.

Ph.D.

Innovation economy and patents in Ukraine

 

Алькема В.Г.

д.е.н., проф.

Історико - управлінські аспекти  еволюції операційного менеджменту

 

Анпілогова Ж.Д.

к.е.н.

Забезпечення  реалізації державної промислової політики в умовах глобалізації

 

Антонюк А.А.

к.е.н, доц.

Інформаційно-аналітична система управління маркетингом

 

Арсірій О.О., к.т.н., доц.
Бабченко О.В.

Інтелектуальний аналіз бази даних контрагентів сільськогосподарського виробничого кооперативу

 

Артамонова Н.С., к.е.н., доц.
Атрашкова А.В.

Економічна безпека як фактор стабільності розвитку суб`єкту господарювання

 

Ахромкін А.О.

 

Пріоритети розвитку енергетичної інфраструктури: прибутковість чи інфраструктурність?

 

Бабенко В.А.

к.т.н., доц.

Применение экономико-математических методов для количественной оценки рисков агропромышленного производства

 

Багдік’ян С.В.
Чернишова О.А.

 

Роль інтелектуального потенціалу та інтелектуального капіталу в розвитку регіону

 

Бадашев В.

 

Эволюция структуры информационных технологий банка.

 

Бажан Л.І.

к.е.н.

Основні фактори формування економіки інформаційного суспільства

 

Базецкая А.И.

к.е.н., доц.

Особенности формирования и развития постиндустриальной экономики в Украине

 

Балог А.Г.
Гаврилюк М.В.

 

Влияние IT-технологий на формирование современной системы менеджмента

 

Балог О.Г.

 

Оцінка рівня реалізації національних «цілей розвитку тисячоліття» одеським регіоном

 

Биркович Т.І.

к.ю.н.

Заходи державної підтримки вітчизняних товаровиробників на внутрішньому енергетичному ринку

 

Батанова Т.В.

 

Стратегічне управління підприємством на основі реінжинірингу та збалансованої системи показників

 

Бериславська Г.В., Крутій І.А

 

Кадрові проблеми на підприємиствах легкої
промисловості

 

Борщ В.И.

 

Информационно-методологическое обеспечение анализа эффективности управленческой деятельности

 

Брагарь Л. Ф., к.ф.м.н., доц.
Андрус Ю. А., Германия

О применении математико-экономических методов прогнозирования развития малого бизнеса при западно-европейской системе учета.

 

Бровкова О.Г., к.е.н., доц.
Араб’ян  Ю.В.

Модель управління прибутком підприємства

 

Бровкова О.Г., к.е.н., доц.
Дев’ятьярова К.Ю.

Удосконалення управління витратами на підприємстві

 

Бузмаков В.И., председатель  сообщества ИТ-директоров Украины

Ценность ИТ и влияние инвестиций в ИТ на предприятие

 

Васильев С.Г.
Обнявко А. В., к.э.н., доц.
Онищенко О.А., д.т.н., проф.

Виртуальная экономика - игра или реальность

 

Велика К.В.

 

Сутність та фактори інноваційного розвитку

 

Веретенникова Д.А.

 

Особенности поддержания и развития организационной культуры не маршрутных ПАТП

 

Волкова О.В., Рассолов О.С.

 

Обгрунтування доцільності економічної
співпраці підприємств малого бізнесу

 

Гасымова Л.Г.

 

Факторы эволюции системы менеджмента

 

Гела Т.Ю.
Машина Л.М.

 

Управлінський облік на підприємстві, як складова його ефективного функціонування

 

Гречко О. С.

 

Ефективність інвестицій в побудову інформаційної системи транспортного підприємства

 

Гленбоцкая О.Г.

д.э.н., проф.

Влияние рыночных факторов на уровень качества подукции

 

Гуртовая О.С.

 

Использование современных информационных технологий для реинжиниринга бизнес процессов гостиничного комплекса

 

Давыденко Л.Н.
Давыденко Т.Д.
Белоруссия

д.э.н., проф.

Инновационность  в  системе  менеджмента

 

Данилина С.А.

 

Процесс централизации капитала

 

Довбенко В.І.

к.е.н., доц.

Ефективність трансформаційних процесів формування інноваційного потенціалу розвитку підприємств в Україні

 

Дюков В.П.

к.э.н.

Применение контент-анализа блогосферы в маркетинговых исследованиях

 

Дюкова Н.В.

 

Инновационная экономика и патенты в Украине

 

Дынол А.О.

 

Инновационная динамика развития системы менеджмента

 

Єргієва Л.В.

 

Проблеми оцінки конкурентоспроможності організацій

 

Ефимова Н.А., к.психолог.н.
Курбатова И.Н., к.ф.-м.н. доц.

Психологические аспекты рекламы

 

Жеребйов Я.І., к.е.н., доц.
Бондарева Я.О.

Оптимізація стратегічних рішень щодо управління персоналом підприємства

 

Жеребйов Я.І., к.е.н., доц.
Москальцова О.В.

Маркетинг в управлінні проектами

 

Журан Е.А., к.э.н., доц.
Коляда О.C.

Повышение эффективности поисковых запросов коммерческого типа

 

Зиндер Е.З.
президент НО "ФОСТАС", Россия

 

Новое в архитектурах предприятий и их ИТ-систем: возможности и риски

 

Зінченко Є.О.

 

Сутність і функції технологічного парку як обєкта
інноваційної інфраструктури.

 

Иванченко Д.Ф.

 

Методологические основы формирования кластеров на микро- и макроуровнях

 

Кармадонова Т.Н.

 

Роль информационных и коммуникационных технологий в социальной адаптации личности

 

Касабова І.А.

к.е.н.

Корпоративна культура та соціальна відповідальність як базис корпоративного управління ХХІ століття

 

Коваленко С.Н.

 

Инновационная функция как инструмент управления конкурентоспособностью организации

 

Ковалевська А.В.

к.е.н., доц.

Захист ключових компетенцій в процесі формування системи економічної безпеки малих підприємств

 

Ковальов В.Г.

 

Державне управління системою забезпечення транспортної безпеки України

 

Кокодей Т. О.

 

Розробка стратегії підприємства в умовах поліциклічної варіативності середовища

 

Концевич В.Г., к.э.н., доц.
Андриенко Н.И.

Применение интеллектуальных технологий как фактор  улучшения качества управления проектами

 

Кузнецов Э.А.

к.е.н., доц.

Интеллектуальный капитал как область исследования менеджмента

 

Куперман В.В.

 

Теоретичні основи багатовимірного підходу до пошуку парето-оптимальних рішень

 

Кусик Н.Л., к.э.н., доц.
Завертаный Д.В.

Формирование и структуризация ключевых показателей качества системы менеджмента, влияющих на развитие стратегии предприятия

 

Кутузов М. Р.

к.е.н., доц.

Формування концепції управління економічною безпекою підприємства в умовах нестабільної економіки

 

Кутузова Г.І.

к.пед.н., доц.

Економічний аспект діяльності організацій соціокультурної сфери

Кучерукова И.А.

 

Подготовка управленческих кадров для инновационной экономики

 

Леонт'єва Ю.Ю., к.е.н., доц.
Цацкіна Ю.В.

Оцінка взаємовпливу показників рівня розвитку регіональної туристичної дестинації

 

Литвин Ю.О.

к.е.н.

Встановлення ефективних відносин держави з іншими партнерами по АПК

 

Литвинова В.А.

 

Сравнительная характеристика матричных методов оценки конкурентоспособности продукции

 

Лозова Г.М.

к.е.н., доц.

Реалізація концепції «Електронного уряду» в Україні як фактор підвищення конкурентоспроможності національної економіки

 

Лукаш М.С.

 

Стратегія зниження ймовірності настання ризиків та зменшення наслідків їх впливу для електронного магазину

 

Лутай Л.А.

д.е.н., проф.

Інновації в оозробці логістичного механізму управління мотивацією персоналу торговельного підприємства

 

Малахов Е.В., д.т.н., проф.
Глава М.Г.

Построение концептуальной схемы базы данных на основе объединения моделей предметных подобластей

 

Матвєєва Ю.М.

 

Статистичне оцінювання факторів впливу на формування зовнішнього державного боргу України

 

Меркулов Н.Н., д.э.н., доц.
Лаптева В.В.

Направления совершенствования территориального стратегического планирования

 

Мішин Ю.Р.

к.е.н.

Шляхи формування людського капіталу в Україні

 

Навроцький О.О.

к.е.н.

Значення держави як покупця на ринках товарів та послуг

 

Овчинникова М.О.

 

Моделювання економічних результатів збалансованої господарської політики підприємств.

 

Одноволик В.І.

к.х.н., доц.

Система контролінгу - інструмент обліку, аналізу та контролю при управлінні підприємств в інтересах власника

 

Орленко Я.Ю.

к.е.н.,доц.

Формування інформаційного поля на ринку продуктів харчування

 

Орлова Н.В.

к.э.н.,доц.

Усиление вопросов социальной ответственности бизнеса в условиях инновационного развития

 

Отченаш Л.М.

 

Изменение экономических интересов субъектов хозяйствования в инновационной экономике

 

Полякова Л.П. д.держ.упр.,  
доц.

Державна підтримка розвитку промислових кластерів в україні

 

Продиус И.П., д.э.н., проф., акад.
Городецкая Т.Б.

 

Рисковые инвестиции в природоохранные мероприятия

 

Прокопенко В.П.

 

Инновационная деятельность в системе экономического потенциала

 

Радченко О.П., к.е.н., доц.
Шавалюк О.І.

Соціальна справедливість як головний чинник соціально-економічних передумов ефективного процесу трансформації економіки України

 

Родченко В.Б.

к.е.н., доц.

Принципи визначення конкурентоспроможності міських комплексів

 

Рудяк М.В.

к.ф.м.ндоц.

Научить применять компьютерное математическое моделирование в экономике

 

Рыбак А.И., д.т.н., проф.
Максимова Ю.А.

Управление бизнес-процессами коммерческого банка  - как способ эффективного построения бизнес-ландшафта

 

Рыбаков И.В.
Седова Н.В.

 

Организация дистрибуции на основе логистического аутсорсинга

 

Сахацкий Н.П., д.э.н., проф.
Запша Г.М., к.е.н.

Методологічні основи дослідження ринку об'ектів нерухомості

 

Солодуха О.В.

 

О проблеме качественного развития института управленческого консалтинга в Украине

 

Сорока М.П.

к.е.н.

Оцінка рівня трансформації регіональної конкурентоспроможності

 

Старов С.А., к.е.н., доц.
Россия
Кузнецов Э.А., к.е.н., доц.

Управленческие исследования эффективности бренда

 

Столбуненко Н.Н., к.э.н., доц.
Емец Т.С.

Инвестиционный рынок Украины

 

Турецкий О.А., д.э.н., проф.

Рынок труда Украины в новых реалиях

 

Цвьок В.І.

 

Формування інноваційної промислової стратегії з орієнтацією на ресурсну модель розвитку

 

Цевелева Н.Г.

 

Структурно-функциональные факторы формирования человеческого
капитала организации

 

Цёхла С.Ю.

д.э.н., проф.

Качество отдыха и трансформации предприятий курортно-рекреационной системы

 

Черкасова І.В.

 

Особливості процесу формування потенціалу інноваційного розвитку підприємства

 

Чернишова Л.І., к.е.н.
Журавський Д.С.

Використання сучасних технологій в розрахункових операціях банку

 

Чернишов В.А.

 

Національні електронні інформаційні ресурси

 

Швец И.Ю.

д.э.н., проф.

Взаимовлияние конкурентных преимуществ объектов

 

Шевченко И.В.
Ровенская А.

 

Использование социальных сетей в качестве инновационного подхода в PR-кампаниях

 

Шейкха Ниссрат Сабир

Ирак                                    

Современные тенденции развития индустрии туризма Иракского Курдистана

 

Ширяева Л.В., д.э.н.,
Захарченко Н.В.

Управление рисками в инновационной модели регионального развития

 

Шкуратов О.І., к.е.н.
Шкуратова І.І.

Економічна парадигма сучасної екологічної політики в АПК

 

Шмиголь Н.М.

к.е.н, доц.

Оцінка потенціалу реалізації стратегії за допомогою ІАС управління доходами

 

Шпандарук В.О.

 

Обґрунтування механізму мінімізації ризиків у системі управління персоналом

 

Штембуляк Д.О.

 

Організація та забезпечення безпеки в галузі туризму

 

Штогрина Е.А.

 

Мотивационный аспект применения инновационных методов управления персоналом

 

Яковлев А.И.

к.э.н., доц.

Управление работниками в постиндустриальной экономике

 

 


Секція 2:

„Облік, аналіз та аудит як складові ефективного функціонування підприємств, галузей і регіонів”

ПІБ

наук. ступ.

Назва

Банасько Т.Н., к.э.н., доц.
Затока Т.В.

Залог как виртуальный объект бухгалтерского учета

Будорацкая Т.Л.

 

Расширенные возможности пакета «1С-предприятие 8.1» и «1С-предприятие 8.2» для анализа

Буслаева А. В.
Костина А.В.

 

Актуальные проблемы развития аудиторской деятельности в Украине

Брагарь Л.Ф., к.ф.м.н., доц.
Брагарь Н.И.
Андрус Ю.А., Германия

Об особенностях   применения управленческого и финансового  учета  на европейских  предприятиях

Бровкова О.Г., к.е.н., доц.
Мішина Ю.В.

Ефективне управління грошовими потоками підприємства

 

Варічева Р.В.

 

Облікова політика в акціонерних товариствах

Венетуліс Т.А.
Черевко А.А.

проф.

Виплата добових під час відрядження до зарубіжних країн

Вишиванюк М.В.

к.е.н.

Визначення базису фінансового забезпечення регіонального розвитку територій

Вознюк А.Я.
Вакулко В.В.

 

Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні

Єршова О.Л.

к.е.н., доц.

Основні концептуальні і методологічні проблеми, пов'язані з міжнародними статистичними даними для статистичного моніторингу інформаційного суспільства

Ілюхіна Н.П., к.е.н., доц.
Станкевич П.М.

Проблеми гармонізації фінансової звітності в умовах евроінтеграції

Исаншина Г.Ю.
Исаншина Н.С.

 

Учет и анализ как составляющая системы управления инвестиционно-инновационной деятельностью предприятия

Коваленко Л.А.

 

Проблеми побудови механізму управління фінансовою діяльністю промислових підприємств

Кондрашова Т.М.

к.е.н., доц.

Алгоритм формування і модель облікової політики підприємств споживчої кооперації

Кутузов М.Р. Кутузова М.М

к.е.н., доц.

Досвід формування механізму регулювання ринку фінансових послуг в країнах Євросоюзу

Любич М.М.

 

Аналіз показників фінансової та податкової звітності для управління підприємством

Мельник Н.В.

 

Індекс рентабельності в системі оціночних критеріїв реальних інвестицій

Панич С.П.

к.е.н., доц.

Порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій бюджетних установ, пов’язаних з надходженням матеріальних цінностей у натуральній формі

Побережець О.В., к.е.н., доц.
Масленніков Є.І., к.е.н., доц.

Особливості проведення бюджетного контролю в Україні

Сирчин О.Л.

к.э.н.

Управління ризиками банківських установ

Столбуненко Н.Н., к.э.н., доц.
Чернышова О.

 

Банковская система Украины на современном этапе

Цуканов О.Ю.

к.е.н., доц.

Удосконалення систем оплати праці

Чернецька Ю.А.

 

Апарат багатокритеріальної оптимізації в управлінні структурою капіталу підприємства

Чистик О.М.

 

Дослідження ефективного використання бюджетних коштів у процесі функціонування Збройних Сил України

Шевердинський К.І.
Домаєва О.Ю.

 

Відмінності обліку основних засобів згідно з національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку

Шевердинський К.І.
Кардаєва Н.А.

 

Відмінності національних форм фінансової звітності підприємства від звітності за міжнародними стандартами

Шевердинський К.І.
Столяр Ю.В.

 

Тенденції реформування національних стандартів бухгалтерського обліку

Янковий О.Г.

д.е.н., проф.

Порівняльний аналіз критеріїв MIRR і IRR інвестиційного проекту

 


Секція 3:

"Питання правового забезпечення ефективної роботи підприємства"

ПІБ

наук. ступ.

Назва

Буга С.П.

 

Планирование перевозок грузов железнодорожным транспортом как составляющая плана социально-экономического развития украины

Васильєв А.С.

д.ю.н., акад.

Урахування взаєзв’язку управлінських рішень і актів управління як умова їх ефективності

Гордєєва О. В.

 

Деякі актуальні проблеми правового регулювання обліку в Україні

Канзафарова І.С.

д.ю.н., проф.

Проблема причинності в праві

Корчмарь С.А.

 

Система корпоративного права в инновационной экономике

Кхасрави  Омид Зераф

                             Ирак

Основания дисциплинарной ответственности государственных служащих по законодательству Ирака

Орлова В.А.

 

Должность как элемент процедуры распределения управленческой нагрузки в аппарате управления производственной организации.

Подцерковний О.П.

д.ю.н., проф.

Щодо правових проблем управління портовим господарством

Рудяк М.В.

к.ф.м.н., доц.

Забезпечення  інформаційної  безпеки  України  в  сфері  економіки 

Степанова Т.В.

к.ю.н., доц.

Процедури примирення в господарському процесуальному законодавстві України: концептуальні засади та перспективи розвитку

Смитюх А.В.

к.ю.н., доц.

Концепция злоупотребления субъективным правом в позитивном праве Австрии, Германии и Швейцарии.

Тули Хайдер Абдулнаби,

                                 Ирак

Ликвидация  коррупционных схем в административных, финансовых и политических системах и их механизмах в соответствии с международным правом 


Круглий стіл

ІІІ Міжнародний круглий стіл
"Інноваційний розвиток економіки України:
системна роль економічної та управлінської науки"

 

ПІБ

наук. ступ.

Назва

Антонов А. В.

к.е.н.

Організація управління розвитком сільських територій

Балахонова О.В.

 

Функционирование сферы здравоохранения в условиях перехода на инновационный путь развития экономики

Галайчук Б.В.

 

Організація ресурсного забезпечення державного управління охороною здоров’я в контексті євроінтеграції України

Гірна О.Б., к.е.н., доц.
Глинський Н.Ю., к.е.н.

Принципи управління українськими містами у контексті стимулювання їхнього інноваційного розвитку

Ковалевська О.П.

к.ю.н.

Теоретичні підходи до визначення ефективної житлової політики

Захарченко В.И., д.э.н., проф.
Бондаренко А.В.

Улучшение инвестиционного климата региона  в условиях кризиса

Ковалюк Т.В., к.т.н., доц.
Семенюк Ю.М.
Городецький О.О.

Інформаційна підтримка логістичних процесів кафедри вищого навчального закладу

Кусик Н.Л., к.е.н., доц.
Демирова С.Д.

Особенности развития социального предпринимательства в Украине

Кусик Н.Л., к.е.н., доц.
Кривенко Е.В.

Проблемы и преимущества развития социальной ответственности бизнеса в Украине

Лебедєв І. В.

к.і.н, доц.

Історико-економічні  та теоретичні передумови  формування  концепції  корпоративної  соціальної  відповідальності

Лозова Г.М.

к.е.н., доц.

Реалізація концепції «Електронного уряду» в Україні як фактор підвищення конкурентоспроможності національної економіки

Нєнно І.М.

к.е.н.

Розробка програм науково-освітянського співробітництва на прикладі міжнародного договору з університетом Валенсії (Іспанія)

Петрова Р.В.       к.т.н., доц.

Особливості соціальної трансформації у сучасному українському суспільстві

Продиус И.П., д.э.н., проф., акад.
Щёкина Е.Ю.

Сучасний стан та тенденції розвитку інноваційної активності промислових підприємств Одеської області

Соболєва Г.Г.

к.е.н., доц.

Визначення структурних особливостей стратегії соціально-економічного розвитку харківської області

Поліщук О.А., к.е.н., доц.
Хорошев С.С.

Інноваційні процеси в розвитку АР Крим

Рекун Г.П.

к.е.н.

Орієнтири та принципи трансформації політики соціального забезпечення населення України

Шевченко И.В.
Замковой А.

 

Особенности национальной традиции менеджмента в контексте мотивации и оценки труда персонала

Швец Ю.Ю.

к.э.н.

Управление инновационным развитием университета

Програма конференції 2011

Матеріали шостої міжнародної
науково-практичної конференції
для викладачів, аспірантів та молодих вчених:
"Сучасні технології управління  підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи"

Материалы шестой международной
научно-практической конференции
для преподавателей, аспирантов и молодых ученых:
"Современные технологии управления предприятием и возможности использования информационных систем: состояние, проблемы, перспективы"

Materials of sixth international
scientifically-practical conference
or teachers, post-graduate students and young scientists:
" Modern technologies of operation of business and an opportunity of use of information systems: a condition, problems, prospects "

31 березня – 1 квітня 2011 року
за адресою: Французький бульвар, 24/26, м. Одеса, 65058, Україна

31 марта – 1 апреля 2011 года
по адресу: Французский бульвар, 24/26, г. Одесса, 65058, Украина

from March, 31-th, to April, 1-st, 2011
to the address of: the French parkway, 24/26, Odessa, 65058, Ukraine

Программный комитет конференции
Председатель оргкомитета Иваница В.А., д.б.н., проф., Одесса, Украина
Заместитель председателя  Кузнецов Э.А., к.э.н., доц., Одесса, Украина


Члены комитета:

Крылов В.Н., Одесса, Украина
Сахацкий Н.П., Одесса, Украина
Турецкий О.А., Одесса, Украина
Янковой О.Г., Одесса, Украина
Кусик Н.Л., Одесса, Украина
Ненно И.М., Одесса, Украина
Любченко В.В.,  Одесса, Украина
Васильев С.Г., Одесса, Украина
Prof. Frederic W. Widlak, USA
доктор Яцек Лешков, Новый Сонч, Польша
Жуков А.В., Владивосток, Россия

 

Оргкомитет конференции
Председатель оргкомитета Иваница В.А., д.б.н., проф., проректор ОНУ им. И.И. Мечникова
Заместитель председателя Кузнецов Э.А., к.э.н., доц., ОНУ им. И.И. Мечникова
Члены оргкомитета:
Захарченко В.И., д.э.н., проф., ОНУ им. И.И. Мечникова
Крылов В.Н., д.т.н., проф., Одесский национальный политехнический
университет
Сахацкий Н.П., д.э.н., проф., Одесская государственная академия строительства и архитектуры
Турецкий О.А., д.э.н., проф., ОНУ им. И.И. Мечникова
Янковой О.Г., д.э.н., проф., ОГЭУ
Кусик Н.Л., к.э.н., доц., ОНУ им. И.И. Мечникова
Любченко В.В.,  к.т.н., доц., ОНПУ
Ненно И.М., к.э.н., ОНУ им. И.И. Мечникова
Яковлев А.И., к.э.н., доц., ОНУ им. И.И. Мечникова
Васильев С.Г., старший преподаватель, ОНУ им. И.И. Мечникова
 

Редакционная коллегия:

Сахацкий Н.П., д.э.н., проф., Одесская государственная академия строительства и архитектуры
Турецкий О.А., д.э.н., проф., ОНУ им. И.И. Мечникова
Янковой О.Г., д.э.н., проф., Одесский государственный экономический университет
Кусик Н.Л., к.э.н., доц., ОНУ им. И.И. Мечникова
Яковлев А.И., к.э.н., доц., ОНУ им. И.И. Мечникова
Васильев С.Г., старший преподаватель, ОНУ им. И.И. Мечникова
Кузнецов Э.А., к.э.н., доц., ОНУ им. И.И. Мечникова

"Сучасні технології управління  підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи"": Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції (31 березня – 1 квітня 2011), Одеса, ОНУ им. І.І. Мечникова. – мови: укр., рос., англ.
У збірнику розглядаються питання, пов'язані з сучасною теорією менеджменту, моделі і методи прийняття рішень, організація і ефективність економічної роботи на підприємстві.
Задачі формування інформаційної бази для організації бухгалтерського, фінансового обліку, оподаткування і звітності підприємств. Можливості проведення аналізу фінансового стану, виробничої і комерційної діяльності підприємства.
Вивчення досвіду побудови сучасних інформаційних систем управління підприємством, можливості використання інформаційних технологій для забезпечення задач управління, обліку і аналізу діяльності підприємства.

"Современные технологии управления предприятием и возможности использования информационных систем: состояние, проблемы, перспективы": Материалы шестой международной научно-практической конференции (31 марта – 1 апреля 2011), Одесса, ОНУ им. И.И. Мечникова. – языки: укр., рус., англ.
В сборнике рассматриваются вопросы, связанные с современной теорией менеджмента, модели и методы принятия решений, организация и эффективность экономической работы на предприятии. Возможности проведения анализа финансового состояния, производственной и коммерческой деятельности предприятия. Изучение опыта построения современных информационных систем управления предприятием, возможности использования информационных технологий для обеспечения задач управления, учета и анализа деятельности предприятия.

" Modern technologies of operation of business and an opportunity of use of information systems: a condition, problems, prospects ": Materials of the sixth international scientifically-practical conference (from March, 31-th, to April, 1-st, 2011), Odessa I.I. Mechnikov national university. - languages: ukranian, russian, english
In the collection consider the questions connected with the modern theory of management, model and methods of decision-making, the organization and efficiency of economic work at the enterprise.
Problems of formation information base for the organization of the accounting, financial account, the taxation and the reporting of the enterprises. Opportunities of carrying out of the analysis of a financial condition, industrial and commercial activity of the enterprise.
Studying of experience of construction of modern information control systems by the enterprise, opportunities of use of information technologies in maintenance of problems of management, the account and the analysis of activity of the enterprise.

Печатается по решению Ученого совета экономико-правового факультета ОНУ им. И.И. Мечникова, протокол №8 от 8.04.11 г.


Приветственные слова участникам конференции

ректор Одесского национального университета имени И.И. Мечникова доктора политических наук, профессора, Заслуженный деятель науки и техники Украины Коваль Игорь Николаевич

ректора Одесского национального университета имени И.И. Мечникова
доктора политических наук, профессора,
Заслуженного деятеля науки и техники Украины
Коваля Игоря Николаевича

Современный период развития ставит перед экономической и управленческой наукой большое количество проблем, решение которых будет способствовать укреплению и совершенствованию социально-экономической системы общества. Важнейшей задачей научной деятельности является системный поиск факторов инновационного развития экономики.   Позитивный результат возможен только на основе активных действий в сфере науки, образования и практики, их интеграции и как результат – инновационного развития общества. Сегодня на первую позицию выходит качество человеческих ресурсов, особенно их профессиональные знания и компетенция.
Только настоящий профессионал способен генерировать инновационные идеи и подходы, а также обеспечить полноту инновационного цикла, включая внедрение и эффективное практическое использование инноваций.
Я желаю всем участникам  международной научно-практической конференции плодотворной работы в поиске новых научных идей и их  практических решений.
Хочу также пожелать всем участникам конференции творческих успехов в научной, преподавательской и практической деятельности.

С уважением,      Коваль И.Н.

 

Турецкий Олег Андреевич доктор экономических наук, профессор, академик Академии экономических наук УкраиныТурецкий Олег Андреевич
доктор экономических наук, профессор, академик Академии экономических наук Украины

Для преподавателей, аспирантов и молодых ученых становится уже хорошей традицией встречаться на международных научно-практических конференциях и за круглыми столами для обсуждения актуальных проблем и современных технологий управления.
Особенностью современного периода социально-экономического развития страны можно считать тот факт, что Украина провозгласила амбициозные цели и задачи по реформированию всех сторон жизни общества и определила приоритетные направления ускоренного развития и вхождение Украины в число успешно развивающихся государств.
Это обстоятельство предполагает концентрацию интеллектуального потенциала страны на стратегических направлениях развития в ближайшие годы и особенно повышение роли науки и образования в успешном решении проблем развития.
В тоже время обращает на себя внимание порой упрощенный, а в некоторых случаях даже непрофессиональный подход  различных органов управления к решению многих важнейших вопросов, поспешность, а зачастую и до конца непродуманность и непоследовательность решения многих проблем, что снижает доверие широких масс населения к эффективности предпринимаемых мер.
Поэтому круг вопросов, которые предстоит обсудить на конференции и заседаниях круглых столов весьма широки и только следует пожелать успехов и плодотворной работы его участникам.

С уважением, д.э.н., профессор Турецкий Олег Андреевич
 

Сахацкий Николай Павлович, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга Одесской государственной академии строительства и архитектуры.

Сахацкий Николай Павлович,
доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга Одесской государственной  академии строительства и архитектуры.

Дослідження актуальних соціально-економічних та правових проблем розвитку України та її регіонів постає важливим науково прикладним завданням, від розв’язання якого значною мірою залежить подальший вектор руху національної економіки та суспільства. Адже країна й світ в цілому стикається з новими, раніше не відомими викликами, які мають планетарні масштаби. Світова фінансово-економічна криза, природно-кліматичні катаклізми, світоглядні суперечності, міждержавні та внутрішні міжрегіональні  протистояння, різкі зміни моральних та ідеологічних устоїв громади лише віддзеркалюють прояви існуючих протиріч цивілізаційного розвитку.
Прогрес вітчизняного суспільства вимагає гармонізації інтересів конкретної людини, окремих соціально-економічних сегменті та громади в цілому. Їх розвиток повинен узгоджуватися з вимогами зростання економіки, духовного піднесення соціуму та збереження оточуючого природного середовища в загальному поступальному русі цивілізації. Здійснити такі масштабні проекти можливо лише за умови використання здобутків сучасного менеджменту та інноваційного підходу до вирішення стратегічних і поточних проблем країни.
Виходячи з викладеного, цілком обґрунтованою є різноплановість роботи секцій Міжнародної науково-практичній конференції: «Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи», що присвячені  розвитку професійної системи менеджменту в умовах інноваційної економіки, а також аналізу, обліку і аудиту як складових інноваційного розвитку підприємств та регіонів, які проводяться у форматі круглого столу.
Запропоновані для обговорення та пошуку істини теми до обговорення: проблеми теорії та практики формування інноваційної економіки (національна та міжнародна складова); соціально-економічні умови побудови постіндустріального суспільства в Україні; інформаційні системи сучасного бізнесу в Україні; механізм інноваційного циклу: система та ефективність; процеси професіоналізації управлінської діяльності в Україні; розвиток інформаційно-аналітичної складової менеджменту; критерії ефективності управлінської діяльності в Україні; проблеми фінансування інноваційної діяльності в Україні – викликають як науковий, так і значний прикладний інтерес. Вкрай злободенними є задачі й іншої секції конференції, що досліджують: проблеми теорії й практики обліку, аналізу та аудиту на сучасному етапі розвитку підприємств та регіонів; перспективи адаптації системи бухгалтерського обліку в Україні до міжнародних стандартів; сучасні тенденції розвитку аудиту в Україні; практичні проблеми застосування інформаційних технологій і моделювання в аналізі, обліку та аудиті; актуальні проблеми розвитку контролінгу в умовах модернізації економіки; фінансово-аналітичні аспекти підприємницької діяльності вітчизняних підприємств; проблеми вдосконалення системи нормативно-правового регулювання обліку та аудиту в Україні; актуальні проблеми розвитку управлінського обліку та аналізу на підприємствах різних форм власності.
Тому залишається лише побажати плідної та натхненної співпраці всім учасникам міжнародної науково-практичної конференції та якнайшвидшого прикладного втілення в життя її результатів.

Кусик Наталья Львовна, кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой бухгал-терского учёта, анализа и аудита Одесского национального университета им. И.И. Мечникова
Кусик Наталья Львовна,
кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой бухгалтерского учёта, анализа и аудита Одесского национального университета им. И.И. Мечникова

Уважаемые коллеги!
Позвольте приветствовать Вас на Международной научно-практической конференции "Современные технологии управления  предприятием и возможности использования информационных систем: состояние, проблемы, перспективы", проводимой на базе экономико-правового факультета Одесского национального университета имени И.И. Мечникова шестой год подряд.
Прежде всего, хочу поблагодарить участников за то, что откликнулись на приглашение принять участие в обсуждении важных проблем развития современной Украины. Продвигая науку вперед, исследователи стремятся найти новые пути решения, которые были бы актуальны в современном мире, учитывая окружающую обстановку, и позволили бы вывести профессиональное управление в Украине на новый более высокий уровень.
Конференция и последующий Международный круглый стол «Актуальные социально-экономические и правовые проблемы развития Украины и её регионов» ориентированы на достижение этой цели. В этом плане доклады и обмен мнениями во время круглого стола могут послужить участникам хорошей базой для собственной дискуссии.
Круглый стол положил начало новому виду сотрудничества между коллегами из разных городов Украины и ближнего зарубежья. В его дебатах участвуют ученые и преподаватели из Украины (Одесса, Киев, Харьков, Луганск, Симферополь, Днепропетровск, Донецк, Херсон, Винница), а так же из России, Польши, Испании, Австрии, Швеции, США. То, что количественный, а, главное, качественный состав участников круглого стола, по сравнению с прошлым годом, значительно возрос, говорит о том, что интерес вызывает не только время и место его проведения, но и сама тема.
Хочу выразить благодарность всем участникам за проявленную активность и оптимизм в работе конференции и круглого стола, и пожелать дальнейших успехов в профессиональной деятельности!
С наилучшими пожеланиями, Наталья Кусик

 

Нєнно Ірина Михайлівна., кандидат економічних наук, координатор проекту програми ТЕМПУС “Університети для інновацій”, керівник Центру “Інноваційний офіс” Одеського національного університету ім. І.І. МечниковаНєнно Ірина Михайлівна., кандидат економічних наук, координатор проекту програми ТЕМПУС “Університети для інновацій”, керівник Центру “Інноваційний офіс” Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова

Iryna Nyenno, PhD. of economic science, local coordinator of the TEMPUS project “Universities for Innovations”, Head of the Centre “Innovation office” of Odesa National Mechnikov University

Шановні колеги,
протягом першого року інтенсивної роботи проекту програми ТЕМПУС “Університети для інновацій” відбулися наступні події: ОНУ ім. І.І. Мечникова організований стратегічний семінар  “Побудова інноваційної культури університетів”; створений Центр “Інноваційний офіс”, основною метою діяльності якого є ефективне використання інтелектуального потенціалу та сприяння розвитку цивілізованої системи комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності; затверджено його стратегію розвитку;  в Університеті  технологій ім. Чалмерса, Швеція, проведено перший тренінговий модуль для співробітників офісу.
Безсумнівно, що соціальний та економічний прогрес неможливий без впровадження інновацій, проте, як доводить досвід роботи проекту, першочерговим завданням успішної трансформації української інноваційної системи є побудова системи стимулювання науковців та підприємців до участі в процесі трансферу знань та технологій. Щиро побажаємо усім учасникам конференції, щоб фінансові, кваліфікаційні та інші ресурсні внески програм ТЕМПУС та українських ВНЗ проекту принесли плоди для інноваційної системи України.

Dear colleagues,
during the first year of the TEMPUS project “Universities for Innovations – Uni4inno” the following activities took place: Odessa Mechnikov University co-organized the strategic workshop “Building the Innovation Culture within Universities”; foundation of the “Innovation office” of ONU, with the mission of “a regional hub for integrating innovative activity of academic and research institutions, governmental agencies and business companies in the Southern Ukraine by providing world class service on research, development and commercialization of innovation products on local, national and international markets”, that was fixed in its strategy; 1st Training Module for the “Innovation office” staff took place at Chalmers University of Technology (Sweden).
This is no doubt that the process of world social and economic progress is impossible without innovations introduction, however, as a project experience showed, the main measure for fruitful transformation the Ukrainian innovation system is to build the stimulation system for scientists and business-partners  participation in the technology and knowledge transfer process.
Let me wish for all the conference participants, that all the financial and qualification resources of TEMPUS and Ukrainian HEI-s will bring the real results for the innovation system of Ukraine.

 

Кузнецов Эдуард Анатольевич кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономики и управления Одесского национального университета им. И.И. Мечникова

Кузнецов Эдуард Анатольевич
кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономики и управления Одесского национального университета им. И.И. Мечникова

НЕМНОГО О ГЛАВНОМ

      Мировой кризис, поразивший в последние годы экономику многих стран, удивительно точно показал несостоятельность большинства современных экономических теорий, концепций, практических подходов. Это незамедлительно сказалось на экономических и социальных показателях развития современного общества. Существующий скептицизм и недоверие к результативности экономических знаний со стороны значительной части общества показывает, что экономическая наука, экономическая практика и политика находятся в глубоком системном кризисе. Конечно, можно и нужно винить всех тех, кто занимается современной экономикой от домохозяйки до премьер-министра. Можно также сетовать на недостаточную профессиональную и общенаучную квалификацию научных и преподавательских экономических кадров. Понятно, что в таких условиях, как следствие, из университетской среды появляется большое количество неквалифицированных экономистов, которые еще более усложняют ситуацию. Все это так. Но я позволю себе сказать несколько слов в защиту экономической науки и практики и назвать некоторые другие главные причины такого положения дел.
1. Проблемной точкой отсчета здесь является низкий уровень развития менеджмента как профессиональной системы знаний и структурной практической компетенции. Именно система менеджмента концентрирует в себе необходимый и достаточный уровень профессиональной работы экономистов, инженеров, психологов, юристов, финансистов и других специалистов, которые задействованы в профессионально-производственной деятельности различных организаций. Деятельность менеджмента определяется эффективностью управленческих решений. Все остальные специалисты призваны создавать более полноценную информационную базу для принятия системой менеджмента ключевых управленческих решений. Кризис же наступает тогда, когда менеджмент не справляется с ролью ведущего звена, когда его решения вне территории настоящего профессионализма и компетенции, когда не работают механизмы мотивации, которые являются сердцем прогресса и стратегического роста. Организация должна быть единым организмом, где эффективно задействованы и комплексно воспроизводятся все виды ресурсов. Приоритетно менеджмент работает над структурно-функциональным качеством человеческого капитала. Именно системные действия менеджмента приводят организацию к успеху.
Таким образом, система менеджмента организации всецело определяет качество ее развития, несет полную ответственность за результативность ее конкурентной позиции на рынке, обеспечивает действенность механизмов мотивации всего персонала.
2. Система менеджмента должна в полной мере приобрести профессиональные качества с точки зрения научной, аналитической и практической базы знаний. Менеджмент должен стать наукой в полном смысле этого слова. Соотношение экономики и менеджмента (прежде всего экономических организаций) напоминает соотношение физики и химии в том смысле, что речь идет о родственных науках. Конечно, в менеджменте используются многие экономические понятия, но также активно используются понятия инженерного дела, юриспруденции, психологии, информатики. Но в самой близкой к менеджменту экономической науке нет акцента на проблеме управления организацией. В менеджменте накоплен огромный концептуальный материал, который должен сделать его наукой.  Менеджмент близок к статусу особой отрасли наук, а возможно уже и достиг этого статуса. Здесь необходимо учитывать специфику различных типов наук. Как правило, выделяют три основных типа наук: формальная - например, математика; дескриптивная - например, физика;  аксиологическая - например, менеджмент. Аксиологические науки занимаются формулировкой ценностей, которые устанавливаются в процессе совместной жизнедеятельности людей. Другими словами, субъектно-объектное взаимодействие в менеджменте является исключительно взаимодействием людей и оно направлено на выработку совместных ценностей. Это выступает важнейшей характеристикой менеджмента. Ценности являются продуктом творчества людей и в природе они отсутствуют.
Следовательно, отказывать менеджменту в статусе науки по причине, что он не похож на математику или химию, не приходится в силу различных типов этих наук. В тоже время, введения понятий субнауки (собственно сам менеджмент) и метанауки (философия менеджмента) качественно уточняет позиции научно-исследовательской базы менеджмента в сравнении с экономической наукой. Все эти уточнения создают необходимую платформу для развития профессиональной системы менеджмента. Кроме этого, менеджмент, постоянно усиливающий свои научные позиции, способен полноценно выстраивать систему квалификационных требований к деятельности всех специалистов организации, обеспечивать экспертизу образовательных систем, эффективно создавать полноту инновационного цикла в условиях технического прогресса.
3. Кризис экономической науки, как и любой другой науки, предопределен естественным ходом развития человеческой общества. На определенном этапе появляются критические точки, которые сигнализируют о появлении проблем и требуют вмешательства для их быстрого решения. Решение проблем критических точек с позитивным результатом – это бесценный опыт науки для дальнейшего прогресса. Настоящая наука не терпит застывшего состояния, необходима динамика, необходим опыт решения кризисных задач высокого уровня с реальным приращением профессиональных знаний. Инновационная экономика невозможна без трех основных составляющих -  развития науки, образования и профессионального обучения, уже эффективно действующих специалистов разного уровня и направленности. А так, как любая деятельность должна быть системной, инновационной и результативной, значение управленческого сопровождения указанных процессов трудно переоценить.
В заключении, хочу пожелать истинным ценителям и действующим лицам настоящей науки  всегда быть на высочайшем уровне профессиональной компетенции. Каждый из нас знает, что можно интересоваться многим, и даже быть гурманом в потреблении различной научной «пищи», но что-то одно мы, как профессионалы, должны стремиться делать лучше всех. Великий Наполеон говорил, что «можно остановиться только когда поднимаешься вверх, и никогда – когда катишься вниз». Удачных и плодотворных Вам остановок на пути достижения творческих вершин в науке.

Всегда ваш,  Эдуард Кузнецов

ЗМІСТ

Секція 1:

“Розвиток професійної системи менеджменту
в умовах інноваційної економіки”

Автор

Назва

Стор.

Vasiliev Sergey, Postoyanets Andrey

Development of the it enterprise strategy

19

Андрейченко А. В.

Економічна доцільність переробки відходів при формуванні конкурентоздатної економіки

20

Базецкая А.И.

Формирование информационной модели в рамках системного анализа регионального развития

23

Балог О.Г.

Співробітництво в процесі формування і реалізації регіональних стратегій соціально-економічного розвитку

26

Балог А.Г.,
Низова А.В.

Стратегии удержания ключевых сотрудников организации

30

Батанова Т.В.

Перспективи удосконалення управління підприємством на основі реінжинірингу та збалансованої системи показників

32

Бєлоусова Н.Б., Сєнніков А.О.

Тенденції  зростання  інформаційних  ринків  у    азійсько-тихоокеанському регіоні

36

Білоусова А.Ю.

Уточнення щодо аналізу зовнішнього середовища  діяльності підприємства

39

Буслаева А.В., Медведчук В.Ю.

Проблемы венчурного финансировния инновационной деятельности в украине и пути их решения

42

Веретеннікова Д.А.,
Тодоров А.В.

Аналіз конкурентоспроможності на ринку пасажирських автотранспортних підприємств в одеському регіоні

45

Ветрова Н.М.

Современные проблемы энергоснабжения Крыма

48

Височина М.В.

Аналіз проблемної ситуації при прийнятті  управлінських рішень

52

Волкова К.В.

Информационная перегрузка как современная проблема управления знаниями

54

Горбаченко С.А.

Роль програмного забезпечення у побудові постіндустріального суспільства в Україні

57

Давыденко Л.Н.

Механизмы инвестирования инновационных проектов

60

Давыденко Т.Д.

Информационно-аналитические стандарты в управлении предприятием

62

Дзина М.А.

Визначення факторів конкурентоспроможності діяльності промислового підпрємства

65

Довбенко В.І.

Роль мереж трансферу інновацій у розвитку економіки

69

Єршова О.Л.

Статистичне дослідження ринку інформаційних послуг України

70

Забарная Е.М., Папковська О.Е.

Кластерні структури як засіб формування інноваційної економіки

74

Забарная Э.Н.,
Танасенко М.О.

Социальная компонента экономического пространства региона как основа формирования постиндустриального общества

76

Захарченко В.И., Балахонова О.В.

Социально-экономическое развитие региона: выбор приоритетов

78

Захарченко В.И., Дорохов А.М.

Модели маркетинговой деятельности во внешнеэкономической практике предприятия

83

Захарченко В.И., Дорошенко Б.В.

Организационные преобразования в процессе повышения конкурентоспособности предприятия

85

Иванищева А.В., Жмай А.В.

Экономическая устойчивость как критерий эффективности управленческой деятельности в Украине

88

Иванищева А. В., Наумова А.О.

Использование лизинга как источника финансирования инновационной деятельности в Украине

90

Каменських О.О.

Порівняльний аналіз методик оцінки якості

93

Киладзе Г.С.,
Борболюк М.

Организация оперативного управления  конкурентоспособностью

96

Кирилюк М.С.

Розвиток інформаційного суспільства та переваги ведення онлайн-бізнесу

99

Ковалевська А.В.

Проблеми формування системи економічної безпеки малих підприємств

102

Коваленко С.Н.

К вопросу о системном управлении конкурентоспособностью предприятия

105

Кошелупов И.Ф.,
Политкина Е.С.

Центр оценки персонала как современный метод измерения эффективности управленческой деятельности

107

Кузнецов Э.А., Борщ В.А.

Показатели эффективности управленческой деятельности

110

Кузнецов Э.А.,
Кучерукова И.А.

Развитие экономических методов менеджмента

114

Кусик Н.Л.,
Красота О.В.

Взаимодействие кластеров и сегментов социально-экономической системы при воспроизводстве человека

117

Кусик Н.Л.,
Удалова К.С.

Поиск финансирования: некоторые особенности успешного фандрейзинга

120

Кьоппль О.І.

Використання тренд-прогнозів при дослідженні розвитку енергетичної сфери (на прикладі сектору електроенергії)

124

Леонтьева Ю.Ю., Баландина И.С., Кащавцев И.А.

Повышение качества управленческого процесса путём внедрения автоматизированных систем управления на предприятиях ресторанного хозяйства

128

Мазур О.Є.

Ціноутворення залежно від стадій життєвого циклу товарної марки

131

Мельник  Н.В.

Інвестиції і концепція альтернативних витрат

132

Мельникова О.В.

Питання впровадження соціальної відповідальності бізнесу в Україні

136

Меркулов Н.Н.,
Баев Ю.А.

Анализ основных методов маркетинговых исследований

139

Меркулов Н.Н., Канев Е.А.

Применение метода структурирования функции качества

142

Меркулова E.Н.

Финансовое обеспечение механизма инновационной экономики

144

Ненно И.М.

Некоторые вопросы учета эффективности хеджирования в финансовом результате банка

147

Обертайло  М.В.

Теоретичні аспекти інноваційного розвитку українських підприємств

149

Орлова Н.В.

Анализ  некоторых  подходов  кластерной идентификации

152

Отченаш Л.М.

Новый налоговый кодекс Украины и перспективы развития малого бизнеса

156

Перетятько А.В.

Дослідження сутності поняття економічна стабільність промислового підприємства

158

Петрачкова Е.Л.

Управление деятельностью ВУЗов в условиях рыночной конкуренции

160

Петрова Р.В.

Використання державно-приватного партнерства як інструменту забезпечення односпрямованого і узгодженого розвитку регіонів і держави

163

Поповенко Н.С., Морохович І.М.

Сучасні методи стимулювання інновацій в сфері послуг

166

Радченко Н.А.

Ефективність використання трудового потенціалу підприємств харківського регіону в галузевому розрізі

169

Радченко О.П., Шавалюк О.І.

Напрями використання інформаційних систем і технологій в управлінні підприємством

172

Рекун Г.П.

Підходи до оцінки ефективності управлінської діяльності на підприємстві

175

Рудяк М.В.

Применение компьютерных технологий для  решения некоторых задач  экономики  и  производства

177

Рыбаков И.В., Брицкий С.Ю.

Транснациональные корпорации в системе международных стратегических альянсов

180

Сандуленко А.А.

Розмежування компетенції в системі місцевого самоврядування

182

Сахацький М.П., Запша Г.М.

Розвиток маркетингової товарної політики підприємств в умовах економічної глобалізації

185

Солодуха О.В.

Построение системы грейдинга  как эффективная компонента  мотивации персонала

188

Старов С.А.

Современные трактовки понятия «бренд»

191

Столбуненко Н.М., Кривенко О.

Інвестиційний клімат України на сучасному етапі

194

Ткаченко Ю.В., Родченко В.Б.

Особливості формування підприємницького середовища в Україні на рівні міських комплексів

196

Турецкий О.А.

О дифференцированном подходе к совершенствованию механизмов управления экономикой в Украине

201

Штембуляк Д.А., Чкан А.А.

Туристические ресурсы и инфраструктура – основные факторы развития отрасли в Украине

204

Яковлев А.И.

Вклад неоинституционализма в понимание и решение проблем повышения эффективности деятельности коммерческих организаций

207

Яковлев А.И., Брицкий Д.Ю.

Анализ и устранение потерь на производстве

209

Яковлев А.И.,
Жуков А.В.

Внутриорганизационная институциональная система как основной объект управления менеджмента коммерческой организации

213

Янковий О.Г.

Математичні методи факторного економічного аналізу на базі мультиплікативних моделей

217

Ячменева В.М., Клевец Н.И.

Управленческий контроль как инструмент максимизации прибыли предприятия

221

Ящук Д.Л.

Відтворення основного капіталу підприємств як ефективний економічний процес

225

Секція 2:

„Аналіз, облік та аудит як складові
інноваційного розвитку підприємств та регіонів”

Автор

Назва

Стор.

Bagdikyan Sysanna,
Iandera Olga

Alternative sources of financing higher education sphere in Ukraine

228

БанаськоТ.М., Казарян Г.Г.

Дослідження природи і форми нематеріальних активів як продукту інтелектуальної діяльності

230

Варічева Р.В.

Власний капітал як об’єкт бухгалтерського обліку: проблеми, напрями дослідження

233

Затока Т.В.

Проблемні питання облікового відображення операцій із завдатком

237

Коваленко Л.А.

Стратегия управления финансовой деятельностью в промышленном предприятии: сущность и направления реализации

240

Кошелёк Г.В.

Оценка показателей рентабельности

244

Кубік В.Д.

Проблеми і сучасний досвід обліку нематеріальних активів в Україні та зарубіжних країнах

247

Куперман В.В.

Модель оптимізації виробничої програми підприємства

250

Масленніков Є.І.

Загальні принципи методики аудиту лізингових операцій

254

Однолько В.О.

Актуальні питання  обліку та контролю  витрат у громадському харчуванні

257

Панич С.П., Масіна Л.О.

Особливості обліку використання додаткового капіталу

260

Побережець О.В.

Особливості фінансового обліку лізингових операцій

262

Шейкха Нисрат Сабир

Основные направления развития системы бухгалтерского учета и отчетности в Иракском Курдистане

265

Штока Є.Т.

Сучасні проблеми розвитку аудиту в Україні

268

"Питання правового забезпечення ефективної роботи підприємства"

Автор

Назва

Стор.

Васильев А.С.

Правовая  организация  процесса  принятия  управленческих  решений как  условия  его  эффективности

271

Канзафарова І.С.

До питання про цивільно-правову відповідальність  органів юридичної особи

276

Кузнецов Э.А., Корчмарь С.А.

Организационно-правовая классификация корпоративных систем

280

Кузнєцова З.В., Бєлоусова Н.Б., Сєнніков А.О.

Інформаційний аспект лобістської діяльності

284

Маркітанов В.К.

Договірні умови надання рекламних послуг

289

Марущак В.П.

Правові аспекти планування регіональних стратегій

292

Орлова В.А.

Должностные инструкции как средство организации труда управленческого персонала

294

Подцерковний О.П.

Про проблеми підсилення адміністративного тиску у банківській системі

297

Смітюх А.В.

Щодо особливостей фондів операцій з нерухомістю і відсутності перспектив їх створення

300

Удовиченко А.Ф.

Шляхи вдосконалення інвестиційного законодавства України

305

Цуприк О.І.

Підприємства-роботодавці в системі недержавного пенсійного забезпечення

308

Круглі столи

“Можливості використання стандартних ІС в організації навчального процесу”
“Досвід впровадження та перспективи використання ІС  на  підприємствах”
“Актуальні соціально-економічні проблеми розвитку України та її регіонів“

Автор

Назва

Стор.

Roberto Escarré, Alexandra Mayr, Helen Shtogrina

Integration of intellectual property into research and educational processes: Eu and Ukraine inside perspective

312

Ms. Sari Schneiberg, Natalya Diukova

Key success factors for sustainable introduction of innovation and entrepreneurialism in ukrainian universities

315

Nenno I.M.

Elements of the organizational structure of innovative university

319

Нєнно І.М.

Елементи організаційної структури  інноваційного університету

320

Космінська О.М.

Інтеграційний підхід до проблеми викладання інформаційних технологій в менеджменті

322

Криштопа А.О.

Інформаційна система як основа ефективного управління ВНЗ

324

Програма конференції 2010

Міжнародна науково-практична конференція
для викладачів, аспірантів та молодих вчених:
"Сучасні технології управління  підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи".

Международная научно-практическая конференция
для преподавателей, аспирантов и молодых ученых:
"Современные технологии управления предприятием и возможности использования информационных систем: состояние, проблемы, перспективы"

International scientifically-practical conference
or teachers, post-graduate students and young scientists:
" Modern technologies of operation of business and an opportunity of use of information systems: a condition, problems, prospects "

 

26-27 березня 2010 року
за адресою: Французький бульвар, 24/26, м. Одеса, 65058, Україна

26-27 марта 2010 года
по адресу: Французский бульвар, 24/26, г. Одесса, 65058, Украина

on March, 26-27 th, 2010
to the address of: the French parkway, 24/26, Odessa, 65058, Ukraine

 

Программный комитет конференции

Председатель оргкомитета Иваница В.А., д.б.н., проф., Одесса, Украина
Заместитель председателя Кузнецов Э.А., к.э.н., доц., Одесса, Украина


Члены комитета:

Крылов В.Н., Одесса, Украина
Сахацкий Н.П., Одесса, Украина
Турецкий О.А., Одесса, Украина
Янковой О.Г., Одесса, Украина
Кусик Н.Л., Одесса, Украина
Ненно И.М., Одесса, Украина
Любченко В.В.,  Одесса, Украина
Васильев С.Г., Одесса, Украина
Prof. Frederic W. Widlak, USA
доктор Яцек Лешков, Новый Сонч, Польша
Жуков А.В., Владивосток, Россия

Оргкомитет конференции

Председатель оргкомитета Иваница В.А., д.б.н., проф., проректор ОНУ им. И.И. Мечникова
Заместитель председателя Кузнецов Э.А., к.э.н., доц.,        ОНУ им. И.И. Мечникова

Члены оргкомитета:

Захарченко В.И., д.э.н., проф., ОНУ им. И.И. Мечникова
Крылов В.Н., д.т.н., проф., Одесский национальный политехнический университет
Сахацкий Н.П., д.э.н., проф., Одесская государственная академия строительства и архитектуры
Турецкий О.А., д.э.н., проф., ОНУ им. И.И. Мечникова
Янковой О.Г., д.э.н., проф., ОГЭУ
Кусик Н.Л., к.э.н., доц., ОНУ им. И.И. Мечникова
Любченко В.В.,  к.т.н., доц., ОНПУ
Яковлев А.И., к.э.н., доц., ОНУ им. И.И. Мечникова
Васильев С.Г., старший преподаватель, ОНУ им. И.И. Мечникова
Ненно И.М., к.э.н., ОНУ им. И.И. Мечникова

ПОРЯДОК І РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Конференція відбудеться 26-27 березня в м.Одесі в корпусі Одеського національного університета ім. І.І. Мечникова за адресою: Французький бульвар, 24/26.
                       


Телефони для довідок:

 

8 (048) 746-67-56 – комп‘ютерний центр економіко-правового факультета

8 (048) 776-22-28 – кафедра економіки та управління

26 березня 2010 року

9.00 - 10.00 – реєстрація учасників конфенції
10.00 - 11.00 – відкриття конференції, пленарне засідання
11.00 - 14.00 – робота в секціях
14.00 - 14.30 – перерва
14.30 - 17.00 – робота в секціях

27 березня 2010 року

10.00 - 11.00 – реєстрація учасників конфенції
11.00 - 12.30 – робота в секціях
12.30 - 13.00 – перерва
13.00 - 15.00 – круглі столи, закриття конференції, підведення
підсумків

Робочі мови: українська, російська, англійська

Регламент роботи:

Для доповідей на пленарних засіданнях – 10 хв.
Для доповідей на секціях – 10 –15 хв.
Для виступів у дебатах – 5 хв.


 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

26 березня 2010 р.

10.00 – пленарне засідання

Відкриття конференції -   Іваниця Володимир Олексійович, професор, проректор Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, Кузнєцов Едуард Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, завідуючий кафедри економіки та управління Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, Турецький Олег Андрійович, доктор економічних наук, професор кафедри економіки та управління Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова

Приветствие участникам конференции!

Завідувач кафедри економiки та управлiння, к. е. н., доцент Кузнєцов Едуард Анатолійович

      Когда что-то делается в очередной раз, необходимо подумать о качестве этой работы. Нашу международную конференцию мы проводим уже пятый раз, и очень хочется надеяться, что мы становимся более опытными в ее организации. География участников расширяется, но в тоже время многие участвуют в ней уже регулярно. Мы рады, что среди постоянных участников конференции есть наши коллеги из России, США, Польши, Молдовы.

      Начало ХХІвека характеризуются активным пересмотром ключевых концепций развития общества. Эпоха постиндустриального развития предполагает формирование инновационной экономики, которая определяет также новое качество развития экономической и управленческой науки. Появляется острая необходимость поиска новой управленческой парадигмы, которая более точно была бы направлена на решение вопросов развития системы менеджмента в условиях широкой инновационной практики.

      Очень надеюсь, что в ходе работы нашей конференции и круглого стола будут рассмотрены позиции участников по целому спектру вопросов инновационной экономики. Особо интересно будет узнать новые концепции и подходы о развитии профессиональной системы менеджмента. Важнейшим направлением этих исследований является формирование человеческого капитала и в целом нематериальных активов организаций в новых условиях инновационного развития экономики.

      Надеюсь на плодотворную работу конференции. Всем участникам хочу пожелать никогда не терять оптимизма в понимании того, что только наука, образование и растущий профессионализм способны действительно обеспечить стратегическое развитие общества в условиях инновационной экономики.

 

             С уважением и благодарностью за сотрудничество, Эдуард Кузнецов

 

Вельмишановні однодумці!

Завідувач кафедри бухгалтерського облiку, аналiзу та аудиту, кандидат економiчних наук,  доцент Кусик Наталя Львівна

Підґрунтям вирішення актуальних проблем держави, формування її статусу як рівноправного й активного учасника світового співтовариства повинна стати стійка економіка знань, коли наука у власній спроможності змінювати світ на краще перетвориться на найважливішу з-поміж інших продуктивну силу. Економіка знань спроможна забезпечити реальне підвищення рівня конкурентоспро-можності країни на основі інновацій, створення та швидкого впровадження нових наукових продуктів. Саме тому Міжнародний круглий стіл присвячено темі «Процес формування інноваційної економіки в сучасних умовах».

Вже не знайти тих, хто вагається, що гідне майбутнє України можливе саме за існування такої економіки, то зрозуміло, що це можливе лише за наявності такої освіти і науки. Вільний обмін думками, здобутими науковими досягненнями, відкрите спілкування між вже сформованими провідними науковцями та передача досвіду молодим починаючим дослідникам – все це можливе як раз при використанні такого формату наукової співпраці як «круглий стіл». Саме така спільна робота науковців спроможна підштовхнути зробити крок у незбагненне і непізнане, примусити науку працювати для людини, створювати унікальні наукові школи та виховувати плеяди всесвітньо відомих вчених.

Це видання – чим не привід до нашого спільного оптимістичного бачення перспектив розвитку вітчизняної науки.

З найкращими побажаннями, к.е.н., доцент Кусик Наталія Львівна

 

Приветственное слово участникам конференции!

Турецкий Олег Андреевич доктор экономических наук, профессор, академик Академии экономических наук Украины

Всё, что окружает нас, создано либо природой, либо разумом, талантом, созидательными действиями человека, а порой и его неразумной разрушительной деятельностью. Поэтому, с точки зрения исторического процесса, будущее Украины, будущее народа и страны будет определяться степенью разумности, целеустремлённости и созидательности действий, деятельности всех членов общества в достижении стратегических целей своего развития.

На пути решения этих задач проблем будет возникать очень много: проблем как перспективного, стратегического характера, так и текущих, повседневных проблем. И решать их следует с учетом накопленного опыта.

Анализируя и осмысливая процессы социально-экономического развития Украины в условиях государственного суверенитета, большую тревогу и озабоченность вызывает состояние и тенденции развития во многих сферах жизни, и прежде всего — в формировании и становлении интеллектуального потенциала нации как глобального фактора создания современного гражданского общества и современной конкурентоспособной экономической системы. В этих условиях Украине следовало бы выработать стратегические ориентиры своего развития и, прежде всего, в сфере поддержания, воспроизводства и наращивания интеллектуального потенциала общества как основы развития. И на этом пути главная роль должна быть отведена совершенствованию образования и научной деятельности как основе развития сознания и мышления.

Это позволит повысить уровень управления обществом во всех сферах, создать высокоэффективную национальную экономику, найти и занять достойное место в объединении интеллектуальных ресурсов в международном разделении для решения глобальных национальных и региональных проблем поступательного и гармонического развития общества.

К размышлению над этими проблемами автор приглашает своих коллег и читателей.

 

С уважением, д.э.н., профессор Турецкий Олег Андреевич

 

Сахацкий Николай Павлович,

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга

Одесской государственной  академии строительства и архитектуры.

Сахацкий Николай Павлович, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга Одесской государственной академии строительства и архитектуры

Необходимость проведения международного круглого стола «Процесс формирования инновационной экономики в современных условиях» обусловлена экономической глобализацией, транзитивным характером отечественной экономики и финансово-экономическим кризом, турбу-лентность которого в Украине проявляется разрушительными процессами целого ряда отраслей, затрагивая чрезвычайно важные для жизнедеятельности каждого человека сферы деятельности. Разрешение существующих проблем требует активной инновационной деятельности всех участников социально-экономического движения, возможного в рыночной экономике на базе гармонизации отношений между товаропроизводителями, потребителями, обществом и окружающей природной средой. Все это актуализирует разработку инновационной парадигмы маркетинга применительно к конкретным товарам и услугам разных отраслей хозяйственного комплекса. Об интересе к данной научно-прикладной теме свидетельствуют значительное число участников конференции, представляющих разные регионы и научные экономические школы, активное обсуждение исследуемой проблемы авторитетными отечественными учеными, бескомпромиссные дискуссии в процессе поиска научной истины.

 

Dear colleagues,

Доцент кафедри економiки та управлiння, кандидат економічних наук, Нєнно Ірина Михайлівна

 

This is our honor to inform you about the start of one more EU initiative of  higher educational institutions support in providing excellence in research and teaching, and enhancing knowledge generation, which was organized from 15th of January 2010 in the three year project framework of the TEMPUS program UNI4INNO 2010-2012 (Universities for Innovations). As consortium participants we wish the fruitful results and real achievements in development and use the Universities’ potential in science and research that is the main purpose of UNI4INNO project.

 

Iryna Nyenno, PhD., Director of the Regional Consultation Centre for Educational Technologiesof ONMU, Faculty of Economics&Law

 

Шановні колеги, щиро вітаємо із започаткуванням нової ініціативи Європейського Союзу із підтримки вищих навчальних закладів у досягненні досконалості в дослідженнях та викладанні й покращенні знань нового покоління. Ця ініціатива отримала організаційні рамки трирічного проекту програми TEMPUSUNI4INNO2010-2012 (Університети для інновацій), започаткованого 15 січня 2010 року.  Від імені усього проектного консорціуму бажаємо плідної роботи та реальних досягнень для виконання основного завдання проекту: розвитку та використання потенціалу вищих навчальних закладів в науці та дослідженнях.

Ірина Нєнно, к.е.н., Директор регіонального консультаційного центру освітніх технологій ОНУ імені Мечникова, ЕПФ

 

Секція 1:

“Економіка, організація і управління підприємством”

Секція 2:

„Фінансовий аналіз. облік і аудит ”

Круглі столи:

“Можливості використання стандартних ІС в організації навчального процесу”
"Досвід впровадження та перспективи використання ІС  на  підприємствах Одеської області".

Секція 1:

“Економіка, організація і управління підприємством”


Vasiliev Sergey, Ukraine Postoyanets Andrey, USA

Model of informative communications as a basis for forming of the IS management

Natalia Diukova, Ukraine Michal Jasienski, Ph.D.,
prof., Poland

Structure and Functions of Intangible Assets in the Knowledge Economy

Алєйніков А. А.

к.е.н.

Бюрократизація адміністративного управління підприємством: сутність та спосіб оцінки

Антипова Л. О.

 

Матричний підхід до вибору об’єктів оцінки рівня дезорганізації процесів функціонування підприємства

Базецька Г.І.

к.е.н.

Специфика формирования системы финансового менеджмента в непроизводственной сфере

Балог А.Г.

 

Необходимость инновационного подхода в стратегическом менеджменте

Балог А.Г. , Браниште В.И.

 

Межкультурная коммуникация менеджеров в Украине

Балог А.Г. , Дворников И.

 

Организационная культура в контексте управления знаниями

Бєлоусова К. І.

 

Модель позиціонування підприємства: призначення та зміст

Батанова Т.В.

 

Сучасні підходи до системних перетворень управління підприємствами

Бачинська К.В.

 

Криза приватизації: причини та шляхи виходу

Білега О.В.

 

Доцільність аналізу зовнішнього середовища для будівельних організацій

Бондаренко С. С.

 

Результативність використання концепції постійного вдосконалення на вітчизняних підприємствах

Буслаева А.В.

 

Особенности в определении антикризисного управления в организациях сферы услуг

Вакуленко Н.В.

 

Вплив чинників на вибір регіональної стратегії розвитку зайнятості

Васильєв О.В.

к.е.н.

Інфраструктурні аспекти реалізації політики інноваційного розвитку України

Веретенникова Д.А.

Особливості функціонування пасажирського автотранспортного підприємства: споживачі послуг

Волкова К.В.

 

Инженерия знаний и формирование новой управленческой парадигмы в условиях информационной экономики.

Волосковець Н. Ю.

Сучасні тенденції розвитку корпоративної соціальної відповідальності та підходи щодо її становлення в Україні

Высочина М.В.

к.э.н.

Факторы эффективности управления деятельности предприятия с позиции функционального подхода.

Гладкий С.В.

 

Диспетчеризація як модель управління виробничми витратами

Гребнєва В.С.

 

Інноваційний менеджмент на підприємстві

Гриневецька Л.В.

 

Конкурентоспроможність: критерії та методи її оцінки

Гуськова О.В.

к.е.н.

Організаційне навчання як фактор управління знаннями підприємства

Дегтяр В.Н.

 

Управління ризиками підприємств авіаційної галузі

Дюков В.П.

к.э.н.

Управление комплексом маркетинг-микс предприятия в среде Интернет

Дюков В.П., Тимкова Т.Э.

к.э.н.

Экономика впечатлений: Новый виток развития экономики

Дюков В.П., Рязанова М.В.

к.э.н.

Управление рекламной компанией делового предприятия

Дюков В.П., Яблонская В.В.

к.э.н.

Имидж фирмы как важный фактов конкурентоспособности

Єршова О.Л.

к.е.н.

Особливості побудови інформаційного забезпечення діяльності віртуальних організацій

Жуков А.В., д.т.н., проф.,  
Россия Яковлев А.И., к.э.н.

Концепция предприятия ориентированного на сотрудничество

Иванищева А.В.

 

Оптимизация информационных потоков в логистической системе предприятия

Иванищева А.В., Политкина Е.С.

 

Развитие собственной торговой марки как инструмент повышения конкурентоспособности предприятия

Иванищева А.В., Фидчук В.О.

 

Внедрение проектного управления как инструмент оптимизации системы менеджмента на предприятиях в современных условиях

Кабачій В.В., Шевчук В.В.

к.т.н

Походження, становлення та розвиток потреб людини

Карпенко Є.А.

 

Принципи та завдання опису бізнес-процесів підприємств

Кобець В.М.

к.е.н.

Моделювання цінової політики ланцюжка поставок

Ковалевська А.В.

к.е.н.

Організаційний механізм управління економічною безпекою підприємства

Ковалевська А.В., Комарова Г.Л.

к.е.н. к.т.н.

Концепція соціальної відповідальності в системі економічної безпеки підприємства

Коваленко Л.А.

 

Побудова системи управління фінансовою діяльністю підприємств: проблеми та напрямки їх вирішення

Коваленко С.Н., Лозовская А.А.

 

Организация рекламной деятельности предприятия

Коваленко С.Н., Хабурская А.В.

 

Мотивация персонала: опыт зарубежных и национальных компаний

Коваленко С.Н., Ящук М.А.

 

Теоретико-методологические проблемы управления конкурентоспособностью промышленного предприятия.

Козак И.А.

к.э.н.

Особенности построения и функционирования информационных систем виртуальных предприятий

Козаченко Г. В.

д.е.н.

Чинники, що впливають на величину трансакційних витрат підприємства

Константинов П. В.

Маркетинговая стратегия инновационной деятельности предприятия

Косяк В.М., М'якенька І.В.

к.т.н.

Багатофакторний аналіз рівня менеджменту робіт з будівництва, ремонту та відновлення мостів

Кошелёк Г.В.

 

Оценка инвестиционной привлекательности предприятий на основе факторного анализа

Кубишина Н.С., Поздняков С.О.

к.е.н.

Оптимізація асортименту як складова ефективного управління промисловим підприємством

Кубишина Н.С., Пожидаев Е.В.

к.е.н.

Особенности инновационной деятельности автомобильного рынка

Куваева В.А.

 

Обеспечение защиты корпоративной информации на основе методов управления персоналом

Кузнецов Э.А.

к.е.н.

Развитие системы менеджмента в условиях инновационной экономики

Кузнецов Э.А., Брицкий С.Ю.

к.э.н.

Использование баз данных в современном маркетинге

Кузьмина Н.В.

 

Подходы к формированиюи нструментария діагностики состояния предприятия

Курмиженко В.В.

 

Державна підтримка кредитування підприємств агропромислового розвитку Одеської області

Куцаченко Д.

 

Потенційні можливості зростання та інноваційного розвитку підприємства в період кризових явищ

Кучерукова И.А.

 

Управленческие критерии эффективности формирования инновационной экономики

Лазаренко Н.В.

к.е.н.

Удосконалення системи управління потенціалом підприємства в ринкових умовах господарювання

Ліствина Н.М.

 

Методы оценки эффективности систем электронной коммерции

Мачтакова Е.Г.

 

Управленческая инновация как фактор эффективности и конкурентоспособности предприятия

Мокіна Ю.В., Лецька О.С.

 

Автоматизація робочого місця в системі управління корпоративними підприємствами

Нагуляк В.О.

 

Формування потоків матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств

Нікіфорова Л.О., Білоконь Я.В.

 

Впровадження сучасних технологій управління персоналом у системі поштового зв’язку

Нікіфорова Л.О., Крилова О.В.

 

Перспективи використання сучасних інформаційних  систем у сфері оплати праці персоналу підприємства

Нікіфорова Л.О., Кущак О.О.

 

Сучасні технології мотивування персоналу: проблеми та перспективи впровадження

Нікіфорова Л. О., Кордонська Ж.О.

 

Ефективність менеджера на підприіємстві

Нікіфорова Л.О., Семенко А.В.

 

Удоскналення кадрового менеджменту на промислових підприємствах України

Одноволик В.І.

к.х.н.

Розробка концепції інформаційної системи контролінгу, як засобу прийняття  управлінських рішень

Орлова Н.В.

к.э.н.

Соотношение секторов традиционной и новой экономики при переходе к информационной стадии развития

Пахулюк М.О.

 

Актуальність нематеріального стимулювання працівників за умов кризової ситуації в економіці

Погорелов Ю. С.

к.е.н.

Інструментарій вибору способів розвитку підприємства

Поздняков С.А.

 

Оптимізація асортименту як складова ефективного управління промисловим підприємством

Поколодний В.В.

к.е.н.

Страхова складова в системі економічної безпеки підприємства.

Радченко Н.А.

 

Якість трудових ресурсів як чинник розвитку сфери послуг

Рекун Г.П.

к.е.н.

Середній клас в Українському суспільстві: організаційно-економічні проблеми становлення на сучасному етапі.

Родченко В.Б.

к.е.н.

Актуальні проблеми вдосконалення методології дослідження розвитку регіонів

Романченко Н.В., Куцаченко Д.С.

 

Потенційні можливості зростання та інноваційного розвитку підприємства в період кризових явищ

Рудинская Е.В., Чебан Е.В.

к.э.н.

Стандарты и методологии моделирования бизнес-процессов

Рудинская Е.В., Насиковская М.В.

к.э.н.

Инновации как фактор эффективности предприятия

Рудяк М.В.,           к.ф.-м.н.

Применение математических и комплексных моделей в менеджменте

Рыбаков И.В.

 

Построение вертикально интегрированных структур в компаниях сельскохозяйственной отрасли

Сапич В.І.

к.е.н.

Державне регулювання мінімальної плати за оренду  сільськогосподарських земель

Сапич Н.М.

 

Система оподаткування як інституційний важіль підвищення ефективності землекористування сільськогосподарських підприємств

Сахацький Н.П., Запша Г.М., Коханська О.В.

д.е.н. к.е.н.

Розвиток маркетингової діяльності підприємств в умовах економічної кризи

Солодуха О.В.

 

Оценка эффективности автоматизированных информационных технологий управления

Столбуненко Н.М., Паринюк М.С.

к.е.н.

Деякі аспекти прожиткового рівня в Україні на сучасному стані

Сулима А.І.

к.е.н.

Систематизація загроз діяльності підприємства.

Тихончук Р.Г.

 

Проблемні питання функціонування акціонерних товариств

Ткаченко Ю.В.

к.е.н.

Сучасні чинники стимулювання підприємницького середовища

Цветкова И.И.

к.э.н.

Проблемы кадровой безопасности в организации.

Чайковская М.П.

к.э.н.

Современные подходы к управлению требованиями ИТ-проекта.

Черненький В. П.

 

Методичні підходи щодо формування та реалізації стратегії економічного розвитку

Штогрина Е.А.

 

Методы развития инновационного мышления в менеджменте

Яковлев А.И.

к.э.н.

ERP система как средство трансформации организации.

Ячменева В.М., Клевец Н.И.

д.э.н. к.т.н.

Моделирование финансовой поддержки регионов

Секція 2:

„Фінансовий аналіз. облік і аудит ”

Shtembulyak Darya Iandera Olga, USA

 

Problems of financial safety providing as basic constituent of economic enterprise security

Банасько Т.М.

 

Оцінка нематеріальних активів: існуючі підходи

Варичева Р.В.

 

Система обліку витрат та результатів діяльності підрозділів підприємств: альтернативні напрями побудови

Гейер  Э.С.

к.е.н.

Історичні аспекти і сучасний стан взаємодії бухгалтерського і податкового обліку

Гейер  Э.С.

к.е.н.

Совершенствование налогового учета в Украине

Карпов В.А.,
Карпов А.В.

к.е.н.

Анализ эффективности денежных потоков по показателю NPV

Куперман В.В.

 

Формування виробничої програми підприємства на базі маржинального аналізу

Кусик Н.Л.

к.э.н.

Субъекты непроизводственного подсектора сферы социального воспроизводства: теоретический аспект

Кучеренко О.В.

 

Можливі напрями формування інформаційних моделей процесу матеріального забезпечення підприємств

Лісіцин Є. В.

 

Проблеми ідентифікації нематеріальних активів підприємства

Макєєва О.В.,
Обнявко О.В.,
Самострол С.В.

 

к.е.н.

Національна система аудиту в Україні: сучасний стан та напрями розвитку

Масленніков Є.І.

к.е.н.

Організація обліку вибуття основних засобів

Мельник Н.В.

 

Оценка границы безубыточности инвестиции в новое предприятие отрасли

Нікіфорова Л.О.,
Драч М.В.

 

Удосконалення оплати праці на підприємстві

Побережець О.В.

к.е.н.

Організація контролю та ревізії нематеріальних активів на підприємствах

Соболь Г.О.

к.е.н.

Управлінський облік у досягненні синергітичного ефекту

Титаренко І.В.

 

Застосування інформаційних технологій у фінансовому  менеджменті

Федоренко Е.Г.

 

Схема распределения затрат для определения полной себестоимости продукции растениеводства.

Чернецкая Ю.А.

 

Факторы повышения рентабельности собственного капитала

Шейкха Нисрат Сабир

 

Финансовый учет в туристическом бизнесе иракского курдистана: достигнутые результаты и направления развития

Яковлев А.И.,
Брицкий Д.Ю.

к.э.н.

Специфика управленческого учета на предприятии

Янковой А.Г.

д.э.н.

Индексные модели факторного экономического анализа

Янковой В.А.

 

Теоретические основы анализа безубыточности

"Питання правового забезпечення ефективної роботи підприємства"

Васильев А.С.

д.ю.н.

Риск как фактор хозяйственного управления

Голдакова К.А.

 

Джерела для вивчення правової спадщини Православної церкви

Канзафарова И.С.

д.ю.н.

Гринмэйл как метод корпоративного шантажа

Миколенко О.І.

к.ю.н.

Термінологія та категоріальний апарат адміністративного процедурного права

Смітюх А.В.

к.ю.н.

Правове регулювання надання компенсації власникам і наймачам нерухомості, розташованої у кварталах (мікрорайонах) застарілого житлового фонду, що підлягає комплексній реконструкції.

Подцерковний О.П.

д.ю.н.

Підходи до перелику способів захисту прав підприємств мають бути переглянуті

Цевелева Н.Г.

 

Изменение права собственности на средства производства в постиндустриальном обществе

Круглі столи:

“Можливості використання стандартних ІС в організації навчального процесу”
"Досвід впровадження та перспективи використання ІС на підприємствах України"

Iryna Nyenno, Clemens Juriga, Sari Scheinberg, Maria Barluenga, Roberto Escarre

Ph.D.

Universities’ role for knowledge triangle of “Education-Research-Innovation”: perspectives of TEMPUS project UNI4INNO 2010-2012

Багдік’ян С. В.

 

Дослідження поняття освітньої послуги: регіональний аспект

Девтерова С.В.

 

Інтернет-технології освітнього середовища та розвиток Інтернет-комунікації

Ковальова С.Б.

 

Інноваційність освіти в умовах інформатизації

Колокольцев А.В.

 

Використання новітніх інформаційних технологій для комплексної підготовки студентів ВНЗ

Литвак О.Г.

 

Деякі аспекти обміну інформацією між приймальними комісіями вищих навчальних закладів та сервером МОН України в умовах збереження гетерогенності системи

Мельник О.Л.

 

Інтеграційні процеси в освітньому просторі

Рубанець О.М.

д.ф.н.

Формування сучасного інформаційного простору ВНЗ

Рудяк М.В.

к.ф.-м.н.

Место комплексного моделирования в изучении экономических учебных дисциплин

Стельмах О.О.

к.е.н.

Проблеми впровадження електронного навчання в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Турецкий О.А.

д.э.н.

О повышении роли сознания и мышления в познавательной сфере, образовании и научной деятельности

Ячменьов Є.Ф.

 

Етапи реалізації інформаційно-аналітичної системи управління (УАСУ) ВНЗ.

В рамках конференции состоится

Презентация книги С.А. Старова "Управление брендами"

Россия, Старов С.А., к.э.н., доцент Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета
Книга: Старов С.А. Управление брендами / Высшая школа менеджмента СПбГУ. - СПб.: Изд-во "Высшая школа менеджмента", 2009.-502 с.
Книга получила диплом Х Ежегодного национального конкурса "Книга года (Россия, г. Москва)

 

Обсуждение материалов конференции пройдет также в рамках

Международного круглого стола
"Процесс формирования инновационной экономики в современных условиях"
15 – 16 апреля 2010 года

посвященного 145-летию Одесского национального университета им. И.И. Мечникова.

Програма конференції 2009

П р о г р а м а МІЖНАРОДНОЇ науково-практичної КОНФЕРЕНЦІЇ

Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи

27—28 березня 2009 р.
м. Одеса


Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова
The Odessa national I.I.Mechnikov  university

 

Міжнародна науково-практична конференція
для викладачів, аспірантів та молодих вчених:
"Сучасні технології управління  підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи".

Международная научно-практическая конференция
для преподавателей, аспирантов и молодых ученых:
"Современные технологии управления предприятием и возможности использования информационных систем: состояние, проблемы, перспективы"

International scientifically-practical conference
or teachers, post-graduate students and young scientists:
" Modern technologies of operation of business and an opportunity of use of information systems: a condition, problems, prospects "

 

27-28 березня 2009 року
за адресою: Французький бульвар, 24/26, м. Одеса, 65058, Україна

27-28 марта 2009 года
по адресу: Французский бульвар, 24/26, г. Одесса, 65058, Украина

on March, 27-28 th, 2009
to the address of: the French parkway, 24/26, Odessa, 65058, Ukraine


Программный комитет конференции

Председатель оргкомитета Иваница В.А., д.б.н., проф., Одесса, Украина
Заместитель председателя Кузнецов Э.А., к.э.н., доц., Одесса, Украина

Члены комитета:

Крылов В.Н., Одесса, Украина
Редькин А.Н., Одесса, Украина
Сахацкий Н.П., Одесса, Украина
Турецкий О.А., Одесса, Украина
Янковой О.Г., Одесса, Украина
Кусик Н.Л., Одесса, Украина
Ненно И.М., Одесса, Украина
Любченко В.В.,  Одесса, Украина
Васильев С.Г., Одесса, Украина
Prof. Frederic W. Widlak, USA
доктор Яцек Лешков, Новый Сонч, Польша
Жуков А.В., Владивосток, Россия

Оргкомитет конференции

Председатель оргкомитета Иваница В.А., д.б.н., проф., проректор ОНУ им. И.И. Мечникова
Заместитель председателя Кузнецов Э.А., к.э.н., доц., ОНУ им. И.И. Мечникова
 

Члены оргкомитета:

Захарченко В.И., д.э.н., проф., ОНУ им. И.И. Мечникова
Крылов В.Н., д.т.н., проф., Одесский национальный политехнический университет
Редькин А.Н., д.э.н., проректор по науке, Одесский институт, Украинского государственного университета экономики и финансов
Сахацкий Н.П., д.э.н., проф., Одесская государственная академия строительства и архитектуры
Турецкий О.А., д.э.н., проф., ОНУ им. И.И. Мечникова
Янковой О.Г., д.э.н., проф., ОГЭУ
Кусик Н.Л., к.э.н., доц., ОНУ им. И.И. Мечникова
Любченко В.В.,  к.т.н., доц., ОНПУ
Яковлев А.И., к.э.н., доц., ОНУ им. И.И. Мечникова
Васильев С.Г., старший преподаватель, ОНУ им. И.И. Мечникова
Ненно И.М., старший преподаватель, ОНУ им. И.И. Мечникова

ПОРЯДОК І РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Конференція відбудеться 27-28 березня в м.Одесі в корпусі Одеського національного університета ім. І.І. Мечникова за адресою: Французький бульвар, 24/26.
                       


Телефони для довідок:

 

8 (048) 746-67-56 – комп‘ютерний центр економіко-правового факультета

8 (048) 776-22-28 – кафедра економіки та управління

27 березня 2009 року

9.00 - 10.00 – реєстрація учасників конфенції
10.00 - 11.00 – відкриття конференції, пленарне засідання
11.00 - 14.00 – робота в секціях
14.00 - 14.30 – перерва
14.30 - 17.00 – робота в секціях

28 березня 2009 року

10.00 - 11.00 – реєстрація учасників конфенції
11.00 - 12.30 – робота в секціях
12.30 - 13.00 – перерва
13.00 - 15.00 – круглі столи, закриття конференції, підведення
підсумків

Робочі мови: українська, російська, англійська

Регламент роботи:

Для доповідей на пленарних засіданнях – 10 хв.
Для доповідей на секціях – 10 –15 хв.
Для виступів у дебатах – 5 хв.


 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

27 березня 2009 р.

10.00 – пленарне засідання

Відкриття конференції - Іваниця Володимир Олексійович, професор, проректор Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова,
Кузнєцов Едуард Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, завідуючий кафедри економіки та управління Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова,
Турецький Олег Андрійович, доктор економічних наук, професор кафедри економіки та управління Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова

Секція 1:

“Экономика, организация и управление предприятием”

Секція 2:

„ Учет и аудит ”

Круглі столи:

“Можливості використання стандартних ІС в організації навчального процесу”
“Сертифікація студентів як засіб підвищення конкурентоспроможності ВУЗа"
"Досвід впровадження та перспективи використання ІС  на  підприємствах Одеської області".


Секція 1:

“Экономика, организация и управление предприятием”

Frederic W. Widlak

Ph.D.

Harmonizing the Six Sigma Approach with Business Process Management.

Vasiliev Sergey

 

Features of forming of informative resources in economic and administrative processes

Postoyanets Andrey

 

 

Антипова Л.А.

 

Моделювання організації виконання функцій у функціональних підсистемах управління підприємством

Багдік′ян С. В.

 

Цивилизационная парадигма как междисциплинарный подход к изучению регионального развития

Кусик Н. Л.

к.э.н.

 

Яндера Ольга

 

 

Балог А.Г.

 

Информационные системы поддержки реинжиниринга.

Балог А.Г.

 

Синтез процессной и функциональной систем управления

Маркова А.И.

 

 

Баранова В.Г.

к.э.н.

Еволюція фінансового механізму  страхування

Баришнікова Л. П.

к.э.н.

Використання сучасних інформаційних технологій в управлінні освітою регіону

Батанова Т. В.

 

Антикризова реструктуризація підприємств: проблеми та шляхи їх вирішення

Бондаренко С.С.

 

Вибір інструментарію концепції постійного вдосконалення для реалізації на вітчизняних підприємствах

Борисюк О.  В.

 

Роль лізингу в активізації підприємницької діяльності

Бородина О. В.

 

Моделирование бизнес процессов в самооценке и планировании предприятием

Суляева Н. В.

 

 

Куровская А.А.

 

 

Брагарь Л.Ф.

к.ф.м.н.

О разработке математических моделей прогнозирования в менеджменте

Брагарь Н.И.

 

 

Сергеев А.Ю.

к.т.н.

 

Брагарь В.Л.

 

Анализ финансового состояния развития малого бизнеса по системе “Директ Костинг”.

Брагарь Л.Ф.

к.ф.м.н.

 

Васильев С.Г.

 

Применение методов нелинейного анализа в построении экономических моделей

Орлова Н.В.

к.э.н.

 

Веретеннікова Д. А.

 

Підприємства автомобільного транспорту України: тенденції розвитку

Кусик Н. Л.

к.э.н.

 

Грязних Є.В.

 

Мережна модель інноваційного процесу мобільного оператора зв’язку

Дащенко Н.В.

 

Роль информационных систем и систем управления как инструментов информационного воздействия

Деньга С. М.

к.э.н.

Вимірювання ефективності в CRM-системах

Егупов Ю.А.

к.э.н.

Математическое моделирование оптимальной производственной программы мясоперерабатывающего предприятия

Єршова О. Л.

к.э.н.

CRM-стратегія та управління лояльністю клієнтів. Український досвід

Жуков А.В.

д.т.н.

Развитие идеи системы сбалансированых показателей

Яковлев А.И.

к.э.н.

 

Иванищева А.В.

 

Выбор оптимального источника финансирования как способ снижения издержек предприятия в условиях кризиса

Канзафарова І.С.

д.ю.н.

Цивільно правова відповідальность за порушення прав інтелектуальної власності

Кёся Д. В.

 

Анализ факторов состояния компании

Коваленко Л. А.

 

Проблеми побудови системи управління фінансовою діяльністю промислового підприємства

Козаченко Г.В.

д.э.н.

Формування трансаційних витрат підприємства

Кондрашова Т. М.

к.э.н.

Современные подходы к внедрению управленческого учета в вузе

Комарова Г. Л.

к.т.н.

Концепція управління якістю і соціальна спрямованість підприємства

Ковалевська А. В.

к.є.н.

 

Крутушкіна О. В.

 

Інформаційна активність як складова стратегічної комунікаційної політики підприємства 

Кудрина О.Ю.

 

Розмежування зон застосування методів податкового планування на підприємстві

Кузнецов Э.А.

к.э.н.

Системная роль управленческих инноваций

Куперман В.В.

 

Особенности формирования маркетинговой программы предприятий в условиях экономического кризиса

Кутузова М. М.

к.э.н.

Інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій в умовах сучасного економічного розвитку

Кутузов М. Р.

 

 

Кучерукова И.А.

 

Упраленческие критерии оценки эффективности процесса корпоротизации экономики

Лазаренко Н. В.

к.э.н.

Управління формуванням і розвитком трудового потенціалу підприємства в сучасних умовах господарювання

Лежанская Д.М.

 

Стратегия развития процессов диверсификации производства

Леонтьева Ю. Ю.

 

Обоснование выбора стратегии региональных дестинаций

Ліхолобов Е.А.

 

Технології менеджменту як основний інструмент організаційної поведінки

Наден  А.А.

к.э.н.

Життєвий цикл кризи промислового підприємства

Небава  М. І.

к.э.н.

Формування соціальної політики підприємства в контексті побудови соціально орієнтованої економіки

Небава М. І.

к.э.н.

Сучасні теорії управління брендингом на підприємстві

Шакула Є. А.

 

 

Нєнно І.М.

 

Інструментарій  фінасового забезпечення страховика

Несен Л. М.

к.т.н.

Управління витратами підприємства: один з ключових аспектів цінової політики

Мартьянов М. П.

 

 

 

Нікіфорова Л. О.

 

 

Соціально-психологічні аспекти плинності кадрів на підприємствах поштового зв’язку

Мариняк І. М.

 

 

Одноволик В. І.

к.х.н.

Впровадження інформаційних систем контролінгу на українських підприємствах

Обнявко О. В.

к.э.н.

Сучасний стан використання  елементів внутрішнього економічного механізму в управлінні підприємствами

Варічева  Р. В.

 

 

Олейниченко Н.В.

 

Формы власти и лидерства в системе управления предприятием

Пан Л. В.

к.э.н.

Проблеми застосування програм управління знаннями у вітчизняних компаніях

Погасій В. І.

 

Формування маркетингової стратегії підприємства в умовах мінливості зовнішнього середовища

Погорелов Ю.С.

к.э.н.

Принципові основи моделювання розвитку підприємства

Подцерковный О.П.

д.ю.н.

Правовые способы устранения валютной нестабильности

Попова Т. О.

 

Зарубіжний досвід формування дохідної частини регіонального бюджету

Поповенко Н. С.

к.э.н.

Управление издержками производства в металлургической отрасли

Сухина Л. П.

 

 

Радченко Н. А.

 

Заходи для регулювання відповідності якості робочої сили попиту регіонального ринку праці

Родченко В. Б.

к.є.н.

Конкурентна розвідка в загальній системі стратегічного управління підприємством

Ковалевська А. В.

к.є.н.

 

Сахацький М.П.

д.э.н.

Перспективи розвитку зерного господарству регіона

Захарченко О.В.

 

 

Свєшнікова Н.М.

 

Інноваційна та новаторська діяльність як чинник конкурентоспроможності підприємств Донецького регіону: проблеми, перспективи

Селезнева О. А.

 

Рационализация ценовой политики торговых предприятий

 

 

 

Сидоренко В.В.

к..н. держ. упр.

Механізми забезпечення безпеки виробничого підприємства

Сілаєв В. І.

д.т.н.

Сучасні підходи до управління вугільними шахтами

Смитюх А.В.

к.ю.н.

Можливі зміни у рейдерських стратегіях корпоративних загарбань у зв′язку з прийнятттям Закону України "Про акціонерні товариства"

Соболева Г. Г.

 

Удосконалення нормативно-правового поля формування регіональної стратегії соціально-економічного розвитку

Солодуха О.В.

 

Организационные вопросы обеспечения социально-экономической эффективности менеджмента.

Соломко Л. Р.

к.п.н.

Час ширше запроваджувати  передові вітчизняні технології менеджменту

Старов С.А.

к.э.н.

Современные критерии эффективности управления брендом

Старов С.А.

к.э.н.

Современные процессы профессионализации управленческой деятельности

Кузнецов Э.А.

к.э.н.

 

Степанова Т.В.

к.ю.н.

Виконання судового рішення - важлива гарантія прав суб′єктів господарювания

Стрижиченко Н.А.

 

Дисконтированные потери и потери от дисконтирования: соотношение понятий

Турецкий О.А.

д.э.н.

О необходимости интеллектуализации управленческого труда.

Федоренко Е.Г.

 

Практическое воплощение принципа необходимости и достаточности при детализации статей функциональніх бюджетов компаний

Фененко А. С.

 

Способи підтримки економічної ефективності природокористування в регіоні.

Харкавая Л.Н.

 

Современные проблемы внутрипроизводственного планирования на мясоперерабатывающих предприятиях

Царенко Н. В.

 

Корпоративная культура: сущность, перспективы и развитие.

Чайковская М.П.

к.э.н.

Современные технологии автоматизации управленческого учета

Череватова К. В.

 

Особливості забезпечення професійного розвитку управлінського персоналу організації за умов світової економічної кризи

Небава М. І.

к.э.н.

 

Шиян А. А.

к.ф-м.н.

Моделі оптимізації інформаційного управління персоналом та керівництвом фірми

Нікіфорова Л. О.

 

 

Штембуляк Д. О.

 

Управління економічною безпекою підприємства: теоретичні аспекти

Кусик Н. Л.

к.э.н.

 

Яковлев А.И.

к.э.н.

Формирование системы всеоблемлющего управления затратами организации

Янковой А.Г.

д.э.н.

Применение левериджа в финансовом анализе предприятий

Янковой В.А.

 

К вопросу безубыточности производственной деятельности предприятий пищевой промышленности

Ячменева В. М.

к.э.н.

Определение пользователей информации результатов исследования.

Секція 2:

„ Учет и аудит ”


Аранчій В. І.

к.э.н.

Фінансовий контроль в управлінні дебіторською заборгованістю

Черненко Л. В.

к.э.н.

 

Адаменко Т.М.

 

Затрати та витрати підприємства: співвідношення понять

Боталова Н.П.

к.э.н.

Индексный метод в финансовой диагностике эффективности коммерческой деятельности предприятий в условиях рынка

Боталов И.Е.

 

 

Веріга Г. В.

к.э.н.

Актуальні питання викладання бухгалтерського обліку майбутньому менеджеру

Волкова К. В.

 

К проблеме оценки нематериальных активов

Зернов Є. Л.

к.э.н.

Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні

Банасько Т. М.

 

 

Кубік В. Д.

 

 

Макеєва О. В.

 

 

Обнявко О. В.

к.э.н.

 

Кошьолек Г.В.

 

Фактори, що відзначають інвестеційну приваблівість підпріємств харчової промисловості

Кучеренко О. В.

 

Напрямки формування інформаційних моделей процесу матеріального забезпечення  підприємства

Мельник Н.В.

 

Проблемы учета фактора времени при оценке эффективности инвестиционных проектов в условиях финансово-экономического кризиса

Святохо Н. В.

 

Классификация затрат предприятия на природоохранную деятельность

Столбуненко Н.Н.

к.э.н.

Теоретические аспекты развития денежно-кредитной политики в условиях глобального финансового кризиса.

Сулыма А. И.

 

Современные подходы к угрозе резервов промышленных предприятий.

Юзик Л. О.

 

Соціальна звітність підприємств як фактор підвищення конкурентоспроможності 

Круглі столи:

“Можливості використання стандартних ІС в організації навчального процесу”
“Сертифікація студентів як засіб підвищення конкурентоспроможності ВУЗа"
"Досвід впровадження та перспективи використання ІС на   підприємствах Одеської області".


Frank Neumann

Ph.D.

Barriers for introduction of the credit-module system and the ways of progress

Ingid Nyman

 

 

Miguel Angel Adame

Ph.D.

 

Nyenno Iryna

 

 

Urzsula Potoniec-Medon

 

 

Белоус Н. В.

к.т.н.

Методика контроля знаний, оценки качества тестовых заданий и их распределения по уровням сложности

Белоус И. А.

 

Методика определения правильности ответов на тестовые задания

Куцевич И. В.

 

 

Заюков І. В.

к.э.н.

Інноваційні підходи в освіті – запорука розвитку трудового потенціалу України

Костяник Н. В.

 

Організаційна структура обліку при застосуванні комп’ютерних мережевих технологій

Любич М. М.

 

Розробка  інформаційної системи  ефективного  управління основними фондами підприємства

Одноволик В. І.

к.х.н.

 

Полякова Л. П.

к.н. держ. упр.

Інформаційно-аналітичне забезпечення менеджменту якості вищої освіти

Криштопа А. О.

 

 

Журан Е. А.

к.э.н.

Студенческий бизнес-инкубатор как фактор развития творческой активности

Погорецкая В. Я.

к.э.н.

 

Ячменев Е. Ф.

 

Внедрение принципов системного подхода в развитии высшего образования в Украине.

Програма конференції 2008

 

П р о г р а м а МІЖНАРОДНОЇ науково-практичної КОНФЕРЕНЦІЇ

Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи

 

28—29 березня 2008 р.
м. Одеса

 


Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова
The Odessa national I.I.Mechnikov  university

 

Міжнародна науково-практична конференція
для викладачів, аспірантів та молодих вчених:
"Сучасні технології управління  підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи".

Международная научно-практическая конференция
для преподавателей, аспирантов и молодых ученых:
"Современные технологии управления предприятием и возможности использования информационных систем: состояние, проблемы, перспективы"

International scientifically-practical conference
or teachers, post-graduate students and young scientists:
" Modern technologies of operation of business and an opportunity of use of information systems: a condition, problems, prospects "

 

28-29 березня 2008 року
за адресою: Французький бульвар, 24/26, м. Одеса, 65058, Україна

28-29 марта 2008 года
по адресу: Французский бульвар, 24/26, г. Одесса, 65058, Украина

on March, 28-29 th, 2008
to the address of: the French parkway, 24/26, Odessa, 65058, Ukraine

 


Программный комитет конференции

Председатель оргкомитета Иваница В.А., д.б.н., проф., Одесса, Украина
Заместитель председателя Кузнецов Э.А., к.э.н., доц., Одесса, Украина


Члены комитета:

Крылов В.Н., Одесса, Украина
Редькин А.Н., Одесса, Украина
Сахацкий Н.П., Одесса, Украина
Турецкий О.А., Одесса, Украина
Янковой О.Г., Одесса, Украина
Кусик Н.Л., Одесса, Украина
Ненно И.М., Одесса, Украина
Любченко В.В.,  Одесса, Украина
Васильев С.Г., Одесса, Украина
Prof. Frederic W. Widlak, USA
доктор Яцек Лешков, Новый Сонч, Польша
Жуков А.В., Владивосток, Россия

Оргкомитет конференции

Председатель оргкомитета Иваница В.А., д.б.н., проф., проректор ОНУ им. И.И. Мечникова
Заместитель председателя Кузнецов Э.А., к.э.н., доц., ОНУ им. И.И. Мечникова

Члены оргкомитета:

Захарченко В.И., д.э.н., проф., ОНУ им. И.И. Мечникова
Крылов В.Н., д.т.н., проф., Одесский национальный политехнический университет
Редькин А.Н., д.э.н., проректор по науке, Одесский институт, Украинского государственного университета экономики и финансов
Сахацкий Н.П., д.э.н., проф., Одесская государственная академия строительства и архитектуры
Турецкий О.А., д.э.н., проф., ОНУ им. И.И. Мечникова
Янковой О.Г., д.э.н., проф., ОГЭУ
Кусик Н.Л., к.э.н., доц., ОНУ им. И.И. Мечникова
Любченко В.В.,  к.т.н., доц., ОНПУ
Яковлев А.И., к.э.н., доц., ОНУ им. И.И. Мечникова
Васильев С.Г., старший преподаватель, ОНУ им. И.И. Мечникова
Ненно И.М., старший преподаватель, ОНУ им. И.И. Мечникова
 

ПОРЯДОК І РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Конференція відбудеться 28-29 березня в м.Одесі в корпусі Одеського національного університета ім. І.І. Мечникова за адресою: Французький бульвар, 24/26.
                       


Телефони для довідок:

 

8 (048) 746-67-56 – комп‘ютерний центр економіко-правового факультета

8 (048) 776-22-28 – кафедра економіки та управління

28 березня 2008 року

9.00 - 10.00 – реєстрація учасників конфенції
10.00 - 11.00 – відкриття конференції, пленарне засідання
11.00 - 14.00 – робота в секціях
14.00 - 14.30 – перерва
14.30 - 17.00 – робота в секціях

29 березня 2008 року

10.00 - 11.00 – реєстрація учасників конфенції
11.00 - 12.30 – робота в секціях
12.30 - 13.00 – перерва
13.00 - 15.00 – круглі столи, закриття конференції, підведення
підсумків

Робочі мови: українська, російська, англійська

Регламент роботи:

Для доповідей на пленарних засіданнях – 10 хв.
Для доповідей на секціях – 10 –15 хв.
Для виступів у дебатах – 5 хв.


 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

28 березня 2008 р.

10.00 – пленарне засідання

Відкриття конференції -   Іваниця Володимир Олексійович, професор, проректор Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова,
Кузнєцов Едуард Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, завідуючий кафедри економіки та управління Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, Турецький Олег Андрійович, доктор економічних наук, професор кафедри економіки та управління Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова

Секція 1:

“Экономика, организация и управление предприятием”

Секція 2:

„ Учет и аудит ”

Круглі столи:

“Можливості використання стандартних ІС в організації навчального процесу”
“Сертифікація студентів як засіб підвищення конкурентоспроможності ВУЗа"
"Досвід впровадження та перспективи використання ІС  на  підприємствах Одеської області".


Секція 1:

“Экономика, организация и управление предприятием”

Frederic W. Widlak, PhD., National-Louis University, Chicago, USA
The Impact of Environmental Laws on the American Economy

Frederic W. Widlak, PhD, National-Louis University, Chicago, USA
Soloduha Oleg, Odessa national I.I. Mechnikov University, Ukraine
The models of social business responsibility management

Vasiliev Sergey, Odessa national I.I.Mechnikov University, Ukraine
Andrey Postoyanets, Brooklyn College the City University of New York, USA
Forming of informative resources in work of production enterprise

Olga Iandera, University of Colorado at Denver and health Science Center Business School, USA
Natalie Kusik, е.s.k., Odessa national I.I.Mechnikov University, Ukraine
Signs of modern social – economic system with the developed reproduction structure

Адаменко Т.М., СНУ ім. В. Даля, Луганськ
Аналітичні процедури при розробці стратегії управління затратами підприємства

Адонина В.В., ВНУ им.В.Даля, Луганск
Личность руководителя при организационном проектирование адаптивной системы административно-оперативного управления предприятием

Алейников А.А., СНУ ім. В. Даля, Луганськ
Бюрократичні інструменти в управлінні: призначення, класифікація, використання та модернізація

Алсуф’єва О., НМетАУ, Дніпропетровськ
Механізм формування інноваційних потреб підприємства в контексті НІС

Антипова Л.О., СНУ ім. В. Даля, Луганськ
Ознаки дезорганізації діяльності підприємства

Безбожний В.Л., СНУ ім.В.Даля, Луганськ
Типи процесу забезпечення соціально-економічної безпеки підприємства

Благоразумная О.Н., к.э.н., УЛИМ, Кишинев, Молдавия
Профессионализм менеджера как важное условие деятельности предприятия

Бондаренко С.С., СНУ ім. В. Даля, Луганськ
Вплив особливостей діяльності машинобудівних підприємств на застосування концепції постійного вдосконалення

Буракова Е.В., ВНУ им.В.Даля, Луганск
Репутация предприятия как институт административной культуры и свойство совокупности институтов

Буслаева А.В., ОНУ им. И.И. Мечникова, Одесса
Сущность кризиса предприятия, его причины и факторы

Гостева И.С., ВНУ им.В.Даля, Луганск
Потенциальное упущение выгоды субъектов внутренней кооперации интегрированных предприятий как специфическая экономическая категория

Дибров А.С., к.э.н., ОГАСиА, Одесса
Экономика развития предприятий строительно-жилищного комплекса и их влияние на природно-ресурсный потенциал

Дорошко М.В., ВНУ им. В. Даля, Луганск
Интерпретация понятия информированность пользователя информационного обеспечения принятия решений

Дрэгэлин Ю.К., УЛИМ, Кишинев, Молдавия
Интегрированные показатели качества системы менеджмента

Дудок К.С., Національний університет «Львівська політехніка», Львів
Мотиваційні типи працівників як основа побудови ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Ершова О.Л., к.э.н., Гос. акад. статистики, учета и аудита Госкомстата Украины, Киев
Системы электронного документооборота как типовая часть корпоративных информационных систем: особенности внедрения, функции, примеры.

Жуков А.В., д.т.н., Дальневосточный государственный университет, Владивосток, Россия

Яковлев А.И., к.э.н., ОНУ им. И.И. Мечникова, Одесса
Экономическая эффективность инвестиций для организации горно-химического производства на основе инновационной технологии комплексной химической переработки углекарбонатного минерального сырья

Захарова Т.В., НТУ «Харьковский политехнический институт», Харьков
Процесс реализации принятия инвестиционных решений

Канзафарова И.С., д.ю.н., ОНУ им. И.И. Мечникова, Одесса
Патентная чистота объектов промышленной собственности: вопросы теории и практики

Ковалевская А.В., к.э.н., ХНАГХ, Харьков

Радченко Н.А., ХНАГХ, Харьков
Кадровый аспект в процессе разработки общекорпоративной стратегии предприятия

Коваленко С.Н., ОНУ им. И.И. Мечникова, Одесса
Особенности оценки конкурентоспособности предприятия в современный период

Козаченко Г.В., д.е.н., СНУ ім. В. Даля, Луганськ
Ознаки патології в управлінні підприємством

Козлова Н.В., ВНУ им. В. Даля , Луганск
Репутация предприятия как фактор и результат устойчивого развития предприятия

Колокольцев О.В., ДонНУЕТ, Донецьк
Моделювання бізнес - процесов як інструмент прогнозування в економіці підпримства

Колосов А.Н., к.э.н., ВНУ им. В. Даля, Луганск
Адаптивная организация управления предприятием

Кривуля П.В., к.э.н., ВНУ им. В. Даля, Луганск
Конвенциальная рациональность хозяйствующего субъекта в семантическом поле категории «рациональность»

Кузнецов Э.А., к.э.н., ОНУ им. И.И. Мечникова, Одесса
Аналитическая основа принятия управленческих решений

Кусик Н.Л., к.э.н., ОНУ им. И.И. Мечникова, Одесса
Современная социально – экономическая система как постиндустриальная формация или информационное общество

Лихолобов Е.А., СНУ ім. В. Даля, Луганськ
Вплив виду підприємства на організаційну поведінку

Маркіна Н.О., ДонНУЕТ, Донецьк

Стельмах О.О., к.е.н., ДонНУЕТ, Донецьк
Оцінка збутових ризиків підприємства

Меджибовська Н.С., к.е.н., ОДЕУ, Одеса
Аналіз переваг впровадження технологій електронного постачання в промисловості

Митрохіна Ю.П., ДонНУЕТ, Донецьк
Маркетингові стратегії управління збутовими ризиками у системі маркетингових стратегій управління збутом

Ненно И.М., ОНУ им. И.И. Мечникова, Одесса
Инвестиционная привлекательность страховой компании

Одноволик В.І., к.х.н., Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, Київ
Розробка інформаційної системи управління центрами доходів підприємства

Орлова Н.В., к.э.н., ОНУ им. И.И. Мечникова, Одесса
Структура рынка мобильной связи и стратегии поведения фирмы на нем.

Подцерковний О.П., д.ю.н., ОНЮА, Одеса
Правові проблеми управління майном державних підпріємств

Погорелов Ю.С., к.е.н., СНУ ім. В. Даля, Луганськ
Організаційно-економічний механізм управління розвитком

Родченко В.Б., к.э.н., ХНУ им. В.Н. Каразина, Харьков
Информационное поле как определяющий фактор экономического развития: когнитивный аспект

Рибаков І.В., ОНУ ім. І.І. Мечникова, Одеса
Формування корпоративного сектора економіки в Україні та особливості національної моделі корпоративного управління

Рыбникова Н.А., ВНУ им.В.Даля, Луганск
Система плановых показателей как модель деятельности предприятия

Рябцева Н.В., к.э.н., НМетАУ, Днепропетровск
Творческий аспект современной системы менеджмента.

Савченко А.С., ДНУ, Донецк
Миронова Э.И., к.э.н., ДНУ, Донецк
Особенности внедрения информационной  системы Парус-Тендер для принятия управленческих решений

Сахацкий Н.П., д.э.н., ОГАСиА, Одесса
Захарченко О.В., ОНПУ, Одесса
Особенности маркетенговой деятельности в трансформационной экономике

Смітюх А.В., к.ю.н., ОНУ ім. І.І. Мечникова, Одеса
Корпоративне рейдерство та теорія стратегії конфлікту

Соболева А.Г., ХНАГХ, Харьков
Интересы хозяйствующих субъектов как основа процесса целеполагания социально–экономических систем

Солодуха О.В., ОНУ им. И.И. Мечникова, Одесса
Информационное обеспечение процесса принятия управленческих решений

Сорока А.В., ОДЕУ, Одеса
Організаційний механізм формування та розвитку трудового потенціалу управлінських кадрів

Старов С.А., к.э.н., Санкт-Петербургский гос. Университет, С.-Петербург, Россия
Кузнецов Э.А., к.э.н., ОНУ им. И.И. Мечникова, Одесса
Современные аспекты управления брендом

Степанова Т.В., к.ю.н., ОНУ ім. І.І. Мечникова, Одеса
Проблеми реалізації претензійно позовної роботи на підприємстві

Столбуненко Н.Н., к.э.н., ОНУ им. И.И. Мечникова, Одесса
Особенности развития малого бизнеса в Украине на современном этапе

Татаревская М.С., к.э.н., ОГЕУ, Одесса
Развитие персонала предприятия: новые требования и направления

Тинякова Е.А., ВНУ им. В. Даля, Луганск
Выявление состава групп факторов внутренней репутации предприятия

Турецкий О.А., д.э.н., ОНУ им. И.И. Мечникова, Одесса
Стратегические ориентиры воспроизводства  трудового потенциала и формирования современного рынка труда в Украине

Фененко А.С., НАПКС, Симферополь
Исследование предпосылок оценки экономической эффективности территории

Чайковская М.П., к.э.н., ОНУ им. И.И. Мечникова, Одесса
Модели оптимизации платежного календаря экспедиторского предприятия

Черга Т.Б., УЛИМ, Кишинев, Молдавия
Вопросы управления эффективностью затрат на персонал в современных условиях

Чернишова О.Б., ОДЕУ, Одеса
Структурно-логічна схема оцінки конкурентоспроможності підприємств промисловості

Шурхно И.В., ВНУ им.В.Даля, Луганск
Отличие понятий производственные риски и риски в производственной сфере

Янковий О.Г., д.э.н., ОДЕУ, Одеса
Яшкіна О.І., ОДЕУ, Одеса
Оптимізація параметрів маркетингової програми на базі граничного аналізу

Яковлев А.И., к.э.н., ОНУ им. И.И. Мечникова, Одесса
Наличие модели единой системы бизнес процессов как необходимое условие внедрения ERP продукта

Ячменьова В.М., к.е.н., НАПКБ, Сімферополь
Способи підтримки економічної стійкості діяльності промислових підприємств


Секція 2:

„ Учет и аудит ”

Батанова Т.В., ОДЕУ, Одеса
Діагностика економічної безпеки підприємства

Кудрина О.Ю., СНУ ім. В. Даля, Луганськ
Планування податкових трансакційних затрат підприємства

Куперман В.В., ОДЕУ, Одеса
Фінансовий стан та інвестиційна привабливість промислових підприємств як латентні показники

Ляшенко О.М., к.е.н., СНУ ім. В. Даля, Луганськ
Підходи до забезпечення економічної безпеки підприємства

Обнявко О.В., ОДЕУ, к.е.н., Одеса
Внутрішньогосподарський економічний механізм: сутність, накопичений досвід, перспективи розвитку

Радченко О.П., ОНУ ім. І.І. Мечникова, к.е.н., Одеса
Шавалюк О.І., ЛДАУ, Львів
Економічна безпека підпріемства: суть та значення

Рудинская Е.В., ОНУ им. И.И. Мечникова, к.э.н., Одесса
Центры формирования затрат в украинском корпоративном бизнесе

Стрижиченко Н.А., ВНУ им. В. Даля, Луганск
Учет альтернативной стоимости затрат при определении сроков службы оборудования

Суворова О.Л., ОНУ ім. І.І. Мечникова, к.е.н., Одеса
До питання взаімодії аудитора з іншими фахівцями в ході здійсненння аудиторскіх перевірок

Федоркіна М.С., НАПКБ, Сімферополь
Сучасні підходи до оцінки резервів промислових підприємств

Штапаук С.С., ВНУ им. В. Даля, Луганск
Отклонения от соблюдения графика освоения инвестиций как индикатор экономической безопасности

Ягодкіна О.В., СНУ ім. В. Даля, Луганськ
Трансакційні витрати як складова повних витрат підприємства

Янковий В.О., ОДЕУ, Одеса
Кореляційно-регресійний аналіз чинників ефективності промисловного виробництва

Круглі столи:

“Можливості використання стандартних ІС в організації навчального процесу”
“Сертифікація студентів як засіб підвищення конкурентоспроможності ВУЗа"
"Досвід впровадження та перспективи використання ІС на   підприємствах Одеської області".

Frank Neumann, PhD, TEMPUS coordinator, Berlin, Germany
Miguel Angel Adame, PhD, Seville University, Seville, Spain
Ingid Nyman, PhD, ITT-Science Park, Stokholm, Sweden
Nyenno Iryna, Odessa national I.I.Mechnikov University, Ukraine
Results and perspectives of the Tempus project: workshop for introduction of the practical approach for transforming higher education in Ukraine.
Результаты и перспективы проекта Темпус: семинары для внедрения практического подхода в трансформации системы высшего образования в Украине

Urzsula Potoniec-Medon, PhD., Wyzsza Szkola Biznesu—National-Louis University, Nowy Sacz, Poland
Nyenno Iryna, Odessa national I.I.Mechnikov University, Ukraine
Development of the double degree programs: Odessa Mechnikov University (Ukraine) – High Graduate School of Business (Poland).
Разработка программ двойной диплом: Одесский национальній университет (Украина) - Высшая школа бизнеса (Польша)

Белоус Н.В., ХНУ, к.т.н., Харьков
Ковалевская А.В., ХНАГХ, к.э.н., Харьков
Куцевич И.В., ХНУ, Харьков
Использование сетевых технологий в организации учебного процесса

Колокольцев О.В., ДонНУЕТ, Донецьк
Використання новітних інформаційних технологій для створення віртуальних підприімств - нового етапу розвитку освіти України

Рудяк М.В., ОНУ им. И.И. Мечникова, к.ф.м.н., Одесса
Применение информационных систем управления учебным процессом в системе образования

Святкин Я.В., ХНУ, Харьков
Шубин И.Ю., ХНУ, к.т.н., Харьков
О применении интерактивных мультимедийных лекций

Ячменев Е.Ф., НАПКС, Симферополь
Роль ИС в организации учебного процесса

Програма конференції 2006

Программа першої Всеукраїнської
науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених

"Сучасні технологіїї управління  підприємством та можливості використання інформаційних систем, на прикладі СП "Парус-Україна": стан, проблеми, перспективи".

 

31 березня 2006 р.

м. Одеса


СЕКЦІЙ  І

Економіка та управління підприємством, можливості використання  АСУП.

Підсекція: Управління фінансами

Юр'єва Г.В

Одесса

ОГЭУ

Метод оцінки финансового стану підприємств на базі АСУП

Гук І.В.

Одесса

ОНУ им. И.И. Мечникова

Управление знаниями, как состовляющая интелектуального капитала

Лагоза Н.Ж.
Лагоза Д. С.

Харьков

ХНАДУ

Сучасні підходи до управління фінансами підприємств

Лебединская Я.В.
Пономаренко Ю. Ю.

Харьков

ХНАДУ

Можливості використання АСУП в обліковій, звітній та аналітичній роботі бухгалтера

Котенджи В. В.

Суми

СНАУ

Облік грошових коштів в системі „Парус-Підприємство”

Яковлева Т. М.

Суми

СНАУ

Облік товарно-матеріальних цінносей в системі „Парус-Підприємство”

Москаленко В. В.
Чередниченко Г. О.

Харьков

ХНПУ

«Використання АСУ «Парус-Україна» для аналізу фінансового становища  комерційного підприємства»

Підсекція: Управління завантаженням виробничих потужностей

Яни А.Ю.
Кошкін К.В.

Николаев

НУК

«Применение RCCP и CRP методологий в АСУП с целью оптимизации загрузки производственных мощностей»

Балдінська Н. О.

Полтава

ПГАА

"Проблеми використання інформаційної системи СП "Парус" для ремонтно-обслуговуючої бази сільськогосподарської техніки"

Колокольцев А.В.
Афендикова К. С.

Донецк

ДонГУЭТ

Особливості обліку основних засобів на підприємстві за допомогою АСУП „Парус”

Меджибовська Н.С.

Одесса

ОГЭУ

“Забезпечення електронної взаємодії промислових підприємств в Україні”

Підсекція:  Розробка та реалізація стратегії підприємства

Янковой В.О.

Одесса

ОГЭУ

Прогнозування ефективності виробничих факторів на основі АСУП

Поляков І.В.

Одесса

ОНУ им. И.И. Мечникова

Побудова  ефективної системи показників діяльності підприємства за допомогою АСУП.

Васильєв С.Г.

Одесса

ОНУ им. И.И. Мечникова

Обеспечение задач адаптации информационной системы предприятия с использованием  многосценарного подхода.

Буслаєва Г.В.

Одесса

ОНУ им. И.И. Мечникова

Проблеми автоматизації процесу бюджетування

Коваленко С.М.

Одесса

ОНУ им. И.И. Мечникова

Актульные проблемы управления конкурентоспособностью предприятия

Балог О.Г.

Одесса

ОНУ им. И.И. Мечникова

Максимізація успіху збалансованой системи показників через оцінку результативності з використанням збалансованої системи індикаторів для висвітлення стратегічних результатів

Яковлев А.И.

Одесса

ОНУ им. И.И. Мечникова

Концептуальные подходы к организации и управлению экономической работой на предприятиях в современных условиях

Кузнецов Э.А.

Одесса

ОНУ им. И.И. Мечникова

Проблемы развития информационной функции менеджмента

Ненно И.М.

Одесса

ОНУ им. И.И. Мечникова

Совершенствование базовых направлений деятельности менеджмента страховой компании

Солодуха О.В.

Одесса

ОНУ им. И.И. Мечникова

Оцінка ефективності системи менеджменту ділового підприємства

Дубилей А.Н.
Васильев С.Г.

Одесса

ОНУ им. И.И. Мечникова
Одескабель

Подходы к оценки перспектив развития информационной системы предприятия

Васильев С.Г.
Васильева Т.В.

Одесса

ОНУ им. И.И. Мечникова
Аквафор

Оценка возможностей реализации современых концепций управления на базе информационной системы предприятия

Жданов Б.И.

Киев

журнал «Корпоративные системы»

Перспективы развития информационных систем управления предприятием

Жмайлова Л. В.

Суми

СНАУ

Інформаційні технології, як найважливіший інструмент складової стратегії підприємства.

Слюсарев Д. С.

Суми

СНАУ

Етапи впровадження системи “Парус-підприємство” на прикладі радгосп-заводу “Алушта”, АР Крим.

Кононенко Е.В.

Одесса

ОНУ им. И.И. Мечникова

Механизм формирования стратегии внедрения информационных систем на предприятии

Чумакова С.

Одесса

 

Необходимые аспекты подлежащие автоматизации в процессе разработки стратегии предприятия

Зинченко   О.М.
Стельмах О.О.

Донецк

ДонГУЭТ

"Вдосконалення
стратегічного управління комерційною діяльностью підприємства"

Колокольцев А.В.
Баева Л. Н.
Бойко И. Р.

Донецк

ДонГУЭТ

Особенности применения програмных продуктов корпорации «Парус»

Рибаков І.В.

Одесса

ОНУ им. И.И. Мечникова

Проблемы информационного обеспечения холдинговой организации менеджмента.

Малинська Л.В.

Полтава

ПГАА

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Харченко В. А.

Одесса

ОНПУ

Усовершенствование менеджмента на предприятиях с помощью АСУП

Лохман Н.В.

Донецк

ДонГУЭТ

ДІАГНОСТИКА ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Підсекція: Управління собівартістю та номенклатурою випуску продукції

Кузнецов Ю.С.

Одесса

ОНУ им. И.И. Мечникова

Методика анализа продаж, формирование сводного отчета «Товары – Покупатели»

Скрипченко І. О.

Суми

СНАУ

Постачальники та підрядники в “Парус-підприємство”

Тиличенко С.П.
Стельмах О. О.

Донецк

ДонГУЭТ

"Вдосконалення управління
торговельними підприємствами на сучасному етапі з використанням АСУП"

Рибаков І.В., Черная І.І.

Одесса

Одеський національний університет им. І.І. Мечникова, торгівельний центр «Сім’я»

“Основные аспекты использования управленчиских технологий в супермаркете розничной торговли”

 Підсекція: Використання інших спеціалізованих програм для управлінського обліку та аналізу

Рудяк М.В

Одесса

ОНУ им. И.И. Мечникова

 


СЕКЦІЙ  ІІ

Вдосконалення менеджменту на підприємствах за допомогою АСУП.

Підсекція: Менеджмент персоналу

Рудяк М.В

Одесса

ОНУ им. И.И. Мечникова

Застосування деяких спеціалізованих программ для менеджменту персоналу та управління підприємством

 

Підсекція: Операційний менеджмент

Чередніченко О. Ю.
Москаленко В. Ю.

Харьков

ХНПУ

«Використання системи «Парус-Україна» для підвищення ефективності управління процесом сервісного обслуговування»

Колокольцев А.В.
Савва Ю. С.
Хіль Ю. М.

Донецк

ДонГУЭТ

Облік запасів в програмі «Парус-Предприятие».

Підсекція: Управління системою маркетинга

Дюков В.П.

Одесса

ОНУ им. И.И. Мечникова

АРМ маркетолога как основа для управленя системой менеджмента предприятия

Дюков В.П.
Мараховский А.Г.

Одесса

ОНУ им. И.И. Мечникова
Телекоммикационые технологии

Особенности маркетинга наукоемкой продукции в современных условиях

Шевченко И.В.

Одесса

ОНУ им. И.И. Мечникова

Использование принципов маркетинга в деятельности железнодорожного транспорта

Чайковская М.П.

Одесса

ОНУ им. И.И. Мечникова

Перспективи розвитку сучасних стратегії маркетингу в Україні

Нестеренко Л.О.

Донецк

ДонГУЭТ

Асортимент – основний елемент комплексу мерчандайзингу

Гасило О.О.

Донецк

ДонГУЭТ

АВС-АНАЛІЗ ПОЛІВ МАРКЕТИНГОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОГО КОНТРОЛІНГУ

 Підсекція: Використання інших спеціалізованих програм для зобезпечення маркетинга та менеджмента

Любченко В.В.

Одесса

ОНПУ

Проблемы автоматизации управления проектами при создании информационной системы.

Колпаков  М. С.
Стельмах О. О.

Донецк

ДонГУЭТ

"Анализ эффективности   коммерческой   деятельности  торгового  предприятия  с
использованием программы Триумф-Аналитика"

Підсекція: Сучасні вопроси розвитку менеджменту

Кусик Н.Л.

Одесса

ОНУ им. И.И. Мечникова

PR-технологии: использование при поиске финансирования в сфере культуры и искусства

Захарченко В.И.
Меркулов Н.Н.

Одесса

ОНУ им. И.И. Мечникова

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Турецький О.А.

Одесса

ОНУ им. И.И. Мечникова

Концептуальные основы формирования новой политики оплаты и стимулирования труда

Подцерковный О.П.

Одесса

ОНУ им. И.И. Мечникова

Правови проблеми управління грошовими потоками на підприємстві

Сахацкий Н.П.

Одесса

ОНАПТ

Предпосылки маркетинговой деятельности в Украине

Канзофарова И.С.

Одесса

ОНУ им. И.И. Мечникова

Цивільно-правова відповідальность за порушення прав інтелектуальної власности підприємств як участників комерційного обороту

Ершова О.Л.

Киев

 

Досвід використання програм “Парус-підприємство” при підготовці фахівців економічного профілю в Вузі

Колокольцев О.В.

Донецк

ДонГУЭТ

Використання АСУП «Парус» для комплексної підготовки фахівців.

Стельмах О. О.

Донецк

ДонГУЭТ

"Організація   проходження   віртуальної практики  студентами  ДонДУЕТ  ім.М.Туган-Барановського  на  базі  НТЦ "Меркурій"

Клейменова С.Н.

Одесса

ОНУ им. И.И. Мечникова

К вопросу о распоряжении правами на знаки для товаров и услуг

Адрес

ул. Дворянская, 2,Одесса, 65082
Телефон приемной ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наши партнеры

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top