Источники

Інформация обновлена 29.02.2016

Джерела:

Документи

Сайти з документами щодо радянського тоталітаризму та історії репресій (вибірка):

Міжнародне історико-просвітницьке, правозахисне і благодійне товариство «Мемориал»

База даних документів на сайті «Архив Александра Н. Яковлева»

Музей і громадський центр «Мир, прогресс, права человека» імені Андрія Сахарова

Галузевий державний архів СБУ на сайті Служби безпеки України

Науково-документальний журнал «З архівів ВУЧК — ГПУ — НКВД — КГБ»

Харківська правозахисна група

Північно-Західний координаційний центр проекту «Возвращенные имена» на сайті Російської національної бібліотеки (Санкт-Петербург)

«Хронос: всемирная история в интернете»

«Уроки истории. ХХ век»: проект міжнародної програми «Learning from history» німецького фонду «Erinnerung. Verantwortung. Zukunft» («Пам’ять. Відповідальність. Майбутнє»)

«Советский архив». Секретні документи політбюро ЦК КПРС, зібрані Володимиром Буковським

«Документы советской власти и советско-коммунистического террора»

Розділ «Документы» на сайті «Псевдология»

«Антисоветская электронная библиотека: исторические материалы и книги»

Мережева бібліотека громадських організацій. Література з історії тоталітаризму ХХ століття, прав людини та інших актуальних питань суспільно-політичного життя

«Антология самиздата» на сайті В’ячеслава Ігрунова

«Открытый текст». Електронне періодичне видання

Міжнародний сайт «Sound Archives. European Memories of the GULAG» («Звукові архіви. Європейська пам’ять про ГУЛАГ»)

Листи репресованих та "відповіді" на них

Заява Наталії Георгіївни Титової, репресованої у 1947 році та висланої разом з трьома дітьми до Північно-Казахстанської області як «члени родини зрадника батьківщини» та висновок УМДБ по Одеській області. (ДАОО, ф. Р-8065, оп. 2, спр. 887, арк. 17–17 зв., 22–22 зв.).
letter
letter
letter
letter

Періодика

Спогади

Меморіали (пам’ятні місця, масові могильники та братські поховання, (пам’ятники, пам’ятні знаки, музеї, виставки тощо)

Поховання репресованих на II Християнському цвинтарі Одеси

Поховання репресованих на II Християнському цвинтарі Одеси  Поховання репресованих на II Християнському цвинтарі Одеси  Поховання репресованих на II Християнському цвинтарі Одеси  Поховання репресованих на II Християнському цвинтарі Одеси  Поховання репресованих на II Християнському цвинтарі Одеси

Поховання репресованих на II Християнському цвинтарі Одеси  Поховання репресованих на II Християнському цвинтарі Одеси  Поховання репресованих на II Християнському цвинтарі Одеси  Поховання репресованих на II Християнському цвинтарі Одеси  Поховання репресованих на II Християнському цвинтарі Одеси

Поховання репресованих на Західному цвинтарі Одеси

Поховання репресованих на Західному цвинтарі Одеси  Поховання репресованих на Західному цвинтарі Одеси  Поховання репресованих на Західному цвинтарі Одеси  Поховання репресованих на Західному цвинтарі Одеси  Поховання репресованих на Західному цвинтарі Одеси

Розкопки масових могильників репресованих на 6-му км Овідіопольської дороги (Одеса)

Розкопки масових могильників репресованих на 6-му км Овідіопольської дороги (Одеса)  Розкопки масових могильників репресованих на 6-му км Овідіопольської дороги (Одеса)  Розкопки масових могильників репресованих на 6-му км Овідіопольської дороги (Одеса)  Розкопки масових могильників репресованих на 6-му км Овідіопольської дороги (Одеса)  Розкопки масових могильників репресованих на 6-му км Овідіопольської дороги (Одеса)

Розкопки масових могильників репресованих на 6-му км Овідіопольської дороги (Одеса)  Розкопки масових могильників репресованих на 6-му км Овідіопольської дороги (Одеса)  Розкопки масових могильників репресованих на 6-му км Овідіопольської дороги (Одеса)

Наукова та науково-документальна література

Бринош І., Петровський Е. Біль минулого: Нариси з історії репресій 1930-х років серед освітян Одеської області (Іванівський район). — Одеса: СМИЛ, 2006. — 224 с.,   іл. 16 с.

Ковальчук Л. В. Фонд «П» архива УСБУ в Одесской области: проблемы описания. Аннотированное описание архивно-следственных дел (1919 — начало 1920 года)// Одесский мартиролог/ Составители Л. В. Ковальчук, Г. А. Разумов. — Одесса: ОКФА, 2005. — Т. 3. —С. 9–26; С. 97–516.

Ковальчук Л. В. Проблемы изучения истории репрессий (к постановке проблемы)// Одесский мартиролог/ Составители Л. В. Ковальчук, Г. А. Разумов. — Одесса: СМИЛ, 2006. — Т. 4. —С. 9–55.

Левченко В. В., Петровський Е. П. «Арештувати як українського есера... (до біографії професора філософії та педагогіки Одеського державного університету Михайла Гордієвського) (Михайло Іванович Гордієвський — забутий професор Одеського державного університету)// З архівів ВУЧК — ГПУ — НКВД — КГБ. — Київ, 2008. — № 1/2. — С. 415−432.

Люкс Л. Два облика тоталитаризма. Сравнительные очерки об истоках и характере большевизма и национал-социализма / Исторические исследования. Книжное приложение к журналу «Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры». — Т. 1. — 2014. — 290 с.

Петровський Е. П.  Архівно-слідчі справи як джерело вивчення історії репресій в Україні у 1937–1938 роках /Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 — історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. — Київ, 2006. — 20 с.

Петровський Е. П.  Документи архівно-слідчих справ як джерело вивчення методів провадження слідства органами НКВС на Одещині в період «великого терору» 1937−1938 років // З архівів ВУЧК — ГПУ — НКВД — КГБ. — Київ, 2008. — № 3. — С. 172−188.

Реабілітовані історією. Одеська область: Книга перша / / Упорядники Л. В. Ковальчук, Е. П. Петровський. — Одеса: АТ «ПЛАСКЕ», 2010. — 800с. + вкл. 64 с. (Науково-документальна серія книг)

Секундант С. Г.  Монадологический подход в истории философии и философии истории.— 2012. (статья сдана в печать)

Уёмов А. И.  Красный террор как система// Одесский мартиролог. — Одесса: ОКФА, 2005. — Т. 3. — С. 795–808.

Уёмов А. И.  Системный анализ тоталитарного массового сознания (Материалы конференции «Тоталитаризм и сфера сознания») // Одесский мартиролог. — Одесса: ОКФА, 1999. — Т. 2. — С. 707–712.

Фабианская В.  Из небытия: Очерки о репрессиях 1920-х— 1950-х годов. — Одесса: Друк, 2003. — 176 с., илл.

Херсонский Б. Г.  Тоталитаризм внутри нас (Материалы конференции «Тоталитаризм и сфера сознания») // Одесский мартиролог. — Одесса: ОКФА, 1999. — Т. 2. — С. 713–720.

Художня та художньо-документальна література

Науково-методична та довідкова література

Галузевий державний архів СБУ: Путівник. — Харків: Права людини, 2009. — 136 с.

Методические рекомендации по описанию архивно-следственных дел / Л. В. Ковальчук. — Одесса, 2002. — 40 с.

Основні правила роботи державних архівів України/ Держкомархів України / Г. В. Боряк, О. П. Володіна та ін. — К.: 2004. — 334 с.

Перечень государственных и ведомственных архивов, учреждений и организаций, в которые следует обращаться при ведении справочной работы. [По территории б. СССР]. — 32 с.

Право на правду: Практичний посібник із доступу до архівів / В. М. В’ятрович, І. М. Кулик, В. В. Лошак, А. В. Шпак. — Львів: Часопис, 2012. — 152 с.

Публіцистика

Телебачення (TV-програми, круглі столи, обговорення, фільми, відео тощо)

7 червня 2012 року Телепрограма студії «ГЛАС» «Радянська політична система та репресії».

Учасники «відкритої студії» — к. і. н. доцент кафедри історії України ОНУ імені І. І. Мечникова Едуард Петрович Петровський (праворуч) і к. і. н. старший викладач кафедри українознавства Одеського морського університету Валерій Валерійович Левченко (ліворуч). Ведучий — старший викладач кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин ОНУ імені І. І. Мечникова Михайло Юрійович Борисов (у центрі). :

Кінематограф (документальні, науково-популярні, художні фільми)

Театр

Образотворче мистецтво

Музика

Тематичні сайти

 

 

Адрес

ул. Дворянская, 2,Одесса, 65082
Тел. приемной (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наши партнеры

title_5b7554c1be1a221281245221534416065
title_5b7554c1be3068723080881534416065
title_5b7554c1be41f14081392481534416065
title_5b7554c1be53714078047081534416065
Top