Философский факультет

Інформация обновлена 29.02.2016

Філософський факультет

кафедра філософії природничих факультетів

Наукові публікації (монографії, статті, нариси)

На кафедрі філософії природничих факультетів за тематикою програми в минулі роки опубліковані наступні роботи:

д. ф. н., професор А. І. Уйомов
д. ф. н., професор І. В. Голубович

Робочі програми лекційних курсів і спецкурсів (тематичні фрагменти з них)

Основи теоретичної біографістики: Робоча програма спецкурсу для студентів 5 курсу спеціальностей «Філософія» та «Культурологія». Викладач — д. ф. н., професор І. В. Голубович.

На 5 курсі філософського факультету для магістрів і спеціалістів д. ф. н. професор І. В. Голубович читає спецкурс «Архівні студії у філософському дослідженні». У рамках спецкурсу:

18 жовтня 2012 року відбулася зустріч із кандидатом історичних наук Валерієм Валерійовичем Левченком на тему: «Історія Одеського інституту народної освіти в архівах: методологія та технологія дослідження». Була представлена книга В. В. Левченка «Історія Одеського інституту народної освіти (1920–1930 роки): позитивний досвід невдалого експерименту: монографія / відп. ред. В. М. Хмарський; наук. ред. Т. М. Попова. — Одеса: ТЕС, 2010. — 428 с.

16 листопада 2012 року відбулося практичне заняття в Державному архіві Одеської області, у ході якого студенти знайомилисяіз процедурою роботи в архівах, документами й архівно-слідчими справами репресованих.

7 грудня 2012 року у рамках Тижню культуролога відбулося засідання Науково-дослідницького та освітнього центру імені Г. В. Флоровського на тему «Долі вчених-мистецтвознавців Імператорського Новоросійського університету в радянську епоху: повернені імена». Ведучий — кандидат історичних наук В. В. Левченко.

кафедра філософії та основ загальногуманiтарного знання

Наукові публікації (монографії, статті, нариси)

 

На кафедрі філософії та основ загальногуманiтарного знання за тематикою програми в минулі роки опубліковані наступні роботи:

к. ф. н., доцент С. Г. Секундант

Эффект бумеранга: еврейские погромы и судьбы либеральной идеи в России (1881 г.) // Морія: альманах научных статей и публицистики. — Одесса, 2005. — № 3.

Эффект бумеранга: еврейские погромы и судьбы либеральной идеи в России (1905 г.) // Морія: альманах научных статей и публицистики. — Одесса, 2005. — № 4.

«Атична фiлософiя: тут i тепер? Стан і перспективи українського антикознавства: Круглий стіл «Філософської думки» // Філософська думка. — 2012— № 1 — С. 5–25.

Монадологический подход в истории философии и философии истории. — 2012. (Статья сдана в печать)

ст. викладач Н. А. Іванова-Георгієвська

Сучасна українська культура в світовому контексті пошуків справжності: мода на традицію // Універсальні виміри української культури. — Одеса: Друк, 2000. — С. 38–42.

Творчість оберіутів на тлі феноменології Е. Гуссерля // Філософська думка. — 2003. — № 2. — С. 122–134.

Ирония и свобода философского размышления // Δ?ξα / Докса: Збірник наукових праць з філософії та філології / ОНУ імені І. І. Мечникова. — Одеса, 2003. — Вип. 3.

Механизмы мифологического мышления как фактор конституирования пространства в современной массовой культуре // Міфологічний простір і час у сучасній культурі: Матеріали міжнародної наукової конференції 12–13 грудня 2003 року. — К., 2003. — Ч. 2. — С. 46–48.

Ирония как универсальная стратегия чтения // Δ?ξα / Докса: Збірник наукових праць з філософії та філології / ОНУ імені І. І. Мечникова. — Одеса, 2004. — Вип. 5: Логос і праксис сміху. — С. 89–97.

Язык современной массовой культуры как средство мифологизации сознания // Δ?ξα / Докса: Збірник наукових праць з філософії та філології / ОНУ імені І. І. Мечникова. — Одеса, 2004. — Вип. 6: Мова, текст, культура. — С. 212–221.

Клоун в цирковом представлении, или Смешно ли смешное? // Δ?ξα / Докса: Збірник наукових праць з філософії та філології / ОНУ імені І. І. Мечникова. — Одеса, 2005. — Вип. 7: Людина на межі смішного і серйозного. — С. 94–103.

Українське прямування до універсальних європейських цінностей: криза ідентичності // Громадянське суспільство в Україні за доби глобалізації: ціннісно-нормативне та інституційне забезпечення його розбудови / Інститут філософії ім. Григорія Сковороди НАН України. — К., 2007. — С. 214–229.

Смех в пограничной ситуации // Δ?ξα / Докса: Збірник наукових праць з філософії та філології / ОНУ імені І. І. Мечникова. — Одеса, 2008. — Вип. 13: Сміх та серйозність: множинність видів та взаємин. — С. 90–99.

кафедра культурологiї

Наукові публікації (монографії, статті, нариси тощо)

Дисертації й автореферати

З 2012 року аспірант кафедри Т. М. Черопіта працює над темою кандидатської дисертації «Протистояння творчої інтелігенції ідеології тоталітаризму: соціально-філософський аналіз». Спеціальність — соціальна філософія. Науковий керівник — к. ф. н., доцент, зав. кафедри культурології К. В. Ушакова.

Адрес

ул. Дворянская, 2,Одесса, 65082
Тел. приемной (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наши партнеры

title_5b5335e05540e5487305381532179936
title_5b5335e0555298428031581532179936
title_5b5335e05563d13177449961532179936
title_5b5335e0557542329031711532179936
Top