Филологический факультет

Інформация обновлена 29.02.2016

Філологічний факультет

кафедра прикладної лінгвістики

Курсові роботи

На кафедрі прикладної лінгвістики у тематиці курсових робіт на 2012–2013 навчальний рік для студентів 2-го курсу запропонована тема: «Оказіоналізми у політичній лексиці радянського періоду та сучасності (порівняльний аспект)». Керівник — к. ф. н., доцент Н. В. Кондратенко

кафедра росiйської мови

 

кафедра української мови

 

кафедра журналістики

Наукові публікації (монографії, статті, нариси тощо)

На кафедрі журналістики за тематикою програми у минулі роки опубліковані наступні роботи:

к. ф. н., доцент А. Ф. Коваленко

А. Ф. Коваленко (Шаргородська)
кандидат філологічних наук, доцент
 

Список публікацій за темою програми

Експресіонізм О. Довженка як контраверсійний дискурс у добу соцреалізму (за п’єсами «Потомки запорожців» та «Життя в цвіту») // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Збірник наукових праць. — Вип. XV / Ред. кол. Я. О. Поліщук Я. О. та ін. — Рівне: Перспектива, 2005. — С. 144–151.

 

Національна ідея в публіцистиці І. Багряного // Національна періодика початку ХХ століття: розвиток і реалізація української ідеї державотворення: Матеріали міжнародної наукової конференції. Київ, 8–9 грудня 2006 р. / Київ. нац. ун-т імені Т. Шевченка. Ін-т журналістики; За ред. Н. М. Сидоренко. — К., 2006. — С. 92–94.

Традиції середньовічного сатиричного письма в публіцистичних творах І. Багряного // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. — Серія «Філологія». № 742 (Вип. 48). — Харків, 2006. — С. 176–188.

Естетика українського романтизму ХХ століття: творча спорідненість феноменів Олександра Довженка та Олеся Гончара // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Збірник наукових праць. — Вип. XVI / Ред. кол. Я. О. Поліщук та ін. — Рівне: РДГУ, 2007. — С. 61–71.

Харизма В’ячеслава Чорновола (за матеріалами публіцистики збірки «Пульс української незалежності: колонка редактора») // Вісник Львівського університету імені І. Франка (сдана до друку).

Традиції і новаторство І. Багряного в осмисленні національної ідеї (на матеріалі політичної публіцистики) // Вісник Київського університету імені Т. Шевченка (сдана до друку).

Дисертації та автореферати

Магістерські й дипломні роботи

На кафедрі журналістики за тематикою програми у 2012/13 навчальному році на 5 курсі денної форми навчання та 6 курсі заочної форми навчання виконуються наступні дипломні роботи: Науковий керівник — к. ф. н., доцент А. Ф. Коваленко
 1. «Формування суспільної свідомості в радянській публіцистиці 1930-х рр. (на прикладі творів С. Пилипенка, Я. Савченка, В. Коряка, С. Щупака)». Студентка 5 курсу А. С. Грибоносова.
 2. «Жанрова палітра публіцистики Івана Багряного». Студент 5 курсу М. С. Таран.
 3. «Документалізм та образність у публіцистиці Уласа Самчука (1941 – 1943 рр.)». Студентка 5 курсу А. В. Твердохліб.
 4. «Міф радянської літератури в кон’юнктурній публіцистиці М. Шамоти». Студентка 6 курсу І. А. Іотова.
 5. «Автобіографізм української дисидентської публіцистики (за матеріалами творів Михайла Гориня)». Студентка 6 курсу М. Р. Шелія.
  Науковий керівник — викладач І. В. Сидун
 1. «Репресії радянської влади 40–50 рр. ХХ ст. (у висвітленні сучасної української преси)». Студент 6 курсу Є. М. Павленко.

Бакалаврські роботи

На кафедрі журналістики за тематикою програми у 2012/13 навчальному році на 4 курсі денної форми навчання виконуються наступні кваліфікаційні (бакалаврські) роботи: Науковий керівник — викладач І. В. Сидун
 1. «Репресії щодо національних меншин 20–40 рр. XX століття у висвітленні преси («День» та «Україна молода», 1999–2007 рр.)». Студентка 4 курсу К. О. Горевич
 2. «Історія політичних репресій в Україні 1917–1930 рр. (за матеріалами преси України: «День», «Дзеркало тижня», «Урядовий кур’єр»)». Студентка 4 курсу А. Т. Геворкян.

кафедра теорії літератури та компаративістики

 

кафедра української літератури

Наукові публікації (монографії, статті, нариси тощо)

Дисертації та автореферати

На кафедрі української літератури у 2012 році аспіранткою І. Б. Заровною захищено кандидатську дисертацію на тему «Концепція жанрового розвитку російської комедії у роботах Б. В. Варнеке». (файл «33_автореф») Науковий керівник — д. ф. н., професор Н. П. Малютіна.

Борис Васильович Варнеке (1874–1944) — видатний театрознавець, літературознавець, у 1905 році захистив докторську дисертацію у Московському університеті, з 1910 року — професор кафедри класичної філології Новоросійського, надалі Одеського університету, у січні 1941 року отримав звання заслуженого діяча науки УРСР. У роки окупації залишався в Одесі, викладав в університеті, за що й був заарештованим одразу ж після звільнення міста. 31 липня 1944 року помер у київській в’язниці (Архів УСБУ в Одеській області, архівно-слідча справа № 26277-п; Малинова Г. Л. Трудная тема // Одесский мартиролог. — Одесса, 1999. — С. 750–772).

Магістерські й дипломні роботи

На кафедрі української літератури за тематикою програми у 2012/13 навчальному році студенткою 5 курсу К. В. Степанець виконується магістерська робота на тему «Драматургія Івана Багряного». Науковий керівник — д. ф. н., професор Н. П. Малютіна.

Курсові роботи

На кафедрі української літератури за тематикою програми студентам на 2012/13 навчальний рік запропоновано теми курсових робіт:

 1. Наукова спадщина Бориса Васильовича Варнеке. (Науковий керівник — д. ф. н., професор Н. П. Малютіна).
 2. Драматургія Володимира Винниченка. (Науковий керівник — к. ф. н., доцент В. П. Саєнко).
 3. Творчість Миколи Руденка. (Науковий керівник — д. ф. н., професор О. Г. Шупта- В’язовська).

кафедра болгарської філології

 

кафедра загального та слов'янського мовознавства

 

кафедра всесвітньої літератури

 

Адрес

ул. Дворянская, 2,Одесса, 65082
Тел. приемной (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наши партнеры

title_5b7554ca19bad5774992791534416074
title_5b7554ca19cc54120297921534416074
title_5b7554ca19dd614108999791534416074
title_5b7554ca19ee72763204291534416074
Top