Кирилина 
Марина Андреевна 
Ст. преподаватель

Position

Senior Lecturer of Department of Management and mathematical modeling of market processes (since 2003)
Assistant Lecturer of Department of Management and mathematical modeling of market processes (2000-2003)

Education

Odessa I.I. Mechnikov National University, specialty “Management of organizations”

Teaching experience

 • Odessa I.I. Mechnikov National University (since 2000)
 • KNUCA (2004-2006);
 • IUH (2006-2010);
 • Centre for Applied Cultural Management (2006-2008).

Professional skills and knowledge

Business coach, business consultant

Internships

 • «Tempus Tasis» Program, Universidade de Coimbra, Portugal (2002)

Certificates

 • Certificate of attendance the master-class of Dr. Philipp Kotler "Managing and marketing in the age of turbulence», 2009.
 • Certificate of participation in the 1st International Congress "Modern aspects of mathematics of harmony and its application in the economy, science, technology, society and education", 2010.
 • Certificate of participation in VI International Scientific Conference "Scientific support reform processes of social and economic relations in the context of globalization", 2012.
 • Certificate of participation in the conference "Implementing standards of corporate behavior through better training on corporate governance in higher education," IFC-2004.
 • Certificate of participation in seminars on corporate governance of the Consortium for the improvement of business education in Ukraine (CEUME), 2001.
 • Certificate of participation in the workshop for the teachers “Teaching skills of case studies in Management "organized by the Consortium for the improvement of business management education in Ukraine (CEUME), 2004.
 • Certificate of participation in the workshop for the teachers “Efficient pricing policy” organized by the Consortium for the improvement of business management education in Ukraine (CEUME), 2005.

Area of research interests

Economics of Ukraine, international economics, management and marketing.

Іноземні мови

English (Advanced)

E-Mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LIST OF PUBLICATIONS

Scientific and methodological works

 • Практикум з розвитку менеджерських якостей»:навчальний посібник для студентів зі спеціальності «Менеджмент організацій» у 4-х частинах.Частина 3/М.А.Кіріліна. – Одеса: Астропринт,2010. – 116с.
 • М.А.Кіріліна, Л.М. Залюбінська Дослідження ринку цінних паперів на прикладі «Київстар GSM»//Ринкова економіка:сучасна теорія і практика управління. Т.7. (Вип.8): Формування ринкової структури у трансфрмаційній економіці України: Збірка наукових праць економіко-правового факультету. – Одеса:Астропрінт, 2004. – с.185-191.
 • М.А. Кіріліна, Л.М. Залюбінська. Макроекономіка: навчально-методичний посібник для студентів факультету бізнесу і менеджменту. – Одеса: Студія «Негоціант», 2003. - 15с.
 • М.А.Кіріліна, Л.М.Залюбінська.  Мікроекономіка: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «менеджмент організацій». – Одеса: Студія «Негоціанте», 2003. – 10 с.
 • М.А.Кіріліна Основи менеджменту:навчально-методичні вказівки для студентів факультету бізнесу і менеджменту. – Одеса: Студія «Негоціант», 2003. – 9 с.

Articles in specialized scientific journals

 • М.А.Кіріліна Впровадження інвестиційних проектів на ВАТ «Нептун». // Збірник наукових праць НУК.Миколаїв: НУК, 2006. - №5/1 (410). – с.74-79.
 • М.А.Кіріліна Поблеми розвитку сучасної науки та мотивації науковців//Збірник наукових праць НУК.Миколаїв: НУК, 2006. - №5/1 (410). – с.74-79.
 • М.А.Кіріліна, Л.М.Залюбінська. Практика просування товарів промислового призначення на прикладі Одеського регіону.//М.І.Туган-Барановький – видатний вчений-економіст.Спадщина та новації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції/голов.ред. О.О.Шубін. – Донецьк:ДонДУЕТ, 2005. – Т.ІІІ. – с.150-152.

Materials of scientific, practical and methodological conferences

 • М.А.Кіріліна. BTL-засоби як сучасні маркетингові інструменти просуваннч продукції тютюнової промисловості. //Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Фірма та ринок в умовах інституціоналізації економічного розвитку». / 27-29 вересня 2012 р., ОНУ ім..І.І.Мечникова, м.Одеса. – 2012. – частина 1. – с.44-46.
 • М.А.Кіріліна. Сучасні механізми просування продукції тютюнової  промисловості.// Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації./ Матеріали VI науково-практичної конференції 25- 27 квітня 2012 р. – Симферопіль:Кримський інститут бізнесу, 2012. – с. 135 – 137.
 • М.А.Кіріліна.. Вплив зовнішніх факторів на вибір маркетингових інструментів підприємств алкогольної промисловості.//Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Інституційні засади функціонування економіки в умовах трансформації». / 8-10 вересня 2010 р.. ОНУ ім..І.І.Мечникова, м.Одеса-2010. – частина 2.- с. 7-8.
 • М.А.Кіріліна, Л.М.Залюбінська Особливості оцінки ефективності рекламної кампанії//Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентні стратегії:теорія, практика,перспективи». – Одеса,2006. – с.64-65.

Adress

Dvoryanskaya str., 2,Odessa, 65082
Reception (38-048)723-52-54
Phone/fax (38-048)723-35-15
Email:

 

Our Partners

title_5bc59a353a92213986015181539676725
title_5bc59a353aa3d10266070181539676725
title_5bc59a353ab542584244341539676725
title_5bc59a353ac693501981571539676725
Top