Dolbina Karine D.

Dolbina Karine D.

Dolbina Karine D. – the lecturer of the Chair of Foreign Languages for Science Faculties

the lecturer of the Chair of Foreign Languages for Science Faculties.

 

Has been working at the Chair since 2005.

Disciplines:

English for Professional Purposes (Biology, Microbiology);

Special translation.

Candidate thesis:

«Cognitive aspects of zoonymic nomina propria functioning». Speciality: 10.02.15 – General Linguistics.

Publications:

 1. До проблеми класифікаціі зоонімів // Тези конференції Філологія і освітній процес: 21 столітт. – Одеса, 2010.–С. 106–107.
 2. Ономагенні класси тварин // Записки з ономастики. – Одесса: Астропринт,2011.– Вип. №14.– С. 52–56.
 3. Мотиваційна структура україномовного зоонімікону // Мова.– Одесса: Астропринт, 2012. – Вип. №17. – С. 128–131.
 4. Аналіз мотиваційної структури україномовного та російськомовного зооніміконів // Науковий вісник Південноукраїнського університету ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2012. – Вип. № 14. – С. 104 – 109.
 5. Визначення асоціативного поля зоoнімів англійської мови // Тези конференції Сучасна германистика: теорія і практика 7-8 листопада 2012. –Дніпропетровськ, 2012. – С. 11–12.
 6. Психолінгвістичний експеримент як спосіб дослідження індивідуального зоонімічного фрейму // Тези доповідей XII  наукової конференції з міжнародною участю  1 лютого 2013. – Харків, 2013.–С. 89– 90.
 7. Мотиваційні ознаки зоонімів // Тези VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Мова і світ: дослідження та викладання» 28-29 березня 2013. – Кіровоград, 2013.
 8. Будова зоонімних пропріальних одиниць // Збірник матеріалів VІІМіжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна Комунікація: Мова – Культура - Особистість» 18-19 квітня 2013.–Острог, 2013.– С.94–95.
 9. Асоціативне наповнення зоонімної пропріальної лексики //  Материалы третьей международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы современных социальных и гуманитарных наук» 26–28 апреля 2013 г.– Пермь, 2013.– С. 129–131.
 10. Структурная классификация зоонимов (на материале английского, русского и украинского языков ) // Вестник ВГУ. Серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация», 2013.

Сonference proceedings:

 1. «Філологія і освітній процес: 21 століття (ЗО вересня-2 жовтня 2010, Одеса).
 2. Звітня конференція професорсько-викладацького складу (Одеса, 25 листопада 2010).
 3. II Наукові читання пам'яті члена кореспондента HAHУкраїни Юрія Олександровича Карпенка (Одеса, 2011).
 4. III Наукові читання пам'яті члена кореспондента HAH України Юрія Олександровича Карпенка (Одеса, 2012).
 5. Звітня конференція професорсько-викладацького складу (Одеса, 23 листопада 2011).
 6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна германистика: теорія і практика» (Дніпропетровськ, 7-8 листопада 2012).
 7. Звітня конференція професорсько-викладацького складу(Одеса, 29 листопада 2012).
 8. XII Міжнародна наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація»(Харків, 1 лютого 2013).
 9. VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Мова і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, 2013).
 10. VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (Острог, 2013).
 11. Третья международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современных социальных и гуманитарных наук» (Пермь, 26–28 апреля 2013).

Scholarly interests:

study of the onyms, zoonyms and ways of their representation in native speakers’ mental lexicon in English, Ukrainian and Russian languages. Member of the Association of English Teachers TESOL (Teachers of English to Speakers of Other Languages).

Adress

Dvoryanskaya str., 2,Odessa, 65082
Reception (38-048)723-52-54
Phone/fax (38-048)723-35-15
Email:

 

Our Partners

title_5e51fab161bcc3339466131582430897
title_5e51fab161cf68605284691582430897
title_5e51fab161e1921314169251582430897
title_5e51fab161f3c2756968391582430897
Top