Valeriia Valeriivna Pavlova

Ph.D. in Pedagogics, Docent

ORCID ID

Academic background

1992. A University Degree in Mathematics (Qualification “Teachers of Mathematics, Basics of Information and Computing Technologies) from Odesa State K.D. Ushynskyi Pedagogical University.

2007. Ph.D. in Theory and Methodology of Professional Training, defended at Odesa State K.D. Ushynskyi Pedagogical University Thesis title; Preparation of Master’s and Ph.D. Students of Liberal Arts specialities for application of mathematical statistics methods”.

Awarded the academic rank of the Docent of Pedagogics Department.

Professional experience:

Odesa National I.I. Mechnikov University:

 • 2007-2013 - Senior Assistant Professor of Pedagogics Department
 • February, 2015 - Currently - Associate Professor of Pedagogics Department.

Training experience

Dr. Pavlova teaches the following subjects:

 • For Master’s degree students: Pedagogics of Higher Education, Psychology of Higher Education, Contemporary Educational Technologies, Methods of Mathematical
 • Statistics in Pedagogical Scienses. Pedagogics and Psychology of Higher Education. Methdology of teaching in Higher Education.
 • For Bachelor degree students: Pedagogics, Fundamentals of Pedagogic Excellence.

Area of academic expertise: Problems of Didactics in Higher education, Activation of Education in Higher Education, Application of Mathematical Statistics in Humanitarian Research

Key publications:

 1. Павлова В.В. Етапи глобальної еволюції системи освіти. Некласична освіта. Постнекласична освіта Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації: Кол. монографія /під. ред. проф. Цокур О.С. Одеса: ФОП Бондаренко О.М., 2018. С.83-13.
 2. Павлова В.В. Дидактичні аспекти застосування проектної технології навчання в підготовці магістрів освіти. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». Науковий збірник Випуску № 23/2019 -Дрогобич: «Гельветика», 2019. Вип.32. Том 3. C. 100-104
 3. Павлова В.В. Особливості підготовки магістрів освіти засобами інтерактивних технологій. Науковий збірник Випуску № 21/2018 «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» Жовтень 2018. C.127-131.
 4. Павлова В.В. Роль університету у сучасному світі. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2017. Випуск 32. С. 39-46.
 5. Павлова В.В. Роль електронного навчально-наукового середовища сучасного університету в організації самостійної роботи студентів. Гуманітарний вісник ДНВЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди» Додаток 1 до Вип. 36 Том VІI (67): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». - К.: Гнозис, 2016. С.412-423.
 6. Павлова В.В. Шляхи організації навчальної діяльності майбутніх фахівців при впровадженні інноваційних технологій. Гуманітарний вісник ДНВЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди»Вип. 5, Додаток 1 до Том ІII (54): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». - К.: Гнозис, 2015. С.211-220.

Adress

Dvoryanskaya str., 2,Odessa, 65082
Reception: (38-048)723-52-54
Phone/fax: (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Our Partners

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top