Mykhailo Ivanovych Riabenko

Ph.D. In Pedagogics, Docent

ORCID ID

Google Scholar

Academic Background

2003. A university degree in Law (qualification “Lawyer) from Odesa National I.I. Mechnikov University.

2007. Ph.D. in Theory and Practice of Professional Training, defended at South-Ukrainian State K.D. Ushynskyi Pedagogical University С. Thesis title: “Training of a would-be teacher as a item of educational legal relationships”.

Awarded the academic rank of the Docent of Pedagogics Department.

Professional experience:

Odesa National I.I. Mechnikov University:

 • 2003 - 2007 Assistant Professor of Pedagogics Department
 • 2007 – 2009 – Senior Assistant Professor of Pedagogics Department;
 • 2009 – currently Associate Professor of Pedagogics Department.

Training experience

Dr. Riabenko teaches the following subjects:

 • For Master’s degree student: Counter-action and prevention of corruption in higher education, Legal basis for managing a higher educational institution. Organization of training and leisure activities of students, An educator as party of educational legal relationship, Copyright and academic honesty, Organization and counselling of students’ self-governance. Human rights.
 • For Bachelor degree student: Pedagogics.

Awards: Certificate of Appreciation from Odesa Oblast State Administration (2005), Certificate of Appreciation from the Head of Odesa Oblast State Administration (2010), Certificate of Appreciation from Rector of Odesa National I.I. Mechnikov University. Certificate of Appreciation from Rector of Odesa National I.I. Mechnikov University “For active organizational and teaching activities and improvement of students’ self-governance at the University” (2015).

Area of academic expertise: Training activities, students’ self-governance, education law.

Key publications:

 1. Рябенко М.І. Розвиток кар’єрної компетентності сучасного студента у процесі його самореалізації у класичному університеті. Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації: кол. монографія за ред. проф. О.С. Цокур. – Одеса: ФОП Бондаренко О.М. 2018. С. 65-69.
 2. Рябенко М.І. Суб’єкти формування академічної доброчесності в закладах вищої освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2019. Випуск 66. С. 102-106.
 3. Рябенко М. І. Духовність як передумова формування академічної доброчесності суб’єктів освітніх відносин у закладах вищої освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2019. Випуск 71. С. 217-220.
 4. Рябенко М.І.Органи управління закладом вищої освіти як суб’єкти профілактики порушень академічної доброчесності. Інноваційна педагогіка. Випуск 20. Том 2. Видавничий дім «Гельветика» 2020. С. 119-122.
 5. Рябенко М.І. Вимоги до сучасного закладу вищої освіти щодо дотримання встановлених законом принципів та правил. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Східно-європейські дослідження: економіка, освіта, право – Бургас (Болгарія): Publishing House FLAT Ltd-Burgas, 2018. С. 127-130.
 6. Рябенко М.І. Щодо причин та наслідків корупції в закладах освіти. Політологія, філософія соціологія, психологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. С. 104 .
 7. Рябенко М.І. До проблеми корупції в закладах вищої освіти. Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних наукови хдосліджень: Матеріали Міжн. конференції. Одеса : ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2017. – 116 с.
 8. Рябенко М.І. Духовність як складова здоров’я учасників освітнього процессу закладів вищої освіти: Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищоїшколи. 2019. С. 175-179.
 9. Рябенко М.І. Проблема академічної доброчесності в освітньому просторі закладів вищої освітиУкраїни. Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий і вітчизнянийвимір. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. С. 163-164.
 10. Рябенко М.І. Суб’єкти профілактики порушень академічної доброчесності у закладах вищої освіти. Збірник матеріалів 74-ї науково-практичної конференції викладачів ОНУ імеіні І. І. Мечникова. Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2019. С. 42-45.
 11. Рябенко М.І. Профілактика проявів ознак корупції в сучасному вищому навчальному закладі. Правові, психологічні та педагогічні проблеми профілактики правопорушень: Матеріали науково-практичної конференції. Одеса: ОДУВС, 2016. С. 150-153.

Adress

Dvoryanskaya str., 2,Odessa, 65082
Reception: (38-048)723-52-54
Phone/fax: (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Our Partners

title_5f6c33985e2c13930810051600926616
title_5f6c33985e3cc19431851611600926616
title_5f6c33985e4cf661642981600926616
Top