Liliia Voldemar-Viktorivna Veilande

 

Ph.D. in Pedagogics, Docent 

Academic Background

1998. A University Degree in the Russian language and Literature from Odesa National I.I. Mechnikov University. Speciality “Philologist, Lecturer of the Russian language and literature, Lecturer of World Literature”

2005. Ph.D. in Theory and Methodology of Professional Training, defended at South-Ukrainian Ushynskyi University. Thesis title: “Training of university students for working with deviant-behaviour teenagers”.

Awarded the academic rank of the Docent of Pedagogics Department.

Professional experience:

Odesa National I.I. Mechnikov University:

 • 22.10.2001 – 31.08.2002 – Assistant Professor of Pedagogics Department;
 • 01.09.2003 – 01.04.2007 – Senior Assistant Professor of Pedagogics Department;
 • 01.04.2007 – Currently – Associate Professor of Pedagogics Department.

Training experience

Dr. Veilande teaches the following subjects:

 • For Master’s degree students: Pedagogics and Psychology in Higher Education, Test and testing tasks construction, Training technologies in Higher Education, Training of the personal professional growth of a beginner educator, Preventive pedagogics, Legal psychology, Pedagogics of Higher Education.
 • For Bachelor degree students: Pedagogics, Basic pedagogical excellence.

Methodological experience:

 • Вєйландє Л.В.-В. Практикум з загальної педагогіки. Навч. посібник. Одеса: Вид-во «Європрінт», 2011. 158 с.
 • Вєйландє Л.В.-В. Практикум з основ педагогічної майстерності. Навч. посібник Одеса: Вид-во «Європрінт», 2011. 192 с.
 • Вєйландє Л.В.-В. Педагогіка і психологія вищої школи. Практикум. О. ОНУ, 2018. 122 с. Ел. вер.
 • Вєйландє Л.В.-В. Тренінгові технології у вищій школі. Практикум: навч.-метод. посіб. О: ОНУ, 2018. 35с. Ел. вер.
 • Вєйландє Л.В.-В. Конструювання тестів і тестових завдань. Практикум: навч.-метод. посіб. О. ОНУ, 2018. 44 с. Ел. верс.

Fellowship: Since 2010, an associate member of International Komensky Slavic Academy of Education.

Area of academic expertise: Developmental pedagogics and psychology, psychology and pedagogics of deviant behaviour, Testology, Didactics in Higher Education, Pedagogical Excellence.

Key publications:

 1. Вейланде Л.В.-В. Концепція університетизації як методологічнийбасиз подальшого розитку університетської педагогічної освіти. Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації: Кол. монографія /під. ред. проф. Цокур О.С. Одеса: ФОП Бондаренко О.М., 2018. Р.3.3. 99с.
 2. Вейланде Л.В.-В. Формування професіоналізму майбутнього фахівця засобами навчання за індивідуально-освітним маршрутом. Проблеми формування професіоналізму особистості та діяльності майбутнього фахівця контексті вимог Євроінтеграції Кол. /під. ред.. проф. Цокур О.С. Одеса: СПД Бровкін О.В., 2012. Р. 2.3. 160с.
 3. Вейланде Л.В.-В. Ціннісно-смислові аспекти навчання дорослих. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2019. Випуск 1. 35-42.
 4. Вейланде Л.В.-В. Контекстне навчання як фактор формування професійної компетентності магістрів спеціальності «Освітні, педагогічні науки». Вісник Міжнародного дослідного центру: «Людина: мова, культура, пізнання»: наук. журн. Кривий Ріг: КДПУ, МДЦ «ЛМКП», 2018. Том 42. С. 23-38.
 5. Вейланде Л.В.-В. Проблеми університетизації педагогічної освіти у сучасній системі вищої освіти України. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 4 до Вип. 39: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». К.: Гнозис, 2017.
 6. Вейланде Л.В.-В. Етапи глобальної еволюції системи освіти. Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". Додаток 1 до Вип. 36. Том VII (67): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». К.: Гнозис, 2016. С.30-41.
 7. Вейланде Л.В.-В. Проблема педагогічної освіти у класичних університетах. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип. 36. Том VI (68): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». К.: Гнозис, 2016. С.142- 151.

Adress

Dvoryanskaya str., 2,Odessa, 65082
Reception: (38-048)723-52-54
Phone/fax: (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Our Partners

title_5f6c33985e2c13930810051600926616
title_5f6c33985e3cc19431851611600926616
title_5f6c33985e4cf661642981600926616
Top