Iryna Petrivna Annienkova

 

Doctor of Pedagogical Sciences, Docent

ORCID id 0000-0003-0325-7955

Academic Background

 • 1990. A university degree in Organic Chemistry (qualification “Chemist. Lecturer”) from Odesa National I.I. Mechnikov University.
 • 2011. Master’s Degree in Management of Educational Institution at South-Ukrainian National Ushynskogo University. Qualification of Manger of the educational and field-training institution.
 • 2003. Ph.D. in Theory and Methodology of Professional Education. Thesis title: “Forming emotional culture of would-be educators in the process of learning pedagogical subjects”.
 • 2006: Associate Professor of Pedagogics Department.
 • 2016: Post-Doc Degree of the Doctor of Sciences in Theory and Methodology of Education management. Thesis title: “Theory and methodology of monitoring of the quality of professional activities of academic staff at higher educational institutions”.

Professional experience:

 • 1990 – 1996. Senior technical assistant of Pedagogics Department at Odesa National I.I. Mechnikov University.
 • 1996 – 1999. Full time Ph.D. student at Odesa National I.I. Mechnikov University.
 • 2000 – 2002. Assistant professor of Pedagogics Department at Odesa National I.I. Mechnikov University.
 • 2002 – 2003. Senior assistant professor of Pedagogics Department Odesa National I.I. Mechnikov University.
 • 2003 – 2019. Associate professor of Pedagogics Department Odesa National I.I. Mechnikov University.
 • 2019 – currently. Full professor of Pedagogics Department at Odesa National I.I. Mechnikov University.

Training experience

Prof Annienkova teaches the following subjects:

 • For Master’s degree students: Fundamentals of pedagogics and methodology of teaching at higher educational institutions, Educational Assessment, Monitoring of students' achievement quality, Monitoring of educator’s professional activities, Pedagogical assessment and monitoring of quality of education.
 • For Bachelor degree students: Pedagogics, Training Methodology, Fundamentals of Pedagogical excellence, Basic educational assessment.

Methodological experience:

 • Педагогіка: модульний курс: навч. посіб. / Аннєнкова І. П. та інш. Львів : Новий світ-2000, 2010. 567 с. (рек. МОН України).
 • Педагогіка: історія та теорія: навч. посіб. / Аннєнкова І. П. та інш. Одеса: Вид-во «Оptimum», 2009. 450 с.
 • Моніторинг якості освіти в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу: навч. посіб. / Аннєнкова І. П. та інш. Одеса: Одеський національний університет, 2011. 182 с.
 • Fellowship: A member of NGO “School of adaptive management of sociopedagogical systems”
 • Awards: Letter of Appreciation from the Ministry of Education and Science of Ukraine (2017).

Area of academic expertise: Management of education quality in higher educational institutions, the system of interior maintenance of educational quality, monitoring of education quality, professional training of the would-be Chemistry teachers.

Key publications:

 1. Аннєнкова І. П. Наукові основи моніторингу якості професійної діяльності науково-педагогічних працівників ВНЗ: монографія. Одеса: Вид-во «Оptimum», 2015. 330 с.
 2. Аннєнкова І.П. Моніторинг якості професійної діяльності науково-педагогічних працівників ВНЗ (акмеологічний підхід). Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти: монографія. К.: Київ. ун-т ім. Б. Гринченка, 2016. С.837-856.
 3. Аннєнкова І.П. Методологічні підходи до оцінювання якості професійної діяльності науково-педагогічних працівників в системі сучасного вітчизняного університету. Універитетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації / за ред. проф. О.С. Цокур. Одеса: ФОП Бондаренко О.М., 2018. С.85-95.
 4. Annenkova I.P., Kravchenko H. Yu. Adaptive management of development of the department system of institutes for postgraducate education in Ukraine: theory and practice. Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 2. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. Р.20-38.
 5. Аннєнкова І.П. Структура моніторингової компетентності науково-педагогічних працівників. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». №6. Кн.2. Том IV(82). К.: Гнозис, 2018. С. 8-17.
 6. Аннєнкова І.П. Структура моніторингової компетентності науково-педагогічних працівників. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». 2018. №6. Кн.2. Том IV(82). С. 8-17.
 7. Аннєнкова І.П. Закономірності системи моніторингу професійної діяльності науково-педагогічних працівників ВНЗ. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Вип.37-1, Том V (73): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». К.: Гнозис, 2017. С. 359-373.
 8. Аннєнкова І.П. Задоволеність професійною діяльністю науково-педагогічних працівників ВНЗ. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Вип.32. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. С.128-137.
 9. Annienkova Iryna, Hanna Kravchenko, Olha Pochuieva. Monitoring as a mechanism of adaptive management of development of the chair system of the institutes of postgraduate pedagogical education . Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. № 6 (70). С.83-95.

Adress

Dvoryanskaya str., 2,Odessa, 65082
Reception: (38-048)723-52-54
Phone/fax: (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Our Partners

title_5f6c33985e2c13930810051600926616
title_5f6c33985e3cc19431851611600926616
title_5f6c33985e4cf661642981600926616
Top