Siniavskaya Lesya Ivanovna

synyavska2

Doctor of Philology, Associate Professor

ORCID ID: 

Google Scholar:

 Biography:

 • In 1993 graduated from Odessa National Mechnikov University, specialty "Russian language and literature with the right to teach the Ukrainian language and literature";
 • Since 1994, has worked at the Department of Ukrainian Studies, Applied Linguistics of the Faculty of Philology, then as a teacher at Foreign Literature Department;
 • In 2000 defended her thesis on the topic “The problem of an active personality in Ukrainian literature of the late 19th - early 20th centuries (based on the drama of Lesya Ukrainka and V. Vinnichenko)” (specialty 10.01.01 - Ukrainian literature) at Odessa Mechnikov National University;
 • In 2019 defended her doctoral thesis on the topic: “Ukrainian dramaturgy from the late 19th to early 20th centuries: communication strategies” (specialty 10.01.01-Ukrainian literature) at the Institute of Literature named after T. G. Shevchenko, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev;

Teaching activities:

 • Lecture course on antique literature;
 • Lecture course on foreign literature of the second half of the XIX century: realism;
 • Lecture course on modern foreign literature for students of the Faculty of Philology;
 • Lectures on rhetoric;
 • Practical courses.

 Major spheres of scientific interest: Ukrainian and foreign literature, drama Ukrainian and foreign late XIX - early XX centuries, psycholinguistics, communication theory, antiquity.

Major publications:

 1. Синявська Л. І. Українська драматургія кінця ХІХ-початку XX століття: комунікативні стратегії. - Одеса: КП ОМД, 2019. - 304 с.
 2.  Syniavskaya L. I. Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, Humanities and Social Sciences in the Era of Globalisation - 2019, June 3rd, 2019, Nonverbal components of communication in the drama, p. 37-39.
 3.  Синявська Л. I. Текст-трансформ як основа комунікативної парадигми твору (на матеріалі інтерпретації гоголівських повістей "Вечори на хуторі поблизу Диканьки") в українській авангардній драмі 20-их років ХХ століття. East European Scientific Journal –№6 (46), 2019, part 6, p. 36–40.
 4. Синявська Л. І. Особливості художньої комунікації у драматургічному тексті. East European Scientific Journal– №4 (44), 2019, part 6, p. 36–40.
 5. Синявська Л. І. "Олітературення" як ознака нової драми в європейському письменстві в оцінці Лесі Українки. Записки з романо-германської філології.- Одеський національний університет імені І. І. Мечникова: ф-т романо- германської філології. Випуск 1 (40) – Одеса: КП ОМД, 2018. - С. 218-226.
 6. Синявська Л. І. Інтертекстуальність драми Лесі Українки "Блакитна троянда". Записки з романо-германської філології. - Одеський національний університет ім. 1.1. Мечникова: ф-т романо-германської філології. Випуск 2 (41) – Одеса: КП ОМД, 2018, – С. 225-233.
 7. Синявська Л.І. Художня комунікація як різновид комунікації. Записки з романо -германської філології. Випуск 1 (42). Одеса: КП ОМД, 2019. – С. 175-182.
 8.  Синявська Л. І. Тенденція "олітературнення" в українській драматургії 20-х років XX ст. (до постановки проблеми). Проблеми сучасного літературознавства. Збірник наукових праць. – Вип. 15. – Одеса: Астропринт, 2011. – С. 221-231.
 9. Синявська Л. І. Форми виявлення авторської свідомості в п’єсах Є. Кротевича 1923 р. Історико-літературний журнал. – Вип. 19.- Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова – Одеса, 2011. – С. 365-375.
 10. Синявська Л. І. Гротескна умовність візії світу у трагікомедії Я. Мамонтова "Батальйон мертвих". Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Випуск 30 – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С.289-293.

Adress

Dvoryanskaya str., 2,Odessa, 65082
Reception: (38-048)723-52-54
Phone/fax: (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Our Partners

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top