Olga Kirichenko

Olga Kirichenko

ORCID ID: Olga Kyrychenko

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Position- Assoc. Prof. in Department of Social and Applied Psychology
Academic title - Associate Professor
Academic degree - PhD in Pedagogical Sciences 13.00.01 – Theory and History of Pedagogy

Education: Higher education in Philology (1974)

Title of dissertation work: "Aesthetic teacher training at the University (Natural Faculties experience)", 1983

Study subjects that are taught:

 • Pedagogy
 • Methodology and methodology of teaching psychology in high school
 • Educational psychology
 • Methodology of teaching psychology
 • Psychological service in education

Scientific and organizational work:Deputy Head of Department of Social and Applied Psychology.

Area of research interests: Pedagogy, methodology and methodology of teaching psychology in high school, pedagogical psychology, methodology of teaching psychology, psychological service in education. Development of training courses in the disciplines of specialization of the department, pedagogy, methods of teaching psychology

Advanced Certification training: В 2016 р. пройшла підвищення кваліфікації в Південноукраїнському національному педагогічному університеті ім. К.Д. Ушинського

Main publications:

 1. Кириченко О.М., Вішталенко О. Д., Юнг Н. В. Психологічні чинники педагогічної компетенції викладачів вищої школи // Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки 2019, Випуск 4, С. 3-8.
 2. Кириченко О.М., Вішталенко О. Д., Юнг Н. В. Клінічна психодіагностика. Проективні методики в клініці: Методичні рекомендації до курсу «Клінічна психодіагностика. Проективні методики в клініці» для студентів спеціальність «психологія» 053 – О: Букаев, 2019 – 36 с.
 3. Кириченко О.Н., Сапрыгина Н. В. Мастер-класс по пониманию текста с языковой экспрессией // Теоретико-методичны проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наукових праць - Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". - Вип. 21. - Кн. 3 - Том IV (78). - К.: - Гнозис, 2017.- С. 354-365. 0.5 д.а.
 4. Кириченко О.М. Розвиток професійної компетенції студентів-психологів у вищому навчальному закладі / О. М. Кириченко // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Сер.: Психологія. Том 21. Випуск 1(39). 2016. - С.107-113
 5. Кириченко О.М. Дослідження самооцінки студентів / О. М. Кириченко // Наука і освіта ПУНПУ імені К. Д. Ушинського. – 2016. - № 5. – С. 32-37.
 6. Кириченко О. Н. Методические рекомендации по активизации учебно-творческой деятельности студентов при преподавании психологии [Электронный ресурс] / О. Н. Кириченко, Л. И. Шрагина. – Одесса, Репозитарій ОНУ, 2015. – 66 с. – Режим доступа: http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/metod/imem/KirichenkoSragina.pdf
 7. Кириченко О.М. Фактори успішного виконання професійної діяльності та професійного становлення особистості педагога // ІІІ Всеукраїнський психологічний конгрес з міжнародною участю «Особистість у сучасному світі». Київ. – 2014, 0.5 д.а.
 8. Кириченко О. М. Педагогічна майстерність як складова професіоналізму викладача Печатн. Збірник статей за матерілами науково-практичної конференції ІХ Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань. „Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти” Частина 2. Ірпінь 2011. 0,4 п.л.
 9. Кириченко О. Н. Психологические детерминанты формирования педагогического майстерства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Педагогіка вищої школи у ХХІ столітті: сучасний стані і перспективи розвитку” Одеса 2010 0,17 п.л.
 10. Кириченко О. Н. Особенности синдрома эмоционального выгорания у педагогов // Печатн. Изд-во. Вісник Днепропетровского Гуманітарного університету 2009. 0,6 п.л.
 11. Кириченко О. Н. Особенности профилактики синдрома эмоционального выгорания у педагогов // Печатн. Изд-во. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету Вип. 74 Психологічні науки Т.1. 2009 0,6 п.л.
 12. Кириченко О. Н. Личностные детерминанты синдрома эмоционального выгорания у педагогов. // Печатн. Изд-во. Вісник Одеського Національного університету Т.14. Вип. 5 Психологія 2009 0,6 п.л.
 13. Кириченко О. Н. Специфика синдрома эмоционального выгорания у педагогов и его профилактика. // Печатн. Изд-во. Вісник Одеського Національного університету Т.14. Вип. 17 Психологія 2009 0,6 п.л.

Adress

Dvoryanskaya str., 2,Odessa, 65082
Reception: (38-048)723-52-54
Phone/fax: (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Our Partners

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top